25-03-2015

Hersengolven en Bewustzijn deel 7 ...Gewaarwording is Creatie

Gewaarwording IS Creatie


(Deel 7 van Hersengolven en Bewustzijn)

Om de meester van je hersengolven te zijn, hetgeen het meester zijn van je bewustzijn is, moet jij je herinneren om "je gedachten en emoties schoon te maken". Terwijl je verdergaat met je reis in/naar steeds hogere staten van bewustzijn, zal je beginnen om AL je gedachten en emoties gewaar te worden die samengevoegd zijn in/naar de levende entiteiten van de gedachtevormen.
Via je derde dimensionale bewustzijn, ben je niet in staat om die gedachtevormen die je aura, je woning, je auto en iedere plaats waar JIJ "tijd" doorgebracht hebt waar te nemen. Net zoals je hond of kat enige van hun haren achter mogen laten waar het ook is dat zij geweest zijn, laat jij beetjes van, of incomplete, gedachtevormen achter waar het ook maar is dat je "tijd" doorgebracht hebt.


Wij plaatsen aanhalingstekens rondom het woord "tijd" omdat wanneer je bewustzijn afgestemd is op de vijfde dimensie en daaraan voorbij je in het NU van "geen tijd" bent. Dan, zijn wat voor gedachtevormen dan ook die je rond laat slingeren in feite levende portalen in/naar de hogere dimensies. Deze gedachtevormen kunnen alleen waargenomen worden door jouw multidimensionale gamma golfbewustzijn en kunnen alleen betreden worden als je hen waar kunt nemen.
Sommige van deze gedachtevormen zijn waarneembaar via je delta golfbewustzijn, maar je fysieke gestalte is gewoonlijk in diepe slaap, in een coma, of onder anesthesie tijdens deze hersengolven. Aan de andere kant, gamma golfbewustzijn kan zich voordoen terwijl in diepe meditaties die vergezeld gaan door Onvoorwaardelijke Liefde en diep mededogen voor al het leven.

Terwijl in deze staat van bewustzijn kan je de ascentie ervaring hebben van het waarnemen van iedere gedachtevorm als een portaal waardoorheen je kunt reizen in/naar een hogere dimensionale werkelijkheid. Velen van ons uitzendteam, die zich bewust zijn van hun Multidimensionale ZELF, kunnen deze portalen openen om in/naar de hogere dimensies te gluren om hun bewustzijn uit te breiden. Maar zodra als hun bewustzijn in/naar een lagere frequentie valt, zijn zij ogenblikkelijk terug op de solide Aarde.
Dit proefdraaien, staat je toe om te repeteren voor het NU waarin je kiest om te blijven binnenin hogere dimensionale werkelijkheden. Het is belangrijk dat je beseft dat, net zoals je bewustzijn binnenin je ZELF is, deze multidimensionale portalen ook binnenin je ZELF zijn. Verder, de reizen die je door deze portalen heen maakt zijn binnenin je ZELF.
Denk eraan, je bent binnenin een 3D hologram dat JIJ verkoos binnen te gaan. Je betrad dit hologram door te verhuizen binnenin je Multidimensionale ZELF om een gedeelte van je bewustzijn in/naar de 3D Matrix van een mens op de 3D Aarde te bi-localiseren. Om deze matrix te verlaten, spoor jij je stappen na door binnenin jezelf te gaan om je te herenigen met het Multidimensionale ZELF, dat je altijd geweest bent.

Denk eraan, je "kwam niet naar de 3D Aarde toe". Je bi-localiseerde een fragment van je bewustzijn in/naar het driedimensionaal Aarde voertuig. Het Aarde voertuig dat je draagt kan alleen het component van je ZELF gewaarworden waaraan je bewustzijn gekalibreerd is. Echter, zelfs als jouw Aarde voertuig onbewust is dat JIJ er binnenin zit, je Multidimensionale ZELF is volledig bewust van de "3D jij".
De staart mag zich niet bewust zijn dat het een deel van de hond uitmaakt, maar de hond is zich bewust dat het een staart heeft. Deze staart reageert onbewust op de blije emoties van de hond door te kwispelen en door bij ongelukkige emoties omlaag te hangen tussen de poten van de hond. Net zoals de staart van de hond niet weet dat de hond het beïnvloedt zijn velen van onze vrijwilligers in de 3D gestalte zich niet bewust dat hun Hogere ZELF hen beïnvloedt.

