23-06-2015

Gaia's uitleg over haar chakra's

Gaia Spreekt Over Haar Eerste Chakra
8 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

MT. SINAI, MIDDEN OOSTEN
Welkom! Ik nodig jullie nu uit om mijn eerste chakra te bezoeken. Ik ontvang jullie in mijn planetaire lichaam, net zoals jullie mij toestaan om te vermengen met jullie persoonlijke lichaam. Zoals jullie op het plaatje kunnen zien, mijn eerste chakra is Mt. Sinai. De eerste chakra is de wortel van zowel de persoonlijke als de mannelijke energie. Het heeft een uitstromende oriëntatie, wat gesymboliseerd wordt door diens locatie in een bergtop.
Mt. Sinai is de wortel van mijn Kundalini, alfa en omega van mijn ervaring van de vorm. Vele grote cyclussen van verandering zijn op deze berg begonnen. Het is mijn basiskamp, de zetel van mijn kracht. Het is waar ik mijn vitaliteit en initiatief verzamel.
Er is een belangrijke draaikolk/portaal/wormgat in dit gebied van mijn lichaam, wat aanzienlijk mijn evolutie als een planeet beïnvloed heeft, alsook jullie evolutie als een persoon. Het is dit interdimensionale portaal wat de werkelijke begeerde prijs is waarover vele landen nu strijden.
Ik, Gaia, sta mijn Kundalini toe om te stijgen en mijn Goddelijke Aanvulling in mijn Kroon te ontmoeten. Terwijl mijn Kundalini naar mijn Kroonchakra omhoog stijgt, zal mijn Goddelijke Aanvulling zich weer bij me aansluiten in het Mystieke Huwelijk. Deze keer, in plaats van een planeet te worden en de mensheid voort te brengen, zal ik een Ster worden en een planeet voortbrengen.
Op dit punt, zal de cyclus compleet zijn en zal het 3D Spel eindigen. Het portaal in/naar de hogere werelden in Mt. Sinai zal volledig opengaan, en de versmelting van dimensies zal van start gaan.
EERSTE PERSOONLIJKE CHAKRA: BASIS VAN DE RUGGENWERVEL
Eerst zullen jullie je persoonlijke eerste chakra, aan de basis van jullie ruggenwervel, versmelten met mijn planetaire eerste chakra in Mt. Sinai. Ik, Gaia, heb een fysiek "lichaam" in de vorm van een planeet dat voor jullie fysieke lichaam een thuisbasis verstrekt. Net zoals jullie fysieke lichaam met jullie bewustzijn communiceert door diens staat van gezondheid, ziekte, gemak en ongemak, communiceer ik met jullie door de gezondheid van mijn planeet.
Jullie Westerse maatschappij is zo ver in de derde dimensionale individualiteit gereisd, dat velen van jullie het zicht verloren aangaande het feit dat jullie leden zijn van een groter geheel. Deze vergeetachtigheid sloot de eerste chakra, scheidde jullie van jullie Planetaire Bewustzijn en beperkte jullie tot een klein fragment van jullie ZELF, wat het ego/zelf van jullie huidige Aarde voertuig is.
Als je eerste chakra voor mij gesloten is, is het moeilijk voor de prana om je fysieke lichaam te bezielen. Net zoals een lamp knippert wanneer het niet voldoende in de fitting gedraaid is, kan prana niet efficiënt door een lichaam circuleren als het niet "aangesloten" is. Als je niet geaard bent, voel jij je ook ontkoppelt van mij, jullie Moeder Aarde, terwijl je rondzwerft, alleen en wanhopig, door een vijandig land zoekende naar een middel van overleving.
Jullie eerste chakra wordt door jullie adrenaline klieren geregeerd, wat jullie Vlucht of Vecht bewustzijn activeert. Adrenaline is noodzakelijk om beter de ruwe/ongenadige omgeving van de derde dimensionale werkelijkheid te overleven. Aan de andere kant, teveel adrenaline, echter, kan je achterlaten met een gevoel van ongerustheid, nervositeit en kwaadheid.
Tegengesteld, te weinig adrenaline kan ervoor zorgen dat jij je net zo bang voelt als een kleine muis op een open weide. Echter, de "haviken" vliegen niet door de lucht boven je. Zij zijn in het kantoor, in de rij in de winkel, in de auto naast je en in de vele bevolkte plaatsen waar je moet wonen en werken.
Gelukkig, wanneer je eerste chakra geopend en met mij verbonden is, jullie Aarde, voel je een gevoel van bescherming door je eenheid met al het leven. Je kunt je dan herinneren dat je Spirit in leven met de planeet verbonden is. Met dit besef, vervagen de grenzen tussen de persoonlijke en planetaire werkelijkheid, en kan je gemakkelijker het Stromen van de Universele Energie in/naar je persoonlijke lichaam ontvangen.
SAMENGAANDE CHAKRA'S
Ik vraag nu aan jullie om je besef te verbinden met jullie eerste chakra aan de basis van jullie ruggenwervel. Stuur jullie "wortelen" diep omlaag in mijn Aarde lichaam. Visualiseer jezelf zittende aan de basis van een boom; verbind de basis van je ruggenwervel met de basis van de boom, en leg je rug plat tegen de stam aan. Kijk omhoog om het Licht van de Zon te zien dat de bladeren binnenkomt. Volg het licht met je besef, terwijl het door de bladeren, twijgjes, vertakkingen, takken en de stam in reist.  
Terwijl het licht via de stam omlaag gaat zal het de kroon van je hoofd ontmoeten. Bij dit kruispunt, sta iets van dat licht toe om je kroon binnen te gaan en via je ruggenwervel omlaag te reizen terwijl het tegelijkertijd via de boomstam omlaag reist. Uiteindelijk, zal het licht de basis van de boom bereiken, en ook de basis van jouw ruggenwervel. Voel je wortelen omlaag reizen vanuit je ruggenwervel om zich te vermengen met de wortelen van jouw "Boom van het Leven," welke diep in de Aarde geplant is.  
Met je eerste chakra volledig geaard, sta je bewustzijn toe om door te gaan omlaag te reizen in/naar mijn Aarde en wikkel je Essentie rondom mijn Essentie in het centrum van mijn planeet. Breid nu je besef uit om je voor te stellen dat je langzaam naar de oppervlakte in/bij Mt. Sinai terugkeert. Met jouw Essentie vermengd met de mijne, kan je de oude en volhardende planetaire onrust voelen. De eerste chakra regeert het fysieke element en het gevoel van de geur. Ervaar persoonlijk de fysicaliteit van mijn lichaam, de Aarde.
Voel de kalme stabiliteit van het mineralen Koninkrijk binnenin jou, de onthechte, doch meedogende, expressie van het tweede dimensionale planten koninkrijk en hun partners, de insecten. Voel het wuiven van mijn grasvelden en de bestendigheid van mijn gigantische wouden. Ervaar het stromen van mijn vele lichamen van water, van de kleine rivieren naar grote oceanen.
Voel mijn valleien zoals zij in je lichaam dippen en de zwaarte van mijn bergketens. Voel de vele levensvormen die op het land groeiden, erover kropen of erover liepen, in de lucht vlogen, of in de wateren zwommen. Versmelt met al dit fysieke leven in de eerste doorgaand naar de derde dimensies.
Ruik deze bergwereld, de struiken, de woestijn, de wind, en de kampvuren van bezoekende mensen. Sta je primitieve zintuig van het ruiken toe om je in/naar een oude herinnering van dat gebied te brengen. Je beklimt nu Mt. Sinai om verlichting te verkrijgen.
De reis leek lang en moeilijk. Je voelt de harde stenen onder je voeten en de hete zon teisterend op je hoofd. Terwijl je verder gaat met je klim, voel je de oude en volhardende, derde dimensionale, planetaire onrust verweven met je eigen oude en volhardende menselijke onrust.
Uitgeput van je klim, neem je een paar minuten om te ontspannen in een donkere grot. Je ligt tegen de koele stenen van de grot en sluit je ogen. Ogenblikkelijk, reis je door de basis van de berg en, wederom, diep in/naar mijn kern.
Eenmaal daar, zie je een enorm groot, interdimensionaal portaal. Je VOELT je wortelchakra resoneren met dit portaal om je lang-sluimerende, persoonlijke, interdimensionale portaal wakker te maken. Zodra jij je eigen portaal herkent, begint het zich met de mijne te vermengen. Je persoonlijke portaal raakt snel vermengd met mijn planetaire portaal.
Je ontwaakt vanuit je meditatie je geaard en verlicht voelend. Als je naar je klim terugkeert, voel je de kalme stabiliteit van de minerale wereld binnenin jou, de onthechte, meedogende expressie van de planten die op de hellingen groeien, en de insecten die rondom je enkels zoemen. Je voelt je met iedere plant, ieder insect, iedere steen en alle schepselen verbonden die een toevluchtsoord genomen hebben op de rotsachtige hellingen en/of in de lucht boven hen vlogen.
Jij en Ik, persoon en planeet, zijn ÉÉN. Jij bent een oude berg die overleefd heeft, steeds weer opnieuw. Jij bent solide en geduldig, en hebt veel gezien en doorheen veel geleefd. Vele mensen hebben hun toevlucht en verlichting gezocht binnenin de grot-woningen van jouw lichaam.
Jij, de berg, was altijd verbonden met het stromen van Spirit doorheen je lichaam. Jij, de berg, bent het portaal, het portaal, van de eerste en de laatste. Jij bent de Alfa en de Omega. Jij begon deze cyclus, en jij, de berg, zal het afsluiten.
Met de tijd dat je de top van de berg bereikt, jaagt niets jou angst aan, aangezien je het allemaal gezien hebt. Je bent eindeloos geduldig, aangezien je het allemaal overleefd hebt. Jij voelt de fundering van Spirit aan de basis van jouw berg, terwijl je ook de wereld van de top van je berg ervaart. Je staat op de hoogste top van de berg die jij bent, en schreeuwt naar de wereld beneden:
“IK BEN zo oud als een berg.
IK BEN solide en geduldig want ik heb het steeds weer opnieuw overleefd.
Ik aard mijn Spirit in de Materie van de Planeet.
IK BEN een draaikolk van transmutatie!"   

...................................................

Gaia Spreekt Over Haar Tweede Chakra
10 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

Ik ben Gaia, teruggekeerd om jullie gids te zijn als jullie je chakra's met de mijne vermengen en mensen en planeten in/naar Eenheid verenigen. Ik nodig jullie nu uit om mijn tweede chakra te bezoeken. Ik verwelkom jullie in mijn planetaire lichaam net zoals jullie mij in jullie menselijke lichaam verwelkomen.
De Tweede Chakra is de vrouwelijke/instroom energie. Het is de plaats in je lichaam waar jij je verbindt met je emoties, en je "buik instincten" VOELT. Mijn tweede chakra, de Braziliaanse Amazone, is ook waar ik het beste mijn lichaam, de planeet, kan VOELEN.
Terwijl Mt. Sinai mijn basis is, is de Braziliaanse Amazone mijn schoot. Het is de wieg voor mijn leven. Al mijn elementen, aarde, lucht, vuur en water zijn hier overvloedig en wisselwerken vrijelijk met elkaar. Dit paradijs van onontdekte wonderen offert zichzelf op voor onze transformatie. Iedere dag sterft er meer van mijn geliefde Amazone. Ik rouw diepgaand om Haar verlies, zoals de mensen zouden moeten doen die haar schenden. Maar er zijn hier geen slachtoffers, want alles is binnenin het Goddelijke Plan.
De Amazone, mijn schoot, is feitelijk zwanger met mijn Lichtlichaam, die weldra tevoorschijn zal komen. Door de verwoesting van haar bossen/wouden, planten en het wildleven, zal zij zegevierend opstijgen als de oude Feniks Vogel, geboorte gevend aan onze nieuwe cyclus. Rouw niet om haar verlies, want mijn tweede chakra is Liefde en Liefde overleeft ALTIJD.
TWEEDE PERSOONLIJKE CHAKRA: NAVEL
De tweede chakra, bestuurd door jullie voorplanting klieren, zijn een passende match voor mijn Tweede Chakra, aangezien de Braziliaanse Amazone ontelbare geheimen van vruchtbaarheid en groei bezit, Jullie Navel Chakra is waar jullie verbonden zijn met jullie Moeder via jullie navelstreng. Deze streng werd verbroken bij jullie geboorte.  
Ik vraag jullie om die streng weer te verbinden, alleen, deze keer, zal het verbonden zijn, niet aan jullie "Geboorte Moeder," maar aan jullie "Aarde Moeder". Neem een moment om mij, Gaia, te voelen als Moeder Natuur, terwijl jullie je navelstreng met mijn schoot verbinden in de Braziliaanse Amazone. Jullie Tweede Chakra, en de mijne ook, is het gebied waar het meest passie, zwangerschap, geboorte en wedergeboorte uitgedragen worden. Geregeerd door het element van water, representeert jullie Navel Chakra ook jullie emotie en "buik gevoelens".
Eén van de funderingen van jullie immense creativiteit is jullie sensuele gevoeligheid, wat jullie emotionele reactie op het leven registreert. Als jullie intuïtief afgestemd blijven op jullie Tweede Chakra, alsook verbonden met de mijne, zullen jullie je herverbinden met jullie persoonlijke en planetaire instincten, intuïties, en oude tradities.
CHAKRA'S VERMENGEN
Ik vraag jullie om wederom in/naar de kern van mijn lichaam te reizen en onze Essenties te herverbinden. Omlaag, omlaag, omlaag gaan jullie in/naar de werkelijke schoot van mijn planetaire lichaam. Hoe verder in/naar mijn kern jullie reizen, hoe verder terug in jullie kindertijd jullie gaan. Uiteindelijk zijn jullie in mijn schoot, alsook in de schoot van jullie geboorte moeder.
Terwijl jullie langzaam naar de oppervlakte stijgen, stijgen jullie omhoog door jullie geboorte kanaal. Tenslotte, zijn jullie weer geboren, deze keer diep in het hart van mijn Braziliaanse Amazone. Adem in de vele aroma's die in de vochtige lucht van mijn jungle hangen. Luister naar de geluiden van mijn schepselen en zie de ontelbare planten, velen van hen onbekend voor jullie wetenschap. Voel mijn vochtige warmte op jullie lichaam jullie naar de volwassenheid groeiend.
Eindelijk, zijn jullie wederom volwassen, alleen zijn jullie getransformeerd. Ik ben jullie Moeder, en jullie zijn een kind van de Natuur. Terwijl jullie door de dichte jungle en langs de vele rivieren lopen, voelen jullie je ÉÉN met jullie omgeving. Jullie luisteren naar de geluiden en stemmen van de jungle schepselen, VOEL het gevoel van NU waarin deze vele levensvormen leven. Je hoort de regen op het dak van het verafgelegen afdak tikken, terwijl je over de jungle routes gaat.
Voel jezelf in leven onder de "Florerende Godin", terwijl je eigen creativiteit aangestoken is door de vruchtbaarheid van de wereld om je heen. Welkom allen die je in jou fysieke lichaam ervaart. Voel de creativiteit en glorie van de Braziliaanse Amazone binnenin je eigen navel chakra, terwijl jij je oude geheugen toestaat om de vele geheimen te herinneren voor genezing dat zich in deze grote jungle verbergt.
Neem een lang moment om te ervaren hoe mijn Planetaire Lichtlichaam zwanger is in dit gebied. Voel de zwangerschap van je eigen Lichtlichaam als je zegt:
“IK BEN Lichtlichaam
IK BEN Creatie, IK BEN Geboorte
Door de Kracht/Macht van de Amazone
Begin ik de GEBOORTE van mijn Lichtlichaam
En het Planetaire Lichtlichaam .”

.................................................

Gaia Spreekt Over Haar Derde Chakra
11 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie
MT. KILIMANJARO, AFRIKA
Ik ben Gaia, teruggekeerd om jullie gids te zijn terwijl jullie je chakra's met de mijne vermengen in de vermenging van persoon met de planeet. Ik nodig jullie nu naar mijn Derde Chakra uit. Ik verwelkom jullie in mijn planetaire lichaam, net zoals jullie in het proces zijn van mij te verwelkomen in jullie menselijke lichaam. De Derde Chakra is een mannelijke/uitstroom polariteit, hetgeen de uitstroom van onze persoonlijke macht/kracht representeert.
De uitdaging van deze chakra is om je eigen innerlijke Licht te vinden en het met de wereld te delen door je Innerlijke Kracht op een uitstromende manier te projecteren. Vaak, wanneer mijn mensen niet in staat zijn om hun innerlijke kracht te ontdekken, raken zij angstig en proberen de kracht van een ander te stelen door overheersing en controle.
Mt. Kilimanjaro representeert de kracht van een piek, alleen staande in een onherbergzaam land. Deze piek heeft het niet nodig om voor kracht uit diens omgeving te trekken. In plaats daarvan, neemt het commando door diens machtige baken van innerlijke kracht te projecteren dat het verkregen heeft door het lange proces van het worden van een berg.
Mt. Kilimanjaro is de bron van mijn oude kracht/macht. Hij was getuige van de geboorte van de mensheid en heeft overleefd als de gigantische buis die Hij is. Met zijn piek in de wolken en Zijn basis verbonden aan harde, steenachtige grond, staat Hij trots. Hij is de Kracht Binnenin mijn ziel, mijn schildwacht en bewaker. Ik verkrijg grote kracht door Zijn uitstraling, en ik ben immer vertrouwend in Zijn bekwaamheid om mij te beschermen en te gidsen.  
DERDE PERSOONLIJKE: ZONNEVLECHT
Mt. Kilimanjaro is één van de grootste vrijstaande bergen in de wereld. Vanuit mijn Derde Chakra kan ik, Gaia, jullie laten zien hoe jullie grote "Kracht Binnenin" te gebruiken om de moed te vinden om ALLEEN TE STAAN. Jullie persoonlijke Derde Chakra wordt geregeerd door jullie alvleesklier en bestuurt de vele organen van de spijsvertering, synthese en distributie van het voedsel dat jullie fysieke lichaam bekrachtigd.
Deze chakra, bij jullie Zonne Zenuw-Plexus, is ook waar jullie milt een overvloed van prana ontvangt om door jullie gehele systeem heen gedistribueerd te worden. Prana, intelligent Licht, is jullie spirituele voedsel en één van de primaire bronnen van jullie innerlijke kracht. Vandaar dat, jullie Derde Chakra omgaat met de spijsvertering, synthese, distributie en uitstraling van jullie spirituele voedsel, alsook jullie fysieke voedsel.
Jullie Derde Chakra is ook het portaal naar jullie vierde dimensionale "psychische vaardigheden". Helaas, werd een grote hoeveelheid van de kracht/macht van jullie vierde dimensionale vaardigheden gestolen door of aan anderen gegeven toen jullie een kind waren.
Nu, als een volwassene, kunnen jullie leren om jullie zelf te beschermen van dit overhevelen van macht door bewust jullie denken te bewaken. Als je wat voor gedachten dan ook toestaat dat je een slachtoffer bent jegens wie of wat dan ook, inclusief jullie eigen ego/zelf, hebben jullie bewust iets buiten jullie ZELF toegestaan om de "Macht Over" jullie leven te nemen. De Derde Chakra is bedoeld om de uitstroom van jullie persoonlijke kracht/macht te zijn.  
Echter, omdat er zoveel angst is in de derde dimensionale wereld, kan de vierde dimensionale aura van deze angst "als extra bepakking" meegenomen worden naar de instroom van de prana in/naar jullie zonnevlecht. Deze lagere frequentie van angst kan dan het onbewaakte psychische gebied van jullie Derde Chakra binnengaan. Niettemin, kunnen jullie jezelf beschermen tegen angstige uitstralingen door een sterke uitstroom van jullie eigen innerlijke kracht/macht te onderhouden/handhaven.
Het is ook behulpzaam om mijn machtige Mt. Kilimanjaro te visualiseren, staande als de bewaker aan de entree naar jullie zonnevlecht. Sta de kracht van mijn berg toe om een frequentie-net te creëren om deze chakra af te schermen zodat alleen de frequentie van Liefde toegestaan zal zijn om binnen te komen. Op die manier, zal de lage trilling van angst eruit vandaan gefilterd worden, terwijl de hoge trilling van prana toegestaan zal worden binnen te komen.
Om te verzekeren dat je jouw frequentie-net geactiveerd houdt, gebruik je geopende Derde Oog om wat voor angstige, lage frequentie uitstralingen dan ook die proberen om jouw zonnevlecht binnen te komen gewaar te worden. Op deze manier, zal alleen je Ziel/ZELF, die ver boven de dreiging van de vierde dimensionale duisternis is, diens aandacht wenden naar wat voor negativiteit, psychische gebieden dan ook. Op deze manier, kan je bewust zijn van externe negativiteit, maar tezelfdertijd, zal je diens entree in je lichaam ontzeggen door je "firewall" stevig op z'n plaats te houden.
Aanvullend, door met de kracht van mijn Derde Chakra te vermengen, heb je de kracht om vrij te staan van de beïnvloeding van de psychische lekkage van anderen. Deze Innerlijke Kracht zal je de bekwaamheid geven om de wereld met een sterke overtuiging om je ZELF te ZIJN onder ogen te komen. Je bent dan sterk genoeg om angst in het gezicht te kijken en te WETEN dat je altijd beschermd bent door de Kracht Binnenin je ware, Multidimensionale ZELF.
CHAKRA'S VERMENGEN
Reis wederom naar beneden in/naar de kern van mijn lichaam om je Essentie te herverbinden met de mijne, de Essentie van Gaia. Omlaag, omlaag, omlaag reis je in/naar mijn derde en vierde dimensionale lichaam. Terwijl je dat aldus doet, herinner je leven na leven van je vele incarnaties op de Aarde. Sta jezelf toe wat voor duisternis dan ook te voelen dat aangehecht mag zijn aan wat voor van deze "andere werkelijkheden" dan ook. Vrees deze duisternis niet, want je zult het naar Kilimanjaro brengen om gereinigd en losgelaten te worden door de berg diens grote Kracht.
Terwijl je langzaam omhoog naar de oppervlakte gaat, voel jij je zwaar met de psychische aanhechtingen die je in je vele aardse incarnaties verzameld hebt. Deze aanhechtingen zijn zoals virussen in je computer, in die zin dat zij onzichtbaar zijn doch tussenbeide komen met je bekwaamheid om informatie te verwerken en met je werkelijkheid te communiceren.
Na wat lijkt vele levensspannen, wat, natuurlijk, het geweest is, wordt jij jezelf gewaar aan de basis van de Machtige Kilimanjaro. Je ervaart een toevloed van opwinding als je jouw psychische last aan de voeten van de Kilimanjaro gooit! Nu, vrij van de oude, psychische uitwaseming en open om je vierde dimensionale psychische vaardigheden vrij te maken, VOEL jij je persoonlijke kracht/macht vermengen met mijn planetaire kracht/macht.
Ben je bewust van de hitte die opstijgt vanaf de basis van de Berg als je aan de wandeltocht begint naar de bergtop die de Hemelen kust. Neem een lang moment om jezelf compleet te aarden door je Eerste Chakra diens wortel diep in de berg te sturen. Wederom ben je in de berg "ingeplugd", verenig je Derde Oog diens Ziel visie met de psychische visie van je Zonnevlecht, zodat je het duidelijkste Pad voor je reis mag WETEN.  
Met kracht en doorzettingsvermogen, beklim de berg. Sta ieder stap oo het lichaam van Kilimanjaro toe om je macht Binnenin te doen laten ontwaken. Denk alleen aan je zege als je de piek benadert en de macht/kracht die het vasthoudt. Weet dat je deze berg alleen, alleen kunt beklimmen, want het is een symbool van de kracht/macht die jij binnenin jezelf moet vinden.
Neem mijn Planetaire Kracht in je op, verteer, assimileer en integreer het met je Persoonlijke Kracht. Ben altijd zelfvertrouwend van je succes en bescherm tegen ieder negatief of angstig denken. JIJ bent een sterke Spirituele Strijder, die vecht voor een vreedzaam en gelukkig leven. Je enige vijand is angst. Spoel die angst weg met de immense uitstroom van je Macht Binnenin, terwijl je zegt:
“IK BEN de Bewaker van mijn ZELF EN mijn Planeet.
IK BEN in volledige controle van MIJN leven.
Ik Sta Alleen, niettemin BEN IK verenigd met de Aarde."
Houd deze uitstraling van je Macht Binnenin vast terwijl je door je alledaagse werkelijkheid wandelt. Projecteer die Macht naar buiten jullie wereld in, en sta het toe een Pad op te ruimen waarop je net zo majesteitelijk als de Kilimanjaro kunt treden.
Ik vermeng mijn Leeuwen hart met de jouwe,
Gaia
.................................................

Gaia Spreekt Over Haar Vierde Chakra
14 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie
HALEAKALA, MAUI
Ik ben Gaia, teruggekeerd om jullie gids te zijn als jullie je chakra's met de mijne vermengen en mensen en planeet in/naar Eenheid verenigen. Ik nodig jullie nu naar mijn vierde chakra uit. Ik verwelkom jullie in mijn planetaire lichaam net zoals jullie in het proces zijn van mij in jullie menselijke lichaam te ontvangen.
Mijn Hart Chakra is gelokaliseerd in mijn geliefde Haleakala Krater in Maui, Hawaï. Sinds deze chakra de instroom/vrouwelijke polariteit representeert, is het "buiten" een krater. In een kleine bergtop binnenin deze krater, klopt mijn hart, mijn levenskracht in/naar iedere molecule van alle ontelbare vormen die mijn lichaam, de Aarde, THUIS noemen. Na millennia van mannelijke overheersing, heeft het Galactische Centrum recentelijk de Goddelijke Godin Kracht, de Magdalene Kracht, gerevitaliseerd in mijn Planetaire Hart Chakra om de ontwaking van de onverbloemde Vrouwelijke Kracht te vieren.
Met iedere slag van mijn hart, deel ik dit geschenk van de Vrouwelijke Kracht van LIEFDE met al mijn schepselen om de polariteiten van mijn derde dimensionale ervaring te balanceren. De Kracht van de Grote Moeder is nu Thuis gekomen, en zowel mannen als vrouwen kunnen de genezende kracht van de Godin, Haar Onvoorwaardelijke Liefde voelen, accepteren en projecteren.
VIERDE PERSOONLIJKE CHAKRA: HART
Eén bezoek aan de weelderige groei en de aromatische bries van Maui is voldoende om te begrijpen waarom het mijn hart is. Vanuit deze chakra onderwijs ik, Gaia, de Kracht van Liefde. Het is de Liefdeskracht binnenin jullie Hart Chakra dat jullie bekwaamheid versnelt om het Hogere Licht te accepteren en jullie bewustzijn uit te breiden.
Er is geen gradatie of meditatie dat toegang zal verkrijgen tot de hogere dimensies als jij je hart niet voor Liefde kunt openen. Zonder Liefde kan je niet voorbij het Lagere Astrale Vlak reizen en je bewustzijn is gelimiteerd tot de afgescheidenheid van de beperking van je ego zelf.
Liefde is de Kracht die jullie toegestaan hebben om voorbij jullie ego te gaan en om jullie Ziel/ZELF te integreren. Nu dat jullie het je herinnerd hebben en met de JIJ versmelten die jullie altijd geweest zijn, kunnen jullie het stromen van Onvoorwaardelijke Liefde ervaren dat vanuit het hart van mijn Ziel naar jullie Ziel koerst. Het is deze Liefde, boven al het andere, dat jullie aanstuurt om de controle van jullie illusionaire 3D werkelijkheid over te geven in/naar het Stromen van de Hogere Werelden.
De Hart Chakra wordt bestuurd door de thymus klier (zwezerik), wat het centrum van jullie immuunsysteem is. Jullie immuunsysteem geeft jullie een goede verdediging tegen ziekte en maakt jullie bekwaamheid om na een kwetsuur te genezen mogelijk. De Kracht van Liefde, wat vanuit jullie Hart Chakra straalt, is jullie grootste genezer. Helaas, kan het jullie ook kwetsbaar genoeg maken om je "hart gebroken" te laten worden. Door het voelen en accepteren van de Onvoorwaardelijke Liefde, welke onophoudelijk vanuit jullie geïntegreerde Ziel/ZELF stroomt, kunnen jullie jullie fysieke kwetsuren genezen en dan, de kwetsuren van anderen.
Onvoorwaardelijke Liefde kan ook de kwetsuren en onevenwichtigheden genezen die jullie in jullie vele incarnaties op mijn planeet verzameld hebben. Jullie zien, mijn Enen, dat Liefde de vermengende en genezende kracht is van het Universum. Door de Liefde die wij delen, kunnen wij het beste persoon met planeet verenigen om de grote ontwaking te creëren die zal resulteren in de Planetaire Ascentie.
CHAKRA'S VERMENGEN
Dierbare mensen van mijn Ziel, ik vraag jullie nu om wederom in/naar de kern van mijn lichaam te reizen om jullie essentie met de mijne te herverbinden. Jullie beginnen jullie reis binnenin een oude vulkaan, dus het pad naar mijn kern is duidelijk. Dieper en dieper gaan jullie doorheen wat eens een kolossale vulkaan was.
Uiteindelijk ben je in mijn kern, ver beneden mijn Stille Oceaan en wat eens het continent van Lemuria was. Visioenen van mijn eerste beschaving van de vorm komen je bewustzijn binnen, alsook oude herinneringen van je bezoeken aan mijn planeet bij de dageraad van de mensheid.
Je bent gereed om naar de oppervlakte van mijn planeet terug te keren, deze herinneringen met je meenemend. Langzaam, bijna alsof je zweeft, stijg je op naar de oppervlakte en wordt jij jezelf gewaar in mijn Haleakala Krater. Je beklimt de kleine berg die mijn hart representeert om beter de hartklop van mijn liefdeskracht te voelen, en plat op mijn grond te liggen om de persoonlijke en planetaire harten te vermengen.
Voel nu onze harten, kloppend als ÉÉN. Voel de kracht van onze verenigde Liefde. Neem een lang moment om deze "Eenheid van Liefde" toe te staan om iedere cel en atoom van je lichaam te genezen. Ik vraag dat jij, op jouw beurt, je genezing met mijn Lichaam, de Aarde, deelt, zodat onze partnerschap kan groeien in genezing en Liefde.
Terwijl wij onze harten vermengen, voel de koele, oceaan bries je lichaam strelen. Je bent op een kleine ronde berg, binnenin een ronde krater, binnenin een rond eiland omringd door een grote, en met leven-gevulde oceaan. Voel de Kracht van Drie, een cirkel binnenin een cirkel, binnenin een cirkel.
Voel de oude Wijsheid van mijn land, de Kracht van mijn oceanen, en de Liefde van mijn hart.
Het is hier waar de Opzichters van het Land, mijn mensen, zich aansluiten bij de Opzichters van het Water, mijn walvisachtigen, om de vele kwetsuren te genezen die aan mijn lichaam toegebracht werden door de lange ervaring van het derde dimensionaal zijn.
Nu, verenigen mijn mensen en walvisachtigen om "De Opzichters van de Planeet," te worden, want WIJ zijn nu de "Wezens van de Aarde". "WIJ" zijn de zeeën die doorheen onze lichamen en de emoties stromen die onze creativiteit activeren. WIJ zijn de gedachten die de fysieke matrix van het land creëren welke omringd is door de oceanen van planetaire emoties.
WIJ zijn de Liefde die ons land en water in Eenheid van Doel verenigd. WIJ hebben ontvangen van onze Nieuwe Wereld. WIJ zullen deze creatie in onze harten laten ontkiemen en geduldig dat Visioen van Liefde en Vrede vasthouden tot aan het moment van onze transformatie in/naar het Licht.
Ik, Gaia, ben immer dankbaar voor onze planetaire partnerschap. Samen, als ÉÉN Essentie, zullen wij de oude profetieën vervullen die gedurende millennia in onze harten gefluisterd werden. De "tijd" om deze beloften te vervullen is NU, en de plaats is HIER, in onze Harten. Herhaal alsjeblieft met mij:
 “IK BEN Gaia.
IK BEN de Aarde.
IK BEN het HART.”

