23-05-2015

Grootschalig onderzoek onthult exacte samenstelling vaccinsHet advies van de Gezondheidsraad om de vaccinatie voor hepatitis B op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma is geruisloos overgenomen en kinderen die op of na 1 augustus 2011 zijn geboren krijgen een inenting tegen hepatitis B.
Uit grootschalig Amerikaans onderzoek naar kinderen in 34 landen is gebleken dat er een verband bestaat tussen het aantal vaccins en het sterftecijfer onder baby’s.
Het onderzoek is verschenen in het medische tijdschrift Human & Experimental Toxicology.
Volgens onderzoekers Neil Miller en Gary Goldman is eenzelfde correlatie te zien bij soldaten met het Golfoorlogsyndroom (GWS). Zij kregen versneld een uitgebreide cocktail van vaccins toegediend.
Nederland behoort in het onderzoek tot de landen waar baby’s jonger dan een jaar de meeste vaccins krijgen toegediend. De VS voeren de lijst aan met 26 doses vaccin, gevolgd door Australië, Canada en Nederland met elk 24 doses vaccin. Ter vergelijking ligt dat aantal in de Scandinavische landen op 12. Het hoogste kindersterftecijfer vinden we voor het jaar 2009 terug in de VS: 6,22. Ter vergelijking lag het kindersterftecijfer in Nederland in dat jaar op 4,73.
Samenstelling
De wetenschappers onderzochten de samenstelling van vaccins en troffen de volgende substanties aan:
Wiegendood
Als het oorzakelijke verband tussen vaccins en babysterfte zo duidelijk is, waarom is het dan niet eerder naar buiten gekomen in westerse landen?
Volgens Miller en Goldman is het antwoord simpelweg dat andere redenen voor de sterfte worden opgevoerd, waaronder de zogenaamde wiegendood. De wiegendood als doodsoorzaak is namelijk explosief toegenomen na de intensivering van het vaccinatieprogramma.

18-05-2015

Hoe kankertumoren vlees als voedsel gebruiken om te groeien.

De snelheid waarmee ziektes als Alzheimer, Parkinson, kanker, autisme en nog een hele reeks aandoeningen om zich heen grijpen, blijft toenemen tot een alarmerend tempo. Vanaf het moment dat we begonnen met het bijhouden van statistieken van ziektes constateren we een torenhoog stijgende trend, waarvoor vele wetenschappers en onderzoekers op zoek zijn naar oorzaken en antwoorden, met name ten opzichte van onze leefomgeving. We zijn dagelijks omringd door giftige stoffen die we ook voortdurend binnen krijgen. Onderzoek van wetenschappers heeft aangetoond dat één van de gemeenschappelijke gewoontes van de moderne mens duidelijk het consumeren van enorme hoeveelheden vlees betreft.

door Arjun Walia

Why They Didn’t Tell Us? A Beverage That Is 10,000 Times Stronger Than Chemotherapy!

We continue using chemotherapy even though there is no need!
This drink saves lives and it has been proven in hundreds of studies, yet few people know that the drink is so amazing. People simply do not believe, probably because it is a very accessible and cheap food, but it really is so. Did you know that lemon and baking soda can be stronger than chemotherapy?
Why They Didnt Tell Us A Beverage That Is 10,000 Times Stronger Than Chemotherapy!

Waarom wordt ons dit niet verteld? Een drankje dat 10.000 keer sterker is dan Chemotherapie!

We blijven chemotherapie toepassen, hoewel er geen noodzaak voor is! Deze drank redt levens en dit is bewezen in honderden studies, maar weinig mensen weten dat de drank zo geweldig is. Mensen kunnen het gewoon niet geloven, waarschijnlijk omdat het een zeer toegankelijke en goedkoop voedsel is, maar het is echt zo. Wist u dat de combinatie van citroen en zuiveringszout sterker dan chemotherapie kan zijn?

De combinatie van citroen en zuiveringszout is bewezen een sterker “killer” van kanker te zijn dan chemotherapie, maar liefst 10.000 keer sterker. Waarom vertelde niemand vertelde ons hier iets over? Nou, omdat er geen winst valt te behalen uit gezonde mensen.