25-03-2015

Hersengolven en Bewustzijn deel 5...Het Hoger Bewustzijn Handhaven.
Het Hogere Bewustzijn Handhaven

(Deel 5 van Hersengolven en Bewustzijn)


Vanwege jullie behoeftigheid, en intentie, om een Hogere Frequentie van Bewustzijn te handhaven, wordt er een beroep op jullie gedaan om jullie levens op vele manieren te veranderen. Maar, wanneer je middenin de 3D drukte zit, kan het zeer moeilijk worden om dat hogere bewustzijn te handhaven.
Herinner je alsjeblieft dat het de frequentie van jullie bewustzijn is dat de frequentie van jullie creatie instelt. Jullie verhuizen in/naar de creatie van de Nieuwe Aarde, dus de frequentie van jullie bewustzijn moet zo hoog als mogelijk is van niveau zijn.Echter, jullie "gewoonte" van driedimensionaal te zijn zal aan jullie trekken om "terug te gaan naar de echte wereld en ermee te stoppen maar wat aan te rommelen". Buiten dat, zijn jullie NIET aan het "spelen", jullie zijn aan het "creëren". Jullie zijn NU jullie leven aan het creëren.
Het is in het NU dat onze transmutatie zich voordoet, terwijl flits na flits van Gamma Golven dwars door jullie brein heen vegen. Deze Gamma hersengolven verbinden jullie driedimensionale brein met jullie Multidimensionale Geest. Dit proces zal zo langzaam of zo snel zijn als jullie kiezen.
Echter, om de één of andere activering van Gamma Golven te handhaven, zullen jullie op een regelmatige basis moeten mediteren. Gelukkig, zijn er net zoveel manieren om te mediteren, als dat er mensen zijn. Voor ons hogere dimensionale perspectief, is jullie meditatie, "Het uitzendteam meldt zich om verslag uit te brengen en om onze volgende opdracht te krijgen".


Als jullie op dit ogenblik op jullie pad komen zijn er wellicht vele dingen die jullie los moeten laten. Echter, wanneer je dat aldus doet, zullen jullie niet te maken hebben met veel van de dingen die jullie bewustzijn omlaag trekken naar de op 3D gebaseerde, beta golven.
In plaats daarvan, zullen jullie in toenemende mate in/naar jullie 3D leven kijken vanuit hogere en hogere staten van bewustzijn. Vanuit dit hogere perspectief, zullen jullie in staat zijn om de delen van jullie hogere dimensionale leven te zien die jullie omlaag kunnen trekken in/naar jullie aardegebonden bewustzijn.
Jullie beginnen NU jullie energiegebieden te zien, welke vaak gedachtevormen genoemd worden. Zij worden gedachtevormen genoemd omdat zij gedachten zijn die geïmpregneerd zijn met emotie. Met de paring van jullie gedachten/mannelijk en emoties/vrouwelijk zijn jullie in staat om gedachtevormen gewaar te worden terwijl zij door jullie werkelijkheid heen stromen.


Deze gedachtevormen "voelen" zoals een bepaalde emotie en veroorzaken bepaalde gedachten. Net zoals ongeziene stromingen in het water of in de lucht anders aanvoelen, zo ook doen gedachtevormen dat. Wij spreken nu tegen jullie over gedachtevormen, want als jullie beginnen jullie alfagolven in het dagelijkse leven te activeren, zullen jullie beginnen om hen bewust te ervaren.
Eén van de meest belangrijke veranderingen die jullie in jullie leven zullen maken als jullie het hogere pad kiezen is om te verzekeren dat jullie je creatieve energieën iedere dag vervullen. Zelfs als je een paar uren moet "stelen" van "wat je te DOEN HEBT," moet je "tijd vinden" om binnenin de stroom van je eigen creatieve energiegebied te zijn.
Wanneer je kiest om dat aldus niet te doen, dan zal je "verslaafd" raken aan je Beta Golf Bewustzijn. Wij zeggen, "verslaafd" omdat jezelf het wonderbaarlijke emotionele gevoel van creatief te zijn te ontkennen, is omdat je "verslaafd" geraakt bent aan het 3D model van het nemen van een lange tijdsduur en dat er hard gewerkt moet worden.
In de vijfde dimensie en daaraan voorbij is er GEEN tijd en GEEN zwaar werk/hard werken.
Gelukkig, herinneren velen van ons uitzendteam zich om wat voor lagere frequentie energiegebieden dan ook vrij te zegenen door hen Onvoorwaardelijke Liefde te sturen. Wanneer je hen eenmaal vrij gezegend hebt, kan je hen gemakkelijk loslaten. Je zult ook in staat zijn om de delen van je leven gewaar te worden die ervoor zorgen dat jij je fantastisch voelt.
Binnenin hetzelfde NU, herinner jij je om je te herinneren dat je gewaarwordingen/inzichten afhankelijk zijn van de staat van je bewustzijn.


Vanuit je hogere staten van bewustzijn, zal je beginnen te beseffen dat JIJ je wilt herinneren:
· Welke specifieke componenten van je 3D leven jou omlaag trekken?
· Hoe jij deze componenten kunt loslaten om een vreedzamer en rustiger leven te creëren.
· Hoe jij je hogere staten van bewustzijn kunt activeren.
· Hoe jij je kunt verbinden met jouw Multidimensionale Geest.
· Hoe jij je innerlijke Kundalini energie kunt begrijpen.
· Hoe jij bewust het hogere licht dat jouw Pijnappelklier binnenkomt kunt accepteren.
Wij benadrukken jij, omdat JIJ de schepper van je werkelijkheid bent. Daarom, of jij het je nu realiseert of niet, je hebt de immense kracht om:
Te kiezen om jouw hogere, meer creatieve, hersengolven in je brein toe te staan door ervoor te Kiezen jezelf toe te wijden aan:
· Het activeren van je alfa hersengolven door het besef van en de toewijding aan je eigen creatieve energiegebied.
· Het activeren van je theta hersengolven door meditatie en actieve communicatie met je Hogere ZELF.
· Om je delta hersengolven toe te staan je gewaarwordingen te integreren.
· En de verantwoordelijkheid te nemen van het stimuleren van jouw gamma hersengolven door toegewijde meditatie, mededogen en Onvoorwaardelijke Liefde.
Het eerste dat jouw hogere perspectief zelf vraagt is, "Hoe creëer is een vreedzaam, rustig en gelijkmoedig leven?" Diep binnenin hoor je:
1. Ik identificeer de componenten van mijn leven die mijn staat van bewustzijn verlagen.
2. Ik identificeer de specifieke personen, plaatsen en dingen die mijn bewustzijn en het waarom verlagen.
3. Ik activeer mijn hogere staten van bewustzijn om mijn creatieve kracht te bevrijden.
4. Ik creëer een open portaal tussen mijn 3D brein en mijn Multidimensionale Geest.
5. Denk eraan om bewust het hogere licht dat je Pijnappelklier binnenkomt te ervaren.
De Arcturianen
Vertaling: Cobie de Haan -Denk met je Hart.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten