Feng Shui betekent letterlijk ‘wind’ en ‘water’ en gaat ervan uit dat alles uit energie, ‘Chi’, bestaat. De basis van deze leer wordt gevormd door de wisselwerking tussen Yin en Yang, de levensenergie ‘Chi’ en de vijf elementen: water, hout, vuur, aarde en metaal. Deze elementen staan voor de krachten in ons zelf en om ons heen.  Ook heeft Feng Shui een sterke verbinding met astrologie, van oorsprong werd er ook naar de stand van de sterren gekeken.
Energie zie je niet, maar je voelt het wel als je ergens binnenkomt. Omgeving, lay-out, kleurgebruik, vormen, materialen,… ze hebben een grote impact op ons, al zijn we ons daar niet altijd bewust van. Dat onze leef- en werkomgeving een grote invloed heeft op ons, herkent iedereen wel uit eigen ervaring. Zo weten we ook dat iedereen goede en slechte periodes heeft, dit noem je bio ritmes. Neem een heel simpel voorbeeld van een toepassing van feng shui in de slechte periode: “laten we zeggen je kunt niet voorkomen dat een baksteen op je hoofd gaat vallen en je kunt het niet stoppen, er is niets wat je kunt doen om het te vermijden, maar hier is een helm dus zelfs hoewel de baksteen je raakt, hoeft dit niet je leven te kosten, maar hou je er alleen een vreselijke hoofdpijn aan over”.
Alles leeft, alles staat met elkaar in verbinding en alles bestaat uit energie. Deze levensenergie in onze woon- en werkomgeving, die Chi wordt genoemd, is sterk van invloed op onze stemmingen en onze gezondheid. Zo voelt het ene huis, winkel, kantoor of restaurant goed aan en wekt het andere grote weerstand.
Vaak ervaren we ruimtelijke (dis)harmonie in sterke mate zonder dat we kunnen uitleggen waarom.
 Onze omgeving kan ons voeden en het kan ons leeg halen. Feng Shui gebruiken als middel ter bewustwording van de invloed die de energie om je heen op je leven heeft. Laten we de energie van een huis als voorbeeld nemen. Het voelt pas echt goed als je huis voldoet aan de wensen en behoeften van iedereen die er woont. Wie wonen er? Waar slapen ze? Waar wordt elke dag gekookt en hoe ziet de keuken eruit? Op welke plek kom je tot rust na een actieve dag en hoe voelt dat daar? Zo komen alle kamers in je huis aan bod en wordt besproken wat je vooral wel en beter niet kan veranderen. Feng Shui toepassen in de woning is gemakkelijk te doen. Onbewust kan de energie helend werken voor alle huisgenoten.
Feng Shui gaat van het principe uit dat alles wat ons omgeeft uit energie bestaat. De onzichtbare en voor sommigen zichtbare Chi kan met behulp van Feng Shui aan het stromen worden gebracht. Het is bekend dat onze hersenen maar voor een gedeelte gebruikt worden, zo is het met de energie om ons heen ook, deze wordt meestal ook niet optimaal gebruikt. Met goede Feng Shui is het mogelijk de leefomgeving van betere energie te voorzien. De energiestroom moet op een zachtvloeiende manier lopen. Dit is te realiseren met Feng Shui oplossingen. Met Feng Shui krijg je enerzijds meer inzicht in jezelf en waar jij staat in je leven: zoals je huis is, zo ben jij! Anderzijds rijkt Feng Shui praktische middelen aan om meer harmonie, welzijn en geluk te creëren.
Elke verandering die jij aanbrengt in je huis, betekent ook een verandering in jezelf en in je leven en hierdoor wordt de kwaliteit van je leven positief beïnvloed. En dit is het uiteindelijke doel van Feng Shui – van je huis een thuis maken waar je je prettig voelt, kunt ontspannen en je energieën opladen – een omgeving die je stimuleert om te worden wie je werkelijk bent! Feng Shui is een transformatieproces. Harmonieus leven is a “state of mind”, het kost je niets en het beloont je eindeloos.
BRON