15-03-2015

Homeopathie: Homeopathie ‘n placebo? Het verslaat kanker..!

Christian Friedrich Samuel Hahnemann (Meißen, 10 april 1755 – Parijs, 2 juli 1843) was als Duitse arts de grondlegger van de homeopathie. Hij studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Erlangen, waar hij in 1779 afstudeerde. Hahnemann ontwikkelde zijn theorie in een tijd waarin de geneeskunde nog nauwelijks op exacte wetenschap gestoeld was en geen remedie had tegen de meeste ziekten.
Veel meer dan een placebo:
Homeopathie geneest kanker..

2015 © vertaling Hagen Jonker / deze versie WantToKnow.nl/.be


Artsen noemen het ‘nonsens op stelten’.. Hoogleraren geneeskunde hebben de overheid onder druk gezet om het niet op te nemen in de UK’s National Health Service (NHS) en toch hebben studies gefinancierd door de VS-regering, aangetoond dat homeopathie onze beste verdediging tegen kanker zou kunnen zijn..! Verschillende homeopathische middelen zijn even effectief en krachtig als chemotherapie, volgens klinische trials en volgens de gegevens van duizenden patiënten die alleen door homeopathie van kanker genazen.
 • Bij een review van het werk op de Prasanta Banerji Homeopathic Rexearch Foundation werden 21.888 patiënten met maligne tumoren gevolgd die behandeld werden met alleen homeopathie – zij kregen noch chemotherapie noch bestraling- tussen 1990 en 2005. Klinisch onderzoek toonde dat de tumoren bij 19% van deze groep geheel verdween, d.w.z. bij 4158 patiënten. En dat er stabilisatie en verbetering optrad in 21% (4596) van de patiënten. Diegenen waarbij de tumoren stabiliseerden werden tussen de 2 en 10 jaar vervolgd om de verbetering te controleren. (Banerji, 2008).
Tja, is dit de oorzaak van het verdoemen van homeopathie..? Simpele korreltjes die ‘geladen’ zijn met de energetische verdunning voor een bepaalde kwaal, voor een specifieke persoon.. Geen multi-miljoen kostend pharmaceutische medicijn..
Dit doet vermoeden dat homeopathische medicijnen op zich de tumorgroei ‘omkeren’ of dat zij de tumor stabiliseren bij 40% van alle kankerpatiënten. Een succes-percentage dat overeenkomt met de beste resultaten van de gangbare geneeskunde! Alleen dan wel zónder de nadelige effecten van chemotherapie en radiotherapie (bestralingen)..De Stichting Homeopathische Therapie – de Banerji Protocol – is door een onafhankelijke instantie onder laboratoriumcondities getest en twee van de gebruikte middelen, ‘Carcinosinum’ en ‘Phytolacca’ bleken even effectief tegen borstkankercellen als het chemotherapeuticum Taxol (Int.J. Oncol, 2010;36;395-403)  Al de middelen die door de Stichting gebruikt werden zijn verkrijgbaar in winkels, bijv. ‘Ruta 6C’ is een van de middelen die regelmatig voorgeschreven wordt.Het Protocol verwijst naar het gebruik van hoog-technologische screeningstechnieken en de combinatie van medicamenten. Twee methoden die niet gebruikt worden in de Klassieke Homeopathie, waarbij men probeert te behandelen met één precies gekozen middel, dat exact overeenkomt met zowel de mentale als de fysieke toestand van de patiënt.
 • Een andere kliniek in Kolkate (Calcutta) – het Advanced Homeopathic Health-care Centre – claimt gelijkwaardige succesresultaten bij kanker patiënten en hoewel goed gedocumenteerd hebben zij niet hetzelfde wetenschappelijk niveau als de Prasanta Banerji Foundation.


Het werk op de Banerji Foundation werd voor het eerst bekend in het Westen in 1995 toen dr. Prasanta Banarji en zijn zoon, dr. Pratip Banerji een studie presenteerden op het 5de International Antikanker Conferentie Onderzoek, van 16 gevallen van hersentumoren die teruggegaan waren na alleen homeopathische behandeling. Op dat moment waren zij al bezig met het uittesten van homeopathische middelen bij hun stichting sinds 1992, en zij zeggen dat zij nu ongeveer 120 kanker patiënten per dag behandelen..!!

Dr Sen Pathak, hoogleraar celbiologie en genetica op de Universiteit van Texas MD Anderson Cancer Center(MDACC) in Houston benaderde de Banerji’s en gezamenlijk hebben zij een trial opgezet om twee homeopathische middelen Ruta 6C en Calcarea Phosforica 3X uit te testen bij patiënten met hersentumoren. Zes van de zeven patiënten met gliomen – een bepaald type hersentumor – hadden een complete regressie. In begeleidende in-vitro laboratorium studies, namen wetenschappers waar dat de geneesmiddelen een signaal tot een celdood proces bij kankercellen opwekten (Int.J.Oncol, 20013;23:978-82)

Dit resultaat is verbazingwekkend. Gliomen worden beschouwd als ongeneeslijk; van 10.000 mensen alleen in de V.S waarbij een maligne glioom gediagnosticeerd was,is nog slecht de helft in leven na 1 jaar en nog maar 25 procent twee jaar later (The Washington Post, 20 meid 2008). De wetenschappers van de MDACC waren zo onder de indruk van de resultaten dat zij begonnen zijn homeopathische middelen toe te voegen aan hun behandelmethoden bij kankerpatiënten.

Steeds meer bewijs voor de indringende werking van homeopathie..!
In 1999, evalueerde het US government National Cancer Institute (NCI) onafhankelijk het Banerji Protocol bij 10 patiënten met verschillende soorten van kanker. In vier gevallen van long en slokdarm kanker, de NCI onderzoekers bevestigden dat er een gedeeltelijke reactie was op de homeopathische middelen. Geen van de patiënten had tevoren een conventionele kankerbehandeling ondergaan.

De NCI concludeerde dat er voldoende aanwijzing was voor effectiviteit om verder onderzoek te verrichtten naar het protocol, een historische beslissing omdat het de eerste keer was dat een officieel instituut in de V.S gewerkt had met een alternatieve therapie voor de behandeling van kanker (Oncol.Rep, 2008; 20:69-74)
De reguliere wetenschap dient zich steeds meer af te vragen of haar manier van onderzoeken niet ter discussie staat, in plaats van de geneeskunst die Homeopathie is!De reguliere wetenschap dient zich steeds meer af te vragen of haar manier van onderzoeken niet ter discussie staat, in plaats van de geneeskunst die Homeopathie is! 
In het laboratorium
Om het werkingsmechanisme van homeopathische middelen op kankercellen te begrijpen, hebben acht wetenschappers van de MDACC vier middelen: – Carcinosinum 30C, Conium maculatum 3C, Phytolacca Decandra 200C en Thuja Occindentales 30C – getest op menselijke borstkankercellijnen. Ongeveer 5000 cellen werden blootgesteld aan de middelen en aan een placebo – de oplossing zonder actieve stoffen van de middelen – gedurende een periode tussen één en vier dagen. Het experiment werd driemaal herhaald.

Twee van de middelen – Carcinosinum en Phytolacca – bereikten een response van maar liefst 80%, wat betekende dat zij een apoptosis ofwel sterfte van de cel tot stand brachten. Ter vergelijking: een placebo-oplossing bereikte slechts een 30%-reductie. Dit veronderstelt dat deze homeopathische middelen een 2x zo groot effect hadden als de placebo. En ook bleek bij de hogere verdunning (potentie) het grootste effect waar te nemen. Dit betekent in de wereld van de homeopathische geneeskunde, krachtiger en langer werkend..!

De onderzoekers vonden dat de middelen een ‘apoptotische cascade’ triggerden, die ingreep in de normale groei cyclus van de kankercel en die geen invloed had op de omgevende cellen. Met andere woorden, zij troffen alleen de kankercellen, terwijl chemotherapeutische middelen alle groeiende cellen aanvallen. En volgens de onderzoekers waren de effecten van Carcinosinum en Phytolacca even krachtig als die van Taxol (pacltaxed), het meest voorgeschreven chemotherapeutische middel bij borstkanker (Int. J. Oncol, 2010;36:395-403)

De basis van Ruta
Hoewel Carcinosinum en Phytolacca het goed deden in het laboratorium, gebruiken veel patiënten van de Stichting het middel Ruta 6 – en met buitengewoon veel succes blijkens een onderzoek van 127 Amerikaanse patiënten met hersentumoren, waarvan de helft met graad IV, het laatstestadium voor de dood. De tumoren waren, volgens MRI scans, volledig verdwenen bij 18 van de 127 patiënten die alleen Ruta gebruikten en geen gangbare therapie.

Een andere groep van 9 patiënten toonden een significante regressie (afname) van de tumor. De tumoren bleven stabiel bij ongeveer de helft van de patiënten die met de scan onderzocht werden, maar waren gegroeid bij ongeveer 27 patiënten. Over het geheel genomen werd bij het overzien van de patiënten met hersentumoren in 79% of een sterke of een lichte verbetering door Ruta waargenomen.


In vroegere studies door de Stichting verricht bij patiënten die Ruta innamen samen met conventionele chemotherapie voor hersentumoren had 72 procent enige of veel baat bij de combinatie Ruta en chemotherapie, wat suggereert dat Ruta alleen effectiever is dan – in ieder geval zeker even effectief – als het chemotherapeuticum zonder zijn nadelige bijwerkingen. (HIER).


 • In een aparte studie van patiënten met hersentumoren – 148 patiënten met maligne gliomen en 144 patiënten met meningeomen – behandeld door de Stichting tussen 1996 en 2001, hadden de 91 patiënten die alleen behandeld waren met Ruta en Calcium Phosforicum een gemiddelde overlevingstijd van 92 maanden, terwijl 11 patiënten die conventioneel behandeld waren, en homeopathie gebruikten als aanvulling gemiddeld 20 maanden overleefden.
 • Bovendien had 7% van de alleen met homeopathie behandelde patiënten een volledige genezing, 60% procent verbeterde, 22% was stabiel – waarbij de tumor nog slechter, nog beter werd – en 11% ondervond een verslechtering van de kanker of overleed. (Prasanta Banerji Homeopathic Research Foundation).
De andere kliniek
Er is een tweede homeopathische kliniek in Kolkata. Deze wordt -verwarrend genoeg- ook gerund wordt door twee Banerjis: Parimal en zijn zoon Paramesh.  De kliniek, de Advanced Homeopathic Health-care Center, heeft minder de aandacht getrokken van het Westen; hoewel deze claimt even indrukwekkende resultaten te hebben, als haar naamgenoot. Maar zij zijn nog niet door een onafhankelijke instantie gecontroleerd.

Paramesh’ grootvader, dr. Pareshnath Banerji, opende een homeopathische kliniek in India in 1918, en zijn werk werd voortgezet door zijn zoon, Parimal, die de Klassieke Homeopathie aanpaste en een nieuwe benadering invoerde die hij ‘Advanced Homeopathy’ noemde. En met deze methode gebruikt hij homeopathische middelen op de manier waarop conventionele artsen hun medicamenten geven, door steeds een aanwezig symptoom per keer te behandelen, bv. een kankerpatiënt met pijn zou als eerste voor zijn pijn behandeld worden.

Parimal claimed dat zijn benadering wetenschappelijk is, gebaseerd op ongeveer 14 miljoen patiënten die behandeld zijn gedurende de afgelopen generaties van zijn familie, met resultaten die ook bereikt kunnen worden door een ervaren behandelaar. De claims die de Banerjis stellen, wat betreft de ‘Advanced Homeopathy’ zijn zeer bijzonder te noemen.

Zij zeggen dat maar liefst 95% van hun patiënten geen operatie nodig hebben, zelfs niet bij ernstige gevallen, van kanker. Hoewel het Centrum geen klinische trials heeft uitgevoerd, maken de resultaten beschreven bij patiënten (case studies) heel veel indruk.

 • Een 65-jaar oude vrouw met een gevorderd stadium van pancreas kanker, wiens tumor te groot was om verwijderd te worden en die alle conventionele behandelingen weigerde,was nog steeds in leven; 2 jaar na het starten van de ‘Advanced Homeopathy’.
 • Een 35-jarige man had een kwaadaardige neuspoliep, zo groot dat hij de hele linker neushelft opvulde. Oorspronkelijk had hij de poliep chirurgisch laten verwijderen, maar de poliep kwam steeds weer terug. Echter sinds 2007 is hij nooit meer geopereerd, in plaats daarvan wordt hij alleen behandeld met Advanced Homeopathy en de tumor is niet meer teruggekomen.
 • Een 14-jarige jongen had een glioma in een gevorderd stadium, dat zo ernstig was dat het tegen de oogbol drukte. Zijn enige behandeling bestond uit Advanced Homeoathy, vertelde het centrum, en binnen een jaar waren alle symptomen verdwenen, de jongen was van uit een comateus stadium gegaan naar een situatie waarin hij kon rennen en spelen.
 • Een 24-jarige man met een hersentumor die uitgezaaid was naar het ruggenmerg – die niet conventioneel behandeld kon worden, in verband met het risico van een permanente verlamming, werd behandeld met Advanced Homeopathy. Op de MRI scans was zichtbaar dat de tumor stopte met groeien en dat de patiënt in staat was weer met zijn leven door te gaan vrij van symptomen.
Ander onderzoek
Buiten India, wordt er zeer beperkt onderzoek gedaan naar het effect van homeopathie bij kanker, primair omdat er van uit gegaan wordt dat het niet beter werkt dan een placebo en dat het daarom een onethische behandeling is. Daarom wordt er bij studies in het Westen van uitgegaan dat homeopathie een palliatieve therapie is om mensen te helpen om te gaan met de bijwerkingen van chemotherapie en radiotherapie.

 • In een studie, kwamen 100 vrouwen met borstkanker op een consult van 1 uur bij een homeopaat die gevraagd werd hulp te bieden voor drie door de vrouwen uitgekozen symptomen, die veroorzaakt waren door de conventionele therapie. De 67 patiënten die de homeopathische behandeling en de twee vervolgconsulten helemaal volgden, vermelden “significante verbeteringen” wat betreft hun opvliegingen, moeheid, angst en depressie, hoewel de middelen de pijn niet verminderden (Palliative Med, 2002; 16: 227–33).
 • In een andere studie van vrouwen met borstkanker, werd een homeopathische middel getest tegenover een placebo, voor de behandeling van opvliegingen door het medicament Tamoxifen. In dit onderzoek kregen 26 patiënten het homeopathische middel, 30 kregen het homeopathische middel en een placebo, en 27 kregen alleen een placebo. En zowel de mensen met de combinatie, en de mensen die alleen het middel toegediend hadden gekregen, meldden een verbetering, met betrekking tot hun symptomen t.o.v. de placebo groep. (J Altern Complement Med, 2005; 11: 21–7).
 • Homeopathie hielp ook sommige bijwerkingen van radiotherapie te verminderen bij een groep van 32 vrouwen met borstkanker. Hyperpigmentatie – donkere verkleuring van de huid – na radiotherapie verminderde vergeleken bij de controle groep van 29 patiënten die geen homeopathische behandeling kregen, en over het algemeen namen bij de behandelde groep de bijwerkingen af. (Br Homeopath J, 2000; 89: 8–12).
 • Het homeopathische middel Traumeel, voor huid en spierproblemen toonde ook succes bij verschillende onderzoeken. In één onderzoek, werd het gegeven aan 15 patiënten (leeftijd 3-25 jaar), die stam cel transplantatie hadden ondergaan vanwege kanker,om hun ontstekingen en zweren in de mond te behandelen. Het werd vergeleken met een placebo, dat gegeven werd aan 15 andere patiënten. Traumeel zou de ernst en duur van de ontstekingen en zweren significant kunnen verminderen (Cancer, 2001; 92: 684–90).
 • In een tweede studie werd Traumeel getest bij 20 patiënten met verschillende soorten kanker, weer voor de behandeling van ontsteking in de mond (stomatitis). Het verminderde de duur van de symptomen tot precies zes dagen, bij de placebo groep was de duur 13 dagen. (Biomed Ther, 1998; 16: 261–5).
 • Individueel gekozen homeopathische middelen hielpen een groep van 45 patiënten die behandeld waren voor borstkanker. Homeopathie werd gegeven om de onttrekkingverschijnselen na het stoppen van oestrogenen te behandelen; de ernst van de klachten van opvliegingen en andere klachten –uitgezonderd die van gewrichtsklachten – namen af, terwijl de scores van hun kwaliteit van leven en welbevinden toenamen (Homeopathy, 2003; 92: 131–4). Een andere groep van 20 vrouwen die herstelden van de behandeling van borstkanker inclusief tamoxifen toonde een verbetering wat betreft de ernst en aantallen van opvliegingen. (Homeopathy, 2002; 91: 75–9).
Het zwarte gat.

De Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) heeft zich recent gevoegd bij het veel gebruikte ‘refrein’ in het Westen, dat volhoudt dat homeopathie niets meer is dan een placebo-effect. En dat is in één woord ‘schandalig’.. De WHO geeft daarmee gehoor aan de stem van de ‘Young Science Network campaign’ die oproept tot stimuleren van het verbannen van homeopathie in ontwikkelingslanden. Daarmee heeft de WHO gesteld dat homeopathie geen geneesmiddel is voor HIV, Tuberculose en Malaria. Over ongefundeerde stellingname gesproken..!

Bij de instemming met deze stelling door de WHO, gaf dr. Robert Hagan, lid van of the ‘Voice of Young Science Network’, het volgende commentaar: “We moeten regeringen van over de hele wereld het gevaar laten inzien van het stimuleren van homeopathische behandelingen bij levensbedreigende aandoeningen”. (BBC News, 20 August 2009).

Echter homeopathie doet dit nu juist in India. In die cultuur, is homeopathie geaccepteerd als een echte eerlijke medische therapie en wordt geregeld door wetten die er voor zorgen dat homeopaten goed opgeleid en geregistreerd zijn.
Het is verbazingwekkend, waarom goede medische opleidingen – die gesteund worden door de regering van de VS en door toonaangevende Amerikaanse universiteiten – niet erkend worden, laat staan besproken worden in het Westen.

 • Natuurlijk is kanker een ernstige aandoening, waarbij iedere mogelijkheid onderzocht moet worden, vooral met een ‘open mind’. Hierbij moet het onderzoek niet alleen beperkt moet worden tot Academische centra, die samenspannen om het tot ‘hun terrein’ te beperken. Conventionele geneeskunde geeft geen enkele effectieve oplossing zonder bijwerkingen en blokkeert toch alles wat wel een oplossing zou kunnen brengen zoals homeopathie, door het te bestempelen als ‘onmogelijk’ en ‘Onzin’. Dit alles ten faveure van de uit olie geproduceerde medicijnen van Big Pharma..
Bryan Hubbard


Eerste feit: Homeopathie in India.
Mahamtma Gandhi, vader van het tegenwoordige India, beschrijft homeopathie als “een verfijnde methode om patiënten goedkoop en op een milde manier te behandelen. De overheid moet het aanmoedigen en beschermen in ons land”. En dat deed hij. In 1960, zorgde de zg. ‘Maharashtra Wet’ – ook bekend als de ‘Bombay wet’- voor een officiële instantie met examinatoren. Deze instantie werd belast met het onderwijzen van homeopathie en het opleiden van nieuwe collega-homeopaten. Én met het opzetten van een raad om te zorgen voor een goede registratie en controle van homeopathisch opgeleide artsen. Kijk, dát is een gefundeerde en onbevooroordeelde aanpak..

Negen jaar later werd een nieuwe wet aangenomen die een ‘Centrale Adviesraad’ oprichtte om Homeopathie en Ayurveda, de Indiaase volksgeneeskunde een wettelijk kader te geven. In 1973 werd de ‘Homeopathy Central Counsil Wet’ aangenomen met een gestandaardiseerde homeopathische opleiding. Deze maakt het homeopaten mogelijk, om in verschillende staten door het gehele land hun praktijk uit te oefenen..!

De legalisering formaliseerde een rijke traditie van homeopathie in India, die begon in 1839, toen een Roemeense dokter John Martin Honigberger, de Maharaja van Punjab succesvol behandelde voor een verlamming van de stembanden. Deze Honigberger had homeopathie gestudeerd bij homeopathie-bedenker, Dr. Samuel Hahnemann, en hij werd overtuigd van de effectiviteit van homeopathie toen hij zichzelf hiermee behandelde voor.. malaria.
Na het behandelen van de Maharaja verhuisde Honigberger naar Calcutta, waar hij bekend was als de ‘choleradokter’, omdat hij deze ziekte succesvol behandelde met homeopathische middelen. In 1867 begon Dr. Salzar uit Wenen met het onderwijzen van homeopathie in India, en twee van zijn leerlingen richtten in 1878 in India de eerste homeopathische vereniging op. Maar de Britse overheersers hadden geen sympathie voor de homeopathie, en deze begon pas op te bloeien nadat India zijn onafhankelijkheid verkreeg in 1947.
Tweede feit: Homeopathie is niet ‘alleen maar water’..
Veel wetenschappers en artsen zeggen dat homeopathie nonsens is vanwege de hoge verdunning van de actieve stof. De meeste middelen zijn verdund, ver voorbij het getal van Avogadro, wat de laagste concentratie is die nog moleculen van de oorspronkelijke substantie bevat. Maar toont deze zienswijze niet het tekort van de meting aan, in plaats van het middel..?!
Ieder homeopathisch middel met een potentie hoger dan 12C – met andere woorden 1200 verdunningen- gaat voorbij het ‘getal van Avogadro’, wat er op zou duiden dat slechts water is overgebleven. Wat weer wil zeggen, dat -volgens bestaande normeringen- ieder effect van homeopathie wel moét berusten op de placebowerking. Of een ‘feel good’-factor, die de sceptici kennelijk WEL als geneesmiddel willen omarmen…
Maar homeopathie zet de conventionele wetenschap en geneeskunde VOLLEDIG op zijn kop: het houdt in dat sterkere verdunningen een sterkere werking hebben.. Dus hoe verder de verdunning, des te krachtiger het middel..De gangbare wetenschap heeft geen model om te verklaren hoe homeopathie werkt en toch toonde een meta analyse van 75 studies dat 67 van hen een effect hadden dat boven het placebo effect uitsteeg. (Complement Ther Med, 2007; 15: 128–38). Deze effecten zijn ook gezien bij zeer sophisticated meetmethoden als:
 • Calometrie, dat de hoeveelheid warmte meet die door een monster wordt afgegeven. (J Therm Anal Calorim, 2004; 75: 815–36);
 • Spectroscopy, dat meet hoe een substantie elektromagnetische straling opneemt en uitstraalt. (Homeopathy, 2007; 96: 175–82);
 • Thermoluminescence, die de hoeveelheid licht meet die een monster produceert wanneer het wordt verhit. (Physica A, 2003; 323: 67–74).
Schudden van homeopathische middelen, is een krachtige manier van de werking te activeren. Het blijkt even belangrijk als de hoge verdunningen om de middelen te maken. Een onderzoek mat de effectiviteit van twee hoge verdunningen, waarbij de ene werd geschud en de andere niet. Het resultaat was dat er een verschil tussen deze beide, IDENTIEKE stoffen werd gemeten.>! (Biochim Biophys Acta, 2003; 1621: 253–60).
2008 Nobelprijswinnaar professor dr. Luc Montagnier heeft geen goed woord over voor de tegenstanders van Homeopathie. ZIjn woorden wijzen op een farmaceutische maffia, zo simpel is het feitelijk..! Misschien een idee dat mw. Schippers even met hem belt, vóórdat ze wetgeving tegen homeopathie aan de Kamer stuurt..?
2008 Nobelprijswinnaar professor dr. Luc Montagnier heeft geen goed woord over voor de tegenstanders van Homeopathie. Zijn woorden wijzen op een farmaceutische maffia, zo simpel is het feitelijk..! Misschien een idee dat mw. Schippers even met hem belt, vóórdat ze wetgeving tegen homeopathie aan de Tweede Kamer stuurt..?
Derde feit: De nieuwe wetenschap over water
Niet uit het veld geslagen omdat zijn vakgenoot Jascques Benveniste en zijn theorie dat water een geheugen heeft, publiekelijk belachelijk gemaakt waren, bevestigde Nobelprijswinnaar Luc Montagnier, dat water inderdaad in staat is frequenties vast te houden, zelfs bij de verdunningen die gebruikt worden in de homeopathie..!
Montagnier die de Nobelprijs verdiende voor zijn ontdekking dat er een verband bestond tussen HIV en AIDS, vond dat oplossingen die DNA van virussen of bacteriën bevatten, in plaats waren om ‘laag frequente radiogolven konden uitzenden’. Deze golven beïnvloeden de moleculen om hen heen, waarbij deze vervolgens, veranderen in georganiseerde structuren. En vervolgens stralen deze georganiseerde moleculen op hun beurt ook weer golven uit…! Kortom een proces waarbij de moderne wetenschap VOLLEDIG VERSTEK LAAT GAAN.. Bewust, of onbewust..
Montagnier ontdekte dat deze informatie-uitstralende golven in water bewaard blijven, zelfs wanneer dat verdund is, tot waarden die regelmatig voorgeschreven worden in de homeopathie (Interdiscip Sci, 2009; 1: 81–90), en daarmee bevestigde hij wat homeopaten reeds eeuwen zeggen. Montangier’s ontdekkingen weerspiegelen die van de Franse immunoloog Jacques Benveniste, die de laatste 15 jaar van zijn leven wijdde aan het onderzoeken van water en zijn mogelijkheid stoffen te ‘herinneren’ zelfs wanneer deze vele malen verdund waren.
Echter na het publiceren van zijn oorspronkelijke artikel in het prestigeuze tijdschrift Nature (Nature, 1988; 333: 816–8), werd Benveniste in zijn laboratorium bezocht door de redacteur van het tijdschrift John Maddox en ‘kwakzalver-ontmaskeraar’, de goochelaar James Randi. Zij zeiden dat Benveniste niet in staat was zijn bevindingen te reproduceren, die hem geïnspireerd hadden tot zijn originele artikel. Ze beschuldigden Benveniste vervolgens van kwakzalverij, hetgeen veel onbenullige wetenschappers munitie gaf, om homeopathie opnieuw te verdoemen..
Vierde Feit: Homeopathie en de NHS
De ‘United Kingdom National Health Service’ (NHS) geeft jaarlijks zo’n £ 100 biljoen uit, waarvan £ 4 miljoen pond aan homeopathie. Dit geld gaat voornamelijk naar de 4 homeopathische ziekenhuizen in de UK. Maar groepen artsen hebben de eerstelijns zorg eenheden (PCT’s) onder druk gezet om het aanbieden van homeopathie te stoppen. En de British Medical Association (BMA) (de Engelse artsenvereniging) heeft de Britse regering zelfs opgeroepen homeopathie regelrecht te verbieden.. De rol die de farmaceutische industrie hierbij speelt, is ongetwijfeld alleen in ‘lobby-termen’ te duiden..
Er was een BMA-bijeenkomst, waarbij één arts homeopathie zelfs durfde beschrijven als ‘nonsens op stelten’, waarbij werd opgeroepen alle homeopathische middelen in de apotheken in een speciaal placebo schap te plaatsen. Wat is er nog méér nodig om er een moderne heksenjacht van te maken, waarbij het vooral de onkunde, onwetendheid en kortzichtigheid zijn, die homeopathie afkeuring toewerpen. Wat deze ‘artsen’ namelijk over homeopathie roepen, zegt meer over deze ‘artsen’ dan over homeopathie.  (Mail Online, 2 July 2010HIER).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten