25-03-2015

Hersengolven en Bewustzijn deel 2 ...Drijvende Gedachtenvormen

Drijvende Gedachtevormen

(Deel 2 van Hersengolven en Bewustzijn

Drijvende gedachtevormen stromen door de lucht, drijven op het water, dansen in het vuur en settelen zich op de Aarde. Deze gedachtevormen proberen om het 3D spel binnen te komen. Er zijn gedachtevormen van de verlorenen die jullie wereld verzadigen met indoctrinaties van kwaadheid en angst. Gelukkig, is er een altijd-toenemende hoeveelheid van liefdevolle, multidimensionale gedachtevormen die jullie, ons vrijwillig uitzendteam, creëerden terwijl jullie gegrondvestigde leden van de planeet Aarde zijn.

Om de 3D Matrix van de Aarde te verschuiven, moet een bepaald percentage van de bewoners van de Aarde bereid zijn om het "tegengif" te creëren voor de gedachtevormen die met kwaadheid en angst gevuld zijn. Het uitsturen van de multidimensionale gedachtevormen die gevuld zijn met Onvoorwaardelijke Liefde en Multidimensionaal Licht creëren dat tegengif.
Het is, natuurlijk, aan het proberen om de duisternis tegemoet te treden met kwaadheid en angst. Echter, die reactie "voert het beest" alleen maar. Ook, kunnen alle angstige gedachtevormen gemakkelijk jullie derde dimensionale brein manipuleren. Vandaar dat, het onontbeerlijk is dat jullie je verbinden met jullie multidimensionale geest. Jullie multidimensionale geest kan gemakkelijk jullie bewustzijn voorbij het bereik van de negatieve gedachtevormen uitbreiden die alleen overleven in de derde en laagste vierde dimensies.
Helaas, zijn veel gehersenspoelde mensen zoals kinderen die voor hun computer, televisie en/of krant zitten gereed om de dagelijkse rapportages van de Duisteren in zich op te nemen. Deze met angst gevulde boodschappen dringen hun bewustzijn binnen en werpen hen in/naar angst, kwaadheid en wraak.

Jullie, onze dierbare ascenderenden, hebben de verantwoordelijkheid om jullie Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur te focussen op de lagere frequentie gedachtevormen om hen met Liefde te bevrijden en hen in/naar het Licht te transmuteren. Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur zijn jullie gereedschappen voor de transformatie van het leven op de planeet Aarde.

Onvoorwaardelijke Liefde is NIET zoals voorwaardelijke liefde. Voorwaardelijke liefde is gemakkelijk te beïnvloeden door de duisternis omdat het iets wilt krijgen. Aan de andere kant, streeft Onvoorwaardelijke Liefde er alleen maar naar om iets te geven. Voorwaardelijke liefde creëert een gedachtevorm van angst gewikkeld in de illusie van liefde. Aan de andere kant, Onvoorwaardelijke Liefde creëert een gedachtevorm van onbaatzuchtige Liefde gewikkeld in Multidimensionaal Licht.
Diegenen die alleen voorwaardelijke liefde ontvangen hebben weten zelfs niet dat Onvoorwaardelijke Liefde bestaat. In feite, hebben heel veel mensen zelfs de ervaring gehad dat spirituele liefde met angst, kwaadheid en wraak gevuld was. Gelukkig, hebben vele leden van onze Galactische en Hemelse Familie Gebilocaliseerd in/naar menselijke gestaltes om de mensheid terug naar de boodschap bij te sturen van ware, Onvoorwaardelijke Liefde en Multidimensionaal Licht.
Omdat voorwaardelijke liefde vaak gemanipuleerd is, streeft het ernaar om iets te KRIJGEN, die gedachtevorm mag eruit "zien" als liefde, maar het voelt als kwaadheid of angst. Aan de andere kant, Onvoorwaardelijke Liefde is vrij van alle manipulatie omdat de gever alleen iets wil GEVEN. Dus die gedachtevorm maakt dat jij je zelfverzekerd en bekrachtigd voelt.
Jullie, onze ascenderenden, zijn teruggekeerd om een aards voertuig te dragen om het 3D video spel voor iedere les die nog steeds onvoltooid is binnenin jullie persoonlijke Aarde matrix uit te spelen. Er zijn ook velen van jullie die zich vrijwillig aangeboden hebben om een aards voertuig te nemen zodat jullie Gaia helpen met haar planetaire ascentie.
Het is het NU om eindelijk dit video spel te "winnen". Als je begint om jouw persoonlijke video spel te winnen, besef je dat dit een eenheidsspel is omdat een volledige planeet gereed is om voorbij het 3D Spel van voorwaardelijke liefde te transmuteren en in/naar de vijfdimensionale werkelijkheid van Onvoorwaardelijke Liefde.

Dit 3D video spel heeft te lang gespeeld en het is corrupt geraakt met voorwaardelijke liefde, hetgeen ervoor gezorgd heeft dat veel mensen zeer gemakkelijk te manipuleren zijn. Het is om deze reden dat wij, jullie galactische en hemelse familie, de hogere expressies van jullie Multidimensionale ZELF gestuurd hebben om in te loggen op het 3D spel.
Jullie menselijke zelf is de video's 'avatar', en JIJ ben jij in een hogere frequentie van werkelijkheid en begeleidt jouw avatar om het spel te winnen door voorwaardelijke liefde te transmuteren in/naar Onvoorwaardelijke Liefde. Als je plotseling, of langzaam, de Onvoorwaardelijke Liefde van je Hogere ZELF download in/naar jouw persoonlijke 3D Matrix, download je ook die Onvoorwaardelijke Liefde in de planetaire 3D matrix.
Terwijl je door het proces van transmutatie heengaat, van voorwaardelijke liefde naar Onvoorwaardelijke Liefde, help je ook de driedimensionale planeet om in/naar een vijfde dimensionale planeet te transmuteren. De sleutel voor transmutatie is Onvoorwaardelijke Liefde omdat, als het de 3D Matrix vult het die Matrix in/naar diens hogere expressie transmuteert.
Terwijl je ingelogd bent in de Aardse 3D Matrix, ben je aan die matrix gehecht. Vandaar dat, als jij jouw persoonlijke energiegebied transmuteert in/naar diens hogere dimensionale expressie, je ook Gaia's planetaire energiegebied transmuteert. Het is om deze reden dat wij jullie gevraagd hebben, onze vrijwilligers, om een driedimensionaal aards voertuig te nemen.
Want zie, als je uitbreidt in/naar je persoonlijke hogere dimensionale ZELF, vergemakkelijk je Gaia's bekwaamheid om uit te breiden in/naar Haar planetaire hogere dimensionale ZELF. Net zoals de derde dimensie te laag van frequentie is om Onvoorwaardelijke Liefde te handhaven, is de vijfde dimensie een te hoge frequentie om voorwaardelijke liefde te accepteren.
Ook, dient de Onvoorwaardelijke Liefde van jouw vijfdimensionale ZELF als een magneet voor diegenen die het multidimensionale energiegebied kunnen bevatten terwijl zij nog steeds een aards voertuig dragen. Als deze persoonlijke en planetaire transmutatie langzaam de drempel oversteekt van het bewuste besef van de mensheid, zal een ieder van jullie verschillende signalen hebben van hoge frequentie overbelasting. Het betaamt jullie om jullie persoonlijke symptomen te identificeren.
Wanneer je het gevoel her/erkend van de hogere dimensies die jouw aardse voertuig binnenkomen, kan je gemakkelijker de componenten identificeren van jouw driedimensionale gedachten, emoties, acties, gewoontes en indoctrinaties die deze download tegenwerken. Op deze manier, zal je ontdekken welk component van jouw derde dimensionale zelf jouw transmutatie blokkeert door jou in/naar een energetische overbelasting te plaatsen.

Wanneer je eenmaal jouw eigen innerlijke saboteur herkend, kan je Onvoorwaardelijke Liefde sturen naar wat voor componenten van je zelf dan ook die verloren zijn geraakt in de derde dimensie. Het sturen van Onvoorwaardelijke Liefde naar je gekwetste ego zal jouw bewustzijn uitbreiden voorbij de frequentie van deze oude energiepatronen en jouw intenties van driedimensionaal naar multidimensionaal opnieuw instellen.
Echter, ergens in de gejaagdheid van het 3D leven, kan jouw Hogere ZELF verloren raken en je gekwetste ego kan terug in de bestuurderstoel springen. Dat is niet slecht, slecht zijnde een 3D term, maar jij moet je ego na blijven checken. Je derde dimensionale zelf is in feite je innerlijke kind, aangezien het de eerste zienswijze was van jouw Multidimensionale ZELF die het 3D Spel/Matrix binnenkwam.
Je zou toen niet zoveel "taal" kunnen begrijpen, maar je zou gedachtevormen veel vaardiger kunnen lezen dan dat je als een volwassene zou kunnen. Helaas, vergaten de meesten van jullie de aangeboren bekwaamheid om de gedachtevormen te begrijpen, te lezen en te betreden omdat jullie naar driedimensionale scholen gingen.
Gelukkig schreef je in jouw "pre-geboorte contract" dat je gereed was om uit te breiden voorbij de derde dimensionale frequentie van de werkelijkheid die je aanvankelijk binnenkwam. Vanwege deze "verhuizing" zal jij je moeten herinneren wie je kiest om te ZIJN en wat je zult moeten loslaten om die persoon te zijn.
In andere aardse incarnaties kon je gewoonweg componenten van je ego opslaan die te moeilijk om te veranderen waren terwijl je in die werkelijkheid was. Dan zou je "hen op kunnen pakken" en hen kunnen veranderen in een andere incarnatie. Echter, in het NU van deze incarnatie zal je alle versies van je ego zelf los moeten laten en/of genezen, aangezien de volledige 3D Matrix aan het transmuteren is in/naar de 5D Matrix.
Er is een bepaalde hoeveelheid aan "tijd" dat je deze transmutatie en dit loslatingsproces kunt negeren, maar uiteindelijk zal het proces beginnen of je er nu wel of niet op voorbereid bent. Als je gehecht blijft aan jouw vele driedimensionale gewoontes, bezittingen, verlangens/wensen, ambities en zelfs mensen, zal je niet in staat zijn om dat "LOS TE LATEN" wat jou bindt aan de illusies van de derde dimensie.
Door te ascenderen zal je niets verliezen, aangezien al het leven multidimensionaal is. Dus zal je alleen maar de driedimensionale versies loslaten van wat je moet loslaten zodat je jouw bewustzijn uit kunt breiden in/naar de hogere dimensionale versies van deze personen, plaatsen, situaties of dingen.
Je zult waarschijnlijk beginnen door de hogere dimensionale werkelijkheden te bezoeken terwijl je in de fysieke wereld "leeft". Dan zal je stapsgewijs beginnen te "leven" in de hogere dimensionale versies van werkelijkheid terwijl je summier naar de derde dimensie terugkeert om te helpen. Je zult deze keuzes maken door de hogere dimensionale gedachtevormen te identificeren als zij in/naar en door je werkelijkheid heen stromen.
Dan, net zoals je de driedimensionale indoctrinaties ervaart die jouw onophoudelijk belagen met angstige gebeurtenissen, zal je in toenemende mate multidimensionale gedachtevormen ervaren die de rand van jouw gewaarwording binnenkomen. Aanvankelijk, mag je niet in staat zijn om hen te zien of te horen, maar je zult wel in staat zijn de Onvoorwaardelijke Liefde te voelen waar zij in ingekapseld zijn.
Echter, als jouw bewustzijn beperkt is tot de derde dimensie, kan je zelfs de multidimensionale gedachtevormen niet gewaarworden. Aan de andere kant, als jouw bewustzijn uitbreidt om de hogere staten van bewustzijn te omvatten, breiden jouw gewaarwordingen ook uit om de hogere dimensionale werkelijkheden te omvatten.

Binnenin jullie Planetaire Bewustzijn is er GEEN tijd omdat de volledige planeet alle mogelijke 3D "tijdlijnen" omvat. Wanneer je bewustzijn eenmaal resoneert met de volledige planeet, breidt jouw besef vanzelfsprekend uit om het Planetaire Bewustzijn te omhelzen.
Verder, als je begint om jouw werkelijke hogere dimensionale ZELF te herinneren, zal jouw bewustzijn uitbreiden om jouw galactische expressie van ZELF te omhelzen die zich vrijwillig aanmeldde om jouw huidige aardse voertuig te nemen. Dan zal jouw bewustzijn gemakkelijk uitbreiden in/naar jouw aangeboren, Galactische Bewustzijn.
Als jij je eigen Multidimensionale Zelf, die een lid is van de Galaxy op dezelfde manier dat jouw aardse voertuig een lid van de Aarde is, herinnert, zal jouw bewustzijn terugkeren naar je aangeboren Galactische Bewustzijn. Binnenin je hogere dimensionale bewustzijn kan je zowel de collectieve als de individuele expressies gewaarworden die jouw geheel opmaken.
Terwijl je resoneert met een vijfdimensionale, of daaraan voorbij, werkelijkheid, ervaar je de eenheid van de groep terwijl je tegelijkertijd kunt kiezen om de illusie van afscheiding in/naar een individu te bezoeken. Via dit hogere bewustzijn kan je zien hoe alle polariteiten vermengen met dat wat eens ertussenin was.
Wanneer jij je bewustzijn toestaat dit "ertussenin" te betreden, zal je jouw stem van eenheid ontdekken welke het elixer is die jouw eenheid voortroept met al het collectieve, planetaire en galactische bewustzijn. Als je die stem jouw leven binnen kunt zingen, zal je jouw gewaarwordingen voorbij de driedimensionale afscheiding en in/naar de hogere dimensionale eenheid van jouw Multidimensionale ZELF transmuteren.
Jouw Multidimensionale ZELF kan gemakkelijk de Multidimensionale Matrix waarnemen dat net voorbij de illusie van de 3D Matrix glinstert.

- Kan je de stralende vijfdimensionale gedachtevormen zien, horen voelen en Onvoorwaardelijk Liefhebben in/naar jouw leven?
- Kan je her/erkennen dat steeds meer veranderingen zich voordoen binnenin het NU van jouw dag?
Tegelijkertijd, zijn er driedimensionale gedachtevormen die jou wenken om terug te keren naar dat wat bekend en vertrouwd is.
- Kan je uitreiken in/naar het onbekende gevoel van Onvoorwaardelijke Liefde en vertrouwen dat binnenin die gedachtevorm er een hogere dimensionale werkelijkheid is?
Als je die keuze maakt, zal jij je herinneren hoe de multidimensionale matrix gewaar te worden waarin elk raster van de matrix verbonden is via Onvoorwaardelijke Liefde. Die ene beslissing, die je riskeert, breidt jouw bewustzijn uit voorbij de manipulatie van angst en breidt het uit in/naar het geheugen van jouw aangeboren Multidimensionale Matrix van werkelijkheid.
Er zijn ontelbare "treden" binnenin de matrix, en een versie van jouw ZELF bestaat op velen van hen. Binnenin die werkelijkheid ben JIJ al jouw expressies in ALLE frequenties van iedere werkelijkheid. Daarom, wordt iedere actie en reactie van jouw 3D Zelf geëchood in/naar AL jouw veelvoudige expressies van ZELF om waargenomen en geleefd te worden via verschillende frequenties van werkelijkheid.
Al deze multidimensionale versies van werkelijkheid functioneren binnenin hetzelfde NU. Iedere uitloper van iedere werkelijkheid morst voortdurend omlaag in/naar de lagere dimensies om waargenomen te worden door de bewustzijnsfrequentie die met iedere werkelijkheid resoneert.
Deze werkelijkheden worden in de derde dimensie waargenomen als "afgescheiden" multidimensionale gedachtevormen. Echter, jouw fysieke zelf kan nog steeds de resonantie voelen van de Onvoorwaardelijke Liefde en het Multidimensionale Licht dat uitstraalt vanuit deze multidimensionale gedachtevormen. Maar hoe ga je deze gedachtevormen binnen, welke ook werkelijkheden zijn?
Je kunt iedere gedachtevorm/mogelijke werkelijkheid betreden door je staat van bewustzijn overeen te laten komen met de resonantie van die gedachtevorm.

Met andere woorden:
Je leeft de werkelijkheid die overeenkomt met de resonantie van jouw bewustzijn,
Welke door jouw hersengolven bestuurd wordt,
Welke bestuurd worden door jouw bewustzijn,
Wat het resultaat is van jouw gedachten en emoties.
Tegelijkertijd,
Genereren jouw gedachten en emoties de resonantie van jouw bewustzijn
Welke jouw hersengolven beïnvloeden
Welke jouw staat van bewustzijn beïnvloeden
Wat de werkelijkheid creëert waarin je leeft.
Denk eraan, al jouw versies van werkelijkheid functioneren binnenin hetzelfde NU! Maar, jouw driedimensionale gewaarwording ervaart iedere resonantie als een andere werkelijkheid. Gelukkig is "andere" slechts een driedimensionale term.
Vertaling: Cobie de Haan - Denk met je Hart.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten