20-02-2015

Hechtingskoorden Deel 2


Over hechtingskoorden tussen mensen:
Dana Cribari, een helderziende over astrale koorden
Rose Rosetree, helderziende uit de New Age hoek
Alan Morison, therapie via het loslaten van emotionele banden

Over soorten hechtingskoorden:
Maggie Wahls, sjamaan
William Baldwin, een hypnosetherapeut
Robert Bruce, astraal reiziger en exorcist
Een soul retriever
Spiritual School of Ascension, advies aan healers

Dana Cribari

"Heb je op je werk het gevoel dat een collega jou helemaal leeg zuigt?
Ben je wel eens aan iemand vast blijven zitten,
terwijl je al lang wist dat jullie relatie wat jou betreft voorbij is?
Of je hebt de relatie beëindigd, maar je voelt dat die ander jou maar niet laat gaan..

Dit gaat over astrale koorden.
In de omgang met anderen kunnen we ons met elkaar verbinden
door deze energetische koorden.
Voor mij zien ze eruit als rubberachtige, flexibele, holle lichtlijnen,
die aan mijn lichaam vastzitten. Ze kunnen zich over kilometers uitstrekken,
of samentrekken tot een paar decimeters.
Soms zijn ze dik, soms dun. Soms zitten ze met een soort haak aan me vast.
Soms weet ik donders goed dat ze er zitten
en soms heb ik niets in de gaten.

Deze koorden ontstaan omdat twee mensen elkaar, bewust of onbewust,
toestemming geven om deze energetische band te laten ontstaan.
Sommige banden zijn sterk en blijven jaren zitten,
andere ontstaan bijna terloops en kunnen snel weer wegvallen.
Als een relatie voorbij is kan het koord blijven zitten,
maar je ziet dat er weinig leven in zit."

Giftige relaties worden door astrale koorden in stand gehouden:
mensen die voortdurend op elkaar zitten te vitten,
een ander mishandelen, misbruiken en vernederen.
Ook wederzijds afhankelijke relaties rekent Dana tot de giftige,
maar emotionele banden tussen geliefden vallen daar volgens haar niet onder.

Dana geeft twee voorbeelden van patronen
waarbij de koorden met instemming van de betrokken partijen zijn ontstaan:

Tussen twee werknemers die langere tijd aan hetzelfde project werken,
ontstaat een astraal koord dat hun derde ogen met elkaar verbindt.
Ze delen dezelfde visie.

Een man met diabetes is getrouwd met een gezonde vrouw.
Tussen echtparen ontstaan altijd een heleboel koorden.
Een van de astrale koorden die hen verbindt,
loopt van de alvleesklier van de man naar die van de vrouw.
De vrouw levert energie voor beiden op dat gebied.

Rose Rosetree

"Een hechtingskoord is een energiestructuur tussen twee mensen
die ervoor zorgt dat patronen uit het verleden
zich in het heden steeds blijven herhalen.
Hechtingskoorden vertroebelen het denken en voelen.
Door hechtingskoorden gaan mensen zich als marionetten gedragen.

Het doorsnijden van een koord betekent niet dat je de relatie beëindigt.
Het betekent dat je een eind maakt aan de problemen,
die zich op energetisch niveau steeds herhalen.

Je bent dus altijd beter af zonder zo'n koord.
In relaties ontstaan spirituele banden en hechtingskoorden.
Verwar ze niet met elkaar.
Als je hechtingskoorden wegsnijdt, blijven spirituele banden bestaan.
Visualiseer die als linten van prachtig licht,
niet als marionettentouwtjes.

Hier op aarde, onze leerschool, kunnen we spirituele banden niet verbreken,
ook als we dat zouden willen. Deze banden zijn stromen
van onvoorwaardelijke liefde.

Negatieve energie uit jouw verleden stroomt je aura in en uit,
en beweegt door die hechtingskoorden. Ook als iemand overlijdt blijven de energiepatronen in koorden actief."

Alan Morison

"Mensen die met elkaar te maken krijgen zijn energetisch met elkaar verbonden.
Daar kunnen we niets aan doen, het maakt deel uit van het mens zijn.
Maar soms ontstaan er verbindingen die ons ziek kunnen maken
of die onze heling in de weg staan.
Door die koorden weg te snijden kunnen we weer sneller herstellen.

Door onze opvoeding en scholing staan mensen er meestal niet bij stil
dat er zoiets bestaat als hechtingskoorden tussen mensen.
Als je ernaar vraagt zeggen ze soms: dat is toch prima!
Ik wil niet afgesneden worden van andere mensen.

Sommigen denken dat ze een ander van zich afstoten door die koorden niet te willen
en geloven dat ze juist een vitaal verband in de vriendschap vormen.

Maar de werkelijkheid is anders.
Als je die koorden doorsnijdt, verwijder je aanhechtingen die er misschien al jaren zitten,
waardoor je zozeer bij de drama's van anderen betrokken raakt
dat zowel jij als die ander geen vrijheid en rust meer heeft.
Wie zich van die koorden bevrijdt voelt dat er een last van hem af valt,
het is een opluchting die je zelfs lichamelijk kunt ervaren."

Maggie Wahls, sjamaan

"Elk mens heeft drie lichamen.
Je hebt een fysiek lichaam, dat je kent en je hele leven gebruikt.
Rechts van jouw fysieke lichaam staat jouw Hoger Zelf,
het deel van jou dat je verbindt met Universele kennis en God,
en wiens stemmetje jou het beste advies kan geven als je goed luistert.

Tenslotte is er jouw Tweede Zelf, dat links van je fysieke lichaam staat.
Met dat lichaam reizen sjamaans naar innerlijke werelden.
Dat lichaam voert jouw opdrachten uit en kan andere dimensen beluisteren en voelen.
Dat is het werklichaam van de sjamaan, het deel dat jouw intenties manifesteert.

Jouw emoties zijn afkomstig van jouw fysieke lichaam.
Jouw intenties zijn hopelijk afkomstig van jouw Hoger Zelf.
En jouw Tweede Zelf gaat erop uit om jouw intenties te verwezenlijken.

Spirituele roofdieren kunnen zich vasthechten
aan elk van jouw drie genoemde lichamen.
Je moet dus leren om ze alle drie te beschermen."

William Baldwin

(Uit: Close Encounters of the Possession Kind)
Na jarenlange ervaring met cliënten onder hypnose
kwam William Baldwin tot de conclusie dat er allerlei soorten aanhechtingen bestaan.
De aangehechte entiteiten vallen binnen de volgende vijf categoriën.

Ten eerste zijn er overleden mensen die hier zijn blijven rondhangen,
de aardegebonden zielen.
Iemand kan zich direct na zijn dood aan een ander mens hechten.
Dit gebeurt regelmatig in ziekenhuizen en vooral op de kraamafdeling,
waar de pasgeborenen onbeschermd liggen.

Ten tweede zijn er entiteiten van een duistere kracht, waaronder de klassieke demon.
Ten derde zijn er de ET's, de buitenaardsen.

De vierde categorie is klein en betreft natuurwezens.
Cliënten beschrijven trollen, gnomen, deva's.
Mensen die verslaafd zijn aan cocaïne of marihuana hebben vaak deva's bij zich
die in hun veld vast zitten.

De vijfde restcategorie bevat van alles en nog wat.
Er kunnen beschadigde zielen of zielefragmenten aan je vastzitten,
die slachtoffer zijn van genetische experimenten.
Een deel van de mentaliteit van iemand anders kan aan jou opgedrongen zijn.
Baldwin noemt dat 'mind fragments'- afkomstig van een leraar, ouder, vriend of familielid.

Mensen kunnen met koorden vastzitten aan kristallen, vormeloze klodders,
schaduwen, gedachtevormen, implantaten in allerlei soorten en maten,
of aan energiën die niet te identificeren zijn en zich nergens bij laten indelen.

Robert Bruce

(Uit: Practical Psychic Self-Defence)
Het doel van Negs (negatieve entiteiten) in het algemeen
is het vormen van hechtingskoorden met hun prooi - mens of dier -
om zo levensenergie uit hen te kunnen betrekken.

Het gedrag van Negs blijkt in de praktijk grotendeels instinctief.
Dat gegeven kan tegen hen worden gebruikt
en daarom is kennis over Negs en hun tactieken zo nuttig.

Tweedehands meubelen, kleren, juwelen en allerlei snuisterijen
kunnen restenergieëen, vibraties van vorige eigenaren bevatten,
en zo nog aan hen vast zitten.
Dat geldt met name voor alles wat op het fysieke lichaam is gedragen.

Objecten die door Negs zijn besmet staan met die Negs in verbinding.
Door zo'n object in jouw leefomgeving te plaatsen,
krijgt de betreffende entiteit daar in subtiele zin voet aan de grond.
Besmette objecten kunnen dus de oorzaak zijn van bepaalde gevallen
waarin het in een huis begint te spoken, of van een subtiele aanval op een mens.

Negs die gehecht waren aan mensen die overleden en begraven zijn,
kunnen zich verzamelen op begraafplaatsen.
Ze kunnen zich niet vrij bewegen en zullen wachten
tot de eerstvolgende gelegenheid zich voordoet om zich te kunnen hechten
aan een bezoeker die daar ontvankelijk voor is.

Sommige Negs vormen levenslange verbindingen met hun gastheer,
andere zijn eerder rondzwervende roofdieren die zich tijdelijk tegoed doen
aan de prooien die ze onderweg tegenkomen; daarna laten ze hen weer gaan.

Langdurige aanvallen en blijvende hechtingen kunnen worden uitgevoerd
door intelligentere soorten entiteiten.
Ze voeren nauwkeurig uitgedachte campagnes om hun prooi te bewerken,
en hun natuurlijke zelfverdedigingssystemen langzaam te ondermijnen.
Door subtiele beïnvloeding, telepatisch doorgegeven suggesties,
of door ronduit dwangmatig handelen te forceren bespeelt hij zijn prooi.

Sommige Negs hechten zich met succes aan een baby en laten hem dan met rust.
De koorden blijven sluimeren tot het kind de volwassenheid heeft bereikt.

Een Soul Retriever

(Uit: een website over soul retrieval,
het terughalen van 'verloren zielefragmenten'.)

Zielefragmenten van mensen en dieren vormen het grootste deel
van alle aanhechtingen die Soul Retrievers tegenkomen.
Daarnaast kunnen allerlei wezens zonder fysiek lichaam zich aanhechten.
Elementalen, deva's, elfjes, demonen enzovoort.
Meestal zijn deze wezens erg klein en hebben niet veel invloed op hun gastheer,
maar anderen kunnen een spectaculaire invloed uitoefenen.

Zeventig procent van de totale bevolking heeft te maken
met dergelijke aanhechtingen, soms tijdelijk, soms permanent.
En dat percentage ligt misschien zelfs hoger.

The Spiritual School of Ascension

(Uit: Notes 2004)
"Vooral healers vertonen het problematische patroon dat ze anderen willen beschermen.
Wie zwak en hulpeloos is op het fysieke vlak zoekt ook bescherming bij anderen.
Zo worden sommigen onbewust beschermers van anderen.

Dit veroorzaakt het ontstaan van hechtingskoorden
tussen beide partijen op verschillende niveaus.
Dit kan de healer een hoop energie kosten, waardoor hij uiteindelijk kan verzwakken
en zijn hele energieveld in vibratie gaat dalen.
Je kunt dan pas verder als je bereid bent al die banden los te laten.

Het is dus beter anderen te leren hoe ze zichzelf moeten beschermen,
dan jezelf op te zadelen met de bescherming van anderen.
Als het erop aan komt kan je iemand anders toch niet echt beschermen.
Veel healers schuiven met karmische patronen
en lopen zo alleen maar zelf meer karma op."

Deze school leert dat karma ondanks alle corruptie toch een universele energiewet volgt,
waar je je aan moet onderwerpen. Daar ben ik het niet mee eens,
maar het algemene advies aan healers is deugdelijk.

Bron

Geen opmerkingen:

Een reactie posten