Je hogere dimensionale aspecten van ZELF leven binnenin frequenties van werkelijkheid waarin zij functioneren via hun/jouw multidimensionale geest. Je multidimensionale geest resoneert met het gamma golfbewustzijn en kan vele frequenties binnenin het NU gewaarworden en integreren. Het is het gamma golfbewustzijn dat ontelbare frequenties van gewaarwording verbindt in/naar een samenhangende multidimensionale gewaarwording/werkelijkheid.
Als jij je relatie met jouw Multidimensionale ZELF uitbreidt, wordt jij je opzettelijk bewust dat je ZELF onophoudelijk met jou wisselwerkt via het gamma bewustzijn van je multidimensionale geest. Door deze bewuste wisselwerking met je ZELF, kan je de hogere werelden door je "voorstellingsvermogen" gewaarworden.
Het voorstellingsvermogen zijn je vijfdimensionale gedachten die jou eraan herinneren dat in de vijfde dimensie en daaraan voorbij gewaarwording en werkelijkheid synonieme benamingen zijn. Het herinnert je er ook aan dat gewaarwording en creatie ook synoniem zijn in de hogere werelden. Wanneer je resoneert met het NU van de vijfde dimensie en daaraan voorbij, doet al het opeenvolgende en tijdgebonden denken zich tegelijkertijd voor.
Dus, de werkelijkheid die je kiest om waar te nemen is de werkelijkheid die je NU aan het creëren bent en hercreëert met jouw iedere keuze van waarneming. Net zoals je de werkelijkheid creëert welke je leeft door je gewaarwordingen te kiezen, zal de werkelijkheid die je kiest te leven de frequentieband hebben die wisselwerkt met het dimensionale spectrum van jouw waarnemingsgebied.

Dus, wanneer je kiest om een bepaald component van jouw waarnemingsgebied waar te nemen, kies je de werkelijkheid die je wenst te betreden met je bewuste intentie. Er zijn voorbeelden van deze dynamiek in jullie 3D Leven. Bijvoorbeeld, als je kiest om het "slechte nieuws" waar te nemen in jullie krant of op jullie televisie, heb je gekozen jouw bewustzijn af te stemmen op de derde dimensionale angst, kwaadheid en verdriet.
Binnenin die staat van bewustzijn, sluiten je emoties van angst, kwaadheid en verdriet zich aan bij je gedachten van hulpeloosheid, wraak en hartenleed om een krachtige gedachtevorm te creëren. Deze gedachtevorm zal rond je aura drijven, vertoeven waar je zit, en in je voedsel en water gaan om jou te helpen de werkelijkheid te creëren die je gekozen hebt om te creëren door je keuze van gewaarwording/waarneming.
Net zoals jouw staat van bewustzijn de frequentie creëert van de gedachtevormen, creëren deze gedachtevormen de staat van jouw bewustzijn. Bijvoorbeeld, wanneer je gezond voedsel eet, voel jij je goed en hunker je naar meer gezond voedsel. Op deze manier, help jij je Aarde voertuig om gezond te worden en te blijven. Aan de andere kant, wanneer je junkfood eet voel jij je niet voldaan, maar je hunkert nog steeds naar meer junkfood, aangezien het tamelijk verslavend is.

Je eetkeuzes zijn gelijkaardig aan je keuzes van waarneming. Bijvoorbeeld, als jij ernaar verlangd om iets te eten en je lichaam zegt, "NEE, je zult je slecht voelen," en je luister niet naar je lichaam en eet het, zal jij je slecht voelen. Aan de andere kant, als je denkt aan het eten van iets en je lichaam zegt, "Ja, dit is precies wat ik nodig ben," zal jij je goed voelen als je het eet. Net zoals jouw lichaam jou helpt bij het maken van gezonde dieetkeuzes, als je luistert, helpt jouw Multidimensionale ZELF jou om gezonde inzichtelijke keuzes te maken, als je luistert.

1. Wanneer je aandacht gefocust is op Onvoorwaardelijke Liefde, eenheid en je aangeboren transmuterende vaardigheden, onderhoud je als vanzelfsprekend hogere staten van bewustzijn.
2. Vanwege je hogere staten van bewustzijn kan je bewust hogere frequentiewerkelijkheden waarnemen.
3. De gewaarwordingen/inzichten van deze werkelijkheden creëren duidelijke, multidimensionale gedachten en liefdevolle, meedogende emoties.
4. Dus, creëer je multidimensionale gedachtevormen die liefde en mededogen uitdragen.
5. Deze multidimensionale gedachtevormen dienen als portalen naar hogere dimensionale werkelijkheden.
6. Door met deze hogere frequentiecyclus van waarneming en creatie door te gaan, handhaaf je een open kanaal om begeleiding van je Multidimensionale ZELF te ontvangen.
7. Je Multidimensionale ZELF zal je helpen om een hogere dimensionale werkelijkheid gewaar te worden, te creëren en opnieuw te creëren.

