20-02-2015

Hechtingskoorden Deel 1


Wie zijn ketens herkent, is al half vrij.
- Engels spreekwoord

Verwante woorden en begrippen:
Attachment (hechting), cords of attachment (hechtingskoorden), astral cords (astrale koorden),
energy body attachments (hechtingen aan het energielichaam), etheric implants (etherische implantaten),
energy bond (energetische verbinding), an emotional connection (een emotionele band),
spirit attachment (aanhechting van een spirit), Neg/entity attachment (verbinding met een negatieve entiteit),
astral hitchhiker (astrale lifter of auralifter), parasitic relationship (parasitaire relatie),
astral symbiotic relationship (astrale symbiotische relatie), inactive attachments (sluimerende koorden),
auric field connections (veldkoppelingen), chakra connections (verbindingen tussen chakra’s).

Leven in webben van wederzijdse afhankelijkheid,
 ©Monique Spangenberg 

Hechtingskoorden in het dagelijks taalgebruik

Als je een goede of sterke band met iemand hebt, 
dan waardeer je de relatie met deze persoon en ervaar je die als aangenaam. 
Je kunt een band met iemand opbouwen, verwaarlozen of verbreken. 
Als iemand jou een verzoek doet of een vraag stelt, kan je aanvoelen 
of men daarbij aan jou trekt of jou vrij laat om te doen wat jij graag wil. 
In het Engels kan iemand jou een aanbod doen en erbij zeggen: no strings attached
wat betekent: er zitten geen touwtjes aan, je zit verder nergens aan vast. 

Je kunt je verstrikt voelen in een relatie, het benauwd krijgen, 
je krijgt geen lucht of kunt nauwelijks adem halen… 
al deze uitdrukkingen kunnen verwijzen naar hechtingskoorden. 
De meeste mensen beschouwen dit als overdrachtelijk taalgebruik, 
maar op het subtiele vlak bestaan die koorden echt.

Twaalf jaar geleden zag ik ze voor het eerst, 
al had ik er toen geen benul van wat het was dat ik zag. 
Wie gevoelig is voor het touwtrekken in groepen en relaties 
hoeft deze koorden helemaal niet te kunnen zien om te weten 
- en er voortdurend aan herinnerd te worden - dat ze er zijn. 
Veel mensen voelen ze zitten en houden hun handen al op de bewuste plek 
wanneer ze aan de betreffende relatie denken, 
of als het koord op een andere manier geactiveerd wordt.

Perspectieven op hechtingskoorden

In het alternatieve circuit is het bestaan van hechtingskoorden al jaren bekend, 
maar wordt er ook een hoop onzinnige informatie over verspreid. 
Veel healers en helderzienden geloven in de rechtvaardigheid van karma 
en zien het leven als een leerschool waar je lessen leert binnen een evolutiecyclus. 
Met zo'n wereldbeeld kom je tot conclusies over de aard van hechtingskoorden 
die sterk afwijken van de mijne.

Jaren lang heb ik gedacht dat hechtingskoorden iets heel anders waren 
dan betoveringen (Eng. spells) en sommige vervloekingen (Eng. curses), 
omdat die eenzijdig en zonder toestemming van het slachtoffer worden ingelegd. 
Maar ook als mensen 'normaal' met elkaar omgaan, 
worden er voortdurend eenzijdig hechtingskoorden aangebracht, 
zonder toestemming van de ander.

Mensen die overmatig met webben van hechtingskoorden werken 
in de omgang met andere mensen, 
worden uiteindelijk zelf ook het slachtoffer van deze praktijk, 
want je verzwakt je energieveld op deze manier enorm. 
Niet alleen zwarte tovenaars en andere duisterlingen 
kunnen ongewenste verbindingen aanbrengen, 
maar ook mensen met goede intenties en een schrijnend energiegebrek.

Als jouw energieveld eenmaal zo lek is als een mandje, 
kan het worden misbruikt om anderen te belagen. 
Astrale parasitaire partijen profiteren van de energie die zo geoogst wordt, 
niet de persoon die langs deze weg energie aan zijn omgeving onttrekt. 
Met andere woorden, een menselijk energieveld kan gaan functioneren als een zwart gat 
zonder dat de betreffende persoon daar zelf van profiteert. 
Dit is werkelijk een trieste energieconstellatie, 
die helaas veelvuldig voorkomt.

Mijn mening is dat alle hechtingskoorden een vorm van energieverlies betekenen, 
ook als men zou spreken van een goede, hechte band. 
Deze koorden hebben helemaal niets te maken met spirituele verbondenheid. 
Het woord verbondenheid in spirituele zin is ongelukkig gekozen, 
want als dezelfde essentie uit de Bron elkaar herkent, 
zit daar geen lijntje tussen. 
Er kunnen daardoor wel banden ontstaan op het fysieke vlak, 
maar die hebben materiële eigenschappen en zijn NIET spiritueel.

Hechtingskoorden in individuele relaties

Wat voor energie kan door die koorden worden uitgewisseld? 

1) Voornamelijk goede (als aangenaam ervaren, positieve) energie: 
Een goede band.

2) Voornamelijk ongezonde, negatieve energie: Een slechte band. 
N.B. Met een sterke band wordt in de praktijk een goede band bedoeld. 
Maar een koord waardoor ongezonde energie wordt uitgewisseld kan ook heel sterk zijn!

3) Zowel gezonde als ongezonde energie

4) Weinig of neutrale energie: je hebt met die ander te maken, 
maar hij zegt jou weinig of niets.

5) Koorden waarbij de ene partij profiteert en de ander verliest. 
5a) Een energierover legt eenzijdig beslag op de energie van een ander. 
5b) Een schaduwdumper raakt zijn onaangename energie kwijt 
door die te dumpen in het veld van een ander; 
wie de rotzooi van anderen vaak opneemt noem ik een schaduwverzamelaar
5c) In het ergste geval snijdt het mes aan twee kanten voor een parasiet: 
Hij dumpt zijn rotzooi en voedt zich tegelijkertijd met het licht van zijn prooi. 
De prooi raakt zijn eigen goede energie kwijt en wordt opgezadeld 
met de troep van zijn belager.

Het kan in de praktijk moeilijk zijn te overzien wat er precies gebeurt, 
omdat we denken in termen van één mens, één lichaam, één spirit per 'persoon', 
terwijl er ook ook op astraal en etherisch gebied van alles plaats vindt 
en veel soorten aanhechtingen of verbindingskabeltjes bestaan. 
Voor sommigen komt dit misschien als een verrassing, 
maar energieroof tussen mensen en in groepen is normaal.

Drastische energieroof gebeurt soms niet door die andere 'persoon' zelf, 
maar kan wel door zijn energieveld heen plaatsvinden. 
Die persoon weet van niks en is zich waarschijnlijk van geen kwaad bewust, 
maar merkt wel op dat anderen hem steeds de rug toe keren.

Mijn neiging om boos of gefrustreerd te raken verdween 
toen ik meer inzicht kreeg in deze patronen. 
Energieroof vindt vaak onbewust plaats. 
De meeste mensen hebben geen idee wat er gebeurt.

Je moet wel je conclusies trekken en maatregelen nemen 
om je af te schermen en jouw energieverlies te beperken, 
maar het heeft weinig nut om kwaad te worden op iemand 
die door astrale rovers is ingepakt. 
En kwaad worden op astrale rovers wil je echt niet meer, 
als je beseft dat je ze dan heerlijk in de kaart speelt.

Waar kan een mens allemaal aan vast zitten?

Waar kan een mens allemaal 
aan vast zitten?, ©Monique Spangenberg 

Jaren geleden had ik voor een training een meditatie geschreven 
om mensen te laten voelen waar ze allemaal aan vast zitten. 
Dat doe ik niet meer op die manier. Sommigen kregen het heel benauwd 
toen al die koorden en webben tegelijkertijd werden geactiveerd.

Hechtingskoorden ontstaan niet alleen tussen mensen. 
Je kunt door hechtingskoorden verbonden zijn 
met persoonlijke bezittingen, bepaalde voorwerpen of ruimtes die gemeenschappelijk zijn, 
jouw leefomgeving, woonplaats, bepaalde plekken waar je op reis geweest bent, 
met jouw auto, fiets, (huis)dieren, bomen of planten uit jouw leefomgeving; 
met bepaalde gedachtepatronen, (geloofs)overtuigingen, ideeën, wensen, idealen, 
het gedachtegoed dat jouw huidige of vroegere wereldbeeld vormt, 
groepen waar je deel van uitmaakt. 

Er zijn veel soorten en vormen van hechting die samenhangen 
met ons zelfbeeld en het begrip identiteit:

(Uit: Monique Spangenberg, Vaarwel)
Je kunt je identificeren met je karakter of persoonlijkheid,
met je lichaam, geslacht, beroep, opleiding, met een of meer rollen die je speelt,
met je leeftijd of levensfase, met je familie, stamboom, DNA of ras;
met je vriendenkring, collega's; met wat je eet en drinkt,
met hobby's, favoriete vrijetijdsbesteding of specialisme.

Minder concrete zaken waar je je mee kunt vereenzelvigen
zijn je verantwoordelijkheden, spiritualiteit, je roeping of missie,
je bewustzijn, vergankelijke en sterfelijke aspecten van jezelf
en onsterfelijke, spirituele aspecten van jezelf;
wat je zegt, denkt, voelt of doet;
je innerlijk of je uiterlijk.

Een zeer materieel ingesteld mens heeft koorden die heel anders zijn - veel steviger - 
dan de koorden van mensen die hun spirituele aard erkennen en waarderen. 

Hechtingskoorden en matrixverbanden

Het is lastig om duidelijk te maken wat het verschil is 
tussen hechtingskoorden en matrixverbanden. 
Toch kunnen veel mensen dit verschil wel aanvoelen. 
In beide gevallen wordt er inbreuk gedaan op je energieveld 
en raak je energie kwijt. 
In beide gevallen wordt er beslag gelegd op jouw wil, 
worden jouw intenties gemanipuleerd, 
en word je overgehaald om jouw aandacht, tijd en energie ergens aan te besteden.

Hechtingskoorden zijn letterlijk rechte verbindingskoorden. 
Anderen spreken over vierende of golvende koorden, maar ik zie ze als kaarsrechte lijnen. 
Hechtingskoorden tussen een astrale parasiet en zijn prooi vormen een hoofdstuk apart.

Matrixstructuren volgen een patroon, dat er heel ingewikkeld uit kan zien. 
Veel ervan zien eruit als honingraten met rechte lijnen, 
andere hebben meer golvende vormen en lijken meer op kippengaas. 
Er zijn ook samengestelde matrices die op verschillende frequenties werkzaam zijn: 
er lopen allerlei kleuren razendsnel doorheen.

Matrixverbanden,
 ©Monique Spangenberg 

Aangezien ik vaker van mening ben veranderd over de context 
waarbinnen ik mijn waarnemingen moet plaatsen, 
zeg ik dit onder voorbehoud. 
De matrixstructuren zijn van een subtielere frequentie dan de koorden 
en hebben inlijvende eigenschappen. 
Het hele bioveld van een wezen of object zit ingebed in zo'n matrix; 
de matrix doordringt alles dat zich binnen zijn bereik bevindt, 
en kan daarom moeilijk worden waargenomen. 
Je kunt het soms wel opmerken als een matrix actief is, 
wanneer je daardoor een hoop energie verliest.

Als het om de invloed van egregors gaat, 
dan heb je eerder met matrixverbanden te maken dan met losse koorden. 
Ook dit hangt samen met een (opgelegde) identiteit in deze Virtuele Werkelijkheid, 
maar dan in een andere betekenis dan hierboven genoemd:

(Uit: Monique Spangenberg, Vaarwel)
Door je bezigheden en overtuigingen kun je je identificeren
met de groepen en organisaties waar je deel van uitmaakt
of waar jij je mee verbonden voelt; met je nationaliteit,
geboorteland, -streek of - plaats, met je cultuur of tijdgeest,
een politieke of filosofische denkrichting;
met een droom of toekomstvisie,
met de licht- of schaduwzijde van jezelf
of jouw visies op het leven in het algemeen.

Door bepaalde frequenties en lagere vibraties NIET te activeren in jouw veld, 
heb je geen last van zo'n matrix. 
Maar op het moment dat jij bijvoorbeeld een emotionele uitbarsting hebt, 
fysieke of spirituele pijn lijdt, of seks hebt, 
kan de vrijkomende energie door zo'n matrix worden geoogst en afgevoerd.

De optelsom van al die verschillende matrices zou je DE matrix kunnen noemen. 
Mijn vermoeden is dat elke matrix in verband staat met een bepaald astraal gebied, 
en door zwarte magie is ontstaan. 
En dan heb ik het niet over een groepje hobbyende heksen.

Conclusie

In het alternatieve circuit wordt het onderscheid 
tussen koorden en matrixverbindingen meestal niet gemaakt. 
Het bestaan van de matrices past niet in het 'vrije wil'-plaatje 
van kosmische orde en rechtvaardigheid, dat door velen wordt geprojecteerd.

Ongewenste koorden worden gewoon ijverig doorgesneden, afgeknipt of weggebrand. 
Als het om een matrixverbinding gaat heeft dat weinig nut, 
al is het wel van invloed op jouw basisinstelling en intenties. 
Maar vaak blijkt dit verwijderen van koorden een vorm van symptoombestrijding 
en zitten die 'afgehakte' koorden in no time gewoon weer op hun plek.

Twee mensen die met hechtingskoorden aan elkaar vast zitten, 
maken ook deel uit van groepen die onder invloed staan van matrixverbanden. 
Zowel koorden als matrices kunnen tegelijkertijd actief zijn. 
Daarom is de oorzaak voor energieverlies vaak niet eenduidig aan te geven. 
Het bestaan van al die koorden en matrices zorgt in elk geval voor verwarring, 
omdat een mens daardoor niet zijn eigen energie kan voeren.

Wie claimt dat hij zonder koorden en matrixverbindingen leeft vertelt onzin. 
Er bestaan geen koordvrije mensen en geen lichaamsvormen zonder matrixverbindingen. 
Vrijheid in deze Virtuele Werkelijkheid is waarlijk een illusie, 
die men soms tegen de klippen op blijmoedig in stand kon houden. 
Die tijd is voorbij.
Bron

Geen opmerkingen:

Een reactie posten