01-04-2015

Monsanto en Syngenta nemen en krijgen steeds meer patenten op groenten


We bevinden ons nu als volk in een steeds krankzinnigere situatie. 

Ondanks dat de bevolking er tegen is, net als ook de overheid en het Europese Parlement, worden er struktureel groentenpatenten afgegeven aan Monsanto en collega’s. 


Nederland is groot geworden met het verbouwen van bloemen, groenten en fruit. Daarnaast ook met het veredelen van bestaande gewassen zodat er betere en sterkere planten ontstaan.

Wanneer dit eenmaal is gebeurd dan mag een andere veredelaar dit product oppakken om vervolgens daar weer mee aan de slag te gaan. Een prachtige manier om verkregen resultaten weer te gebruiken voor verdere ontwikkeling.

Dit systeem dat decennialang zo heeft gewerkt, wordt nu onderuit gehaald door Monsanto en collegabedrijven zoals Syngenta.

Zij doen niet alleen aan genetische manipulatie van planten en het vernietigen van de menselijke gezondheid met bestrijdingsmiddelen, ze hebben nu ook de lucratieve markt van groenteveredeling in het vizier.

Dankzij de fantastische Nazistaat die Europa heet en waar wij allemaal onderdeel van vormen, zijn deze bedrijven erin geslaagd om via het Europees Octrooibureau een aantal patenten los te peuteren op doodnormale doorsnee groenten.

Zo heeft Syngenta bijvoorbeeld een patent op een paprika die bestand is tegen een bepaalde ziekte en heeft Monsanto een patent op een broccoli met een langere steel zodat deze machinaal geoogst kan worden.

In feite doen deze bedrijven precies hetzelfde als de bestaande groentetelers, met dit verschil dat ze een patent hebben aangevraagd en gekregen op het eindproduct.

Hiermee verandert de groenteveredelingsindustrie ineens. Nederlandse telers hebben meestal de middelen niet om dure patenten aan te vragen op hun eindproducten en willen dat in het algemeen ook niet.

Als deze trend zich voortzet dan is straks de complete voedselketen in handen van de grote biotechbedrijven, simpelweg omdat ze of de concurrentie opkopen of omdat ze overal patenten op aanvragen.

De nationale overheden in Europa zijn erop tegen en zelfs ook het Europese Parlement. Zij stuurden dan ook het volgende verzoek naar het EOB (European Patent Office).

“verzoekt het EOB om ook conventioneel voortgebrachte producten en alle conventionele kweekmethoden, met inbegrip van "smart breeding" (gericht kweken) en fok- en kweekmateriaal dat voor conventionele voortbrenging wordt gebruikt, van octrooien uit te sluiten; 
Daar is geen gevolg aan gegeven want:

Het Europees Octrooibureau heeft op 26 maart 2015 een belangrijke uitspraak gedaan. De Grote Kamer van Beroep, het hoogste orgaan van het EOB, heeft besloten dat planten die door klassieke veredeling tot stand zijn gekomen, gepatenteerd mogen worden. Deze uitspraak kan verstrekkende gevolgen hebben omdat bedrijven zoals Monsanto steeds meer patenten op groente aanvragen. 

Zo zijn we terechtgekomen in de situatie dat al onze groente onherroepelijk eigendom gaan worden van de Monsanto’s van deze wereld. De bevolking wil het niet, de overheid wil het niet en het gewone Europese Parlement wil het niet.

Dat stopt de Nazistaat Europe echter niet om via een achterdeur onze groenten voorgoed weg te geven aan de biotechbedrijven.

Het is ook niet zo dat ze voor die patenten iets bijzonders hebben gedaan. Ze hebben gewoon een aantal zaadjes die ze zelf ergens gratis hebben gekregen met elkaar gekruist en hopla we hebben een product waar we patent op aan kunnen vragen.

Hieronder staat een meer dan interessante uitzending van Zembla van begin maart. Het gaat over de geniepige praktijken van Monsanto, Syngenta en nog enkele andere van dit soort organisaties.

Toen deze uitzending werd opgenomen was de uitspraak van het hoogste orgaan van het EOB nog niet bekend:Bron:

Zembla

Geen opmerkingen:

Een reactie posten