Er zijn ontelbare gedachtevormen die dienen als mogelijke modellen voor jou om te kiezen om gewaar te worden via de concentratie van je aandacht en intentie. Wanneer je eenmaal je aandacht en intentie plaats op een gedachtevorm, begin je die werkelijkheid binnen te gaan. De frequentie van die werkelijkheid zal dan aanzienlijk de staat van je bewustzijn beïnvloeden.
Die staat van bewustzijn zal dan je gedachten en emoties beïnvloeden, welke gedachtevormen zullen creëren die door je aura heen wervelen. Je kunt alleen dat bijwonen wat je kunt waarnemen, en je kunt alleen dat waarnemen wat resoneert met de staat/frequentie van je bewustzijn. Vandaar dat, je staat van bewustzijn je keuze van gewaarwording bepaald, terwijl de keuze van de gewaarwordingen je staat van bewustzijn beïnvloeden.

Begrijp je de cyclische aard van dit creatieve proces van je leven? Wanneer je op een derde dimensionale frequentie functioneert, kan je alleen derde dimensionale ideeën ontvangen en kan je alleen je aandacht op derde dimensionale oplossingen en keuzes plaatsen. Om hogere dimensionale oplossingen en keuzes gewaar te worden, moet jij je bewustzijn uitbreiden in/naar de hogere werkelijkheidsdimensies.

Wanneer je een gekozen creatie wenst en denkt, en je intentie en/of aandacht op die creatie plaatst, breng je langzaam je bewustzijn in meevoering met die creatie. Als jouw bewustzijn begrensd is tot de derde dimensie, zal het begrensd zijn tot een driedimensionale beta golf creatie. Aan de andere kant, als je een intentie via een droom of 'dagdroom' ontvangt, zal je bewustzijn in meevoering zijn met de vierde dimensionale gewaarwordingen van je alfa golfbewustzijn.
Dan, zal je meer open zijn voor vierdimensionale creaties, welke kunnen dienen als portalen van de derde dimensie naar de vijfde dimensie. Als jij je kunt herinneren om je dromen op te schrijven zodra je wakker wordt, zal je beginnen om de kloof te overbruggen tussen het 3D beta en 4D alfa golf denken, emoties en gewaarwordingen/inzichten. Je zou dan kunnen kiezen om in/naar een diepere staat van meditatie te gaan om je vijfdimensionale theta golfbewustzijn te activeren.

Vele van je theta golf ideeën ontstaan in je multidimensionale geest en dienen als een schakel tussen je multidimensionale geest en je derde dimensionale brein. Echter, deze boodschappen kunnen niet in/naar de meevoering komen met je 3D brein als je angst, kwaadheid of verdriet ervaart. Deze angstige emoties dienen ertoe om jou te scheiden van je hogere besef omdat zij gebaseerd zijn op de afscheiding van angst, het wegduwen van kwaadheid en de isolatie van verdriet.
Afscheiding van je doel, het wegduwen van je doel en jezelf isoleren van dat doel zal de manifestatie van dat doel stoppen. Jullie werden getraind, gehersenspoeld, om te geloven dat alleen de fysieke, beta golf gewaarwordingen echt zijn. Deze indoctrinatie scheidt jouw bewuste aandacht af van de gewaarwordingen van je hogere staten van bewustzijn door je te informeren dat zij NIET echt zijn.

Jullie werden verteld dat alleen het spectrum van de derde dimensie echt is. Gedurende de tijden van de Kali Yuga werden velen gestraft en/of gedood als zij toegaven dat zij informatie vanuit de hogere werelden ontvingen. Deze werelden zijn niet hoger en in die zin dat zij beter zijn, wat is wat jullie ook geleerd werd. Deze werkelijkheden zijn hoger in die zin dat zij op een hogere frequentie resoneren.
Aangezien diegenen die ernaar streefden om macht over anderen te hebben alleen een beta golf bewustzijn konden onderhouden, konden zij alleen in de fysieke wereld geloven en deze waarnemen. Daarom, wilden zijn tekenen van ascentie om in/naar hun beta golf, dagelijkse bewustzijn te komen, maar de ervaringen konden alleen waargenomen worden via het vierde dimensionale bewustzijn.

Dit vierde dimensionale, alfa golfbewustzijn kan vermengen met je derde dimensionale beta golf denken om jou te helpen bij het vinden van manieren om je hogere gewaarwordingen in je dagelijkse leven te aarden. Gelukkig, komen er steeds meer van de mensheid ook in/naar een bewuste verbinding met hun vijfde dimensionale theta golfbewustzijn om portalen te creëren, welke frequentiesporen zijn, vanuit de vijfde doorgaand door de vierde en in/naar de derde dimensie.

Echter, alleen diegenen die in staat zijn om zich met hun eigen theta golfbewustzijn te verbinden zullen in staat zijn om bewust deze interdimensionale portalen en/of boodschappen gewaar te worden. Wanneer deze interdimensionale boodschappen eenmaal waargenomen kunnen worden, en als je kunt geloven dat zij echt zijn, kan je een bewuste verbinding handhaven met de vierde en vijfde dimensionale stimuli en werkelijkheid.
Om die bewuste gewaarwording te handhaven, zal jij je aandacht erop moeten plaatsten terwijl je die gewaarwording/dat inzicht, het idee en/of werkelijkheid met jouw 3D beta bewustzijn aard. Het is belangrijk dat je lang genoeg in een bewuste verbinding blijft met deze boodschap om het in/naar een formaat te vertalen die waargenomen en begrepen kan worden via je beta golfbewustzijn.
Wanneer onze multidimensionale gegrondvestigden onze boodschappen "channelen", verbinden zij zich met hun eigen theta golf en daaraan voorbij bewustzijn en geloven dat het echt is. Zij geven zich dan over aan wat zij voelen, zien, horen en/of schrijven. De overgave staat hen toe om hun ervaringen in/naar een ervaring te vertalen die begrepen kan worden in de derde dimensie.

Wanneer je eenmaal beseft dat je hoofdzakelijk informatie naar beneden trekt vanuit de leden van je eigen multidimensionale bewustzijn, kan je aanzienlijk je "gevoel van zelf" uitbreiden om je eigen multidimensionale aard te omvatten. Wanneer je eenmaal beseft dat je jouw eigen Multidimensionale ZELF "channelt", weet je dat je niet slechts een mens bent. In plaats daarvan, begin jij je te herinneren dat je een groot multidimensionaal wezen bent die een Aarde voertuig nam om met de planeet Aarde te vermengen.
Denk er alsjeblieft aan dat totdat je volledig vermengd bent met je eigen Multidimensionale ZELF, je kwetsbaar zult zijn voor de illusies, regels en angsten van je fysieke wereld. Door jouw multidimensionale eenwording verkrijg je de ervaringen van ontelbare andere menselijke incarnaties. Jullie 3D leiders leerden jullie dat het leven heilig is, maar zij bedoelden alleen de mensheid, en de planten, dieren en elementale koninkrijken waren gecreëerd om onder de overheersing van de mensheid te zijn.
Gelukkig, wanneer je eenmaal gewoon één ervaring hebt van het kijken naar de 3D via je hogere gewaarwordingen/zintuigen/inzichten, zal je leven veranderen. Je zult zien dat alle planten, dieren, elementen en elementalen levende, gevoelhebbende wezens zijn. Je zult ook gewaarworden hoe je gedachtevormen creëert met je gedachten en emoties die voortdurend al het gevoelhebbende leven dat jou omringt beïnvloeden.
Jouw gewaarwording van werkelijkheid zal veel verschuiven als eentje die altijd blind was en plotseling diens zicht hersteld heeft. Deze verklaring is van toepassing op al jullie zintuigen. Wanneer je de hogere dimensies kunt horen, besef je hoe doof je geweest bent. Ja, je Lichtlichaam zelf kan ook aanraken/voelen, proeven en ruiken, maar deze zintuigen zijn tamelijk anders binnenin iedere dimensie.

Bedenk hoe anders jouw vierde dimensionale droomleven kan zijn van je wakende leven. Breid dat nu uit in/naar je vijfde dimensionale Lichtlichaam leven. Deze taak mag onmogelijk voor jou beta golf denken toeschijnen, maar voor jou theta golf denken is het normaal. Het beste deel is dat jij je hogere bewustzijn niet hoeft te verkrijgen, aangezien het al latent binnenin jou is, erop wachtend om geactiveerd te worden.

Net zoals een uitvliegende vogel moet geloven dat het normaal is om te vliegen, moet jij geloven dat het normaal is om in de hogere dimensies te creëren, te leven en deze gewaar te worden. Je ergste vijand is de 3D gewoonte, en je beste vriend is je eigen innerlijke verbinding met je Multidimensionale ZELF. Daarom, is het onontbeerlijk dat je jouw aandacht en intentie kalibreert met je vijfde dimensionale bewustzijn.

Vermeng dan je 4D bewustzijn met je 4D en je 3D bewustzijn. Wanneer je eenmaal deze Multi-Dimensies van je ZELF van binnenuit jezelf verenigt, kan je bewust verenigen met de gewaarwordingen/inzichten, creaties en intenties van je ECHTE, Multidimensionale ZELF.
Ben geduldig Dierbaren, en zeer belangrijk, herinner je dat je nooit alleen bent.
De Arcturianen.
Vertaling: Cobie de Haan - Denk met je hart.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten