05-03-2015

Hersenen en Hersengolven.

                           Hersenen en Hersengolven


De verschillende levels van activiteiten in de vorm van hersengolven werden in 1924 ontdekt door Hans Berger met het EEG apparaat waardoor het mogelijk werd om hersengolven te meten. 
Het spectrum van deze hersengolven worden onderverdeeld in 5 verschillende soorten. Alfa, Beta, Theta, Delta en Gamma. 

Beta Golven

De Beta Golven kenmerken zich door een frequentie van 14 Hertz (Hz.) tot ongeveer 40 Hz. Dit bereik is het meest krachtige bereik waar onze hersenen zich in kunnen bevinden want het is de staat waarin wij redeneren, besluiten nemen, werken, discussiëren en over het algemeen onze aandacht extern gericht hebben.

Alfa Golven

Het bereik van de Alfa golven loopt van ongeveer 7 Hz. tot 14 Hz. Wanneer we ons ontspannen produceren onze hersenen golven met een lagere frequentie dan de Beta golven. De Alfa staat wordt door ons als bijzonder plezierig ervaren. We zijn alert, maar toch ook ontspannen. Het is in deze
Alfa staat dat we het meest efficient kunt leren, beter leren dus, en het best informatie verwerken. In de Alfa staat beginnen we uit onze bron van creativiteit te putten die net beneden ons bewustzijn ligt. Het is de poort naar de diepere staten van bewustzijn. Door de diepe ontspannenheid van de Alfa staat kunnen we optimaal gebruik maken van onze beide hersenhelften én tegelijkertijd zijn we uitermate geconcentreerd met één ding bezig. De super leerstaat dus. Binnen het Alfa bereik vinden we ook de Schuman Resonatie terug. Dit is de frequentie van het electromagnetisch veld van de aarde. Dit zelfde frequentie word astronauten ook meegegeven wanneer ze de ruimte in gaan om ruimteziekte te voorkomen.

Theta Golven

De Theta Golven vinden we in de range van 4 Hz. tot 7 Hz. In dit gebied zijn je hersengolven afgeremd totdat je bijna gaat slapen. We zijn in deze staat totaal ontspannen. We zijn in de staat tussen waken en slapen. De Theta staat maakt ons zeer ontvankelijk voor creatieve ideeën, beelden, flarden van dromen en lang vergeten her-inneringen. Het is de staat waar de magie van onze hersenen zo’n beetje begint. Theta staat is waar we aan het mediteren zijn, uiterst intuïtief en vol her-inneringen. De theta staat is ook de ideale staat voor super-leren, herprogrammeren van je mind, droom her-inneringen en zelf hypnose.

Delta Golven

Wanneer de hersengolven tussen de 0,5 Hz. en 4 Hz zijn dan zijn we aan het slapen. We zijn ook fysiek totaal ontspannen en we zijn dan ook even ‘helemaal weg’. De Delta staat is ook waar we aan het herstellen zijn en genezen zijn omdat in die staat de het menselijk groeihormoon in aangemaakt wordt. Daarom is het ook zo vitaal dat je goed slaapt. Diepe slaap dus.

Gamma Golven

Gamma golven worden eigenlijk pas de laatste 10 – 15 jaar erkend, want voorheen werden ze gerekend tot Beta Golven. De Hoge Beta golven want de Gamma golven beginnen pas bij 40 Hz. en gaan ver door richting 70 Hz. Het is in deze staat dat we het meest in connectie staan met voorkennis, heldere inzichten en waarnemingen en hoger bewustzijn. Het is ook in deze staat dat we extreem veel informatie verwerken.

Kortom:

Met deze vijfde soort hersengolven hebben we het hele spectrum behandeld. Je kunt je nu ook goed voorstellen dat wanneer we veel informatie verwerken,wij moeten leren efficient met de informatiestroom die om ons heen – en binnenin ons – stroomt om willen gaan en dat we manieren moeten zoeken om in de Alfa staat en misschien wel zelfs in Theta staat moeten komen.

Understanding the Fibonacci Sequence and Golden Ratio

The Fibonacci Sequence The Fibonacci sequence is possibly the most simple recurrence relation occurring in nature. It is 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89, 144… each number equals the sum of the two numbers before it, and the difference of the two numbers succeeding it. It is an infinite sequence which goes on forever as it develops. The Golden Ratio/Divine Ratio or Golden Mean - The quotient of any Fibonacci number and it’s predecessor approaches Phi, represented as ϕ (1.618), the Golden ratio. The Golden Ratio is best understood geometrically by the golden rectangle. A rectangle unevenly divided resulting into one square and one rectangle, the square’s sides would have the ratio of 1:1, and the new rectangle would be exactly proportionate to the original rectangle – 1:1.618. This iteration can continue both ways, infinitely. If you plot a quarter circle inside each of the squares as they reiterate, the golden spiral is formed. The golden spiral is possibly the most simple mathematic pattern that occurs in nature like shells of snails, sea shells, horns, flowers, plants. Numbers are only what we use to organize quantitative information.

Kinderen die onzichtbare dingen zien.

Veel kinderen zien dingen die voor volwassenen onzichtbaar zijn.
 Ze ervaren het als heel gewoon, maar lopen vast in het contact met leeftijd genootjes. 
Omdat ze de wereld om hen heen als anders beleven missen ze de aansluiting.
Hoe ga je om met deze kinderen?


gods-hands-holding-child1Wat zien kinderen dan?


Paranormaal zijn; het is nog steeds een vies woord. Het hoort in de catagorie ‘zweverig’ en je moet er vooral niet teveel aandacht aan schenken. Dat voelen kinderen direct als ze een uitspraak hebben gedaan en een vervelende, kwetsende reactie krijgen. ‘Doe normaal’ wordt er dan gezegd, maar voor hen is het normaal.
Veel kinderen hebben contact met overleden mensen. Vaak grootouders, of andere familieleden. ‘Wie is die meneer die naast tante Ina zit?’ kan een vraag zijn van een kind. Naast tante zit helemaal niemand. In werkelijkheid is tante Ina weduwe en ziet dit kind haar man op de bank zitten. Sommige kinderen voelen waar anderen pijn hebben en kunnen er letterlijk de vinger op leggen.
Kinderen vertellen soms dat een opa of oma, die ze lang niet altijd gekend hebben, ‘s avonds bij hun langs komt. Het ene kind wordt er bang van, het andere onrustig, want vaak wordt er tegen hen gepraat.
Niet in het hier en nu
Je kunt je voorstellen dat als kinderen zoveel zien en voelen van anderen, ze meer daar mee bezig zijn dan met opletten in de klas, met leren. Dromerig, afgeleid, onrustig, teruggetrokken. Kinderen krijgen stickers opgeplakt en we zien de leerprestaties omlaag gaan. In het contact met leeftijdgenoten reageren ze ‘raar’ in ieder geval anders als andere kinderen. In hun sensitiviteit merken ze stemmingen op van bv de juf of meester en ook voelen ze als er dingen gebeurd zijn in het leven van deze juf of meester. Kortom: er gaat veel in die hoofdjes om.
Tekenen
Je kunt in kindertekeningen vaak zien waar deze kinderen zich bevinden; zo tekende een meisje van 8 jaar alle gezinsleden met benen, behalve zichzelf; ze zweefde letterlijk tussen hemel en aarde. De term zweverig past hier dus perfect!
les
We gebruiken dan de term dat de kind niet geaard is. Geaard zijn is belangrijk om in het hier en nu te zijn, om stevigheid te voelen. Een kind letterlijk met de aarde bezig laten gaan door bv een eigen tuintje zal helpen om te gronden. Maar ook kinderyoga is een uitstekend middel om in je lichaam aanwezig te leren zijn.

Hoe kun je deze kinderen helpen?

Het sleutelwoord is natuurlijk acceptatie. Dat is de eerste stap naar vertrouwen. Soms is het nodig rituelen te bedenken. In het geval dat een opa, oma of ander overleden familielid aan het bed of in de kamer van je kind verschijnt, kun je het beste een welkoms ritueel bespreken met een kind. Maar ook zeggen dat je er onrustig van wordt en vragen om hem of haar met rust te laten. Als kinderen dat leren, maken ze een begin met afschermen en grenzen leren trekken. Dan wordt het leven lichter en beter draagbaar.
Het heeft ook zeker zin om met kinderen te praten over bijna dood ervaringen, de zogenaamde BDE’S. Kinderen kunnen heel goed meedenken dat mensen op weg zijn naar het Licht en terugkeren naar de aardse werkelijkheid. Door de verhalen waaruit blijkt dat het daar waar het Licht is ook heel goed toeven is, is het minder bedreigend dat ze zelf contact hebben met overleden mensen. Door erover te tekenen kunnen gevoelens een plek krijgen en leren ze los te laten.

Dank je wel engelen

Dankjewel, engelen !Doreen Virtue heeft het prentenboek: Dankjewel, engelen ! (klik op het plaatje of de link voor meer info) geschreven en daarin legt ze uit wat engelen zijn, dat ze je kunnen helpen met moeilijke dingen en hoe je contact met ze maakt.
Voor spirituele kinderen is het heel gemakkelijk om daarin hun hulpbron te vinden. Als volwassenen worden wij geblokkeerd door gedachten en reacties van anderen. Kinderen leven dicht bij hun gevoel. Ze zijn raakbaar. Wat zou het mooi zijn als wij ons ook laten raken door het speciale lijntje dat onze kinderen hebben met de wereld tussen hemel en aarde.
Isabella Hofstra

How to connect to your Higher Self through DNA ActivationWAT IS ASCENTIE + signalenAscentiesymptomen: Innerlijke Lichaams Trillingen, Oor Klanken & Hoofdpijnen


Wat is ascentie 

De Mensheid zit midden in het planetaire asctentie (verlichtings-) proces van Moeder aarde, evenals een persoonlijk ascentieproces als je daar voor kiest. Wat kun jij doen? Hoe kun jij je voorbereiden?.. en, waarom?
Veel mensen weten (nog) niet wat ascentie is en als kennismaking probeer ik een uitleg te geven die iedereen kan begrijpen. Want, het omhelst veel meer dan wat hieronder vermeld staat. Zonder al te veel in details te treden leg ik hier een aantal basis principes uit. Ik zal ook andere informatie aanreiken zodat je hierna verder kunt met jouw ontwakingsproces.

Wat is ascentie nu eigenlijk?
We leven in een zeer bijzondere tijd. Er is niemand op de planeet die nog niet van het fenomeen 2012 heeft gehoord. Veel mensen beginnen inmiddels instinctief te voelen dat er iets staat te gebeuren, iets bijzonders en spectaculair. De doemscenario’s die soms worden geschetst zijn in ieder geval niet waar. Er breekt wel op korte termijn een nieuw tijdperk aan, een Gouden Tijdperk waarin we geen angst meer kennen en vanuit onvoorwaardelijke liefde leven, in totale harmonie met de gehele kosmos. Ascentie is dus het proces waar iedereen voor kan kiezen om jezelf letterlijk te verheffen (verheffen = ascenderen) naar deze nieuwe staat van bewustzijn.

Persoonlijke Ascentie

Wil je ascenderen, dan moet je uiteindelijk leren herinneren wie je werkelijk bent. We zijn allemaal op een reis van herinnering en dit is een individueel pad. Want jij weet alles al maar bent het vergeten gedurende je leven. En wil je dus ascenderen dan moet je dit weer leren herinneren. We hebben allemaal een ziel en die is verbonden met de Bron – de Creator – God – Vishnu – Allah – Jahweh – Wodan – Hij/Zij die 1000 namen heeft en nog steeds onnoembaar is, geef het maar een naam die voor jou goed voelt want het is allemaal in de essentie exact hetzelfde. Het verschil zit hem alleen in de wijze waarop het geloof lokaal wordt belijd en ook dat kan iedereen doen zoals men het verkiest, met respect voor elkaars overtuigingen. Het is dus belangrijk om te weten dat er geen levend wezen op aarde is, die niet de mogelijkheid heeft om dit proces succesvol te doorlopen. Je Hogere Zelf (ziel) spreekt vaak genoeg tegen je maar we luisteren er niet (meer) naar. Want, ons ego wuift het weg. Ons ego houdt ons namelijk gevangen in de lagere energieën van angst. Stel je het volgende eens voor: Je gedachten zijn net als een kristalhelder bergmeer en onze ziel stuurt ons beelden die reflecteren, als gedachten, op de oppervlakte van ons meer. Maar als onze gedachten zich net als de golven over een meer verplaatsen, en dat gebeurt dus, vertroebelt het beeld wat ons Hogere Zelf ons duidelijk wil maken. Daarom hebben we soms ineens een bepaald inzicht, gevoel, intuïtie, déjà vu, plotselinge neiging om een bepaalde actie of handeling te doen die je niet kunt plaatsen omdat je er niet eens aan dacht of mee bezig was… De meeste mensen ontvangen vanwege de verstoring van de golven op het meer dus niet het gehele plaatje maar slechts fragmenten van de werkelijke boodschap.
Dus als je met jouw persoonlijke ascentie aan de slag gaat, is het essentieel om te leren je gedachtepatronen een halt toe te brengen. Dat gaat niet van vandaag op morgen. Maar gezien de huidige tijd kan het vele, vele malen sneller dan ooit te voren! Laat alles wat je in het leven bezig houdt los zoals de dagelijkse zorgen, angst etc. en leer opnieuw te luisteren naar je innerlijke zelf.
Je werkt daardoor eigenlijk continu aan wat men noemt het verhogen van jouw trilling en je frequentie. Dit is een term die je veel hoort in de spirituele wereld van vandaag. Hiermee bedoelt men over het algemeen; de mate (hoeveelheid) van kosmische energie die je kunt opnemen en uitzenden in jouw omgeving, wat vervolgens je bewustzijn steeds verder zal verruimen. Jouw zuiverheid, je oprechte intenties... zonder tussenkomst van het ego. Want, zoals gezegd, het is je ego die je in angst en onzekerheid houdt. Jouw essentie, wie je werkelijk, bent is pure liefde en kent totaal geen angst. Angst en depressie zijn van een zeer lage trilling, waar liefde en dankbaarheid een extreem hoge trilling heeft.
Ken je het gevoel dat als je verliefd bent dat je de wereld aankunt? Alles lukt ineens, niets deert je want er bestaat geen negativiteit, je zit vol passie, vreugde en onvoorwaardelijke liefde! De reden is heel simpel, dat komt omdat de trilling van liefde (volledig vrij van angst) zo extreem hoog is en je jezelf op dat moment er volledig mee hebt verbonden. Het is wat men noemt de “Wet van Aantrekkingskracht”, wat je uitstraalt trek je aan. Het is echter de kunst om deze staat van zijn 24 uur per dag vast te leren houden en dan gaat er een nieuwe wereld voor je open!
Een veelgemaakte fout in dit proces is dat de liefde vaak voorwaardelijk is en tevens van een ander afhangt! Ben je al eens verliefd op jezelf geweest? Hou je van jezelf? Hoe lang is het geleden dat je in de spiegel hebt gekeken en tegen jezelf hebt gezegd dat je van jezelf houdt? Dat is het belangrijkste ingrediënt want als je niet onvoorwaardelijk van jezelf houdt, hoe kun je dan van een ander houden? Als jouw geluk van een ander afhangt en de eerder besproken verliefdheid ebt langzaam aan weg, wat komt er dan voor in de plaats? Verliefdheid voor een ander is altijd een fase maar verliefdheid, onvoorwaardelijk van jezelf houden, kan je hele leven duren. Dit zul je gaan uitstralen en mensen in jouw omgeving zullen het aan je gaan zien, je straalt liefde uit, je voelt je energiek, je trekt geluk, overvloed en voorspoed aan omdat je simpelweg de trilling van liefde constant weet vast te houden. Realiseer jezelf dat jij in al je facetten al helemaal perfect bent!
Eigenlijk klinkt dat allemaal erg simpel en heel logisch, toch? Maar hoe doe je dat dan? Jouw “trilling” of “frequentie” verhogen?

Het ascentieproces
Om jezelf op te tillen naar deze hogere (licht)frequenties, waardoor uiteindelijk de 5e dimensie toegankelijk en zichtbaar wordt, zul je moeten werken aan 3 belangrijke aspecten. Er zijn er velen maar daar ga ik nu niet op in om het nog enigszins behapbaar te houden.
  • Het verhogen van jouw bewustzijn
  • Het verhogen van jouw licht frequentie
  • Het werken aan een volledige opening van wat men noemt de “Anthakarana” (Regenboogbrug) en samensmelting van je Hogere Zelf

En hoe krijg je dan nu voor elkaar, ... Ascentie?

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Vele handreikingen worden in deze tijd gegeven omtrent het ontwikkelen van het menselijk bewustzijn. Lees hier: “Bewust-Zijn”, en dat is weer gelijk aan “Ik Ben”, jouw “I AM presence” ofwel je Hogere Zelf – je Ziel. Je kunt verschillende cursussen, trainingen of workshops volgen die je goed en snel op weg kunnen helpen. Als je er voor kiest om dat niet te doen kun je jezelf gaan verdiepen in kennis omtrent ascentie en geheel op jouw eigen unieke wijze je pad bewandelen. In alles geldt, jij hebt op ieder moment de keus te doen wat jij wilt.
Meditatie is een van de activiteiten die over het algemeen noodzakelijk wordt geacht om de gewenste staat van zijn te realiseren. Je kunt dit al doen door iedere dag 10 minuten je gedachten leeg te maken in een rustige omgeving (thuis of in de natuur) en de stilte leren ervaren. Meditatie kan ook in beweging, zoals lopen in de natuur, yoga, tai chi etc. Er zijn dus verschillende vormen van meditatie. Los van meditatie staan hieronder 3 belangrijke inzichten die je in je leven zou kunnen toepassen:
  • Eenheid: we zijn allen een
  • Overvloed: er is genoeg voor iedereen
  • Vrijheid & liefde: er is niks wat je moet doen en wat je ook doet, doe het uit liefde
Een andere tip is om ervoor te zorgen dat je bij alles wat je doet, alle binnenkomende energieën die je creëert, alleen de focus en intentie legt bij het licht, liefde, vreugde, positiviteit, passende spirituele actie, enz.. Er zijn ook nog andere manieren om je op weg te helpen naast meditatie zoals bidden (op jouw eigen wijze!), positieve affirmaties en visualisaties, lezen van spirituele artikelen en boeken, mantra’s zingen, bijwonen van ceremonies, lezingen of workshops.
Hierdoor werk je dus aan het verhogen van jouw persoonlijke lichtfrequenties, kom je beter in resonantie/harmonie met de wereld om je heen en kun je uiteindelijk de connectie met je Hogere Zelf herstellen. Desondanks zou ik iedereen aanraden om op zoek te gaan naar mensen in je omgeving die je kunnen helpen bij het proces van ontwaking in deze tijd. Het is namelijk erg belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich gaan realiseren wat er staat te gebeuren en zich voorbereiden op dit proces. Want er gaat heel veel gebeuren in een hele korte tijd. Er zijn al vele mensen een heel eind op weg, wat het voor anderen weer makkelijker maakt om sneller vooruit te komen dan.
Geef liefde aan alles wat je tegenkomt in je leven maar bovenal, ... Heb jezelf lief en hou van Moeder Aarde!

Planetaire Ascentie

Moeder Aarde zit momenteel ook in haar ascentieproces. Al klinkt dit raar voor velen, maar zij verheft zichzelf binnenkort naar de vierde dimensie en van daaruit verder naar de vijfde etc.. Daar waar persoonlijke ascentie mogelijk was op individuele basis de afgelopen duizenden jaren, is nu het moment aangebroken dat we deelgenoot mogen zijn van een planetaire ascentie. Dit betekent dat iedereen op de planeet de kans krijgt om mee te ascenderen naar een hogere dimensie, de vierde, vijfde en verdere dimensies. Dit is de periode is waarin zich het eenheidsbewustzijn zal gaan manifesteren op Aarde. 2012 is dus een zeer bijzonder en belangrijk jaar voor het ascentieproces van zowel de Aarde als de gehele mensheid en zelfs het universum. Hierbij wordt namelijk de mogelijkheid geboden om in eenheid te ascenderen samen met Moeder Aarde. Iedereen zal zich hier, vroeger of later, bewust van gaan worden en uiteindelijk moeten ontwaken om de stap naar de volgende dimensies te maken (als je dat wilt natuurlijk) naar een leven in onvoorwaardelijke liefde... vrij van angst en controle!
Moeder Aarde is haar eigen trillingen/frequenties namelijk al geruime tijd aan het verhogen om zich voor te bereiden op dat moment. Het is inmiddels zelfs al wetenschappelijk bewezen dat de frequenties van de Aarde zijn toegenomen. De magnetische polen zijn al verschoven en zullen uiteindelijk verdwijnen. Iedere piloot op aarde kan dit bevestigen en ook dit is inmiddels al een wetenschappelijk feit. Dat is de voorbode voor een werkelijke fysieke poolverschuiving en die kan ieder moment plaatsvinden. Er zijn ongekend veel aardbevingen, overstromingen en andere natuurfenomenen die ‘onverklaarbaar’ en op z’n minst, net als de samenleving, uit balans zijn. En deze balans zal opnieuw worden hersteld.
Is dit nu reden om in paniek te geraken? Nee, in tegendeel dus! Het is wel belangrijk om je voor te gaan bereiden. Want daar waar het voorheen enorm moeilijk was om bovenstaande niveaus van bewustzijn en frequentie/trilling te bereiken wordt het door Moeder Aarde op dit moment voor iedereen ondersteunt die ervoor kiest deelgenoot te willen zijn van deze bijzondere gebeurtenis. Sinds een tijdje zul je waarschijnlijk al ervaren dat de tijd nog sneller gaat voor je gevoel. Ik werkelijkheid is de snelheid van de tijd ook toegenomen. Hierdoor wordt het planetaire en persoonlijke ascentieproces enorm wordt versneld met nieuwe energieën die zich op Aarde gaan manifesteren. Dit biedt de mogelijkheid om met z’n allen het eenheidsbewustzijn te gaan verankeren op Aarde zodat we naast onze persoonlijke processen ons tevens gaan verbinden met onze Grote Moeder Aarde. En samen met haar kunnen we door naar de volgende dimensies. Dus het wordt hoog tijd om massaal te ontwaken!

Namaste

Vroegere Wereld Bank Senior claimt dat aliens geld en religie in hen macht hebben

Karen Hudes, vroeger bestuurslid van de Wereld Bank wiens taak is om globale welvaart te stimuleren met focus op ontwikkelingslanden door het uit geven van leningen, zegt nu dat het een en al oplichterij is. Karen Hudes neemt ons met haar verhaal mee in de corrupte wereld van de bank.

Mevrouw Hudes heeft 12 jaar lang een top positie bemachtigd bij de World Bank en studeerde rechten op Yale Law school en economie aan de universiteit in Amsterdam
In haar pleidooi geeft ze ook aan dat de instituties die geld en religie regelen, word gecontroleerd door een een niet menselijk ras. En voordat we haar als een gek gaan labelen, neem aan dat dit serieuze beschuldigingen zijn voor iemand die uit haar machtspositie komt.
Quote: “These countries are not monolithic, there are forces fighting the corruption and there are forces that have totally been co-opted, and the way they act is treasonous to the people in those countries. The group that’s behind the network of control are the Jesuits, and there are also some groups behind them. One of these groups are hominids, they’re not human beings. They are very smart, they are not creative, they are mathematical. They had a much stronger force in the earlier ice-age. They have elongated skulls, they may produce offspring in mating with female humans, but that offspring is not fertile. We live in a world of secret societies, and secrets, and the information that ought to be public is not public.”
Vertaling Qoute:” Deze landen zijn niet monolitisch, er zijn krachten die de corruptie bevechten en er zijn krachten die zijn verenigd. De manier waarop zij handelen is verraderlijk voor de mensen van dat land. De groep die achter het netwerk van macht zit zijn de Jesuits en er zijn  nog andere groepen die hen macht op hun uitvoeren. Een van deze groepen zijn de Hominiden, ze zijn niet menselijk. Ze zijn hoog intelligent, niet creatief en erg wiskundig. Ze hadden een sterkere kracht in de vroegere ijstijd. Ze hebben langgerekte schedels en kunnen hen kinderen baren door zich voort te planten met vrouwelijke mensen, maar deze afstammelingen zijn niet vruchtbaar. We leven in een wereld van geheime groepen/samenlevingen en geheimen, de informatie die geacht beschikbaar te zijn aan het publiek is niet publiekelijk.”

Met de beschrijving van Karen Hudes wil ik nog even een link bij posten van een artikel die een paar dagen geleden op de site werd gepost:
http://worldunity.me/dna-analyse-van-de-paracas-schedels-bewijst-ze-zijn-niet-menselijk/

Verloren Stad van Nephilim Reuzen net ontdekt!

(A “were-jaguar” effigy, representing a combination of a human and spirit animal. PHOTOGRAPH BY DAVE YODER, NATIONAL GEOGRAPHIC)


Huge new discovery that scientists have been looking for since Hernando Cortez wrote about it in his fifth letter to Charles V. In it he descries a city in Honduras that was very extensive, rich and said to exceed the treasures in Mexico.  Archaeologist believe they have found this famous city known as “The White City” or according to local folklore,  “The City of the Monkey God.” 

What is interesting is the way the city received its name. The local legend tells of a tail that answers the pieces to the puzzle found in Genesis 6:4, “where the sons of God (fallen angels) took the daughters of men (humans) and produced the offspring known as Nephilim (hybrids).”  In the video below I dive through these mysterious legends and exactly what they unveil in this freshly discovered “City of the Monkey God”…. 

(Enorme nieuwe ontdekking waar wetenschappers al naar op zoek zijn sinds Hernando Cortez erover schreef in zijn vijfde brief aan Karel V. Hierin beschreef hij een stad in Honduras, die zeer uitgebreid was, rijk en verondersteld de schatten in Mexico te overstijgen. Archeologen geloven dat ze deze beroemde stad die bekend staat als “De Witte Stad” of volgens de lokale folklore, “De stad van de Aap God.” gevonden hebben.

Hoe maak je een natuurlijke antibiotische zalf aka natuurlijke Nesporin maken.


Neosporin is de automatische manier om te gaan voor het merendeel van de mensen wanneer ze schaafwonden, snijwonden en andere huidletsels oplopen. Neosporin is een antibacteriële zalf die de genezing bevordert. Hoewel de meeste van ons deze zalf jaren lang hebben gebruikt, laat één snelle blik over de ingrediënten lijst ons afvragen wat we in hemelsnaam op onze huid smeren.
De Ingrediënten zijn onder andere: neomycinesulfaat Polymxin B, zinkbacitracine, pramoxine en nog veel meer allemaal gemengd in vaseline. Er zijn veel bijwerkingen geassocieerd met deze ingrediënten, zoals allergische reacties, spiertrekkingen, convulsies, gehoorverlies, schade aan de foetus, huiduitslag, netelroos, beklemming op de borst, en de lijst gaat maar door. Neosporin kost ongeveer $ 10 per ons met al deze onbekende stoffen erin. Maar Moeder Natuur biedt ons een overvloed aan ingrediënten die zijn net zo geneeskrachtig en voordelig zijn zonder de bijwerkingen. Moet er een uitval in de fundamentele burgerlijke diensten ontstaan, om welke reden dan ook, moet je weten hoe je een natuurlijke, maar toch krachtige, lokale antibacteriële oplossing kan maken.Neosporin is de automatische manier om te gaan voor het merendeel van de mensen wanneer ze schaafwonden, snijwonden en andere huidletsels oplopen. Neosporin is een antibacteriële zalf die de genezing bevordert. Hoewel de meeste van ons deze zalf jaren lang hebben gebruikt, laat één snelle blik over de ingrediënten lijst ons afvragen wat we in hemelsnaam op onze huid smeren.
In het onderstaande recept, bevat elk ingrediënt vele helende eigenschappen. De basis is een combinatie van oliën die antiviraal, anti-inflammatoir, anti-microbieel en anti-schimmel zijn. De kruiden hebben verschillende geneeskrachtige eigenschappen ook. Bijenwas is een huidbeschermer, het houdt irriterende stoffen uit de huid terwijl de luchtcirculatie in het gewonde gebied wordt bevorderd. Toverhazelaar helpt bij het reinigen en desinfecteren van wonden, terwijl helpt bij het versnellen van het genezingsproces. Dit zijn slechts enkele van de geweldige voordelen van deze natuurlijke antibiotische zalf.

ingrediënten:

1/2 c. kokosnootolie
1/2 c. amandelolie, druivenpitolie, of olijfolie
1/2 c. geneeskrachtige kruiden naar keuze (kamille, calendula, smeerwortel, lavendel, weegbree bladeren)
4 eetlepels bijenwas
2 tl toverhazelaar
15 druppels lavendel of tea tree etherische oliën (optioneel)

Instructies:

1. Die de kruiden in een glazen pot en giet olie over de kruiden. Zorg ervoor dat ze ondergedompeld zijn.
2. Zet de glazen pot in een sauspan voor de helft gevuld met water. Verhitten op laag vuur gedurende 30 minuten. Roer vaak.
3. Zeef de kruiden uit de olie met een koffiefilter, kaasdoek, t-shirt, enz.
4. Plaats de gespannen olie terug in de pot in de pan met water.
5. Voeg de bijenwas toe.
6. Roer alles goed door.
7. Haal van het vuur zodra het volledig is gesmolten
8. Voeg toverhazelaar toe en meng het met de rest.
Eenmaal afgekoeld, in een bak naar keuze bewaren.
Toepassen op schaafwonden, snijwonden, brandwonden, luieruitslag, droge huid, voetschimmel, etc.
Deze zalf moet op een koele, donkere plaats worden bewaard. Goed voor maximaal een jaar.
Bron: healthbytes.me

UFO And Alien Egyptian Artifacts Discovered In Jerusalem Kept Secret By Rockefeller Museum


Alien and UFO circles are abuzz with claims of remarkable ancient Egyptian artifacts discovered in the former Jerusalem home of the famous Egyptologist Sir William Petrie, items that “could rewrite ancient Egyptian history” and indeed the history of the world.
A YouTube video released by the website Paranormal Crucible purports to show ancient Egyptian sculpture artifacts originally found in the “Giza complex,” but reportedly taken away from Petrie’s Jerusalem home by representatives of the Rockefeller Archaeological Museum shortly after they were found, according to the website UFO Sightings Daily.
According to the Shepard Ambellas, editor-in-chief of the “alternative news” website Intellihub News, the alien Egyptian artifacts were discovered hidden in a secret room behind the Egyptologist’s bookcase. Petrie had apparently found proof of extraterrestrial life on Earth before he died in 1942, but chose to hide them away in his Jerusalem home. Now that the Rockefeller Museum has taken possession of the artifacts, alien and UFO pundits fear they may never be accessible to the public.
However, Ambellas claims that some of the relics may be seen at the Petri Museum of Egyptian Archaeology in Malet Place, Camden, near Gower Street, London.
The Inquisitr was able to confirm that the prestigious Petri Museum of Egyptian Archaeology has in its possession a vast collection of ancient Egyptian and Sudanese artifacts, including ancient Egyptian “firsts,” such as the “oldest linen” and “oldest dress” from ancient Egypt (5,000 B.C.). The museum also displays lion sculptures from the temple of Min in Koptos and the earliest known products of metallurgy from the ancient civilization. However, The Inquisitr was unable to confirm that the museum has on display “alien Egyptian artifacts” recovered from a secret room in Petrie’s former home in Jerusalem.
But believers will assume that the more sensitive relics of alien origins are being kept from the public.
Ambella claims that the alien Egyptian artifacts allegedly found in Petrie’s former Jerusalem home, which link the ancient Egyptian civilization to an advanced ET civilization, include two mummified bodies less than four feet in height. Although dwarfs and pygmies captured in the interior of Africa were held in high esteem as “celestial beings” in the Old Kingdom era of ancient Egypt and served in high positions, Ambella speculates that these four-foot creatures are “possibly alien in nature,” and thus literally of “celestial” origins.


Dwarfish Figures In Ancient Egyptian Hieroglyph Stone
Details of the physical features of the mummified bodies appear to support the suggestion that they were “possibly alien in nature.” According to Ambellas, the skeletons have stereotypical alien “elongated heads, large eye sockets, and long spinally arms.”

The Aliens Have “Elongated Heads, Large Eye Sockets, And Long Spinally Arms.”
Equally interesting were the “highly advanced” mechanical devices, including a disc of gold with a transparent top found with the alien bodies. According to Ambella, the high-tech devices have “an intricate mechanism which is surrounded by gold spiral tubing that has several small gold orbs and crosses attached to it.” The devices had non-ancient Egyptian symbols on them, as can be seen in the image below.


Alien Technological Gadget Could Be Navigational Device
Are these alien interstellar navigational devices? Well, they might be, judging from the fact that the relics also included stone tablets that “appear to show alien spacecraft,” according to Ambella.
This is not the first time that archaeologists have found ancient Egyptian stone tablets bearing inscriptions suggestive of alien spacecraft and other sophisticated and advanced machinery. The image below shows the famous “Helicopter Hieroglyphs” recovered from a temple in Abydos, Egypt, showing what appears to be modern aircraft.
Helicopter Hieroglyphs: The Inscriptions Appear To Represent Modern Aircraft
Although scientists have attributed the “aircraft” interpretation of these inscriptions to the psychological phenomenon called pareidolia, the belief is widespread in alien and UFO enthusiast circles that these hieroglyph inscriptions are proof of alien pilots and astronauts who contacted ancient human civilizations and influenced the cultural and technological development of early human societies.
And indeed, the precocity of the ancient Egyptian civilization appears to make the alien contact theory credible to ET and UFO enthusiasts, who believe that aliens built such architectural marvels as the Pyramid of Giza long before the ancient Egyptian civilization emerged.
Several UFO and alien news websites reported in November of 2010 that Dr. Alaaeldin Shaheen, Dean of the Faculty of Archaeology, Cairo University, admitted, in response to a question about the ET links of the pyramids, that the ancient Egyptian pyramids are “not of this world.”
“I can not confirm or deny this, but there is something inside the pyramid that is ‘not of this entire world.'”
But he later denied the widely circulated report.
“I did not give such stupid statement[s] about aliens and Pyramids. As [I am] Egyptologist I could [not] say such stupid words and ideas.”
Needless to say, such denials don’t impress UFO and ET believers, who see evidence of “cover up” conspiracies when officials and academics deny revealing statements earlier ascribed to them.
UFO and ET pundits continue to debate why Sir William Petrie and his colleagues kept these remarkable alien Egyptian artifacts secret and did not release them to the “general public.”

Archeologists Uncover Genghis Khan’s Lost Mongolian FortressArcheologists Uncover Genghis Khan’s Lost Mongolian Fortress

March 4, 2015 | by Lisa Winter

photo credit: Adwo/Shutterstock

Genghis Khan, born as Temujin in 1162, became one of the greatest military leaders of all time by building and ruling the Mongol Empire. At the time of his death, he ruled from the eastern stretches of Asia to as far west as Russia. A team of Mongolian and Japanese researchers uncovered a fortress that has now been confirmed to have been used by the ruler during the 13th century. This discovery could help historians better understand how the growth of the empire expanded westward toward Europe. 
Genghis Khan (also known as Chengis Khan), which translates into Supreme Leader, once controlled over 12 million square miles across Asia. The Mongol Empire was second only to the British Empire in terms of expanse. While tribes were given the opportunity to surrender peacefully, resistance was met with great force. It is believed that during his life, Genghis Khan was responsible for the deaths of over 40 million people. However, some historians debate the validity of the extent of Genghis Khan’s carnage, attributing much of it to hearsay meant to strike fear into his enemies.
 
Koichi Matsuda from Osaka International University led the team that uncovered the fortress in 2001 in southwestern Mongolia. The landscape near the site aligned with a description of the fortress by a Tao spiritual leader in a book from around the same period. It is located about 880 kilometers (547 miles) west of Mongolia’s capital city, Ulan Bator.
Artifacts from the site included animal bones, Chinese pottery, and wood fragments. Carbon dating of the items revealed that they ranged from the 12th through 14th centuries. The fortress, which measures 170 meters by 200 meters (557 by 655 feet), had walls made out of soil. It is believed that the fortress was constructed in 1212, and was most likely commissioned by one of Genghis Khan’s top officials.
Matsuda told Nihon Keizai Shinbun, a Japanese newspaper, that the fortress was a powerful garrison during its day. The location of the fortress, named Chinkai Castle, was positioned near farmland and also along silk trade routes that would have been useful as the Mongolian army forged west. This would have given it plentiful access to necessary provisions, as well as access to information carried by travelers.
After the decline of the Mongol Empire, Chinkai Castle dwindled into ruins during the 14th century, and eventually became lost to history. Its rediscovery and confirmation of identity is an important part of Asian history, and it could have a great deal to teach historians about the westward expansion of Genghis Khan’s army

Bron:

US Air Force Bombshell: Admits They Can Control Weather – HAARP!


HAARP

While HAARP and weather control has always been claimed to be a ridiculous ‘conspiracy theory’ by the media and government officials, during a Senate hearing on Wednesday, David Walker, deputy assistant secretary of the Air Force for science, technology and engineering, dropped a bombshell in answer to a question asked by Lisa Murkowski in relation to the dismantling of the $300 million High Frequency Active Auroral Research Program in Gakona this summer.
Walker said this is “not an area that we have any need for in the future” and it would not be a good use of Air Force research funds to keep HAARP going. “We’re moving on to other ways of managing the ionosphere, which the HAARP was really designed to do,” he said. “To inject energy into the ionosphere to be able to actually control it. But that work has been completed.”
Many people believe that HAARP was created and has been used for weather control, with enough juice to trigger hurricanes, tornadoes and earthquakes and comments such as this bring about the question of whether conspiracy theorists are more on target than anyone has admitted to date. This potentially means that HAARP could be used as a weapon of war!
This is not the first time a public official has acknowledged that HAARP and weather control is not only possible, but has been and continues to be, used as a “super weapon,” as evidenced by a statement in 1997 by former U.S. Defence Secretary William Cohen, where he said “Others [terrorists] are engaging even in an eco-type of terrorism whereby they can alter the climate, set off earthquakes, volcanoes remotely through the use of electromagnetic waves… So there are plenty of ingenious minds out there that are at work finding ways in which they can wreak terror upon other nations…It’s real, and that’s the reason why we have to intensify our [counterterrorism] efforts.”
Is it still just a conspiracy theory if public officials admit it is true? Watch the question and answer Video session below:U.I.P Summary

The above information may be slightly historic (taken from last year – 2014) however this information is EXREMELY important and needs to be seen by the world, as it is confirmation of two things ~  the existence of HAARP and its uses, and the fact that the US government require such weapons to control the Ionosphere!
One key thing that the US Administration NEED to be aware of (and other countries that require such devastating technology) is that you should NEVER mess with Mother Nature, as it is not ours to mess with and the knock on effect for changing the earths natural climate could end up with disastrous after effects for the ‘entire’ planet!
If HAARP is being switched off then that is a great thing, however, it appears that US Government would like to migrate this technology into something else…..HAARP unfortunately appears to be the start of things to come….. 
U.I.P

04-03-2015

Het geheime ruimteproject Solar Warden: Feit of fictie?

Left: Astronaut Dr. Edgar Mitchell. (NASA) Right: U.K. computer hacker Gary McKinnon, who has allegedly viewed U.S. government UFO images and excel documents describing
Left: Astronaut Dr. Edgar Mitchell. (NASA) Right: U.K. computer hacker Gary McKinnon, who has allegedly viewed U.S. government UFO images and excel documents describing "non-terrestrial officers." (Wikimedia Commons) Background: Illustration of a spaceship. (Shutterstock*)
Er gaan geruchten dat er een geheime vloot ruimteschepen bestaat die belast is met het monitoren van buitenaards verkeer in ons zonnestelsel en het verdedigen van ons zonnestelsel tegen een eventuele buitenaardse invasie.
Sommige mensen zeggen dat ze bewijs hebben gezien voor het bestaan van dit vermeende project, dat bekendstaat als ‘Solar Warden’. Sommigen speculeren dat de ruimteschepen die deel uitmaken van de vloot zijn gemaakt met behulp van buitenaardse technologie.
Astronaut dr. Edgar Mitchell, de zesde man op de maan, heeft in diverse interviews gezegd dat aliens de aarde bezoeken, dat er inderdaad buitenaardse beschavingen buiten ons zonnestelsel zijn en dat de Amerikaanse overheid mogelijk buitenaardse technologie heeft buitgemaakt. Hij vermoedt dat dit al 60 jaar speelt, hoewel de technologie waarover men op aarde beschikt lang niet zo geavanceerd is als die van de bezoekers.
In 2001 wist de Schotse ‘UFO-hacker’ Gary McKinnon in te breken in computers van de NASA en de Amerikaanse marine. Hij was in eerste instantie op zoek naar geheime informatie over het bestaan van vrije energie of nulpuntsenergie.
Tijdens zijn digitale zoektocht stuitte hij op een excelbestand met een lijst namen van ‘niet-aardse officieren’. McKinnon vond de namen niet terug bij de marine. Hij denkt dat men de ruimte rond de aarde wil beheersen en daartoe een geheime ruimtevloot heeft gemaakt met behulp van buitenaardse technologie.
McKinnon zei dat hij een afbeelding van een UFO bekeek op een NASA-computer in gebouw 8 van het Johnson Space Center toen hij werd gepakt. Enkele maanden later, in maart 2002, werd hij opgepakt. Uiteindelijk besloot de Britse overheid om hem niet uit te leveren aan de VS. Sommigen denken dat dit te maken had met een grote troef die McKinnon in handen had, maar hij wilde daar zelf niets over kwijt.
Het is onduidelijk waar de naam ‘Solar Warden’ precies vandaan komt. Afgelopen jaar bedroeg het budget van de Amerikaanse overheid voor geheime programma’s 52,6 miljard dollar, aldus de Washington Post. In 2011 spendeerde de Amerikaanse overheid naar schatting 718 miljard dollar aan nationale defensie en internationale veiligheid. Het meeste daarvan ging naar de oorlog tegen terrorisme.
Het geld zou in theorie gebruikt kunnen zijn voor een ruimtevloot. Verschillende militaire afdelingen binnen de Amerikaanse overheid hebben hun eigen ruimtecommando, waaronder het Air Force Space Command en de Space and Naval Warfare System’s Command (SPAWAR) van de marine.
Epoch Times