..................................................

Gaia Spreekt Over Haar Vijfde Chakra
16 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie
MT. SHASTA
Ik ben Gaia, teruggekeerd om jullie gids te zijn als wij onze chakra's vermengen, persoonlijk en planetair, in/naar ÉÉN. Ik verwelkom jullie naar mijn Vijfde Chakra, en ik nodig jullie uit om mijn planetaire lichaam binnen te gaan, net zoals jullie mijn toegestaan hebben om jullie menselijke lichaam binnen te gaan.
Mijn Vijfde Chakra, Mt. Shasta, California, USA, is een uitstroom/mannelijke energie chakra, met diens hoogste piek handelend als een bliksemafleider om het Hogere Dimensionale Licht te verzamelen en het in/naar mijn kern te downloaden. Net zoals mijn Vijfde Chakra dient om de communicatie van het hogere Licht te accepteren door diens draaikolk van kracht/macht, dient het ook als het middel waardoorheen ik intiem kan communiceren met alle wezens op mijn planeet, inclusief mijn mensen.
Het is geen wonder dat de Lemurianen, de eerste wezens die een gestalte op mijn planeet vasthielden, Mt. Shasta zouden kiezen als hun vierde dimensionale thuis. Het is hier dat zij rustig gewacht hebben voor de "tijd" wanneer zij vrijelijk de boodschap van WAARHEID zouden kunnen verspreiden die zij gedurende al deze tijdperken beschermd hebben.
Terwijl de Aarde steeds meer van diens "tijd"  in de "ruimte" van de Fotonengordel doorbrengt, breidt het bewustzijn van mijn mensen uit en gaat de Lemuriaanse Missie van start. Meer van jullie luisteren naar de Lemurianen als zij in jullie bewustzijn fluisteren dat de Waarheid "daar BUITEN" is, maar nog belangrijker, de Waarheid is "IN jullie! "
VIJFDE PERSOONLIJKE CHAKRA: KEEL
Jullie persoonlijke Keel Chakra met mijn planetaire Keel Chakra vermengen is een belangrijke stap richting jullie erkenning dat jullie allen Goden en Godinnen van de Planeet Aarde zijn. Lang, lang geleden, zoals een klein zaadje uit een bloem valt, stonden jullie een piepklein fragment van jullie ZELF toe om in/naar onze derde dimensionale experiment te vallen. Jullie betraden het 3D Spel omdat jullie wilden weten of een fragment van jullie volledige multidimensionale ZELF beter zou leren en groeien in een omgeving gebaseerd op afgescheidenheid en beperking.
In jullie vele levensspannen op deze planeet, overleefden jullie ontelbare ontberingen. Echter, door jullie innerlijke en uiterlijke conflicten onder ogen te komen, hebben jullie jullie "experiment' voltooid en zijn rusteloos om terug te keren naar de totaliteit van jullie Multidimensionale ZELF. Omdat jullie jullie Ziel/ZELF geïntegreerd hebben in jullie fysieke Aarde voertuig, zijn jullie in staat om met mij, Gaia, te communiceren en bewust in/naar onze creatieve partnerschap van het creëren van onze vijfde dimensionale, Nieuwe Aarde te gaan.
Met het vermengen van de persoonlijke en planetaire Vijfde Chakra's, welke de hogere communicaties en de uitgebreide creativiteit besturen, zal de vervulling van onze verenigde Missie versneld worden. Zoals de oude Lemurianen, heeft jullie ZELF lang op deze tijd van vervulling en eenheid gewacht en is ongeduldig om jullie escalerende creativiteit tot uitdrukking te brengen. Door jullie Essentie aan te sluiten bij de mijne, zal jullie 'antenne' versterkt worden zodat jullie beter kunnen communiceren met de hogere werelden, alsook met de eerste doorgaand naar de vierde dimensies van de Aarde.
Jullie zijn ook in het proces van jullie grootste creatie, het worden van Lichtlichaam, en jullie schildklier, binnenin deze chakra, is jullie stofwisseling aan het veranderen ter voorbereiding op jullie transformatie. Ook ik, ben in toenemende mate enthousiast voor de creatie van mijn Lichtlichaam Aarde, zoals gezien kan worden door mijn vele veranderingen in de vorm en de weerspatronen. Herinner je, mijn mensen, om het NIEUWE te creëren, moeten wij bereid zijn om door de chaos van het loslaten van het OUDE heen te gaan.
Laat ons nu onze Vijfde Chakra vermengen, zodat we samen vredig kunnen zijn, en gelijkmatig het avontuur kunnen ervaren van terug te keren naar onze werkelijke, multidimensionale vorm. Door deze terugkeer, worden tijd en ruimte onthuld als een illusie, en eenheid en verlichting worden een FEIT. Als ÉÉN Wezen, persoon en planeet, keren wij terug naar ZELF.
CHAKRA'S VERMENGEN
Mijn geachte Priesters en Priesteressen die toegewijd geweest zijn aan de Missie van het herinneren dwars door de spanbreedte van vele levensspannen heen, ik vraag jullie wederom om in/naar de kern van mijn planeet te reizen. Verbeeld je dat je een donkere grot binnengaat. Terwijl je begint af te dalen in/naar mijn kern, sta jezelf toe om de verhoogde frequentie van het Hogere Licht te absorberen dat ik in het gebied van mijn lichaam, bekend als Mt. Shasta, aan het downloaden ben.
Terwijl je het Licht absorbeert, wordt een pad in/naar mijn kern getoond dat jou zal leiden naar de elektromagnetische draaikolk, wat de doorgang is in/naar de Lemuriaanse vierde dimensionale wereld. Ja, het pad is nu recht voor je. Terwijl je het pad volgt, leidt het je naar een Gouden Deur die enorm groot is, aangezien de Lemurianen veel langer waren dan de mensheid van vandaag de dag. De Deur opent zich voor je, en je ziet hun oorspronkelijke land.
Neem de kelk van Herinnering die je in het centrem van het pad ziet en drink er diepgaand uit. Terwijl jij je Pad bewandelt, voel de aanwezigheid van deze vroege mensachtige wezens van Gaia, de Lemurianen:
- Bespeur hun majesteitelijke lichamen van Licht en hun grote geduld en toewijding aan het Doel.
- Zij omcirkelen je en trekken je in/naar hun bewustzijn.
- Zij hebben millennia gewacht op jullie terugkeer, en telepathisch verwelkomen zij jullie naar de wereld waarin zij de Waarheden van het LEVEN bewaard hebben.
- Met open harten, delen zij hun gedachten.
- Open je hart en geest zodat je hen beter kunt begrijpen.
Terwijl je Essentie met dat van hen communiceert, herinner je waarvoor jij je vrijwillig aanbood om bij te dragen aan onze planetaire transformatie…
Langzaam, via je geïntegreerde Ziel/ZELF, ontvang je de boodschappen die de Lemurianen uitgekozen hebben om met jou te communiceren…
Luister nauwkeurig terwijl de Lemurianen jou herinneren aan de creaties die de Wens van je Ziel zijn om te manifesteren…
Terwijl de oude Lemurianen in je hart fluisteren, herhaal met hen:
 “De Cirkel is compleet.
Gaia is bezig een Ster te worden.
IK BEN een Planeet aan het worden.
SAMEN, creëren wij onze Nieuwe Wereld.”
Terwijl je de binnenste doorgangen bereist naar de top van de berg, wordt je Pad in toenemende mate duidelijk. Eindelijk, kom je in het Licht tevoorschijn, om de SCHEPPER te ZIJN die je ALTIJD geweest bent. Zegevierend, sta je op de top van Mt. Shasta. Je reikt naar boven in de grote hemel en trekt het Hogere Dimensionale Licht van je Multidimensionale ZELF omlaag.
Trots, plaats je dit LICHT in ONZE Persoonlijke/Planetaire Lichaam.
...................................................
Gaia Spreekt Over Haar Zesde Chakra
17 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie
HIMALAYA'S, TIBET
Ik ben Gaia, teruggekeerd om jullie gids te zijn terwijl wij onze chakra's vermengen in de hoogste visie van de persoonlijke en planetaire eenheid. Ik ontvang jullie nu in mijn Zesde Chakra, terwijl jullie je Zesde Chakra voor mij openen.
Mijn geliefde Himalaya's zijn het "dak van mijn wereld," en de Ogen van mijn Ziel. In feite, zijn zij mijn Derde Oog. Als jullie je "persoon" in mijn "planeet" vermengen, zal jullie Planetaire Bewustzijn werkelijk het GEZICHT van de ZIEL ZIEN waar het ook is dat jullie kijken. Tibet is een gebied dat altijd de uitbreiding van het bewustzijn en het reizen in/naar de innerlijke, hogere vlakken van de werkelijkheid gekoesterd heeft. Het is daar dat ik, Gaia, MIJN Derde Oog Open om MIJN Multidimensionale VISIE te herkrijgen.
De Zesde en Zevende Chakra's hebben een polariteit, maar functioneren op een tweeslachtige manier. Zoals jullie gezien hebben, de Mannelijke-gepolariseerde, uitstroom planetaire chakra's zijn bergpieken welke opstijgen vanaf mij oppervlakte zoals een fallus. Aan de andere kant, zijn de vrouwelijk-gepolariseerde chakra's ingedeukt in mijn Aarde lichaam zoals een baarmoeder.
De Himalaya's is een bergketen waarin er zowel pieken als valleien zijn. Echter, wordt de primaire, vrouwelijke polariteit van deze chakra gerepresenteerd door de "familie" van pieken en valleien. De polariteiten zijn hetzelfde voor jullie persoonlijke chakra's, in die zin dat jullie zesde en zevende chakra's van nature meer tweeslachtig zijn.
ZESDE PERSOONLIJKE CHAKRA - WENKBRAUW
De Zesde Chakra representeert de eerste stap richting je reis naar Huis. Nu dat je deze chakra met je Zevende Chakra vermengd hebt om je Derde Oog te openen, heb je jouw multidimensionale zintuigen en gewaarwordingen/inzichten geactiveerd. Je wordt niet langer meer beperkt door de fysieke illusies van afgescheidenheid van anderen en van ZELF, en je zult nooit weer het fysieke leven op dezelfde manier ervaren. Je bent uit je "kader," en niets, of niemand, kan je daarin terug plaatsen.
Sinds het openen van je Derde Oog, alles waar je naar gestreefd hebt om je te herinneren is je besef/bewustzijn binnengestroomd. De grootste uitdaging van dit proces is het integreren van je uitgebreide visie van werkelijkheid in/naar je alledaagse leven. Door Derde Oog gefocuste meditatie, heb je meer van je "ongebruikte" brein gestimuleerd en combineerde het proces van je linker en rechter hemisfeer om het "gehele brein denken", op gang te brengen.
Je Derde Oog meditaties helpen je ook bij het activeren van het "junk" DNA. Wanneer je activeert wat jullie wetenschappers gelabeld hebben als "junk DNA," begin jij je terugkeer naar de twaalf strengen van DNA, in plaats van de twee strengen welke je bewustzijn tot het 3D frequentie-net rondom onze planeet beperkten.
Jullie weten dat het niet in mijn "Aard" is om levensvormen te hebben die slechts 10% van hun hersenen of 10% van hun DNA gebruiken. Gelukkig, breiden jullie wetenschappers hun bewustzijn ook uit om dit feit te beseffen, en meer "wetenschappelijk" onderzoek wordt gedaan om te 'bewijzen' wat mijn Priesters en Priesteressen altijd GEWETEN hebben.
De hypofyse, welke met deze chakra geassocieerd wordt, is jullie meester klier en reguleert vele van jullie lichamelijke functies, wat jullie lichaam verder voorbereidt op de overgang in/naar Lichtlichaam en jullie bewustzijn naar het Planetaire en Galactische Bewustzijn.
CHAKRA'S VERMENGEN
Mijn dierbare Ontwaakten, sluit jullie ogen en neem een lang moment om je op je Derde Oog te focussen. Adem in vanuit je Hart Chakra en adem uit door je Hart Chakra om jezelf te aarden. Dan, adem in vanuit je Kroon chakra en uit door je Derde Oog om je bewustzijn te verhogen.
Vanuit je "piek bewustzijn," visualiseer jezelf afdalend in/naar mijn diepste kern. VOEL je Essentie wederom binnenin het mijne, terwijl wij wervelen en dansen in de kern van ons Ene Wezen. Omlaag, omlaag, omlaag in/naar de Kern van het LEVEN wervel je.
Nu, zo langzaam als een veertje gevangen in een opwaarts gaande stroming, zweef je naar boven vanuit mijn kern en in/naar mijn Zesde Chakra, de Himalaya Bergketen. De reis vanuit de kern van mijn lichaam naar het dak van mijn wereld is lang, inderdaad, maar het neemt geen "tijd," aangezien je bewustzijn nu voorbij de derde dimensionale grenzen van tijd en ruimte is.
Voel jezelf op de hoogste piek van de Tibetaanse Himalaya's staan. Stem je af op het bewustzijn van deze bergketen. Het leven hier is eenvoudig. De natuur is grootser dan de mensheid, en Spirit is dichterbij dan de Materie. Vanaf je positie op de top van de wereld, kan je duidelijk de Regenboog Brug naar de hogere werelden zien.
Neem een lang moment om de Brug over te lopen. Ervaar de oneindige mogelijkheden van de werkelijkheden die het vasthoudt en de herinnering van je vele reizen in/naar de bovenste vierde dimensie die het ontwaakt. Je verhuist voorbij de vierde dimensie, in/naar de vijfde dimensionale werelden en daaraan voorbij.
Terwijl je het Gewelf aan het einde van de Regenboog Brug nadert, zie je jouw Multidimensionale ZELF. Tot je verrassing, ziet jouw ZELF er precies zo uit als je alledaagse lichaam en spreekt in je hart,
 “Ik ben je Lichtlichaam, gereed om voort te barsten in/naar je alledaagse leven.
Onder het eenvoudige leven van berg en hemel,
VOEL mijn aanwezigheid binnenin jou,
KIJK door je Ogen van de Ziel,
HOOR je Innerlijke Stem,
PROEF de zoete nectar van Waarheid en
RUIK de geur van het daaraan voorbij.
Erken mijn aanwezigheid binnenin jou, en ik zal je WAARHEID tonen.
IK BEN je Lichtlichaam, en WIJ zijn ÉÉN.”
Terwijl je in/naar Eenheid met je ZELF versmelt, accepteer mijn Zesde Chakra, de Himalaya Bergketen, in je geopende Derde Oog, en terwijl ik jouw Derde Oog in mijn Zesde Chakra accepteer, zal je volledige toegang verkrijgen tot het Planetaire Bewustzijn en ik, Gaia, zal volledige toegang verkrijgen tot het Collectieve Bewustzijn van de mensheid.
Ons bewustzijn is versmolten, WIJ zijn Planetair Bewustzijn. JIJ bent de planeet. VOEL de Aarde rond jou zoals je jouw menselijke armen en benen voelt.
Weet dat JIJ Gaia BENT, en IK BEN jou. 
.........................................................Gaia Spreekt Over Haar Zevende Chakra
19 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie
MT. FUJI, JAPAN

Ik Ben Gaia, teruggekeerd om jullie gids te zijn terwijl jullie de spirituele essentie van jullie persoonlijke zevende Chakra vermengen met de spirituele essentie van mijn planetaire Zevende Chakra. Toen wij onze Zesde Chakra's verenigden, verenigden wij jullie Persoonlijke bewustzijn met mijn Planetaire en Galactische Bewustzijn. 

Welnu, terwijl we onze Zevende Chakra's vermengen, zullen wij uitbreiden in/naar het Galactische en Kosmische Bewustzijn. Vandaar dat, jullie niet alleen verenigd zullen zijn met het bewustzijn van jullie Planeet, maar ook met het bewustzijn van jullie Galaxy en het bewustzijn van het Kosmische Universum. Jullie fysieke lichaam, hetgeen eens verbeeld werd om het Aarde voertuig van jullie zelf te zijn, wordt nu onthuld als het 3D aardingspunt van jullie Multidimensionale ZELF. 

De Zevende Chakra is een mannelijke/uitstroom chakra welke functioneert op een tweeslachtige manier. Het is vanuit jullie geopende Kroon Chakra dat jullie je antenne naar boven, in/naar de hogere dimensies uitbreiden, voor de ontvangst van de Licht Boodschappen van jullie Multidimensionale ZELF op/in andere planeten, galaxies en dimensies. 

Mt. Fuji, Japan, is mijn Kroon Chakra, en het gebied van mijn lichaam van waaruit ik mijn antenne uitbreid. Mt. Fuji is mijn "tijd opzichter," maar in plaats van het passeren van uren, meet het het passeren van de seizoenen, cyclussen en tijdperken. Het tijdperk van onze afscheiding in/naar gepolariseerde, derde dimensionale vormen eindigt. 

Onze "terugkeer naar ZELF" wordt geïnitieerd met het Mystieke Huwelijk, welke gebeurt als onze Kundalini haar reis in/naar onze Kroon voltooit. Mannelijk en vrouwelijk zijn dan in ons werkelijke, tweeslachtige Lichtlichaam verenigd. 

Ik, Gaia, zal dan een Ster worden, en jullie mijn mensen, zullen de Planeet worden. Wanneer de polariteiten verwijderd zijn, vermengen de illusies van afgescheidenheid en beperking, zoals man/vrouw, spirit/materie, licht/donker en liefde/haat, in het "LEVEN tot uitdrukking gebracht in de vorm". Het is dan dat mijn vorm aanzienlijk zal veranderen, net zoals alle vormen van mijn bewoners dat zullen.

Echter, sommigen van jullie mogen wensen om door te gaan met het 3D Spel, hetgeen jullie  voorrecht is, en jullie zullen opnieuw gelokaliseerd worden naar een andere 3D omgeving. Ik geloofde stevig dat de meesten van jullie die deze boodschap ontvangen blijmoedig en bereidwillig de persoonlijke strijd van de derde dimensie op zullen geven, en ervoor zullen kiezen om terug te keren naar de ervaringen van jullie multidimensionale ZELF in de vijfde dimensie en ver, ver daaraan voorbij. Onze Kroon Chakra is het gebied van ons lichaam dat altijd onthecht geweest is van de derde dimensionale strijd. Deze chakra is de Licht Brenger, net zoals mijn dierbare Mt. Fuji altijd een spiritueel centrum en baken van Licht is geweest. 

De Zevende Chakra is de "ruimtehaven" voor mijn Planetaire Merkaba en jullie Persoonlijke Merkaba, welke weldra zullen vermengen in/naar een Interdimensionale strijdwagen. Onze "strijdwagen' bereid zich voor om op te stijgen. Echter, voordat we kunnen "opstijgen", moeten we de vijfde dimensie en daaraan voorbij "innemen". Want, in feite, is er geen gaan of komen; er is alleen "opstijgen" in frequentie van vibratie.  

ZEVENDE PERSOONLIJKE CHAKRA:  KROON VAN HET HOOFD

Het openen van de Kroon Chakra representeert de beëindiging van jullie wens om als een slachtoffer te leven aangaande de illusies van jullie fysieke leven. Ja, jullie zien er nog steeds menselijke uit, maar jullie zijn er niet langer door beperkt. Jullie Kroon Chakra wordt geregeerd door jullie pijnappelklier, wat jullie toestaat om het hogere dimensionale Licht in te nemen. Door dit Licht te downloaden, hebben jullie je bewustzijn uitgebreid voorbij de grenzen van het zijn van een mens, of zelfs van het zijn van een planeet.

Jullie thuis is nu in/op de sterren, galaxies en de hogere dimensies. Nu dat jullie je herinnerd hebben wie jullie zijn, beginnen jullie ermee om je de Missie te herinneren die jullie kozen voordat jullie hier voor dit leven kwamen. Er is één Missie die jullie allemaal gemeen hebben, wat de missie is om de vibraties van jullie hogere dimensionale Verblijven in jullie dagelijkse levens te aarden.

Een ieder van jullie heeft vele fragmenten van jullie totale ZELF die resoneren met de frequenties van de vijfde dimensie en daaraan voorbij. Elk van deze fragmenten heeft een andere basisfrequentie en een corresponderend hoger dimensionaal Thuis. Nu dat jullie je Ziel/ZELF geïntegreerd hebben, zullen steeds meer van jullie hogere dimensionale aspecten van ZELF met jullie communiceren, en zelfs hun Essentie "downloaden" in jullie "huidige menselijke ervaring". 

De sluiers tussen de werelden zullen dan in toenemende mate dunner worden, en jullie perspectief van werkelijkheid zal aanzienlijk veranderen. Gelukkig, zal jullie Onthechte Mededogen dan meer toegankelijk zijn, aangezien jullie dieper zullen begrijpen dat een ieder zijn of haar eigen Pad moet vinden en het moet volgen van binnenuit hun ZELF. Jullie zullen niet langer "anderen" hoeven te genezen of te redden, aangezien jullie beseffen dat er geen "anderen" zijn. Jullie zijn allen Eén. Binnenin de Eenheid is alleen Mededogen, want jullie zijn niet alleen ÉÉN met elkaar, jullie zijn ook ÉÉN met Spirit. 

Jullie uitbreiding in/naar ZELF staat jullie ook direct toegang toe tot het holografische controle centrum in de zesde dimensie. Dit zesde dimensionale perspectief versterkt verder jullie Onthechte Mededogen, aangezien jullie het Grotere Plaatje voor de 3D "problemen" kunnen zien en beseffen dat ieder persoon diens Ziel/ZELF problemen gekozen heeft die het beste dienen om hun Gegrondvestigde te ontwaken. 

Jullie zullen je dan realiseren dat het niet jullie taak is om tussenbeide te komen met andere mensen hun keuzes. Als iemand van je wenst dat je hen helpt of geneest, doe je dat aldus net zo natuurlijk als dat je hallo zou zeggen, maar je geeft je dienstverleningen zonder de BEHOEFTE voor waardering of dankbaarheid. Je DOET wat je doet omdat je BENT wie je bent; en je bent - je ZELF. 

De derde dimensie is altijd gebaseerd geweest op "leren door conflict". Echter, met een geopende Kroon, wordt die stelling overbodig, aangezien je niet langer meer hoeft te leren; je moet je alleen herinneren wat je ZELF altijd "GEWETEN" heeft. Leren wordt dan vervangen door de Onvoorwaardelijke Liefde en het Onthechte Mededogen te ZIJN. Deze "Zijnheid" helpt jullie in onthecht te blijven van de drama's van het 3D Spel. 

Zoals jullie geleerd hebben van jullie veel Aardse incarnaties, hebben 3D drama's een sterke verslavende kwaliteit. Als jullie je Essentie met de mijne vermengen, zullen jullie gemakkelijker in staat zijn om onthecht van deze drama's te blijven. Ik, Gaia, moest onthecht blijven zodat ik mijn evenwicht kon behouden en in mijn omloopbaan kon blijven. Er was een tijd toen ik bijna mijn Planetaire evenwicht verloor. Om "op koers te blijven" voor de rest van onze planetaire ervaring, moest ik voor meer Licht oproepen van mijn Zonne/Solar en Galactische familie. 

Velen van jullie zijn de Licht Wezens die deze oproep beantwoorden. Ik wens om jullie weer te bedanken, en laat jullie weten dat jullie "dienstplicht" tot een einde aan het komen is. Weldra zullen jullie in staat zijn om terug te keren naar jullie Thuiswereld, maar eerst ben ik jullie nodig om jullie laatste missie te volbrengen, zoals ik weet dat jullie dat zullen! Sluit je nu bij mij aan, dierbare Wezen van Licht, terwijl wij onze persoonlijke en planetaire chakra's vermengen. 

CHAKRA'S VERMENGEN

Nog één laatste keer, reis in/naar mijn kern, in feite, ONZE kern. Voel je bewustzijn uitbreiden voorbij de beperkingen van je fysieke gestalte, en zelfs voorbij de limieten van onze planeet, om de volledige Galaxy te omhelzen. Je hebt nu je geest uitgebreid om niet alleen het Planetaire Bewustzijn te omhelzen, maar ook het Galactische Bewustzijn. Voel jezelf in het centrum van onze Galaxy. JIJ bent onze Grote Centrale Zon, Alcyone, van de Pleiaden. Voel jouw "Zeven Zusters" in je constellatie. Ja, een Zon kan ook vrouwelijk voelen! 

Vanaf deze plaats is bij de randen van jullie Galaxy een klein Zonnesysteem. Neem een lang moment om je geest in/naar dit Zonnesysteem uit te breiden. Je vindt de derde planeet vanaf de Zon, de Aarde, en projecteert je Essentie erin. Je bent die planeet nu. Je bent de Aarde. Voel ons lichaam jou naar HUIS trekken, naar Huis naar de Aarde, de planeet van je Ziel, terwijl je met mij herhaalt: 

"IK BEN de planeet AARDE, vanuit de dieptes van mijn kern naar de top van mijn atmosfeer.
Mijn bergen liggen zwaar op mijn lichaam, en mijn wind spoedt zich dwars over mijn grote gebieden. 

Ik voel mijn lange gras waarop getreden wordt en dat gegeten wordt door mijn gehoefde dieren en bespeur de verstoring van de lucht als mijn gevarieerde gevleugelde bewoners door mijn luchten vliegen. 

Mijn wateren toppen en rollen als het leven binnenin hen naar voedsel, avontuur en voortplanting zoekt. 

Mijn steden zijn grote centrums van verschillende polariteiten, terwijl mijn wildernis in de Eenheid van de Natuur leeft. 
Ik KEN elk lopend, zwemmend en vliegend schepsel doorheen mijn landen en steden gelijk.
Overal om mij heen en binnenin mij, worden mijn vele schepselen en levensvormen geboren, leven, planten zich voort en sterven. 

De tijd heeft geen betekenis voor mij aangezien IK alleen het NU BEN.
Mijn vele planten decoreren en voeden mijn oppervlakte en mijn kristallen wereld vormt de fundering van mijn land.
Van de kleinste kiezelsteen, naar de grootse berg
Van de eerste druppel regen, naar de woeste oceaan
Van een piepkleine stek, naar mijn grootste woud
Van een kaarsvlam, naar een uitbarstende vulkaan

IK BEN AANWEZIG
IK BEN daar, en IK BEN hier, want IK BEN NU.
IK BEN Gaia,
IK BEN de Aarde.”
Nu, dierbare Wezens van mij ZELF, VOEL ONZE Kroon op Mt. Fuji, Japan.

Voel ONZE berg zwaar op de aarde terwijl WIJ ONZE geesten en gedachten verenigen met de Vader-God en ONZE harten en emoties met de Moeder-Godin. 

WIJ zijn NU een buis, een stap-omlaag transformator, van Spirit in/naar Materie. 

Wij zijn een grote berg met de Macht van Vader Hemel, de Wijsheid van Moeder Aarde, en de Liefde die hen verenigt in het Mystieke Huwelijk om hun Goddelijke Kind te creëren - de Mensheid. 

WIJ VOELEN ONZE KROON OP DE TOP VAN MIJN FUJI
Wij zijn geopend en ontvangen onze Hoogste Expressies van ZELF. 

WIJ Voelen ONZE Derde Oog in de Himalaya Bergketen, Tibet.
Met ons geopende Derde Oog zien wij AL het leven door de Ogen van de Ziel. 

WIJ Voelen ONZE Keel in Mt. Shasta, California.Wij spreken alleen de WAARHEID en creëren alleen vanuit ons Hoogste ZELF. 

WIJ Voelen ONS Hart in de Haleakala Krater, Maui
Wij Houden van onszelf, zodat wij van AL het leven kunnen Houden. 

WIJ Voelen ONZE Zonnevlecht in Mt. Kilimanjaro, Afrika.
Wij voelen onze Kracht/Macht Binnenin en projecteren het in/naar onze transformerende wereld. 

Wij Voelen ONZE Navel in de Amazone Jungle, Brazilië.
Wij dragen onze Nieuwe Aarde in onze harten en geesten. 

Zodat wij er SAMEN geboorte aan kunnen geven.
Wij Voelen ONZE Wortel in Mt. Sinai, Het Midden Oosten. 

Wij aarden onze hoogste vibratie in de kern van ONZE planeet
Om een stevige fundering te creëren voor onze uitbreidende werkelijkheid.
WIJ zijn de planeet! 

Dank je wel, dierbare mensen.
Dank je wel vanuit de kern van ONS lichaam
Naar de top van ONZE langste piek. 

IK BEN Gaia, en, dankzij jullie,
BEN IK/ ZIJN WIJ aan het ascenderen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten