25-03-2015

Hersengolven en Bewustzijn deel 4...Samenvatting van het Gamma Golf OnderzoekSamenvatting van het Gamma Golf Onderzoek

(Deel 4 van Hersengolven en Bewustzijn)
Introductie

Gamma hersengolven zijn een frequentiepatroon van de normale hersenactiviteit dat afmeet tussen 25 en 100 Hz, met rondom 40 Hz zijnde kenmerkend in mensen. Gammagolven waren in feite onbekend voorafgaand aan de ontwikkeling van de digitale E.E.G. (Elektro-encefalograaf) recorders, aangezien de analoge elektro-encefalograaf de hersengolven niet kon meten op die hoge frequentie (hun hoogste limiet is ongeveer 25 Hz).
Neurowetenschappers beginnen de schitterende eigenschappen van de hersenen te begrijpen wanneer het de gamma frequentie produceert. Gamma hersengolven zijn de snelste hersengolf frequenties met de kleinste omvang. Zij worden geassocieerd met het "gevoel van zegeningen" dat gerapporteerd wordt door ervaren meditators zoals monniken en nonnen, en met piek concentratie en extreem hoge niveaus van verstandelijk functioneren.

Neurowetenschappers geloven dat gamma golven in staat zijn om informatie vanuit alle delen van de hersenen te linken - de gamma golf vindt diens oorsprong in de Thalamus en beweegt 40 maal per seconde van de achterzijde van de hersenen naar de voorzijde en weer terug. Daarom, wordt het volledige brein door de gamma golf beïnvloed. Deze snelle "volledig vegende" actie maakt van de gammastaat er één van mentale en fysieke piek prestatie.
Gamma is de hersengolfstaat van het zijn "in de Zone," wat het gevoel is dat je alles kunt doen. Iedereen heeft gamma hersengolf activiteit, maar de hoeveelheid geproduceerde gammagolven variëren. Lage hoeveelheden van gamma hersengolf activiteit werden gelinkt aan leermoeilijkheden, een slecht geheugen en een verzwakte mentale verwerking.

HERSENGOLVEN

Gamma hersengolven (100 - 38 Hz) werden later gedetecteerd dan de andere hersengolven, en er is minder over hen bekend. Zij werden gezien in staten van piekprestaties (zowel fysiek als mentaal), hoge focus en concentratie en tijdens mystieke en transcendentale ervaringen. Heel veel onderzoek wordt er momenteel aangaande gamma hersengolven gedaan in het 40 Hz bereik tijdens de meditatie. Eén van de karakteristieken van gammagolven is een synchronisatie van activiteit over bredere gebieden van het brein. Gamma hersengolven zijn niet gemakkelijk te detecteren. Soms mogen zij gezien worden als een smalle frequentieband op 38 Hz.

DE ZACHTE PLEK
40 Hz hersengolven zijn bekend als "de zachte plek" van het heldere dromen. Tijdens episoden van helderheid zijn deze hersengolven rondom 30 tot 40 Hertz, wat veel hoger is dan waargenomen is in de typische REM slaap. De hersengolven zijn ook gefocust in het voorhoofdskwab gebied van het brein. Wetenschappers weten niet of de gammagolven een oorzaak van de helderheid of een consequentie ervan zijn. De nieuwe studie suggereert het eerstgenoemde.

DE GAMMA GOLF ROLT DE AANDACHT BINNEN

Het gesuggereerde mechanisme is dat gammagolven verwijzen naar het neurale bewustzijn via het mechanisme voor bewuste aandacht. Het voorgestelde antwoord ligt in een golf, ontstaan in de thalamus, die in het brein heen en weer veegt, 40 keer per seconde, verschillende neurale circuits in/naar synchroniciteit trekkend met de gewaarwordingen van de persoon, en daardoor hen naar de voorgrond van hun aandacht brengend. Als de thalamus zelfs maar een klein beetje beschadigd is, stopt deze golf, en vormt het bewuste besef niet.
Wetenschappers beweren dat dat is wanneer al deze neurale clusters samen heen en weer zwaaien tijdens deze vergankelijke periodes van gesynchroniseerd aanvuren, zij helpen herinneringen en associaties naar boven te brengen vanuit de visuele richtlijnen naar andere inzichten. Dit gesynchroniseerde aanvuren brengt een verstoorde matrix van verstandelijke processen samen om een samenhangende, eensgezinde verstandelijke handeling, zoals de gewaarwording, te genereren. Gamma golven worden waargenomen als neurale synchroniciteit vanuit visuele aanwijzingen in zowel bewuste als onmerkbare (subliminale) stimuli.

RELATIE TOT MEDITATIE
Je vraagt je waarschijnlijk af hoe je de verhoogde mentale verwerking, geluk, betere gewaarwording van de werkelijkheid, de ongelooflijke focus, betere zelfcontrole en een rijkere zintuiglijke ervaring kunt ervaren die komt met het zijn in gamma? Het antwoord is eenvoudig: mediteer.
Neurowetenschappers geloven dat mensen zichzelf kunnen trainen om meer van de gamma frequentie te produceren, en het wordt geloofd dat het focussen op mededogen en liefde de manier is om dit te doen. Wanneer je kijkt naar topatleten, kan je zien hoe liefde de gammastaat creëert - zij houden van wat zij doen, en zij zijn ondergedompeld in waar zij van houden - dus gamma is voor hen een natuurlijke staat van bewustzijn!
Meditatie verscherpt je mentale bekwaamheden, maar door te leren meer gamma hersengolven te produceren, zal je jouw brein op diens grootste capaciteit gebruiken. Vele studies werden uitgevoerd over ervaren meditators het meest opmerkelijk zijn Tibetaanse Boeddhistische monniken en Hemelse nonnen. Beide groepen demonstreren de bekwaamheid om gammagolven tijdens de meditatie te produceren.
Deze studies lieten een aanzienlijke toename zien in de hersenactiviteit in de linker prefrontale cortex (geassocieerd met zelfcontrole, geluk en mededogen) en reduceerde de activiteit in de amygdala buitengewoon - het vecht of vlucht centrum van het brein. Dit suggereert dat meditatie in feite van jou een gelukkiger en meer meedogend persoon kan maken!
Iets opmerkelijks gebeurde toen de monniken in de studie gevraagd werd zich te focussen op gevoelens van mededogen. Hun brein ging bijna onmiddellijk in/naar de gamma en trilde een zeer ritmisch en samenhangend patroon. Voedsel voor de gedachte … misschien dat meedogende meditatie ervoor zorgt dat iemands brein "aangevuurd wordt" op het ritme van het universele bewustzijn?
Als je mediteert met de hulp van meditatiemuziek en begint die wonderbaarlijke warmte van eenheid te voelen waar je het gevoel van zelf verliest en "versmelt" in/naar het Universele bewustzijn, houd je vast aan dat gevoel. Focus erop. Breid erop uit. Belichaam het. Voel Liefde uit jou vandaan stralen en jou doordringen. Focus op Liefde … en je zult weldra de extase en de gelukzaligheid van gamma voelen!
Deze experimenten hebben een wisselwerking laten zien tussen transcendentale mentale staten en gamma golven. Zoals gesuggereerd, wordt de verklaring gebaseerd op het feit dat de gamma intrinsiek gelokaliseerd is. Neurowetenschappers suggereren dat dit waarachtige bestaan van gesynchroniseerde gamma aangeeft dat iets verwant is aan een bijzondere geaardheid - of, om meer prozaïsch te zijn, een bewuste ervaring - doet zich voor.
Een studie van 2004 nam acht lange-termijn Tibetaanse Boeddhistische beoefenaars van meditatie en, met gebruikmaking van elektroden, hielden zij de patronen van de elektrische activiteit in de gaten dat geproduceerd wordt door hun hersenen als zij mediteren. De onderzoekers vergeleken de hersenactiviteit van de monniken met een groep van eerstejaars meditators (de studie had deze subjecten een uur per dag gedurende één week aan het mediteren voorafgaand aan proefondervindelijke observatie).
In een normale meditatieve staat, werd aangetoond dat beide groepen gelijkaardige hersenactiviteit hadden. Echter, toen de monniken verteld werd om een objectief gevoel van mededogen te genereren tijdens de meditatie, begon hun hersenactiviteit aan te vuren op een ritmische, samenhangende manier, suggererend dat neurale structuren in harmonie aangevuurd werden.
Dit werd op een frequentie van 25-40 Hz waargenomen, het ritme van gammagolven. Deze gamma-band slingerbewegingen in hersensignalen van de monniken waren de grootste die in mensen gezien werden (terzijde van diegenen in staten zoals beroertes). Tegenovergesteld, waren deze gamma-band slingerbewegingen in eerstejaars meditators minimaal. Echter, een aantal van ritmische signalen verschenen wel om de beginnende meditator met verdere ervaring in de oefening aan te scherpen, implicerend dat de aanleg voor iemand om het gamma-band ritme te produceren trainbaar is.
Dergelijk bewijs en onderzoek in de gamma-band slingerbewegingen mogen het verhoogde gevoel van bewustzijn, gelukzaligheid en intellectuele scherpte volgend op de meditatie verklaren. Opmerkelijk is, dat meditatie bekend staat een aantal gezonde voordelen te hebben zoals stress vermindering, stemmingsverhoging, en een verhoogde levensverwachting van de geest en diens verstandelijke functies.

ZINTUIGLIJKE BINDING
Gamma hersengolven zijn de snelst gedocumenteerde hersengolf activiteit op een E.E.G., heen en weer zwaaiend tussen 40 Hz en 100 Hz. Omdat zij de "snelste" hersengolf activiteit zijn, hebben zij ook de smalste omvang op een E.E.G. (elektro-encefalograaf) in vergelijk met de andere belangrijke bereiken van hersengolf frequenties.
Gammagolven spelen een rol bij de zintuigelijke-binding alsook het verwerken van informatie binnenin het menselijke brein. Zij zijn in staat om informatie te linken en door het volledige brein heen te verwerken. Individuen met gezonde gammagolf activiteit werden geassocieerd met het hebben van verhoogde probleem oplossende vaardigheden, mededogen, zelfcontrole en intelligentie.

VOORDELEN VAN GAMMAGOLVEN
Mensen met zeer hoge niveaus van gamma activiteit zijn buitengewoon intelligent, meedogend, gelukkig en hebben een uitstekend geheugen en sterke zelfcontrole. De IQ score van mensen met hoge gammagolf activiteit is overeenkomstig hoog. Hoge gamma activiteit correspondeert ook met een staat van piekprestatie. Topatleten, fenomenale musici en hoge presteerders in alle gebieden produceren veel meer gammagolven dan het gemiddelde.
De voordelen van het produceren van de gamma frequentie zijn:
Verhoogd terughalen van herinneringen
De 40 Hz frequentie is bekend de geheugenverwerking te reguleren. Mensen met hoge gamma activiteit hebben een buitengewoon helder en snel terughalen van herinneringen.
Verhoogde zintuiglijke waarneming
De zintuigen zijn verhoogd wanneer de hersenen gammagolven produceren. Voedsel smaakt beter; zien en horen zijn verscherpt, het zintuig van het ruiken wordt krachtiger; en je brein wordt veel gevoeliger voor alle zintuiglijke invoer. Dit zorgt voor een veel rijkere zintuiglijke ervaring en een betere gewaarwording van de werkelijkheid.
Verhoogde focus
Maar deze verbeterde focus is noodzakelijkerwijs niet gericht op één individueel object of taak. In de gammastaat, is je brein in staat om alle zintuiglijke informatie sneller en vollediger met een grotere gevoeligheid te verwerken.
Gammagolf bewustzijn combineert het gehele scenario in/naar een hoogst gedenkwaardige ervaring. Mensen met hoge gamma activiteit kunnen zich alles herinneren over iedere gedenkwaardige gebeurtenis - het voedsel dat zij aten, de muziek die zij hoorden, de conversaties, de namen van de mensen die zij ontmoeten, de luchttemperatuur, enzovoorts.
Eén van de meest opmerkelijke eigenschappen van de gammastaat is de verwerkingssnelheid: het brein is in staat om ongelooflijke hoeveelheden aan informatie zeer snel te verwerken, het te herinneren, en die herinnering later terug te winnen.
Mensen met een hoge gamma activiteit zijn van nature gelukkiger, rustiger en zijn vreedzamer. Dit is het beste antidepressivum van de Natuur (mensen die doorgaans te lijden hebben van depressies hebben een zeer lage gamma activiteit). Gammagolven zijn aanwezig tijdens de REM slaap en visualisatie.
Mededogen komt vanuit een gevoel van eenheid met de gehele schepping. Dit is het "gevoel van zegeningen" en de extase die deze hoge niveaus van gamma hersengolf activiteit vergezeld.

SAMENVATTING VAN HET ONDERZOEK
Aandacht: Gammagolven werden gedocumenteerd om met de aandacht te helpen - specifiek aandachtige focus. Specifiek wanneer het brein de 40 Hz frequentie verhoogd, zijn diverse delen van het brein in staat te functioneren met efficiëntie en eensgezindheid.
Verbinden van de zintuigen: Gammagolven verbinden alle zintuigen in het brein. Met andere woorden, zij helpen je brein om geuren, panorama's, en geluiden tegelijkertijd te verwerken.
Focus: Individuen met hoog niveau mentale verwerking en functionering neigen ernaar om een grotere gamma activiteit door hun gehele brein heen te vertonen.
Mededogen: In een studie met Boeddhistische monniken, werd ontdekt dat de gamma activiteit verhoogde toen zij een meditatieve staat van mededogen betraden
Bewustzijn: De gammagolven door het gehele brein heen helpen je jouw omgeving te begrijpen en dicteren jouw ervaring van het bewustzijn.
Meditatie: Gevorderde monniken werden gedocumenteerd als het hebben van verhoogde hoeveelheden van gamma activiteit. Dit is een resultaat van hun meditatieve uitoefeningen.
Mentale Verwerking: Je algemene mentale verwerking wordt beïnvloed door je gamma hersengolven.
Gewaarwording: Gammagolven dirigeren hoe jij je werkelijkheid waarneemt en hoe bewust je rechtstreeks verbonden aan al het leven bent terwijl in de 40 Hz gammagolf activiteit.
R.E.M. Slaap: Gamma hersengolven spelen een belangrijke rol in de R.E.M of Rapid-Eye Movement slaapstadium.
Eenheid van bewustzijn: Eén populaire theorie suggereert dat deze hersengolven bijdragen aan het "Eenheidsbewustzijn".
Arcturiaanse samenvattende opmerkingen,
Het is door jullie Gamma Golf Bewustzijn dat jullie jullie fysieke zintuigen op zo een manier kunnen combineren dat het jullie toestaat om de Eenheid van jullie dagelijkse leven te ervaren.
Verder, als je de component van mededogen voor al het leven en Onvoorwaardelijke Liefde toevoegt, kunnen jullie gewaarwordingen van de werkelijkheid vrij breken van de beperkingen van jullie 3D denken om jullie bewust toe te staan jullie werkelijkheid waar te nemen via het aangeboren Gamma Golf Bewustzijn van jullie Multidimensionale Geest.
Vertaling: Cobie de Haan - Denk met je Hart.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten