25-03-2015

Hersengolven en Bewustzijn deel 1Hersengolven en Bewustzijn 1
De Arcturianen adviseerden mij om enige informatie te presenteren over hersengolven en bewustzijn ter voorbereiding op het verkennen van het Gamma Golf Bewustzijn. Gamma Golf Bewustzijn staat ons toe om bewust de hogere dimensionale werkelijkheden gewaar te worden. Echter, het is beter om eerst enige basis informatie over het bewustzijn en de hersengolven te presenteren.


                                                           
                                                                            In het Bewustzijn Reizen

Reizen in ons bewustzijn is zoals het veranderen van kanalen op een radio of televisie. 
Onze MULTIDIMENSIONALE ZELF is de uitzendtoren, welke boodschappen naar ons uitstuurt dwars door vele verschillende frequenties heen.

Ons BEWUSTZIJN is de radio of TV breedband, welke boodschappen van vele verschillende frequenties ontvangt, en ons toestaat om een kanaal te kiezen.
Onze HERSENGOLVEN zijn de kanalen die de radio of TV naar de frequentie kalibreren van het gewenste station.
Wanneer wij ons bewustzijn kalibreren (radio of TV) naar de andere hersengolven (kanalen), stellen wij onze verwachting in om de gewaarwording binnenin het frequentiebereik van die filter/verwachting er in te filteren. Wij ervaren dan de werkelijkheid die op die golflengte/hersengolf vibreert.

Wanneer wij het Beta Hersengolf Kanaal kiezen, kalibreren wij ons bewustzijn om de gewaarwordingen die niet bij onze externe driedimensionale wereld horen eruit vandaan te filteren. Op dit kanaal, geeft onze Multidimensionale ZELF ons informatie betreffende ons bewuste ego-zelf in onze fysieke wereld. Onze "beta werkelijkheid," welke ons individuele bewustzijn is, is gevuld met ontelbare stimuli. Het is gericht op overleving, gedachten, beslissingen en acties. Ons individuele bewustzijn stuurt onze aandacht, en derhalve onze gewaarwordingen, richting onze individuele inschatting van de werkelijkheid.
Wanneer wij het Alfa Hersengolf Kanaal kiezen, kalibreren wij ons bewustzijn om iedere vreemde, driedimensionale gewaarwording eruit vandaan te filteren die niet behoort bij de creatieve activiteit. Op dit kanaal, geeft onze Multidimensionale ZELF ons informatie over onze fysieke wereld vanuit het perspectief van ons superbewuste vierdimensionale zelf, alsook vergeten herinneringen en stimuli betreffende ons werkelijke potentieel, hetgeen wij er voorheen uit vandaan filterden. Onze "alfa werkelijkheid," welke onze collectieve bewustzijn is, is er één van creativiteit, artistieke focus, ontspanning en verbeelding. Ons collectieve bewustzijn stuurt onze aandacht, en derhalve onze gewaarwordingen, naar een inschatting van de werkelijkheid die gebaseerd is op het bewustzijn van de gehele mensheid.

Wanneer wij het Theta Hersengolf Kanaal kiezen, kalibreren wij ons bewustzijn om alle driedimensionale frequenties eruit vandaan te filteren behalve het onderhoud van ons fysieke lichaam. Op dit kanaal, geeft onze Multidimensionale ZELF informatie door vanuit onze superbewuste zelf betreffende onze vijfdimensionale wereld, onze vierde- en vijfde-dimensionale extra-zintuiglijke gewaarwordingen, momenten van verlichting vanuit het verleden, en nieuwe ideeën betreffende het tot stand brengen van onze huidige doelstellingen. We kunnen ook gevoelens van euforie ervaren en momenten van verlichting op dit kanaal. Onze "theta werkelijkheid," hetgeen ons planetaire bewustzijn is, is diepgaand spiritueel en introspectief. Ons planetaire bewustzijn stuurt onze aandacht, en derhalve onze gewaarwordingen, naar een inschatting die gebaseerd is op het multidimensionale bewustzijn van alle planetaire levensvormen.

Wanneer wij het Delta Hersengolf Kanaal kiezen, kalibreren wij ons bewustzijn om alle externe, driedimensionale frequenties eruit vandaan te filteren. Op dit kanaal, geeft onze Multidimensionale ZELF ons informatie vanuit onze superbewuste geest betreffende onze vijfdimensionale zelf en daaraan voorbij, alsook informatie vanuit onze onbewuste geest betreffende ons eerste- en tweede-dimensionale Aarde voertuig. Onze "delta werkelijkheid," welke ons galactische bewustzijn is, is gefocust op onze cellulaire en subatomaire werkelijkheid en onze interdimensionale zelf. Ons galactische bewustzijn stuurt onze aandacht, en derhalve onze gewaarwordingen, naar een inschatting die gebaseerd is op het multidimensionale bewustzijn van onze planeet, ons zonnesysteem en onze galaxy.

