22-06-2015

De kwantumfysica en de ontdekking van de Goddelijke Wijsheid


Eén van de gebieden van de wetenschap die de materialistische mythe verbrijzelt en positief bewijs levert voor het theïsme, is de kwantumfysica.

De kwantumfysica heeft te maken met de kleinste deeltjes materie, wat het “sub-atomische rijk” genoemd wordt. Op school leert iedereen dat materie is samengesteld uit atomen. Atomen zijn samengesteld uit een nucleus (kern), en verschillende elektronen die daar omheen draaien. Een vreemd feit is dat al deze deeltjes slechts zo'n 0.0001 procent van de atoom vormen. Met andere woorden: een atoom is iets dat voor 99,9999 procent “leeg” is.Een zelfs nog interessanter feit is dat wanneer de kern en de elektronen verder worden onderzocht, men tot de ontdekking komt dat die gemaakt zijn van veel kleinere deeltjes, die “quarks” heten, en dat deze quarks geen deeltjes zijn in de natuurkundige betekenis, maar gewoon energie.

Deze ontdekking heeft het klassieke onderscheid tussen materie en energie gebroken. Het blijkt nu dat er in het materiële universum alleen maar energie bestaat. Wat we materie noemen is gewoon “bevroren energie”.

Er is zelfs een nog intrigerender feit: de quarks, die energiepakketjes, handelen op zo'n manier dat ze omschreven kunnen worden als “bewust”. De natuurkundige Freeman Dyson, zei bij het in ontvangst nemen van de “Templeton Prize”: “Atomen zijn vreemd spul, zich eerder gedragende als actieve tussenpersonen dan als willoze substanties. Zij maken onvoorspelbare keuzes tussen alternatieve mogelijkheden volgens de wetten van de quantummechanica. Het blijkt dat verstand, als we dat omschrijven als de capaciteit om keuzes te maken, tot op bepaalde hoogte inherent is aan elke atoom.” (Zoals is geciteerd in het boek “The Hidden Face of God”, geschreven door Gerald Schroeder, Touchstone, New York, 2001, p.7)


Wat dit betekent is dat er informatie achter materie zit. Informatie die het materiële rijk voorgaat. Gerald Schroeder, een MIT-wetenschapper die zowel met natuurkunde als ook biologie heeft gewerkt en auteur is van het beroemde boek "The Science of God" (“De Wetenschap over God”), maakt een aantal belangrijke opmerkingen over dit onderwerp. In zijn recentere boek, “The Hidden Face of God: Science Reveals the Ultimate Truth” (“Het Verborgen Gezicht van God: de Wetenschap Onthult de Uiteindelijke Waarheid”) (2001), legt Schroeder uit dat kwantumfysica, samen met andere takken van wetenschap, hét gereedschap is om een universele wijsheid te ontdekken die achter de materiële wereld zit.

Zoals hij het stelt: “Het heeft de mensheid duizenden jaren gekost voordat een Einstein ontdekte dat, hoe bizar het ook mag lijken, de basis van materie energie is; dat materie in feite gecondenseerde energie is. Het kan nog iets langer duren voordat we ontdekken dat er een “non-ding” bestaat dat zelfs nog fundamenteler is dan energie en dat de basis vormt van energie, welke op haar beurt weer de basis vormt van materie.” 

(Gerald Schroeder, “The Hidden Face of God”, p.8)
John Archibald, een professor in natuurkunde aan de Princeton University en ontvanger van de “Einstein Award”, heeft hetzelfde feit uitgelegd toen hij zei dat de “bit” (het binaire cijfer) aanleiding geeft tot de “it”, de substantie van materie. (Ibid) Volgens Schroeder heeft dit een “diepgaande betekenis”: “De materie/energie relaties, de quantum golf-functies, hebben een diepgaande betekenis. De wetenschap kan wel eens de bewustwording naderen dat het gehele universum een uitdrukking is van informatie, wijsheid, een gedachte, net zoals atomen tastbare uitdrukkingen zijn van iets vluchtigs als energie.” (Ibid., p. 28)

De wijsheid is zo'n alwetend “ding” dat het gehele universum omvat (met zijn kennis): “Eén enkel bewustzijn, een universele wijsheid, vervult het universum. De ontdekkingen van de wetenschap, zij die de quantum aard zoeken van subatomische materie, hebben ons naar het punt van een verbluffend besef gebracht: alles wat bestaat is de uitdrukking van deze wijsheid. In de laboratoria ervaren we het als informatie die zich eerst natuurkundig verbond als energie en daarna condenseerde tot de vorm van materie. Elk deeltje, alles dat bestaat, van atoom tot mens, blijkt een niveau van informatie en wijsheid weer te geven.” (Ibid, p. xi)

Dit betekent dat het materiële universum geen doelloze en chaotische hoop atomen is, zoals de atheïstische/materialistische leerstelling veronderstelt, maar in plaats daarvan een manifestatie is van wijsheid welke reeds vóór het universum bestond en welke absolute soevereiniteit heeft over alles dat bestaat. In Schroeders woorden is het “alsof een metafysische substraat op al het natuurkundige werd ingeprent.” (Ibid., p.48)

Deze ontdekking verplettert de hele materialistische mythe en onthult dat het materiële universum dat we zien slechts een schaduw is van een bovenzinnelijk, Absoluut “Wezen”. Dus, zoals Schroeder het uitlegt, is de kwantumfysica het punt geworden waar wetenschap en theologie elkaar ontmoeten: “De eeuwenoude theologische visie op het universum is dat het gehele bestaan de manifestatie is van een bovenzinnelijke wijsheid, met als manifestatie daarvan een universeel bewustzijn. Wanneer ik het woord “wijsheid” vervang door “informatie”, begint de theologie te klinken als kwantumfysica. We kunnen wel eens getuige zijn van de wetenschappelijke samenvloeiing van het natuurkundige met het spirituele.” (Ibid, xii)

De quantum is werkelijk het punt waar wetenschap en theologie elkaar ontmoeten. Het feit dat het gehele universum door een wijsheid vervuld is, is een geheim dat 14 eeuwen geleden in de Qor-aan was geopenbaard: “Voorwaar, jullie God is alleen Allah, er is geen god dan Hij. Hij omvat alle zaken met (Zijn) kennis.” (Soerat Thaa Haa (20), aayah 98)

BRON

2 opmerkingen:

 1. Moslims aanbidden één God, Allah*. Dat is correct. „Allah” is geen naam maar betekent in het Arabisch gewoon „God” zoals in het Grieks Théos.

  Jesaja, Gods profeet in +/_ 800 vGT, schreef in Jesaja 40: 25 – 30

  25 „Met wie kunt GIJ mij echter vergelijken, zodat ik zijns gelijke zou worden gemaakt?”, zegt de Heilige. 26 „Heft UW ogen naar omhoog en ziet. Wie heeft deze dingen geschapen? Het is Degene die het heerleger (de sterren) daarvan zelfs naar het getal uitleidt, ze alle zelfs bij name roept. Vanwege de overvloed van dynamische energie, en omdat hij sterk is in kracht, ontbreekt er niet één aan.

  27 Om welke reden zegt gij, o Ja̱kob, en spreekt gij hardop, o I̱sraël: ’Mijn weg is voor Jehovah verborgen, en gerechtigheid ten opzichte van mij gaat aan mijn God zelf voorbij’?

  28 Zijt gij het niet te weten gekomen of hebt gij het niet gehoord? Jehovah, de Schepper van de uiteinden der aarde, is een God tot onbepaalde tijd. Hij wordt noch moe noch mat. Er is geen doorgronding van zijn verstand. 29 Hij geeft de vermoeide kracht, en degene zonder dynamische energie schenkt hij volledige sterkte in overvloed. 30 Jongens zullen zowel moe als mat worden, en jonge mannen zelfs zullen zonder mankeren struikelen, 31 maar wie op Jehovah hopen, zullen nieuwe kracht verkrijgen. Zij zullen opvaren met vleugels als arenden. Zij zullen rennen en niet mat worden; zij zullen wandelen en niet moe worden.”

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Zoals alle titels en namen in andere talen anders uitgesproken worden zo ook de titel God. Grieks Theós; Pools - Bóg; Chinees - Shén; Spaans - Dios; enz.

   Tot de Hebreeuwse woorden die met „God” worden vertaald, behoort het woord ʼEl, dat waarschijnlijk „Machtige; Sterke” betekent. Het wordt gebruikt met betrekking tot Jehovah, tot andere goden en tot mensen. Bovendien is het vaak een bestanddeel van eigennamen, zoals bijvoorbeeld Elisa (wat „God is redding” betekent) en Michaël („Wie is gelijk God?”). Op sommige plaatsen komt ʼEl voor met het bepalend lidwoord (ha·ʼElʹ, lett.: „de God”) en heeft het betrekking op Jehovah, waardoor hij van andere goden wordt onderscheiden.

   In Jesaja 9:6 wordt Jezus Christus profetisch ʼEl Gib·bōrʹ, „Sterke God”, genoemd (niet ʼEl Sjad·daiʹ [God de Almachtige], welke uitdrukking in Genesis 17:1 van toepassing wordt gebracht op Jehovah).

   Verwijderen