20-02-2015

Hechtingskoorden, deel 4

Aanpak en beheer van hechtingskoorden


Gemechaniseerd gedrag

Niet alleen hechtingskoorden in individuele relaties zetten mensen vast.
Ook groepsdruk binnen sociale verbanden, invloeden uit andere collectieven
en de dictaten van zijn fysieke en subtiele lichamen houden een mens gevangen.
Er zijn webben van vele soorten betoveringen,
door bijvoorbeeld reclame, die van keuzevrijheid al helemaal een lachertje maken.

Kunstmatige wezens functioneren geheel op programmeringen
en voelen zich daar prima bij.
Maar lichtwezens moet gemechaniseerd, robot-achtig gedrag
eerst worden aangeleerd of opgelegd.
Uiteindelijk ga je dan een leven leiden op basis van zeer corrupte gedachtevormen,
zonder dat je dit nog beseft.

Als je geen moeite meer doet het contact met je Hoger Zelf of innerlijk weten
zo goed mogelijk te onderhouden, ga je steeds meer varen
op de energiestromen van het duister, tot je er een speelbal van wordt.
Opgeslokt door het dagelijks leven kunnen jouw basisinstellingen
zo corrupt worden, dat je niet meer over jouw eigen wil kan beschikken.
Je raakt jezelf steeds meer kwijt.

De meest effectieve aanpak van hechtingskoorden op een diep niveau
betreft het zuiveren van gedachtevormen.
Die aanpak leidt ook op andere terreinen tot verminderde manipuleerbaarheid.


Amitakh
over implantatie van corrupte gedachtevormen

(Uit: Nieuwe Informatie over de Bewustzijnscentra, 1989)
Het implanteren van gedachten via de zeven bewustzijnscentra, de chakra's,
is de meest gebruikte methode van het Duister om lichtwezens te onderdrukken.

Wanneer het op de juiste manier gebeurt, kan elk vervuild centrum worden gereinigd
en elke chakra van bezetenheid worden bevrijd, maar slechts heel weinig mensen
zijn in staat de energie of de kennis te ontvangen
om dit precies zo te doen dat het leidt tot Werkelijke Transmutatie.

Individuele macht en verantwoording

Er zijn mensen in het alternatieve circuit die geloven
dat je ongewenste hechtingskoorden gewoon doorknipt,
of dat je een healer of helderziende kunt vragen om dat voor jou te doen,
waarna je in één klap van dat ongewenste hechtingspatroon af bent.

Maar als je sterk vervuilde energiecentra hebt, dan schep je de koorden
in manipulerende, wederzijds afhankelijke relaties zelf steeds opnieuw.
Dat knippen, snijden of wegbranden is dan een zinloze vorm van symptoombestrijding.

Intenties en onderliggende gedachtevormen spelen een sleutelrol in dit proces.
Effectieve transmutatie is pas mogelijk als je de corrupte gedachtevorm kunt herkennen,
en zelf verantwoording neemt om die om te zetten,
voor zover dat mogelijk is in materiële werelden.
Als je begrijpt hoe dit proces werkt begin je te snoeien in je relaties,
en niet alleen de relaties die overduidelijk conflicten en problemen opleveren.

Dit gaat om zwaar gepolariseerde gedachtevormen
die tot uitdrukking komen in een heel scala aan meester-slaaf patronen
en goeroe-volgeling patronen die menselijke relaties kunnen typeren.
Ook als je bijvoorbeeld gelooft dat je anderen moet helpen helen,
of als je iemand graag wil verzorgen en vertroetelen,
of jij je in passieve zin graag laat verzorgen, dan ontstaan er stevige koorden.
Je kunt ook zo hardnekkig geloven in de macht van de liefde op het fysieke vlak,
dat je weigert schadelijke parasitaire energiepatronen te herkennen als die ontstaan,
waardoor je steeds leegloopt, uitgeput raakt of zelfs ziek kunt worden.

Als je de corrupte gedachtevormen kan opsporen
die ten grondslag liggen aan jouw neigingen en impulsen,
kan je daarna jouw intenties doelbewust veranderen.
Dan verandert ook de aard van de koorden in die relatie.
Soms kunnen ze dan zelfs helemaal wegvallen of oplossen.

Als het om directe relaties tussen mensen gaat heeft deze methode mijn voorkeur,
boven knippen of snijden zonder inzicht in wat er gaande is.
De verantwoording voor dit proces hoort bij jou en blijft dan ook bij jou.

Voorbeelden

Als je als lichtwezen een relatie hebt met een duister of kunstmatig wezen,
verlies je in die relatie door chakravervuiling meer energie dan nodig is.
Zolang als je in die relatie zit zijn die koorden zeer actief.
Je kunt ze anders gaan beheren, ook als je er misschien niet vanaf kan komen.
Wanneer jij andere energie door zo'n koord gaat sturen
verandert de aard van de relatie energetisch.
Je hebt daar geen toestemming voor nodig van die ander,
die misschien wel voelt dat er iets veranderd is
en pogingen kan ondernemen om de oude situatie te herstellen.

Voorbeelden van corrupte onderliggende gedachtevormen
waardoor lichtwezens bakken energie verliezen:
(Tussen haakjes het bewustzijnscentrum
dat door deze gedachte vaak het meest vervuild raakt)

Als ik maar onvoorwaardelijk van jou houd komt alles goed. (hartchakra)
Liefde overwint alles. (hartchakra)
Door jou te steunen help ik jou verder op je evolutiepad
en mezelf ook.(kruin of zonnevlecht)
Ik mag geen oordeel over andere mensen hebben,
zelfs niet als ze me steeds leegslurpen. (zonnevlecht)
Ik heb veel meer energie dan jij en ik moet delen wat ik heb. (vooral basischakra)
Als iemand om mij heen lijdt moet ik hem of haar helpen,
anders ben ik geen goed mens.
Ik heb het recht niet deze relatie te veranderen, ook al ben ik zo mezelf niet.
Ik vergeef iedereen onmiddellijk alles, wat hij of zij ook gedaan heeft.
Ik mag niemand buitensluiten. (kan elke chakra vervuilen)
Slachtoffers bestaan niet, dus als ik me een slachtoffer voel doe ik iets verkeerd.
Ik mag geen negatieve gedachten hebben over anderen.
Als ik iemands aanwezigheid bijzonder onverkwikkelijk vind,
mag ik daar geen conclusies uit trekken of maatregelen nemen.


Als je nog dieper gaat graven,
zijn sommige van deze gedachtevormen weer gebaseerd
op nog dieper liggende vervuilde gedachten, zoals bijvoorbeeld:
ik moet deze hele wereld redden door alles te geven wat ik heb.

Open verbanden tussen chakra's

Bewustzijnscentra of chakra's staan met elkaar in verband.
Stel dat je kunt voelen dat iemand jou keer op keer leegslurpt.
Vanuit jouw zonnevlecht beheer je jouw mentale gedachtestructuren.
Als je van daaruit werkt met de vervuilde, gemechaniseerde gedachtevorm:
'Ik mag geen oordeel hebben over deze persoon',
dan onderdruk je de emoties uit je tweede chakra,
die jou aansporen om deze persoon te mijden,
waardoor ook je tweede chakra vervuild raakt,
en je emotioneel uit balans kunt raken.

Jouw hogerliggende chakra is je hart.
Dat zou jou adviseren om je hart te sluiten voor deze persoon,
maar vanuit je zonnevlecht stuur je de opdracht naar je hart
dat deze persoon niet buitengesloten mag worden.

Jouw eerste of basischakra zou verdedigingsmuren willen opwerpen
om energieverlies aan deze persoon zo veel mogelijk te beperken,
maar krijgt nu ook indirect de opdracht om de leegroof gewoon toe te staan;
of het ontvangt verwarrende, conflicterende signalen vanuit je emoties.

Dit voorbeeld laat zien dat een sterk vervuild centrum
als een soort virus direct inwerkt op de aangrenzende chakra's,
en zo ook indirect op nog verderliggende chakra's.
De vervuiling kan zo intens en verdicht worden,
dat je de corruptie zelf niet meer herkent;
eigenlijk is jouw Zelf gewoon verdwenen, opgeslokt.
Dan is er geen weg terug meer, omdat je dan niet meer over je wil kunt beschikken
om jezelf te deprogrammeren en je chakra's te zuiveren.

Mind control en astrale invloeden

Het vervuilen en besmetten van bewustzijn met lage gedachtevormen
is zo normaal in dit levensveld dat niemand er nog van opkijkt.
Mensen handelen grotendeels op de automatische piloot
en daarom kunnen lichtwezens overgehaald worden tot handelingen en gedrag
die eigenlijk niet bij hun essentie of ware aard passen.

Het inhaken van betoveringen gaat gemakkelijker als een chakra sterk vervuild is
of als het etherisch lichaam op die plek al beschadigd of geblokkeerd is.
Waar een koord is ingelegd kan de energie in het etherisch lichaam niet vrij stromen,
en worden subtiele zelfverdedigingssystemen aangetast.

Samengevat spelen mensen vaak zelf een rol in het ontstaan van hechtingskoorden
die normaal zijn in wederzijds afhankelijke relaties,
maar worden ze ook geprogrammeerd om zulke relaties normaal te vinden.
Bovendien zijn er koorden waar ze NIET verantwoordelijk voor zijn.

N.B. Het woord 'mind control' lijkt te verwijzen naar gedachtepatronen
die alleen in het mentale lichaam zitten opgeslagen
en in verband staan met het derde bewustzijnscentrum, de zonnevlecht.
Maar mind control vanuit subtiele werelden heeft eerder te maken
met implantatie van corrupte gedachtevormen via alle zeven chakra's,
wat leidt tot mechanisering en daardoor betere bestuurbaarheid
van lichtwezens in een menselijk energiesysteem.

Hygiëne

Net zoals persoonlijke hygiëne op het fysieke vlak uiterst belangrijk is
om ervoor te zorgen dat jouw lichaam geen aantrekkelijke gastheer wordt
voor schimmels, bacteriën en virussen, zo is hygiëne op het subtiele vlak van belang
om astraal gespuis zo veel mogelijk buiten de deur te houden.
In veel culteren is het besef aanwezig dat ook subtiele hygiëne noodzakelijk is,
maar de westerse geïndustrialiseerde wereld hoort daar bepaald niet bij.

Veel lichtwezens voeren subtiele reinigingswerkzaamheden onbewust of onderbewust uit.
Als je iets hebt opgelopen in een menigte of fout gezelschap,
kan je gaan baden of douchen, bewegen of sporten, een frisse neus halen,
of de behoefte voelen je af te zonderen om even tot jezelf te komen.
Maar hoe bewuster je bent van wat er gebeurt,
hoe eerder je zult besluiten om bijvoorbeeld een familie- of personeelsfeestje
vroegtijdig te verlaten of geheel te mijden.

De aanwezigheid van een virus, schimmel of een kolonie bacteriën
is geen reden om gillend in paniek te raken.
Zo ook op het subtiele vlak: we zitten als spirits niet alleen
in onze subtiele lichamen.
Ook daar zitten ongenode gasten, ongewenste koorden en aanhechtingen.
Dat is dus normaal en niet geheel te voorkomen.
Je bent jouw lichaam niet, ook je subtiele lichamen niet,
en je zult moeten roeien met de riemen die je hebt.

Door visualisaties, intenties, voelend verbeelden en andere technieken
kan je veel koorden met succes verbreken.
Mijn advies is om genoemde verwijdermethoden te combineren
met inzicht en chakrareiniging door vervuilde gedachtevormen op te sporen.

Hier volgen tips en aanwijzingen van mensen die in de praktijk
veel en met succes met het direct verwijderen van koorden hebben gewerkt.

Koorden verwijderen

De meest directe en soms beschamend eenvoudige methode
om koorden de verwijderen is door te werken met intenties.
De Spiritual School of Ascension leert dat je door dagelijkse intenties
veel koorden kunt verwijderen, die in de omgang met anderen steeds weer ontstaan.
Daar hoort wel de aantekening bij dat jouw intenties slechts zo krachtig zijn
als de persoonlijke macht die je hebt verworven over je eigen lichamen.
Wat buiten jouw bereik ligt, blijft gewoon zitten.
En als je zegt iets los te willen laten, terwijl dat eigenlijk niet zo is,
blijft dat koord ook gewoon op zijn plek.

Een voorbeeld van zo'n intentie die je kunt herhalen, is:
Ik laat alle koorden los die ik los kan laten.

Alan Morison werkt met "Emotionele Vrijheid Technieken".
De methode werkt door mensen te vragen het betreffende koord te activeren
door aan de persoon in kwestie te denken, en je hand op die plek te leggen.
Vervolgens laat je je doordringen van de intentie jezelf van dit koord te bevrijden,
vanuit het besef dat zowel jij als die ander daar baat bij hebben.

Aandachtig spreek of denk je er het volgende bij:
Dit koord verbindt mij met (die ander), maar het doet ons geen goed.
Ik kies ervoor om het nu te verbreken, in mijn belang en dat van (die ander).


Of: Dit koord tussen mij en (die ander) houdt me hier (hand erop) stevig in zijn greep,
en ik erken dat ik heb toegestaan dat het is ontstaan.
Nu laat ik het los opdat we allebei vrij kunnen zijn.

Koorden met overledenen

Volgens Rose Rosetree is het net zo nuttig om koorden te verwijderen
tussen jou en je familie, vrienden en andere levenden,
als tussen jou en de overledenen met wie je ooit banden hebt opgebouwd.

Ik herinner me een boek van een medium waarin ze beschrijft hoe een vrouw,
die alle eigenschappen had van een energiezuiger, haar bezocht
omdat ze zo veel verdriet had om haar overleden echtgenoot.
Ze wilde graag tijdens een sceance weer even met hem herenigd worden.
Toen het contact was gelegd en de man doorkwam,
schold hij haar de huid vol: mens, wanneer laat je me nou eindelijk eens gaan?!
Je verpest mijn hele leven, voor en ook nog na mijn dood! Laat me los!

Het is nuttig te beseffen dat koorden niets met liefde te maken hebben.
Je kunt van iemand houden zonder aan hem of haar te trekken,
zonder op die ander in te tappen, of die nou een fysiek lichaam heeft of niet.

Rose Rosetree adviseert net als sommige andere New Agers
om hardnekkige hechtingskoorden te verwijderen
door hulp in te roepen van aartsengelen of opgevaren meesters!!
Dat moet je vooral doen wanneer je je eigen macht als lichtwezen helemaal kwijt wilt
en graag diep en definitief in dit moeras wilt wegzinken.
Natuurlijk heeft dit aanroepen vaak effect,
want je gaat dan een astraal contract aan.
Voor duistere en kunstmatige wezens is dat geen enkel probleem,
al kunnen ook zij dat flink moeten bezuren,
maar voor bewuste lichtwezens is dit nooit een optie.
Je gaat toch ook geen maffiabaas inschakelen
om jou te beschermen tegen inbrekers en kruimeldieven?

Robert Bruce

Bruce beschrijft hoe een gezin, een moeder met haar twee kinderen,
werd geteisterd door een geest (spirit).
Deze zijn soms in staat zich bij meerdere mensen tegelijk aan te hechten.
Toen hij zijn hulp aanbood als healer en exorcist,
kwam hij er achter dat hij de kinderen kon bevrijden van de invloed van de geest.

Maar hij slaagde er maar niet in om de moeder los te koppelen.
De verbinding met de spirit bleek stevig en werd door de vrouw zelf in stand gehouden.
Het bleek dat ze alle aandacht die ze kreeg rond deze 'geest in haar leven'
zeer interessant en aantrekkelijk vond. Daarom wilde ze hem zelf niet loslaten.
Haar intenties en vervuilde bewustzijnscentra bleken van doorslaggevende invloed.

Om van koorden met Negs (energiezuigers, negatieve entiteiten) af te komen,
adviseert Bruce om te visualiseren hoe je een zwaard of brandende fakkel gebruikt
om deze verbinding te verbreken. De aanhouder wint, zegt hij,
al geeft hij wel toe dat het niet in alle gevallen lukt.

Bron

Geen opmerkingen:

Een reactie posten