18-02-2015

Big Pharma: Gebruik je ‘bèta-blokkers’..? Denk nog eens goed na..!Een groot compliment voor de ‘collega’s’ van het research-journalistieke Tv-programma ‘Zembla’, dat op 11 februari een programma uitzond over de frauduleuze medisch-wetenschappelijke zaken rondom het fenomeen ‘bèta-blokkers’.. Dit middel blijkt namelijk preciés het tegenovergestelde te doen, van wat het volgens de medische ‘normering’ (In ieder geval volgens de Europese richtlijnen) zou moeten doen. Het blijtk dat dit medicijn zeer waarschijnlijk vele 10.000-den doden heeft opgeleverd, als gevolg van het frauduleuze handelen van medisch-wetenschappelijk onderzoeker, de Nederlander dr. Don Poldermans. Hier het hele verhaal. Ben je zélf iemand die dit ‘medicijn’ gebruikt, of ken je mensen die met deze ‘medicijnen’ in aanraking komen, dan raden we je aan om sterk te overwegen met dit middel te stoppen, althans het middel in ieder geval professioneel door de mangel te (laten) halen voor jouw specifieke geval..!x

* * *

hart medicijn betablokkers
x

Gebruik je ‘bèta-blokkers’..? Denk nog eens goed na..!

x


Erasmus-hoogleraar Don Poldermans, in 2011 ontslagen voor frauduleus wetenschappelijk onderzoek.. De resultaten van deze onderzoeken, zijn nog steeds echter de basis voor de dodelijke toepassing van betablokkers..!!
Erasmus-hoogleraar Don Poldermans, in 2011 ontslagen voor frauduleus wetenschappelijk onderzoek.. De resultaten van deze onderzoeken, zijn nog steeds echter de basis voor de dodelijke toepassing van betablokkers..!!
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zal vanuit een dwingend maatschappelijk belang, haar onderzoek naar aanleiding van het wetenschappelijk wangedrag van vasculair internist professor dr. Don Poldermans MOETEN publiceren. Dat is de mening van professor Johan Legemaate, hoogleraar gezondheidsrecht. Deze uitspraak deed hij in een uitzending van het onovertroffen research-journalistieke televisieprogramma Zembla. “Het kan in het belang zijn van vele honderdduizenden patiënten, de makers van medisch-farmaceutische richtlijnen en de gezondheidszorg in het algemeen”, aldus Johan Legemaate. Op basis van het frauduleuze werk van Don Poldermans werk wereldwijd honderdduizenden patiënten rondom hun operatie bètablokkers toegediend gekregen… Vaak met noodlottige afloop..

Letselschade-advocaat mr. Yme Drost: "Onbegrijpelijk waarom de IGZ -in tegenstelling tot het maatschappelijk beland- een dossier als dat van de bètablokkers gesloten wenst te houden."
Letselschade-advocaat mr. Yme Drost:“Onbegrijpelijk waarom de IGZ -in tegenstelling tot het maatschappelijk beland- een dossier als dat van de bètablokkers gesloten wenst te houden.”
Volgens Legemaate zou de Inspectie (IGZ) eigen onderzoek kunnen doen om vast te stellen wat het wetenschappelijk wangedrag van Poldermans voor de patiëntveiligheid heeft betekent. ‘Kijkend naar de potentiële schade waarvan sprake zou kunnen zijn, ligt het voor de hand dat dat goed uitgezocht wordt.‘ Ook de bekende letselschade-advocaat Yme Drost vindt het ‘ronduit onbegrijpelijk’ dat de IGZ zich op dit punt in stilzwijgen hult. ‘Hier moeten Kamervragen over gesteld worden en dient een minister openheid te geven over waarom de IGZ in een zo’n uiterst ernstige zaak, waar gesproken wordt over mogelijk tienduizenden doden, nou juist niet transparant is.

IGZ weigert simpelweg het dossier openbaar te maken..!!
Zembla vraagt de Inspectie om inzage van de documentatie, maar de IGZ weigert het dossier openbaar te maken. Legemaate: ‘Dat is een afweging. De inspectie heeft een paar jaar geleden gekozen voor een veel actiever openbaarmakingsbeleid en het is daarom interessant om te weten welke afwegingen er in dit geval spelen om het niet te doen. Terwijl er nu juist in dit geval sprake zou moeten zijn van openheid, vanuit dringend maatschappelijk belang‘ De IGZ wil die afweging niet delen met Zembla, noch voor de camera met de journalisten van Zembla spreken..

Gegevens gefingeerd
De hoogleraar waar het allemaal om gaat is professor dr. Don Poldermans, van de Erasmus-universiteit in Rotterdam. Hij brak in 1999 internationaal door met zijn onderzoek naar het pre-operatieve gebruik van deze bètablokkers. Hij zou aangetoond hebben, dat dat de kans op overlijden rondom de operatie met maar liefst 90% (!) gereduceerd zou worden, met deze medicijnen.. En wat gebeurt er..? Op basis van zijn onderzoek en vervolgonderzoeken werden in 2009 Europese richtlijnen voor het gebruik van bètablokkers voor operaties opgesteld en gingen anesthesisten die middelen op grote schaal toedienen. Er hangt rondom deze zaak een geurtje van farmaceutisch lobby-werk en belangenverstrengeling..!

Hoeveel weet Edith Schippers van dit schandalige verhaal, dat opnieuw te maken lijkt te hebben, met een manipulerende rol van Big Pharma..!
Hoeveel weet Edith Schippers van dit schandalige verhaal, dat opnieuw te maken lijkt te hebben, met een manipulerende rol van Big Pharma..!
Geld lospeuteren..!
En wat blijkt? De professor en medisch-wetenschappelijk onderzoeker, heeft de schijn tegen. Méér dan tegen feitelijk.. Want het blijkt dat Don Poldermans succesvol was als fondsenwerver, want geld is natuurlijk van groot belang voor de financiering van ‘Coeur’ (Frans voor ‘hart’), de multidisciplinaire cardiovasculaire onderzoeksschool van het Erasmus Medisch Centrum. Al voor zijn eigen promotie-onderzoek had Don Poldermans geld weten los te peuteren van een opvallend grote aantal van farmaceutische bedrijven. Het waren er maar liefst 12…!! Hieronder waren Glaxo, Novo Nordisk en Pfizer. En deze Big Pharma-cowboys geven natuurlijk niets-voor-niets..!
exforgeIn een later stadium krijgt Poldermans nog meer  geld los, van onder meer Novartis, Merck en Medtronic. Onze hoogleraar’s werk kan voor de pillenfabrikanten en producenten van medische apparatuur natuurlijk doorslaggevend zijn, zo blijkt uit juridische stukken van een strijd tussen Novartis en Merck, dat de eerste de handelsvergunning voor het geneesmiddel ‘Exforge’ dankt aan een van de onderzoeken van hoogleraar Poldermans..! Is dit de feitenberg, waardoor de Inspectie de gegevens van deze eerste zaak niet wil vrijgeven..? Als dat het geval is, is de IGZ nóg heftiger bezig, dan dr. Poldermans dit was..!

Poldermans in opspraak
En dan komt in 2011 deze dr. Poldermans in opspraak, want een jonge wetenschapper uit de medisch-wetenschappelijke onderzoeksgroep van Poldermans, vertrouwt de werkwijze van zijn hoogleraar niet en hij meldt dit aan het bestuur van het Erasmus MC. Vervolgens concludeert een onderzoekscommissie, die de Poldermans-studies doorlichtte, dat er bij een studie gegevens zijn gefingeerd en dat bij andere onderzoeken onzorgvuldig is gehandeld. Poldermans wordt ontslagen. En daarmee staat natuurlijk zijn gehele werk in de schijnwerpers van check-check, dubbel-check.. Zou je zeggen.. Maar hoe anders is de praktijk..?!

Professor Deveraux, na ‘n vergelijkbaar en veel grootschaliger onderzoek naar effecten van bètablokkers (2008): “Ik kom tot de conclusie dat het gebruik van bètablokkers juist meer risico’s oplevert! Ik heb Poldermans indertijd gezegd dat ik het zeer oneens was met zijn onderzoeksmethodes en dat hij daarmee de data manipuleerde en simpelweg mensen misleidde.”
Stevige internationale kritiek
Gerenommeerde buitenlandse onderzoekers vertellen in het programma Zembla, dat zij al veel eerder stevige kritiek hadden op het werk van Poldermans.. En dat zij hun zorgen al hadden geuit, vóórdat de Europese richtlijn werd ingesteld. Kennelijk heeft het lobby-werk van o.a. farmaceut Merck ervoor gezorgd, dat de ‘betablokkers’ een gebaand pad konden gaan, voor Europese goedkeuring..! Ook de Canadese hoogleraar Deveraux deed een vergelijkbaar, veel grootschaliger onderzoek en kwam in 2008 tot de conclusie dat het gebruik van bètablokkers juist meer risico’s opleverde. Hij zegt in Zembla: ‘Ik heb Poldermans indertijd gezegd dat ik het zeer oneens was met zijn onderzoeksmethodes en dat hij daarmee de data manipuleerde en mensen misleidde.
Sripal Bangalore
dr. Sripal Bangalore
Ook de Amerikaanse cardioloog dr. Sripal Bangalore legde in 2008 de onderzoeken van Don Poldermans naast andere studies rondom betablokkers en hij kwam tot dezelfde conclusie dat het pre-operatieve gebruik van bètablokkers de kans op beroertes juist deed toenemen. Toch gingen een jaar later Europese  richtlijnen van kracht die gebaseerd waren op het werk van Poldermans.Bangalore zegt daarover in Zembla: ‘Het was heel verrassend dat alleen werd gekeken naar het onderzoek van Poldermans en ander onderzoek werd genegeerd.’ Don Poldermans was zelf voorzitter van de commissie die de richtlijnen opstelde.
De Britse hoogleraar professor dr. Darrel Francis berekende begin 2014 dat er mogelijk 800.000 slachtoffers kunnen zijn gevallen.
De afgelopen paar jaren zijn de richtlijnen voor gebruik van bètablokkers voorafgaand aan bepaalde operaties aangepast, ten gunste van de betablokkers.. Het lijkt erop dat de medische manipulatoren, eh, de medische lobby, erin geslaagd is, op basis van het valse onderzoek van Dr. Don Poldermans, de wetgevende macht in Brussel zódanig te beïnvloeden, dat betablokkers een ‘must’ geworden zijn bij hartoperaties..! De Britse hoogleraar Darrel Francis berekende begin 2014 dat door deze aangepaste wetgeving, mogelijk wel 800.00 slachtoffers zijn gevallen.
We hopen dat dat een overschatting is. Iedereen hoopt dat er niet op die schaal schade is aangericht in Europa. Maar het is niet uit te sluiten.‘ En ook  professor Deveraux vreest dat de richtlijnen mogelijk vele levens hebben gekost. En toch wil onze Inspectie voor de Gezondheidszorg, onder leiding van minister Edith Schippert, dit dossier niet openbaar maken, in tegenstelling tot nieuw beleid inzake ruimere openbaarmaking..!!!
Het debat over het gebruik van bètablokkers is nog altijd gaande. In de laatste onderzoeken over bètablokkers wordt opgeroepen tot meer onderzoek naar de werking van die geneesmiddelen, terwijl de zaak voor het Erasmus Medisch Centrum, waar ook griepdokter Osterhaus huis-houdt, is afgedaan. De Erasmusuniversiteit laat weten: ‘Voor wat betreft dit specifieke onderwerp is er ons inziens op dit moment geen urgente wetenschappelijke aanleiding voor onderzoek.

Bekijk de hele uitzending van ZEMBLA, getiteld: ‘Levensgevaarlijke wetenschap’ HIER
Uitgezonden: woensdag 11 februari 2015 om 20.25 uur bij de VARA op NPO 2.
Samenstelling: Hetty Nietsch en Dirk Bayens – Research: Suzan Borst – Eindredactie: Manon Blaas

Geen opmerkingen:

Een reactie posten