Wanneer wij het Gamma Hersengolf Kanaal kiezen, kalibreren wij ons bewustzijn om de individuele stimuli eruit vandaan te filteren en voorbij alle tijd, ruimte en dimensie te verhuizen om de informatie te integreren die wij ontvangen hebben op de andere kanalen zodat wij bewust mogen zijn van ons proces. Onze "gamma werkelijkheid," is werkelijk multidimensionaal, aangezien het ALLES in ALLES is. Dit kosmische bewustzijn stuurt onze aandacht, en derhalve onze gewaarwordingen, naar een inschatting van de werkelijkheid die gebaseerd is op het multidimensionale bewustzijn van ons Universum.

HERSENGOLVEN EN BEWUSTZIJN
Hersengolven, welke gemeten worden door een elektro-encefalograaf (of EEG), representeren de taal van de hersenen. Een EEG meet hersengolven van verschillende frequenties binnenin de hersenen door elektroden te plaatsen op specifieke locaties op de schedel om de elektrische impulsen van de hersenen te detecteren en op te nemen.
Hersengolven, zoals alle golven, worden op twee manier gemeten. De eerste is frequentie, of het aantal keren dat een golf zichzelf binnen een seconde herhaalt. Dus, wordt de frequentie in cyclussen per seconde gemeten (cps, soms ook HZ genoemd), gerangschikt van .5 cps naar 38 cps.
De tweede meting is de omvang, wat de kracht representeert van de elektrische impulsen die door de hersenen worden gegenereerd. De voornaamste categorieën van hersengolven zijn Gamma, Beta, Alfa en Delta. Wanneer wij toegang verkrijgen tot onze Multidimensionale ZELF zijn wij in staat om een combinatie van alle vier de hersengolven te gebruiken.
BETA HERSENGOLVEN
13 tot 39 cps
Beta golven, waarin onze hersengolven pulseren tussen 13 en 39 cps, zijn geassocieerd met de dagelijkse waakzaamheid. Deze golven zijn de hoogste in frequentie en laagste in omvang en zijn ook meer desynchroon dan andere golven. In die zin, de golven zijn niet consequent in hun patroon. Deze desynchroniciteit is verschuldigd aan de dagelijkse mentale activiteit van onze vele verstandelijke, zintuiglijke en motorische activiteiten en ervaringen. Ook, is het tijdens het Beta Bewustzijn dat onze focus desynchroon is, aangezien ons dagelijkse leven vele innerlijke en uiterlijke afleidingen heeft.

Beta golven worden aan beide zijden van de hersenen gezien en zijn zeer duidelijk in de voorhoofdskwab, waar beslissingen en expressies van onze persoonlijkheid geïnitieerd worden. Beta hersengolven stimuleren het rationele, analytische denken en de consequente actie. In deze staat, is onze aandacht gefocust op onze externe activiteiten, en ons brein verkrijgt hoofdzakelijk toegang tot de logische, opeenvolgende gedachten om te verwerken, organiseren en te handelen op/naar de ontelbare stimuli die arriveren via onze vijf fysieke zintuigen.
Als al deze informatie niet in de één of andere soort van orde gezet wordt, zullen wij verward en overweldigd raken. De stem van ons innerlijke zelf kan nog steeds onduidelijk gehoord worden, maar is zoals het praten met iemand op een rumoerig en druk vliegveld, we kunnen het horen, maar we kunnen niet altijd begrijpen wat het zegt. Beta golven zijn de overheersende hersengolven in ons alledaagse leven. Zonder de Beta Hersengolven, zou het moeilijk zijn effectief in onze dagelijkse wereld te functioneren.
ALFA HERSENGOLVEN
8 tot 12 cps
Alfa golven, welke tussen 8 en 12 cps zijn, zijn langzamer in frequentie, hoger in omvang, en meer gesynchroniseerd dan Beta golven. Wanneer wij een onderbreking nemen van onze drukke dag om een krachtig dutje te hebben, te reflecteren, naar muziek te luisteren, een gedicht te lezen of te mediteren, gaan wij in/naar het Alfa Bewustzijn. Wanneer wij ons opzettelijk concentreren op één gedachte, emotie of activiteit, hebben wij minder stimuli om te verwerken en ons brein kan in/naar de krachtige focus van de Alfa golven verhuizen.

Alfa golven zullen pieken rond 10 cps. Alfa golf denken promoot mentale vindingrijkheid en helpt bij onze bekwaamheid om mentaal stimuli te coördineren, zodat wij snel en efficiënt wat voor taak dan ook die voorhanden is kunnen voltooien. Wanneer Alfa overheerst, voelen de meeste mensen zich rustig en op hun gemak, hetgeen ertoe dient om stress aan te kunnen en wat voordelig is voor onze gezondheid. De heldere beelden en het ontspannen, onthechte besef dienen om bewuste schakels te creëren met zowel onze bewuste als onze onbewuste gedachten.
Alfa is het belangrijkste ritme gezien in normale, ontspannen volwassenen, en het is aanwezig gedurende het meest van ons leven, specifiek voorbij de leeftijd van 13 jaar. Alfa golven zijn overheersend in de witte materie van de hersenen, wat het deel van het brein is dat alle andere delen met elkaar verbindt. Alfa is een algemene staat voor de hersenen en neemt toe wanneer een persoon alert is, maar niet actief informatie aan het verwerken is. Alfa golven, zijn het sterkst in de occipitale kwab (aan de achterzijde van het hoofd), de schors/cortex en in de frontale schors/cortex (het voorhoofd), zij werden gelinkt aan extrovertie, actief luisteren en verbeterde probleemoplossing, en creatieve mentale activiteit.

Terwijl Beta hersengolven overheersend zijn bij het logische, opeenvolgende denken, incorporeren Alfa hersengolven het holistische, creatieve functioneren. Vandaar dat, wanneer in het Alfa Bewustzijn wij het spoor van tijd en ruimte bijster raken. Een uur voelt aan als een minuut en een kilometer voelt aan als een paar huizenblokken. Met de geconcentreerde focus op een creatieve taak in het Alfa Bewustzijn, ervaren wij minder afleidingen, en wij horen onze eigen innerlijke stem gemakkelijker. Het is in deze staat van bewustzijn dat wij onze "A-ha" momenten hebben. Veel acteurs, artiesten, wetenschappers en atleten plaatsen zichzelf bewust of onbewust in/naar een Alfa staat om inspiratie te krijgen en om hun beste prestatie/optreden te bereiken.

THETA HERSENGOLVEN
4 tot 7 cps
Theta golven, staan ons toe toegang te verkrijgen tot onze aangeboren creativiteit, inspiratie en spirituele verbinding. Theta golven, 4 tot 7 cps, zijn zelfs langzamer dan Beta of Alfa golven en zijn doorgaand van een zelfs grotere omvang. Wanneer wij onze focus hoofdzakelijke versmallen op ons innerlijke zelf, kunnen wij in/naar Theta golven gaan, welke gewoonlijk geassocieerd worden met diepe meditatie of slaap. In deze staat is het moeilijk om bewust contact te onderhouden met de buitenwereld. Onze lichamen moeten op een veilige plaats zijn wanneer wij het Theta Bewustzijn betreden, want om deze staat te handhaven, moeten onze lichamen stil en onze ogen gesloten zijn.
Zelfs dan, zou de loutere handeling van het openen van onze ogen of het luisteren naar de buitenwereld teveel stimuli binnen kunnen brengen en ons bewustzijn terug verschuiven naar de snellere hersengolven, en zijn ons Theta golf ervaringen verloren. Om onze Theta staat ervaringen in/naar onze bewuste geest te brengen, moeten wij in staat zijn om deze ervaringen naar onze taalcentrums te communiceren zodat wij hen "op kunnen slaan" in onze hersenschors.
Tijd nemen om te ontspannen, schrijven en/of te tekenen na het slapen of een diepe meditatie zal ons helpen bij het vertalen van onze Theta golf ervaringen in/naar onze Alfa en Beta golf gedachten. Zelfs dan, worden onze Theta golf ervaringen herkregen door de symbolische, imaginaire taal van onze rechter hersenen en niet door het opeenvolgende taalgebied van de linker hersenen. Ontspannen in een Alfa staat kan deze beelden vertalen naar ons taalgebied waar wij over hen na kunnen denken of hen op kunnen schrijven.
Theta golven zijn abnormaal in volwassenen die wakker zijn maar zijn volkomen normaal in kinderen in de leeftijd tot 13 jaar. Zij zijn voor alle leeftijden tijdens de slaap normaal. Van de Theta staat wordt geloofd dat het de activiteit reflecteert van het limbische systeem en de hippocampus regionen diep binnenin de temporale kwab, welke aan emoties gerelateerd zijn, en het korte termijn geheugen converteert naar een meer permanente herinnering, en het herinneren van ruimtelijke relaties. Het Theta Bewustzijn promoot aanpassende, ingewikkelde gedragingen zoals leren en herinneren.
Theta hersengolven zijn bevorderlijk voor diepgaande innerlijke vrede, "weten", gevoelens van eenheid, mystieke waarheden, transformatie van onbewust vastgehouden beperkende overtuigingen, het creëren van een betere kwaliteit van leven, fysieke en emotionele genezing, en het vinden van ons doel. Het Theta Bewustzijn verstrekt de "piek" in de piekervaring.
DELTA HERSENGOLVEN
.5 tot 4 cps
Delta golven, gewoonlijk gerangschikt van .5 tot 4 cps, zijn betrokken bij ons inlevingsvermogen (empathie) alsook bij onze wisselwerking en verbinding met onze volledige multidimensionale gewaarwording. Deze hersengolven zijn betrokken bij onze bekwaamheid om te integreren en los te laten. Delta golven zijn van de grootste omvang en de langzaamste frequentie en zijn het overheersende ritme in zuigelingen tot de leeftijd van één jaar. Delta golven gaan nooit omlaag naar nul omdat dat zou beteken dat wij dood zouden zijn. In feite, worden Delta golven vaak geassocieerd met het bijna in coma zijn.

In deze staat van bewustzijn, zijn onze lichamen in winterslaap modus. Geoefende yogi's kunnen deze staat bewust bereiken. Terwijl in het Delta Bewustzijn, zij in staat zijn om hun lichaamstemperatuur en hartslag te regelen. Zij mogen zelfs dood schijnen te zijn, maar zij zijn in staat om zichzelf tot leven te wekken. Delta golven zijn het diepste niveau van de droomloze slaap waarin onze lichamen zich afsluiten om volledig te focussen op genezing en groei.
Topspelers reduceren de Delta golven wanneer een hoge focus en topprestatie vereist zijn. Echter, de meeste individuen die gediagnosticeerd zijn met Aandachtstekortstoornis verhogen de Delta activiteit in plaats van deze te reduceren wanneer zij zich proberen te focussen. De ongepaste Delta reactie beperkt vaak ernstig hun bekwaamheid om de aandacht te focussen en te handhaven. Het is alsof het brein afgesloten is in/naar een altijddurende versufte staat. In/naar het Delta Bewustzijn gaan is zoals het rijden van een auto en in/naar de eerste versnelling te schakelen. We kunnen niet zeer snel in de eerste versnelling (Delta) gaan, maar wij hebben de maximale controle over de auto.
Delta hersengolven zijn bevorderlijk voor wonderbaarlijke genezing, goddelijke kennis, innerlijk wezen en persoonlijke groei, wedergeboorte, trauma herstel, eenheid met het Universum, samadhi (diepe meditatie), en bijna dood ervaringen. Delta hersengolven verstrekken diepgaande intuïtie, empathische afstemming en instinctief inzicht.

Hersengolven Veranderen
Wanneer wij in slaap vallen, verschuift ons brein de versnelling en beginnen onze hersengolven te vertragen. We beginnen op Beta en gaan dan naar Alfa, Theta en dan Delta. Wanneer wij richting het ontwaken gaan, bewegen onze hersengolven in de omgekeerde volgorde van Delta, Theta, Alfa en dan uiteindelijk Beta. Net zoals wij onbewust onze hersengolven in de slaap veranderen, kunnen wij leren om bewust onze hersengolven te veranderen terwijl wij wakker zijn.
Om ons brein in een effectief Beta hersengolf patroon te houden, kunnen wij bepalen om onze focus te versmallen naar een paar dingen per keer en kiezen om onszelf niet toe te staan om toe te geven aan obsessief of angstig denken.
We kunnen tijd nemen om te ontspannen, over onze levens na te denken en van onze creativiteit te genieten om Alfa hersengolven op te wekken.
We kunnen mediteren en/of bidden en onze volledige focus op ons innerlijke Zelf plaatsen op een regelmatige ritmische basis om Theta hersengolven op te wekken.
We kunnen overvloedig slaap krijgen, loslaten en ons overgeven aan onze Ziel om Delta hersengolven op te wekken.
Het is belangrijk om een tijd terzijde te zetten voor op ten minste drie tot vijf dagen per week om tijd binnenin ons ZELF door te brengen. Als wij die speciale tijd terzijde kunnen zetten, kunnen wij leren om bewust meesterschap te verkrijgen over ons bewustzijn en beseffen dat wij ons bewustzijn kiezen door de gedachten te kiezen die wij toestaan hun onderkomen te nemen in onze geest en de emoties die wij toestaan in ons hart te verblijven.
Vertaling: Cobie de Haan - Denk met je Hart.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten