23-06-2015

Chakra's uitlegEerste Chakra

LOCATIE: De eerste chakra is aan de basis van de ruggenwervel gelokaliseerd.
BLOEMBLAADJES: Deze chakra bestuurt de laagste trilling van ons lichaam en heeft de traagste golflengte. Er zijn vier spaken, of bloemblaadjes. Vier is het getal van de vierhoek en van funderingen. De vierhoek is gerelateerd aan het eerlijk/oprecht zijn, of geven een "eerlijke transactie," de vier energieën van de Aarde - aarde, lucht, vuur en water en de vier richtingen. Vier muren, vier benen, of vier wielen representeren een sterke fundering.
NOOT & MANTRA: De noot voor deze chakra is C en de mantra is "lam" of "e" zoals in "red" (rood). Deze mantra's chanten in de sleutel van D terwijl onze aandacht gefocust wordt op dit gebied van ons lichaam, kan ons in staat stellen om meer bewust toegang te krijgen tot de eerste chakra.  
KLEUR: De Kleur voor deze chakra is rood, hetgeen de laagste frequentie van het zichtbare lichtspectrum van mensen is. Rood is de kleur van kwaadheid en/of vitaliteit.
REGELS: De eerste chakra regelt onze FYSIEKE energieën. Ook bekend als de wortelchakra, regeert het onze krachtdadigheid, erfelijkheid, overleving, zekerheid, passie, geld, werk/baan, en thuis. Deze chakra helpt ons bij onze alledaagse overleving.
ZINTUIG: De zintuig van het ruiken is gerelateerd aan deze chakra. Ons zintuig van het ruiken is onze meest primitieve zintuig, en is het eerste zintuig dat ontwaakt bij onze fysieke geboorte. De receptoren voor het ruiken zijn gelokaliseerd aan de basis van ons brein en voeden zich direct in ons Limbisch Systeem, wat het gebied is van het geheugen en de emotie. Daarom kunnen aroma's onmiddellijk toegang verkrijgen tot de emotionele herinneringen die opgeslagen liggen in ons onbewustheid.
ASTROLOGISCH TEKEN: Het astrologische teken dat geassocieerd is met de wortelchakra is Stier. Zoals onze wortelchakra, is de stier een symbool van mannelijke kracht en vruchtbaarheid. De stier wortelt zich in de Aarde met zijn voorste hoeven en verlaagt diens neusgaten richting de grond om wie dan ook te waarschuwen die zijn "kudde" zou bedreigen. Er zijn vele koeien in de kudde, maar alleen de sterkste stier zal in staat om de genetische integriteit van de groep te behouden.
De eerste chakra is in feite de basis van zowel onze mannelijke als vrouwelijke energie. Het representeert onze mannelijke wil en mannelijke seksuele organen alsook de vrouwelijke energie van de Godin Kundalini. Daarom, kan een man leren om zijn vrouwelijke kracht te integreren een kan een vrouw leren om haar mannelijke kracht te integreren door het schoonmaken en openen van deze chakra. 
ELEMENT: Aarde is het element dat geassocieerd is met de eerste chakra en het minerale koninkrijk is de top van die hiërarchie. Kristallen werden gedurende eonen door de mensheid hooggeschat en werden ook gebruikt bij esoterische genezing. Sinds het onze eerste dimensionale zelf regeert die niet in staat is om aangaande zichzelf te reflecteren, zijn gewaarwordingen vanuit onze wortelchakra gewoonlijk onbewust. Dit eerste dimensionale gedeelte van ons kan alleen bewust zijn van een "zwerm of ras bewustzijn".
Hoewel de eerste chakra vele mannelijke kwaliteiten heeft is het ook de "zetel van de Godin kundalini" en wordt daarom vaak geassocieerd met onze relatie met onze moeders en met Moeder Aarde. Onze relaties met onze moeder stellen onze houding in richting thuis, zekerheid en geld. Als wij van onze wortelen afgesneden zijn, voelen wij ons ook van de Aarde afgesneden.
BEWUSTZIJN: De eerste chakra regeert ons overlevingsbewustzijn en representeert onze diepste onbewuste en meest primitieve zelf. Deze chakra representeert het reptielen gedeelte van ons brein, wat onze hersenstam is, ons centrum voor levensondersteuning. De hersenstam en het gebied er onmiddellijk boven worden het reptielen brein genoemd omdat het door alle schepselen van reptielen tot mensen bezeten wordt. Voor reptielen, is dit gebied hun volledige brein, maar voor mensen is het de basis, of de stam, van hun brein. In feite, is een deel van dit gebied bekend als de hersenstam.
PERSOONLIJKE TIJDLIJN: De eerste chakra representeert de geboorte tot aan de leeftijd van twee jaar. Dit is de tijd voordat wij ons proces van individualisatie voltooid hebben en ons zelf nog steeds waarnemen als een deel van onze ouders. Deze chakra representeert ons worstelen om in overeenstemming te komen met ons fysieke leven en fysieke lichaam. Onze multidimensionale Spirits zijn nieuw aangaande de beperkingen en afgescheidenheid van onze nieuwe 3D werkelijkheid, en wij worstelen om te leren hoe ons fysieke Aarde voertuig te controleren. Gelukkig, reizen wij op natuurlijke wijze in/naar de hogere dimensies op deze leeftijd en kunnen naar Huis terugkeren wanneer het ook is dat wij wanhopig behoefte aan vertroosting en begrip hebben.
SOCIALE TIJDLIJN: Antropologisch, representeert de eerste chakra de tijd toen de mensheid grotbewoners waren. In die tijd in onze "beschaving," leefden wij van dag naar dag. Om ons bij onze worsteling voor overleving te helpen, verafgoden wij dieren en andere aspecten van onze fysieke omgeving.
HORMOON/ENDOCRIEN KLIER: Iedere chakra voedt prana in een andere hormoon klier. Net zoals er zeven chakra's zijn, zijn er zeven hormoon klieren. Zowel de chakra's en de hormoon klieren zijn gelokaliseerd langs de ruggenwervel. De hormoon klieren produceren hormonen en leveren hen af aan de bloedstroom. Deze klieren worden "endocrien" genoemd omdat er geen buis/kanaal naar wat voor specifiek deel van het lichaam ook maar is. In plaats daarvan, worden hormonen losgelaten in de bloedstroom waar zij door het bloed naar ieder orgaan en weefsel gedragen worden om hun beïnvloeding uit te voeren op alle functies van het fysieke lichaam.
Iedere klier in innerlijk gerelateerd aan de andere klieren en werken ook nauw samen met het zenuw- en bloedvatenstelsel. Om de organen van het lichaam efficiënt te laten werken, moet het bloed bepaalde chemicaliën bevatten. Vele van deze chemicaliën worden afgescheiden door de endocriene klieren, en deze afscheiding is belangrijk voor de gezondheid van het volledige systeem. Onze lichamen kunnen ziek worden als er teveel of te weinig hormonen zijn.
De endocriene klier voor de eerste chakra zijn de adrenaline klieren. Er zijn in feite twee adrenaline klieren gelokaliseerd met één bovenop elk van de twee nieren. De adrenaline klieren zijn de oproep van het lichaam om de strijd aan te gaan. Wanneer adrenaline vrijgegeven wordt in het systeem worden onze waarnemingen helderder, we hebben krachtdadigheid toegevoegd en voelen ons moediger.
Het vrijgeven van adrenaline activeert het vecht/vlucht syndroom, wat ons voorbereidt op "vechten of vluchten".  Het vrijgeven van adrenaline en het activeren van vechten/vluchten wordt in werking gezet door echt of ingebeeld gevaar. Daarom, kunnen onze emoties een vrijlating van adrenaline activeren wanneer wij extreme angst of zelfs chronische spanning voelen. De eerste chakra is de "overlevingschakra," en het vecht/vlucht syndroom is belangrijk voor de overleving van ieder ras.
ZENUW PLEXUS: De eerste chakra is gelokaliseerd nabij de sacrale plexus. De sacrale plexus is het zenuwcentrum, welke het skelet, de benen, voeten en uitscheidingsysteem, mannelijke voortplantingsorganen en de prostaat bestuurt. Als er een probleem met een been of voet aan de rechter, mannelijke, zijde van het lichaam is, kan het kwesties van vertrouwen in iemands wil aanduiden. Als er een probleem met het been of een voet aan de linker, vrouwelijke, zijde is, dan kan het kwesties met het vertrouwen van iemands emotionele leven aanduiden.
ZUIVER: Wanneer de chakra zuiver is voelen wij ons zeker, geaard en stabiel. We kunnen een goed "gezond verstand" gebruiken om onze financiën te balanceren alsook onze alledaagse verantwoordelijkheden en nog steeds nieuwe activiteiten en interesses initiëren. Ons afscheidingssysteem functioneert goed, de zenuwactiviteit in onze benen en voeten is gezond, en onze bekwaamheid om seksuele ontmoetingen te initiëren is comfortabel en natuurlijk. Onze wortelchakra is het thuis van het Slapende Serpent, onze Kundalini. Wanneer deze chakra zuiver en in evenwicht is kan de Godin Kundalini Shakti ontwaken en haar geleidelijke stijging beginnen naar de hereniging met Lord Shiva.  
ONZUIVER: Wanneer de eerste chakra onzuiver is, voelen wij ons onzeker en angstig. We kunnen ook onoplettend worden omdat wij niet geaard zijn. We mogen ook een moeilijke tijd hebben met onze financiën en de dagelijkse benodigdheden. Wat voor zekerheid wij ook ontlenen aan materiële dingen kan bedreigd worden. Er kunnen ook problemen zijn met onze woning, wat onze basis van werken is in het fysieke leven. We kunnen genotzuchtig en egoïstisch worden en lijden aan depressie en verdriet. We mogen te lijden hebben van aambeien, verstopping, ischias of prostaatproblemen.
Alle bovenstaande emotionele, gedrag en fysieke gezondheid kwesties hebben te maken met de bekwaamheid om los te laten. We kunnen onze droefenis niet loslaten, geen materiële hulpmiddelen van gemak loslaten wanneer we financiën nodig hebben, of kunnen zelfs geen afval materiaal van onze lichamen loslaten. Als we niet los kunnen laten wat ons terughoudt, kunnen we niet voorwaarts gaan. Moeilijkheden met onze zitbeenszenuw en problemen met onze benen en voeten vertonen deze dynamiek. Prostaat problemen kunnen naar voren komen door gefrustreerde seksuele of creatieve prikkels/aansturingen.
AARDE CHAKRA'S: Net zoals de eerste chakra ons fysieke lichaam representeert, representeert de eerste chakra van de Aarde Haar fysieke lichaam. De planetaire eerste chakra is in Mt. Sinai in het Midden Oosten gelokaliseerd. Lady Gaia staat Haar Kundalini toe te stijgen om Haar Goddelijke Partner te ontmoeten. Het is nu TIJD dat wij Haar oproep horen. Vandaar dat dit gebied van de planeet het centrum van grote onrust is.
DIMENSIES: De eerste chakra regeert onze eerste en tweede dimensionale zelven. Onze eerste dimensionale zelf representeert de genetische codering, cellen en mineralen van onze lichamen. Het representeert ook ons meest primitieve "dierlijke zelf", wat gerepresenteerd wordt door de vecht/vlucht reactie welke dient om de overleving van de soort te verzekeren.
De wortelchakra regeert ook de mannelijke seksklieren en het testosteron dat zij afscheiden. Dit testosteron stuurt de mannen in onze maatschappij aan, en de mannelijke polariteit van onze psyche, om de mensheid te bestendigen en te beschermen.
SAMENVATTING: Het lichaam van Moeder Aarde en Haar bewustzijn, Lady Gaia, is de derde dimensionale planeet die onze fysieke lichaam ondersteunt. Net zoals onze fysieke lichaam met ons bewustzijn communiceert door diens staat van gezondheid, ziekte, gemak en ongemak, communiceert Lady Gaia met ons via de gezondheid van Haar planeet.
Onze Westerse maatschappij reisde zo ver in onze derde dimensionale individualiteit dat wij het zicht van het feit verloren hebben dat wij leden zijn van een groter geheel. Wij vergaten dat wij leden van een planeet zijn die wij allemaal moeten delen. Deze vergeetachtigheid heeft ons toegestaan om voorbij te kijken aan het feit dat onze individuele bestemmingen intrinsiek verbonden zijn met de bestemming van Moeder Aarde die ons fysieke zelf herbergt en voedt.
Onze fysieke lichamen en het lichaam van de Aarde sturen boodschappen naar ons via de eerste en tweede dimensie. Als er verstoringen en ziektes op een genetisch en cellulair niveau zijn, als de elementen van de Aarde die rondom ons heen en binnenin onze lichamen verstoord zijn, als planten en dieren op een dagelijks tempo uitgestorven raken, is er een boodschap die uitgestuurd wordt. We kunnen zeggen dat wij deze boodschappen gehoord hebben, maar als ons gedrag niet werd gewijzigd, dan hebben wij niet GELUISTERD.
We kunnen onze lichamen en het lichaam van de Aarde waarop wij leven ontkennen of negeren, maar het is moeilijk om ons gedrag te ontkennen of te negeren. Onze acties wisselwerken met onze omgeving en met anderen om een spiegel te creëren die ons dwingt om naar ons zelf te kijken. We kunnen vasthouden aan een slachtoffer mentaliteit, wat ons toestaat in ontkenning te blijven en tegen ons zelf te liegen, maar onze acties liegen niet.
In de wereld van vandaag, zijn heel veel van onze behoeften voor overleving "krijgen wat we willen". We moeten leren om te herkennen dat onze acties aan ons dicteren wat we werkelijk willen, want dat is waar wij tijd voor vinden om te "doen". Alleen wanneer wij de boodschappen van ons onbewuste herkennen zoals zij ten toon gespreid worden in ons gedrag, kunnen wij de volle verantwoordelijkheid voor onze acties nemen.
Echter, hoeveel tijd hebben we om te leren luisteren naar de behoeften van onze planeet en Haar toekomstige generaties? Heeft onze individualiteit, wat wij zo toegenegen hoogachten in het Westen, ons onze bekwaamheid gekost om het grotere plaatje te zien?
Wanneer onze eerste chakra gesloten is, is het moeilijk voor de prana om onze fysieke lichaam te bezielen. Wij zijn dan niet in aanraking met onze eigen macht om te luisteren naar en te reageren op de behoeften van ons lichaam en het thuis van ons lichaam, de Aarde.
Onze acties worden dan reacties, en onze bekwaamheid om de verantwoordelijkheid te nemen voor onze persoonlijke kracht/macht is verdund in/naar een naargeestig worstelen voor overleving. Echter, wanneer de eerste chakra ontwaakt is, leeft spirit in de materie en al onze gedragingen worden door spirit aangestuurd, de spirit binnenin onze fysieke lichamen en de spirit binnenin onze Aarde.

TWEEDE CHAKRA

LOCATIE: De tweede chakra is gelokaliseerd bij de navel. De navel was eens onze navelstreng welke onze aanhechting aan onze eerste fysieke thuis was, onze moeder, en de voeding die zij verstrekte. De tweede chakra representeert ook onze aanhechting aan Moeder Aarde alsook alle planten en schepselen die Haar thuis noemen.
BLOEMBLAADJES: Deze chakra heeft zes bloemblaadjes of spaken. In de numerologie, is zes het nummer dat verantwoordelijkheid en het zorgen voor familie en de gemeenschap representeert alsook evenwicht en harmonie vinden met onze omgeving.
NOOT & MANTRA: De noot voor deze chakra is D en de mantra is "vam" of "o" zoals in home (thuis). Deze mantra's chanten in de sleutel van D ondertussen onze aandacht focussend op dit gebied van ons lichaam kan ons in staat stellen meer bewust toegang te verkrijgen tot de tweede chakra.
KLEUR: De kleur van deze chakra is oranje. Oranje is de kleur van de emotie. In het Hindoe chakra systeem, wordt de kleur oranje met het sterven van het oude geassocieerd. Dit "sterven" refereert niet alleen naar het fysieke sterven, maar ook naar het sterven, of de totale bevrijding, van pijnlijke emoties die onderdrukt werden. Dit "sterven" refereert ook naar de ontlading van het verdedigingsmechanisme dat gecreëerd werd om deze emoties te overleven, alsook de situaties die hen veroorzaakten.
REGELS: De tweede chakra regelt onze VITALE, SENSUELE lichaam. Dit chakra regelt de seksualiteit, de voorplanting, emoties, instincten, voedsel en de algemene communicatie van het lichaam met het bewustzijn dat er binnenin leeft. De tweede chakra bestuurt het vrouwelijke component van de seksualiteit, terwijl de eerste chakra het mannelijke component van de seksualiteit bestuurt. De tweede/navel chakra is meer sensueel dan seksueel. Het vertelt ons hoe wij ons voelen over seks en het hebben van kinderen, terwijl de eerste chakra regelt dat seks voor het plezier, voor macht en/of de voortplanting is.


Terzijde van de reproductie, bestuurt de tweede chakra ook andere soorten van creativiteit. Zwemmen, wandelen en tuinieren maken gebruik van de tweede chakra diens verbinding met de natuur. Beeldhouwen en houtsnijwerk gebruiken materialen en objecten van de natuur als een medium, en de natuur is vaak het "onderwerp" van schilders en fotografen. Met dansen en gevechtsporten, wordt het navelgebied gezien als de basis, het Hara Centrum, het gebied om in uitlijning te houden met de Aarde zodat een perfect evenwicht gehandhaafd kan worden.
Zoals de eerste chakra, regelt de tweede chakra de overleving, maar vanuit het perspectief van de vrouwelijke polariteit. De eerste chakra regelt het vechten voor overleving, terwijl de tweede chakra de instincten voor overleving regelt. De eerste chakra zou ons aansporen om te strijden voor en te beschermen, terwijl de tweede chakra ons zou helpen bij het gebruik maken van onze instincten om een veilige plaats te vinden om ons in te verbergen, er te leven/wonen, en onze jeugd op te voeden.
Zoals de eerste chakra, oefent de tweede chakra ook macht over het geld uit, maar wederom, op een andere manier. De eerste chakra oefent macht uit over het geld en de macht dat het bezit, terwijl de tweede chakra macht uitoefent over het geld en de zekerheid welke het brengt.
ZINTUIG: Het zintuig van de smaak is aan deze chakra gerelateerd. Het zintuig van de smaak is belangrijk voor de identificatie van eetbaar vs. niet eetbaar voedsel en voor de geneugte van het eten, wat ook geregeld wordt door de tweede chakra. De smaak is een zeer emotionele ervaring en is de basis voor het voeden en de vertroosting dat het eten verstrekt.
Het eten, meer specifiek het zuigen vormt de belangrijke eerste binding tussen de moeder en het kind en dient als comfort/vertroosting alsook voedsel. Het bereiden en opdienen van voedsel is vaak een handeling van Liefde en gemeenschap, en "familie maaltijden" binden de familie aaneen. Het eten en voedsel is zeer cultureel bepaald. Want generaties nadat een familie naar een nieuw gebied emigreerde, handhaven zij hun voorkeuren voor het voedsel van hun cultuur vanwege de zekerheid en het gevoel van thuis te zijn dat het verstrekt.
ASTROLOGISCH TEKEN: Het astrologische teken van Kreeft wordt met de tweede chakra geassocieerd omdat Kreeft de emoties, ontvankelijkheid en vruchtbaarheid regelt.
ELEMENT: Water is het element dat associeert met de tweede chakra. Onze eerste fysieke thuis in de vruchtzak was er één van water. Deze chakra reflecteert hoe wij ons voelen over het zijn in of nabij het water. Psychologisch, is water de metafoor en het symbool voor de emotie. De tweede chakra heeft te maken met de "buik instincten," basis emoties zoals angst, woede en vreugde en basis inter-persoonlijke emoties die vaak onuitgesproken zijn.
De tweede chakra bestuurt ook de nieren, waar het is dat wij ons water wegwerken. Deze chakra bestuurt onze tweede dimensionale zelf, die gerepresenteerd wordt door het planten koninkrijk en minder ontwikkelde schepselen zoals vis. Zowel planten als vissen moeten water hebben om te overleven.
BEWUSTZIJN: De tweede chakra beeld onze emotionele bewustzijn uit, onze "dierlijke instincten", en ons stam bewustzijn. Deze chakra representeert het zoogdieren gedeelte van ons brein waar het limbische systeem onze emoties en korte termijn geheugen regelt. Het limbische systeem is een belangrijk centrum voor de creativiteit en het leren omdat het is waar emotie en herinnering verenigen.
Wij weten allemaal dat het gemakkelijker is om te leren wanneer wij emotioneel betrokken zijn dan wanneer we verveeld zijn. Ook, wordt een diepgaande liefdevolle ervaring gewoonlijk ingeprent in onze bewuste geest. Echter, een extreem beangstigende ervaring wordt vaak verbannen naar onze onbewuste geest, aangezien de herinnering ervan te pijnlijk is.
Hogere zoogdieren zoals honden en apen herinneren zich wat hen wordt geleerd omdat zij een emotionele relatie met de leraar hebben, of omdat het voedsel dat als een beloning gegeven is ervoor zorgt dat zij zich gelukkig en gevoed/gekoesterd voelen. Mensen gebruiken ook emoties en voedsel als een middel van bekrachtiging en beloning.
PERSOONLIJKE TIJDLIJN: De tweede chakra representeert de leeftijden van 2 tot 4 jaar wanneer het kind voorbij de basis overleving gaat en ermee begint om zijn of haar positie in de familie te ontwikkelen. Het is ook een tijd wanneer zij hun eigen gevoel van individualiteit creëren, maar zij nog steeds afhankelijk zijn van hun "stam".
Het is op deze leeftijd dat kinderen ermee beginnen om hun emoties te associëren met specifieke gebeurtenissen, niettemin zijn zij afhankelijk voor hun verzorgers voor interpretatie en begeleiding. Emotionele gebeurtenissen die zich voordoen tijdens deze leeftijd zijn vaak onbewust voor ons volwassen zelf, maar zij vormen de basis van vele van onze kernovertuigingen over onszelf en onze bekwaamheden.
SOCIALE TIJDLIJN: Antropologisch, representeert de tweede chakra de tijd toen de beschaving avanceerde voorbij het leven in een grot en in staat was om zich in stammen te settelen. In die tijd, begonnen vele stammen met de landbouw en het dierlijke boerenbedrijf. Aangezien de mensen van het land leefden, verafgoden zij de Godin met ceremonieën en opofferingen.
HORMOON/ENDOCRIENE KLIER: De hormoon klieren voor de tweede chakra zijn de geslachtsklieren, welke bestaan uit zowel mannelijke en vrouwelijke seksorganen. Deze omvatten de eierstok, testikel en prostaat klier. De prostaat klier wordt ook door onze eerste chakra bestuurd.  
Hormonen hebben een sterke invloed op de gemoedsstemming, zoals iedere vrouw met PMS zal bevestigen. Wat niet vaak opgemerkt wordt is de wisselwerking tussen het testosteron en de adrenaline. Wanneer een man diens vecht/vlucht syndroom geactiveerd is, wisselwerkt zijn systeem met het testosteron om een explosieve combinatie te creëren. Steroïden creëren ook sterke emotionele reacties.
Gezonde mannelijke en vrouwelijke seksuele organen maken onze persoonlijkheid stralend en magnetisch, onze ogen sprankelend en verlicht, en geven ons een air van zelfvertrouwen. De innerlijke warmte van levendige seks klieren verhinderen de neigingen voor inflexibiliteit, verharden en verstijven dat kan komen met het ouder worden. In feite, kan een gezond actief seksleven een vitaliteit en evenwicht naar het leven brengen zelfs op onze "oude leeftijd".
ZENUW PLEXUS: De tweede chakra is gelokaliseerd in de lumbale plexus, welke het voortplantingssysteem, onderbuik, en de lumbale regio van de rug bestuurt.
ZUIVER: Wanneer de tweede chakra zuiver is voelen wij ons geduldig, verdraagzaam, verzorgend en zeker. Wij voelen ons intiem met onze familie, vrienden, buren en de planeet. Wij voelen ons "thuis" in onze lichamen en zijn in staat om met ons "zelf" te communiceren. Onze emoties zijn in evenwicht, en wij zijn in staat om onze instincten en "buik gevoelens" te vertrouwen.
Ons seks leven is natuurlijk en liefdevol, en wij zijn in staat om zowel de mannelijke als de vrouwelijke componenten van de seksualiteit te balanceren. Wij eten het gezonde voedsel in de juiste hoeveelheid voor onze lichamelijke behoeften en genieten van het comfort/de vertroosting en voedsel vrij van wat voor verslavende gedragingen dan ook. Onze verwerking van het afvalmateriaal is regelmatig en onze seksorganen, blaas en nieren zijn gezond.
ONZUIVER: Wanneer de tweede chakra onzuiver is, voelen wij ons impotent, frigide, of oversekst. We mogen niet in staat zijn om van seks te genieten of we mogen het gebruiken als een verslaving om te verhullen wat we echt voelen. We mogen ons ontkoppeld voelen van onze vrienden en familie en slecht op ons gemak in onze eigen woning. Onze eet- en drinkgewoontes kunnen verslavend worden, in die zin dat wij eten of drinken om onszelf te troosten en om emoties te verhullen die we niet bewust onder ogen willen komen.
Angst en kwaadheid zijn net onder de oppervlakte van ons besef, wat ons onrustig en/of depressief maakt. Oude kernovertuigingen van beperking en angst saboteren ons gedrag en houden ons in de "overlevingsmodus". Het leven voelt aan als een worsteling van dag-naar-dag, en wij voelen ons alsof we miserabel leven omdat wij niet in staat zijn om genoeg geld te verdienen om ons in onze woning comfortabel en zeker in ons familieleven te voelen.  
AARDE CHAKRA: Hoewel onze Westerse gedachten het gereduceerd hebben, de Aarde is een levend wezen net zoals wij dat zijn. In het "ontwikkelen" voorbij onze stam bewustzijn, hebben wij onze associatie verloren met en respect voor de planeet die een Moeder voor ons allemaal is. Moeder Aarde haar tweede chakra is de Braziliaanse Amazone. Dit is een passende plaats voor haar tweede chakra, want het is een paradijs van vruchtbaarheid en groei. In zoverre, als wij mensen niet doorgaan met het te vernietigen.
DIMENSIES: De tweede chakra bestuurt onze tweede en derde dimensionale lichamen. Deze chakra, meer dan welke andere dan ook, representeert ons menselijke "dier". Dieren hebben emoties, net zoals wij dat hebben, vraag het aan iedere dierenliefhebber. Het is door het bewuste, derde dimensionale besef van onze tweede dimensionale emoties dat wij in staat zijn om de beschermers van Moeder Aarde te worden, in plaats van Haar vernietigers.
Als wij de warmte en bescherming van een boom voelen, als wij het voedsel kunnen eren dat wij eten en het water dat wij drinken, zullen wij onze planeet niet willen verontreinigen of vernietigen die hen aan ons verstrekt.
Echter, als we onderdrukte emoties van verschrikking en razernij herbergen, zullen wij de wereld rondom ons heen zien als een vijand, welke wij moeten overwinnen. Wanneer wij onze vroegere pijn kunnen genezen, kunnen wij onze verbinding met de Aarde en al Haar schepselen voelen. Het is belangrijk dat wij van onze eigen lichamen houden, want wanneer wij werkelijk van onze eigen lichamen kunnen houden en hen kunnen respecteren; kunnen wij van de Aarde, wiens lichaam wij thuis noemen, houden en deze beschermen.
SAMENVATTING: De tweede chakra symboliseert onze emoties en hoe zij onze zelven en ons informeren over onze gevoelens aangaande het leven. Helaas, worden emoties vaak gedomineerd door de pijn, het schuldgevoel, de kwaadheid en de angst vanuit ons verleden. Deze achterstand van oude negatieve emoties handelt zoals een volle prullenbak, en één extra stukje papier is voldoende om te veroorzaken dat de inhoud uit de prullenbak morst. Ons onbewuste, specifiek het onbewuste dat geherbergd wordt in onze tweede chakra, is die prullenbak. Onze onderdrukte emoties zijn de oude stukjes papier die het vullen.
Te vaak zijn wij werkzaam aan de rand van "overweldiging" en kunnen onszelf niet toestaan om teveel te "voelen" uit angst dat de dam door zal breken. Echter, onze emoties zijn belangrijke maatstaven om ons doorheen zowel onze innerlijke als externe levens te gidsen. Als wij onszelf toe kunnen staan om bewust "onze emoties te hebben" zonder onze zelfcontrole te verliezen zodat "onze emoties ons hebben," kunnen zij ons dienen ongeveer zoals de indicatoren in het dashboard van onze auto. Deze "indicatoren" vertellen ons wanneer wij een reparatie nodig zijn, wanneer alles goed werkt, wanneer we in gevaar zijn, en wanneer we veilig zijn.  
De hersencentrums voor de emotie en het geheugen zijn intiem gerelateerd. Ons geheugen werkt door associatie, en herinneringen gevuld met dezelfde emoties zijn opgeslagen in hetzelfde 'bestand'. Daarom, dreigen onderdrukte emoties vanuit ons vergeten verleden om huidige situaties "vast te maken" die dezelfde emotie activeren. Op dit punt, versterken de vroegere emoties onze huidige emoties tot ongepaste niveaus.
Bijvoorbeeld, als we een verlies in onze kindertijd geleden hadden en nooit adequate troost en ondersteuning ontvingen, zullen wij overgevoelig zijn voor wat voor verliezen dan ook die wij als volwassenen ervaren. Met andere woorden, onze "verdriet" bestand is gevuld. Aangezien wij onze kindertijd ervaring onderdrukt hebben, kunnen wij niet begrijpen waarom wij een dergelijk verdriet voelen in reactie op wat toeschijnt te zijn een relatieve onbelangrijke gebeurtenis.
Gelukkig, is ons kind in leven en levend in onze onbewuste geest. Als wij ons innerlijk kind kunnen geven wat eerder nodig was en nooit ontvangen werd, kunnen wij beginnen onze oude pijn te genezen. Op deze manier, zullen wij leren om onderscheid aan te brengen tussen de pijn van onze kindertijd en de pijn van het heden. Dan, kunnen wij een moment nemen om ons innerlijk kind te verzekeren dat hij of zij veilig is en dat wij, de volwassene, iedere voor de hand zijnde situatie zullen behandelen.
Eén van de funderingen voor creativiteit Is de sensuele gevoeligheid van ons fysieke lichaam. Als wij de angst en pijn van ons verleden op kunnen ruimen, kunnen wij onze emoties beginnen te voelen met dezelfde kracht en helderheid zoals wij dat als kinderen deden. Wanneer wij dat kunnen doen, zullen wij het prachtige/wonderbaarlijke voorstellingsvermogen waar wij als volwassenen "uit vandaan groeiden" ontwaken. Als wij bewust met het innerlijke kind kunnen communiceren en ervan kunnen houden, kunnen wij intuïtief afgestemd zijn, alsook stevig geworteld in een volwassen begrip van hoe wij onze werkelijkheid creëren.

 
DE DERDE CHAKRA

LOCATIE: De derde chakra is gelokaliseerd tussen het borstbeen en de navel.
BLOEMBLAADJES: Er zijn tien bloemblaadjes in de derde chakra welke, wanneer zij draaien, eruit mogen zIen als een draaikolk. In de numerologie, wordt het getal 10 gereduceerd naar het nummer 1. Nummer één symboliseert het begin, zoals "In het begin was daar het woord," en ieder woord begint met een gedachte. Zelfs als het onbewust is, gaat de gedachte vooraf aan de communicatie. De derde chakra representeert ook onze communicatie met de vierde dimensionale astrale wereld, dat te vaak onbewust is.
NOOT EN MANTRA: De noot voor deze chakra is D en de mantra is "ram" of "aum".
KLEUR: De kleur van deze chakra is geel tot goud. Wanneer dit gezien wordt in iemands aura met een astrale visie, representeert de kleur geel het intellectuele denken. De kleur goud representeert identificatie met iemands Zielkwaliteiten. Een overheersing van geel in iemands aura representeert iemands gehechtheid aan diens ego's rationele gedachte. Aan de andere kant, representeert de overheersing van goud in iemands aura een ego dat diens controle over het fysieke Aarde voertuig aan diens Ziel overgegeven heeft.
Op een fysiek niveau, staat de kleur geel voor voorzichtigheid. Geel is tussen het rood van "stop"  en het groen van "ga". Grote voorzichtigheid is nodig om onze fysieke en astrale zelven te integreren. De weg naar de spiritualiteit is geplaveid met voorzichtig geduld.
REGELGEVING: De derde chakra regelt het MENTALE gedeelte van ons bewustzijn en regeert het denken, zowel psychisch als intellectueel, en de kracht, controle en/of vrijheid die door onze denkvermogens verkregen is. Deze chakra is de "kracht chakra". Het regeert ons gevoel van zelf, de macht die wij binnenin en over onze bestemmingen hebben, de macht die wij over anderen hebben, en de macht die anderen over ons hebben.
Als een persoon te yin, vrouwelijke energie, is dan mag hij of zij zich machteloos voelen. Aan de andere kant, als een persoon te yang, mannelijke energie, is dan mag hij of zij de neiging hebben om agressief of hebzuchtig te zijn. De derde chakra, welke aan de lever, galblaas, maag, milt en alvleesklier relateert, reguleert hoe gecentreerd wij ons voelen gedurende de dag in relatie tot onze mentale aanleg en onze bekwaamheid om zelf-gemotiveerd te zijn.


De projecties van ons ego en onze vitale energieën worden beide door deze chakra beïnvloed omdat het regelt hoe goed wij ons gevoel van Zelf kunnen handhaven wanneer we in een machtsworsteling met iemand anders zijn. De strijd tussen ego's is moeilijk om te winnen als we kinderen zijn en onze tegenstander onze ouder is. Daarom, houdt deze chakra de geheimen vast van de vele machtsworstelingen die wij met onze ouders, en andere autoriteitsfiguren als een kind vochten en verloren.
De derde chakra staat bekend als de toegangspoort in/naar het Astrale Valk van de vierde dimensie. Het regelt daarom onze astrale emoties. Echter, deze emoties zijn zeer anders dan de fysieke emoties die gevoeld worden door onze tweede chakra. Onze tweede chakra regelt emoties van overleving, het instinctieve type; terwijl, de emoties van de derde chakra verstrengeld zijn met onze gedachteprocessen.
Deze meer "verstandelijke emoties' worden als reacties op anderen gevoeld, en als reacties op onze verlangens en doelstellingen. Het is deze combinatie van gedachte en emoties die onze toegangspoort openen in/naar de vierde dimensie. Eenmaal geopend, kan dit portaal beginnen om derde dimensionale gewaarwordingen met de hogere zintuigen van onze fysieke, intuïtieve bewustzijn te veronachtzamen.
De integratie van onze fysieke en astrale lichamen kan echter een volgende controle kwestie creëren voor de derde chakra. Behalve de controle kwesties van andere ego's die proberen om hun persoonlijke macht over een ander te demonstreren, zijn er de innerlijke controle kwesties van gedachten vs. emoties, intuïtie vs. het intellect, en yin vs. yang.
ZINTUIG: De derde chakra regelt ons zintuig van het zicht. Het regelt het fysieke zicht van onze derde dimensionale bewustzijn alsook het "tweede" zicht, of astrale visie, van onze vierde dimensionale bewustzijn.
ASTROLOGISCH TEKEN: De leeuw is een astrologisch teken dat vaak geassocieerd wordt met deze chakra. De leeuw, welke door de zon geregeerd wordt, symboliseert onze warmte en kracht alsook ons streven naar erkenning, macht en sociale status. Astrologisch, representeert onze Zon het egosysteem dat wij in dit leven belichamen.
De derde chakra representeert het worstelen van dat egosysteem, eerst met anderen en dan met onze Ziel. Wanneer wij onze kracht binnenin onszelf vinden, hoeven wij niet langer meer tegen anderen te worstelen. Dan moet ons ego leren te herkennen de rustige, kleine stem van onze Ziel en leren om de controle van ons Aarde voertuig over te geven aan deze superieure Kapitein.
ELEMENT: Vuur is het element dat geassocieerd wordt met deze chakra. Vuur representeert het elektrische/neurale gedeelte van onze derde dimensionale fysieke lichaam. Elektriciteit wordt geassocieerd met onze bekwaamheid om bewust ons gedrag te regelen door onze gedachten, omdat het het elektrische afvuren van ons zenuwsysteem is dat onze cortex/schors toestaat ons gedrag te kiezen.
Wanneer wij de "wilskracht" verkregen hebben om onze gedragingen, acties, woorden en houdingen te kiezen, zijn wij bewust in controle van ons leven. Aan de andere kant, als ons gedrag, acties, woorden en houdingen niet bewust gekozen zijn dan reageren wij in plaats van te antwoorden. Dan, hebben we niet het gevoel alsof wij "in controle" zijn van ons leven omdat wij niet in staat zijn een antwoord te kiezen die ons bekrachtigd.
De derde, zonnevlecht chakra regeert het dieren koninkrijk waarvan gezegd wordt dat de mensheid aan de top van de hiërarchie staat. Deze definiëring wordt gemaakt door de grootte van onze cortex en onze veronderstelde bekwaamheid om onze eigen bestemming te controleren. Echter, die controle wordt niet alleen gebaseerd op de grootte van onze cortex. Walvissen en dolfijnen hebben grotere cortexen dan wij, en dolfijnen hebben in feite meer spraak mechanismen dan mensen. Echter, walvissen en dolfijnen zijn gedurende vele jaren aan de genade van het geweld van de mensheid overgeleverd geweest.
Mensen hebben ook andere mensen schade berokkend, vermoord en geknecht. De derde chakra is de chakra die handelt met zowel inter- als intra-soorten die worstelen voor macht en dominantie. De bekwaamheid om onze gedachten en gevoelens door de spraak te communiceren is altijd een belangrijke factor geweest in die worsteling.
BEWUSTZIJN: Het gebied van de hersenen, dat geassocieerd is met deze chakra is de neo cortex, welke het begin is van het hogere mentale functioneren. De derde chakra representeert onze derde dimensionale bewustzijn, alsook hoe onze vierde dimensionale astrale lichaam onze fysieke wereld beïnvloedt. Als we iedere bewuste beïnvloeding van ons astrale zelf niet toestaan, beperken wij onze werkelijkheid.
PERSOONLIJKE TIJDLIJN: Deze chakra representeert de leeftijden vanaf 6 jaar tot de adolescentie. Dit is het tijdskader wanneer het kind met school begint en weg beweegt van de onophoudelijke beïnvloeding van de familie. Vanaf de leeftijden van 6 naar 12 jaar, wisselwerken kinderen met leraren, vrienden en de vrienden van hun families, maar hun primaire beïnvloeding is nog steeds hun thuis.
Kinderen van deze leeftijd worden zich in toenemende mate bewust dat zij anders zijn dan hun ouders. Specifiek als zij in/naar de vroege adolescentie verhuizen, stuurt dit besef hen aan om hun eigen identiteit binnenin de familie te vinden. Vanaf 12 jaar naar de adolescentie, wisselt de focus van de familie naar vrienden. Als deze jonge adolescenten in staat zijn om een gevoel van zelf te ontwikkelen terwijl zij in het familiesysteem leven, zullen zij een gemakkelijker tijd hebben wanneer zij dat proces buitenshuis herhalen.
SOCIALE TIJDLIJN: Antropologisch, representeert de derde chakra de beschaving van ongeveer 5,000 jaren geleden toen de grote keizerrijken van Egypte, Syrië, Griekenland en Rome bestonden. Deze maatschappijen werden dominant door de Macht-Over hun tegenstanders. De opkomst en piek van deze beschavingen markeerde de uitbreiding van de verstandelijke bekwaamheden van de mensheid. In deze beschavingen, hadden op z'n minst sommige leden van de maatschappij "tijd" om iets voorbij de overleving na te streven. Veelvoudige Goden en Godinnen alsook dieren, werden door de meeste van deze maatschappijen verafgood.
HORMOON/ENDOCRIENE KLIER: De endocriene klier voor de derde chakra is de alvleesklier. De alvleesklier speelt een belangrijke rol bij de vertering van het voedsel. De alvleesklier scheidt het hormoon insuline af, wat het bloedsuikerniveau in het systeem en de benodigde metabolisme voor het verteren van koolhydraten reguleert. Enzymen die afgescheiden worden door de alvleesklier zijn belangrijk voor het evenwicht van vetten en proteïnen.
Deze endocriene klier wordt afgeworpen wanneer teveel suiker in het systeem opgenomen is. Dit is vaak omdat de persoon meer zoetheid in diens leven wil en niet weet hoe het te krijgen. Alcoholische dranken converteren ogenblikkelijk naar suiker, en diabetes kan resulteren door alcoholisme. Wederom, heeft deze persoon niet het gevoel alsof zij de macht/kracht binnenin hebben om het leven onder ogen te komen en moet een substantie nemen om zichzelf te troosten.
ZENUW PLEXUS: De zonnevlecht, welke gelokaliseerd is net onder de ribbenkast, is welke geassocieerd wordt met deze chakra. Gebieden van het lichaam geassocieerd met deze chakra zijn de lage rug, onderbuik, het verteringssysteem, maag, lever, milt, galblaas en het autonome zenuwsysteem.
ZUIVER: Wanneer de derde chakra zuiver is hebben wij een sterk gevoel van persoonlijke kracht/macht en zelfmotivatie. Onze machtworstelingen met anderen zijn minimaal omdat wij de verantwoordelijkheid accepteren voor de creatie van onze eigen werkelijkheid. Daarom, voelen wij ons niet het slachtoffer of door anderen gecontroleerd. Als er een probleem is in ons leven, beseffen wij dat, "Als het naar me toekomt, is het van mij om ermee om te gaan". Wij hebben vindingrijke bekwaamheden voor het maken van beslissingen, een sterke wilskracht, en een goed zelfbeeld.
Aangezien we de leiding over ons leven nemen, hebben we een goede gezondheid en vitale energie. Wanneer wij de yin en yang, gedachten en emoties, intuïtie en intellect, wilskracht en overgave aan de Ziel kunnen balanceren, kunnen wij bewust zijn van de vele boodschappen die naar ons toekomen vanuit het Astrale Vlak. Wij zijn in staat om onszelf af te schermen van de "fysieke trekkracht" van anderen, aangezien wij in staat zijn om onze emoties te onderscheiden van de emoties van anderen. Wij kunnen dit doen omdat wij geluisterd hebben naar onze eigen Astrale Wereld terwijl het met ons communiceerde via onze dromen en verbeeldingskracht.
ONZUIVER: Wanneer de derde chakra onzuiver is, voelen wij ons machteloos. Aangezien wij voelen dat wij geen bekwaamheid hebben om te verzamelen wat wij nodig zijn wanneer wij het nodig zijn, kunnen we gereduceerd worden naar hebzucht, twijfel, kwaadheid, en dan, natuurlijk, schuldgevoel. Onze lichamen reageren op de onophoudelijke spanning door zweren, geelzucht, hepatitis, diabetes, hypoglykemie en galstenen te ontwikkelen. Ons gevoel van machteloosheid in de wereld veroorzaakt buitensporige zorgen, hypochondrische pijn, ergernis en uitstelgedrag. We zijn overdreven gevoelig, huilen gemakkelijk, voelen vermoeidheid en zijn vaak verontrust en/of gedeprimeerd.  
Onze bekwaamheid om de innerlijke roep van ons Astrale leven te integreren met de externe wereld creëert een overgevoeligheid voor de psychische wereld van anderen. Andere mensen hun angst, hetgeen de "luidste" emotie is om gevoeld te worden in onze derde chakra, voegt toe aan onze eigen angst. Het wordt dan in toenemende mate moeilijk om bij anderen of in groepen te zijn. Onze gedachten racen tegen ons met obsessieve gedachten en zorgen. Onze negatieve emoties vergroten dan ons negatief denken en houden ons in een constante staat van beroering.
De macht welke wij in ons verleden verloren moet herkregen worden zodat wij in het heden kunnen leven. We moeten teruggaan om de negatieve kernovertuigingen te vinden die wij tegen onszelf houden. Deze overtuigingen herinneren ons er voortdurend aan dat wij inadequaat zijn om de uitdagingen van het leven onder ogen te komen, en dat wij niet de persoonlijke kracht/macht hebben om gelukkig en succesvol te zijn.
CHAKRA VAN DE AARDE: De Aarde haar derde chakra is Mt. Kilimanjaro, Afrika. Mt. Kilimanjaro is één van de grootste vrijstaande bergen in de wereld. De andere grootste vrijstaande berg is ook in Afrika, het hart van onze eerste grote beschavingen. Mt. Kilimanjaro herinnert ons aan de macht/kracht welke wij kunnen verkrijgen om alleen te staan door onze "kracht binnenin" te vinden.
DIMENSIES: Deze chakra representeert onze derde en vierde dimensionale lichamen. De derde chakra is de toegangspoort naar de vierde dimensie. Helaas, wordt deze "toegangspoort" vaak eerst in onze lichamen ervaren door ongemakkelijke gevoelens in het derde chakra gebied van onze lichamen.
Om te vermijden een slachtoffer te zijn voor de psychische wereld van anderen, moeten wij onze eigen vierde dimensionale kracht/macht verzamelen. Wanneer wij vrede gemaakt hebben met onze innerlijke wereld, alsook met de gedachten en gevoelens die in die wereld ontstaan, zullen wij onze werkelijke kracht/macht vinden om 'alleen te staan' in de externe wereld.
SAMENVATTING: Onze derde chakra gaat om met de spijsvertering, synthese, distributie en uitstraling van onze persoonlijke kracht. Onze maag, alvleesklier, galblaas en lever hebben te maken met onze spijsvertering en synthese, en onze milt en het autonome zenuwsysteem distribueert en straalt onze kracht uit.
Onze persoonlijke kracht werd in onze kindertijd versterkt of begrensd. Driedimensionaal, bekrachtigde onze vroege omgeving ons hetzij onze ouders vriendelijk, positief en ondersteunend waren of dat zij ons kansen/mogelijkheden gaven om onze eigen beslissingen te maken om succes of mislukking te ervaren. Onze vroege omgeving nam onze macht weg als onze ouders ons beperkten met kritiek, wreedheid, ongevoeligheid en onterechte straf.
Vierdimensionaal, werd onze macht/kracht gegeven of gestolen door de gedachten en gevoelens van diegenen rondom ons heen in onze vroege jaren. Hoewel wij onze vierde dimensionale machten/krachten door de volwassenheid verworpen mogen hebben, was het een normaal onderdeel van onze kindertijd. Vaak, als kinderen konden wij feeën zien, met onze hond praten, en onze pluchen dier of pop als in leven zijnde ervaren. De volwassenen mogen dan gezegd hebben, "Hoe schattig. Wat een fantasie heb jij".. OF "Zwijg, er zijn geen feeën en honden kunnen alleen blaffen".
Dus wat geloofden wij? Waar gaven we macht aan, de "sprookjes" feeën, de hond die van ons hield, of de ouder die ons een thuis en voedsel gaf? De regel van de natuur is overleving. We konden zonder feeën en pratende honden overleven, maar we konden niet overleven zonder een thuis en voedsel. Daarom luisterden wij naar "hen," degenen die ons opvoeden. Hun werkelijkheid werd onze werkelijkheid.
Als we fortuinlijk genoeg waren om ouders te hebben die zich krachtig voelden en ons liefde, bescherming en aanmoediging gaven, hadden wij een gelukkige veilige werkelijkheid waarin wij tot bloei konden komen in ons volste potentieel. Aan de andere kant, als onze ouders bange, kwade, machteloze slachtoffers waren jegens anderen of jegens het 'systeem," dan zijn wij in gevaar van die wereld te hercreëren, aangezien het ons enige model was. Wij creëerden die werkelijkheid ook omdat de toegangspoort naar onze Ziel, onze vierde dimensionale astrale wereld, gedempt en afgedaan werd als "slechts onze fantasie".
Als kinderen, was de vierde dimensionale fysieke "toegangspoort" nog steeds open, en konden wij duidelijk ALLE pijn, angst, kwaadheid en verdriet van onze familie en anderen met wie wij intiem waren gewaarworden. Het belangrijkste probleem was dat wanneer wij "psychisch" de astrale omgeving rondom ons heen oppikten, hetgeen de gedachten en gevoelens van anderen was, het niet gewaar werden als de gedachten en gevoelens van anderen. We werden het gewaar als die van onszelf. WIJ voelden ons zoals het slachtoffer, WIJ waren verdrietig, kwaad of bang, en WIJ geloofden dat wij geen beter leven zouden kunnen creëren.
Daarom, creëerden wij kernovertuigingen over onszelf die ons beschermden voor onze oncomfortabele emotionele wereld. Deze kernovertuigingen gingen gewoonlijk over onze eigen beperkingen, zoals: "Ik ben niet goed genoeg"; "Ik verdien het niet";'of "Ik ben niet waardig". Dan konden wij de noodzakelijke overtuiging vasthouden dat het onze tekortkoming was en niet de tekortkoming van onze ouders, hetgeen de bron van onze problemen was. De werkelijkheid is, dat de kernovertuigingen die wij creëerden waarschijnlijk dezelfde kernovertuigingen waren die onze ouders creëerden en fysiek aan ons doorgaven.
Desalniettemin, creëerden deze kernovertuigingen een illusie van bescherming voor een hardvochtige en vreemde wereld. Ja, voor ons innerlijke zelf die zich herinnerde dat wij Gouden Lichtwezens zijn, voelde de derde dimensie zeer hardvochtig en inperkend aan. Daarom, vergaten de meesten van ons over ons Lichtlichaam omdat wij niet naar dat lichaam terug konden keren, en het veroorzaakte ons alleen maar pijn het ons te herinneren.
In het bovenstaande scenario, leert het kind dat macht gelijk staat aan "Macht Over" een ander. Als hun eigen ouders slachtoffers waren, dan moeten zij dat aldus ook zijn. Ook, omdat het kind nog steeds het "tweede zicht" had van het Astrale Vlak, kon deze de angst van het slachtofferschap zien en voelen dat de fundering was van diens ouders woede en verdriet.
Hoe kan een kind over "macht binnenin" leren?? Hoe kan een kind positieve kernovertuigingen leren zoals: "Ik ben krachtig, ik ben slim en ik ben beminnelijk? De ouder kan "handelen alsof" zij liefdevol zijn, "handelen alsof" zij niet bang zijn, en "handelen alsof" zij gelukkig zijn. Echter, het kind "voelt" nog steeds de waarheid omdat hij of zij nog steeds ontwaakt is jegens zijn of haar Astrale Zelf. Helaas, met de tijd dat het kind geleerd heeft om die toegangspoort te sluiten, is de schade al aangericht.
Wat kunnen ouders doen?
Een ouder kan teruggaan in/naar zijn of haar eigen kindertijd, de oorzaak en dan hun eigen negatieve kernovertuigingen vinden, en hen genezen. Dan hoeft de ouder niet gelukkig en liefdevol te "acteren". Dan, kan de ouder gelukkig en liefdevol "zijn". We kunnen niet geven wat we niet hebben. Als we geen geld hebben voor onszelf, hoe kunnen we het dan weggeven? Als we geen liefde voor onszelf hebben, hoe kunnen wet het dan weggeven? Onze maatschappij heeft de macht in geld gezien en zal alles doen om het te krijgen. Maar hoeveel van ons hebben werkelijk de macht van Liefde ervaren, Liefde van ons ZELF voor ons zelf.


DE VIERDE CHAKRA

LOCATIE: De locatie van onze vierde chakra is in ons hart.
BLOEMBLAADJES: Deze chakra regelt de eerste van de hogere trillingen. Er zijn twaalf spaken of bloemblaadjes. Twaalf wordt in de numerologie gereduceerd naar het getal drie. Drie is het getal dat de relatie representeert tussen Wijsheid, Kracht/Macht en Liefde. Het is dit evenwicht dat een eerste focus is van de Hart Chakra. Wijsheid zonder Liefde en Macht/Kracht zou wreed en zwak zijn. Macht/Kracht zonder Wijsheid en Liefde zou gevaarlijk en zelfzuchtig zijn, en Liefde zonder Macht/Kracht en Wijsheid zou onverdiend bestraffend en onverstandig zijn. In onze harten moeten wij leren hoe alle drie deze deugden te vinden.
NOOT EN MANTRA: De noot voor deze chakra is F# en de mantra is "Yam" of "a":  als in ah. Deze mantra's chanten in de sleutel van F#, onze aandacht ondertussen focussend op dit gebied van ons lichaam kan ons in staat stellen om meer bewust toegang tot de Hart Chakra te krijgen.
KLEUR: De kleur voor deze chakra is groen (en roze voor het Hogere Hart). Groen is de middelste kleur op het lichtspectrum en representeert genezing, groei en gezondheid.
REGELGEVING:  De Hart Chakra is het kernpunt van onze lichamen, het centrale punt waar onze innerlijke mannelijke en vrouwelijke en onze menselijke en goddelijke energieën elkaar ontmoeten. De vierde chakra regelt ALLES van onze intra en inter-persoonlijke relaties. Deze chakra regelt ons inzicht van Liefde, onze bekwaamheid om te geven en Liefde van anderen te ontvangen, van onze hoogste essentie, en van ons zelf. Ons Hogere Hart bestuurt Onvoorwaardelijke Liefde en het lagere Hart bestuurt de menselijke liefde. Het bestuurt ook het mededogen, de genezing, longen, ademhaling, en ons gevoel van tijd, hetgeen verbonden is in de ritmische cyclussen van onze ademhaling en de hartslag.
ZINTUIG: De Hart Chakra regeert ons gevoel van aanraking. Aanraking is de eerste intimiteit die wij als zuigelingen kennen en blijft ons meest krachtige onuitgesproken middel van communicatie gedurende onze levens. De aanraking kan het meest liefdevolle of het meest beangstigende middel van communicatie zijn. Het is in onze harten dat wij over aanraking leren en hoe wij, op ons beurt, wensen om anderen aan te raken.ASTROLOGISCH TEKEN: Weegschaal is het teken van relaties en Venus, de planeet van liefde, bestuurt het. Weegschaal leert ons om onze aandacht en Liefde te balanceren tussen ons zelf en diegenen waar wij van houden. Venus dringt er bij ons op aan om naar contact, Liefde, harmonie en de vergroting van zelf na te streven.
ELEMENT: De lucht is het element dat door deze chakra geregeerd wordt. De vierde chakra regeert ook onze longen, wat is hoe wij lucht - zuurstof - in onze lichamen brengen. De relatie tussen onze longen en ons hart is belangrijk/onontbeerlijk. Zonder de frisse zuurstof die onze longen in/naar onze harten sturen, zouden onze rode bloedcellen niet de vitale levenskracht door onze lichamen heen kunnen dragen.
BEWUSTZIJN: De vierde chakra regelt onze alledaagse, bewuste levens. Echter, zelfs in de meest wetenschappelijke persoon, komen enige vierde dimensionale aspecten van inlevingsvermogen en intuïtie naar boven. De Hart Chakra regelt ons familie en gemeenschapsbewustzijn, en het is door onze harten dat wij streven naar eenheidsbewustzijn met al het leven en met Moeder Aarde zelf.
Onze "menselijke liefde" kan vaak gevuld zijn met negativiteit, angst, haat en wreedheid. Echter, als wij kunnen functioneren vanuit ons "Hogere Hart", is onze liefde Onvoorwaardelijk en zijn wij accepterend en vrij van oordeel. Het is de uitdaging van onze harten om te verbinden met de liefde van onze spirituele ZELF en deze te ontvangen, zodat wij de schade die anderen ons aangedaan hebben kunnen genezen/herstellen. Dan, vanuit de hartruimte van genezing en zelf-liefde, kunnen wij ook van anderen houden.
PERSOONLIJKE TIJDLIJN: Deze chakra representeert het adolescente stadium van het leven, In de adolescentie, creëert een kind zijn of haar eigen identiteit, en om dit aldus te doen, rebelleren zij vaak tegen diegenen die van hen gehouden en hen begeleid hebben. Zij moeten dan de kwaliteiten van Wijsheid, Macht/Kracht en Liefde vinden die zij ontvangen hebben van hun innerlijke en externe werkelijkheden om de persoonlijkheid te ontwikkelen die zij wensen te leven.
SOCIALE TIJDLIJN: Het tijdperk dat het best gerepresenteerd wordt door de Hart Chakra is de Renaissance. Het was tijdens de Renaissance dat kunst en schoonheid herboren werden na een lang en pijnlijk donker tijdperk. Het concept van "naties" begon de werkelijkheid van "keizerrijken" te vervangen, en het verafgoden was hoofdzakelijk gefocust op één God.
HORMOON/ENDORCRIENE KLIER: De endocriene klier voor deze chakra is de Thymus Klier of Zwezerik, wat de kern is van ons immuunsysteem en onontbeerlijk is voor onze genezing. Vaak werd er gezegd,  "Liefde geneest". Zowel de psychologische en de fysiologische centrums van genezing zijn in de Hart Chakra. Het hart staat bekend als het symbool van het leven. In de metafysische (geestelijke) literatuur wordt gezegd dat de Atma, wat de Drievoudige Vlam van het Leven is, geactiveerd wordt bij onze geboorte en geblust bij onze dood.  
ZENUW PLEXUS: De zenuw plexus voor deze chakra is de cardiale plexus, wat het neurologische kernpunt is voor het hart, de longen en de bloedsomloop. Zonder de circulatie van het bloed en de zuurstof, kunnen wij niet in onze derde dimensionale wereld leven.
ZUIVER: Wanneer onze Hart Chakra zuiver en gebalanceerd is kunnen wij Liefde, mededogen, acceptatie en vervulling ervaren. Ons hart en het ademhalingssysteem zijn sterk en gezond, we hebben een goed immuunsysteem, en wij voelen ons rustig en vreugdevol. Wij zijn in staat om onze mannelijke en vrouwelijke aspecten te balanceren alsook onze menselijke en onze goddelijke aspecten. Onze relatie met ons ZELF en met anderen is gelukkig, en wij hebben onze dienstverlening aan onze familie, onze gemeenschap, onze natie en onze planeet gevonden.
ONZUIVER: Wanneer onze Hart Chakra onzuiver is, hebben wij een immuniteit' mankement, gebrek van vreugde, hartproblemen, en bitterheid in het leven. Wij zijn ongevoelig, emotioneel gesloten, passief en droevig. Wij hebben hart- en vaat of ademhalingsproblemen. We mogen te lijden hebben van hoge bloeddruk, een hersenbloeding, een hartaanval of astma. Onze levens voelen vaak onvervuld en we hebben onze positie in onze familie en in onze gemeenschap niet gevonden. Onze relaties zijn liefdeloos omdat wij niet in staat zijn om liefde te ontvangen, net zoals het te geven. We zijn vaak kritisch, oordelend, zonder mededogen en vreugdeloos.
AARDE CHAKRA: De Hart Chakra van de Aarde is Haleakala, Maui. Eén bezoek aan de weelderige groei en aromatische bries van Maui is voldoende om te begrijpen waarom het Moeder Aarde Haar Hart is.
DIMENSIE: De Hart Chakra bestuurt het Beta Golf Bewustzijn van het alledaagse derde dimensionale leven en het Alfa Golf Bewustzijn wat de brug naar de hogere dimensies is. Wanneer ons hart open is, kunnen wij de schoonheid van ieder moment leven, iedere roos ruiken, een werkelijkheid van Liefde en Harmonie creëren en ons superbewuste begeleiding combineren met ons alledaagse leven.
Metafysisch, regeert de Hart Chakra de gebieden van de hersenen die de hogere cortex/schors en het abstracte denken zijn. Deze gebieden worden het best geactiveerd wanneer wij "in de stemming zijn" van het behandelen van onze alledaagse werkelijkheid en wanneer wij de tijd en focus genomen hebben om toegang te verkrijgen tot onze creatieve zelf.
SAMENVATTING: Onze Hart Chakra bepaalt onze bekwaamheid om ons bewustzijn uit te breiden. Er is geen gradatie of meditatie die toegang zal hebben tot de hogere dimensies als wij onze harten niet voor Liefde kunnen openen. Zonder Liefde zouden wij niet voorbij het Lagere Astrale Vlak kunnen reizen, en ons bewustzijn zou gelimiteerd zijn tot de afgescheidenheid en beperking dat gepresenteerd wordt door ons ego zelf.
Boven al het andere, is het LIEFDE dat ons toestaat om de trappen te beklimmen naar ons waarnemende zelf en echte objectiviteit in onze levens toestaat. Vanuit een perspectief van objectiviteit, kunnen wij vrij zijn van de verlangens en passies van het alledaagse leven. Dan kunnen wij vrij zijn om onze mening te vinden terwijl wij voortgaan doorheen de ontwikkeling van ons bewustzijn van afhankelijk - naar onafhankelijk - naar betrouwbaar.
Wanneer ons Hart Chakra geopend is, is ons gevoel van zelf niet beperkt tot ons ego. Wanneer wij geleerd hebben om onze mannelijke/vrouwelijke en menselijke/goddelijke energieën te balanceren, breiden wij ons ZELF uit van het individuele bewustzijn - naar het familie bewustzijn - naar een gemeenschap' bewustzijn - naar het nationale bewustzijn - naar het planetaire bewustzijn. Dan zijn wij ÉÉN met de Moeder, Lady Gaia, en kunnen wij beseffen dat wat het ook is dat wij een ander lid op het lichaam van de Aarde aandoen, wij ons zelf aandoen.

DE VIJFDE CHAKRA

LOCATIE: De locatie van de vijfde chakra is in onze keel.
BLOEMBLAADJES: Deze chakra regelt de creativiteit en is de eerste chakra waar wij in aanraking kunnen komen met hogere wezens. De Keel Chakra heeft zestien bloemblaadjes. In de numerologie , wordt het getal 16 gereduceerd naar een 7. Zeven is het nummer van analyse, begrip, kennis, besef en mediteren.
Het getal 7 stuurt een innerlijke focus aan, welke onontbeerlijk is voor de creativiteit om te ontkiemen en om met onze diepste, oprechtste zelf met anderen en hogere wezens te communiceren. De uitdaging van het getal 7 ligt in de moeilijkheden die naar voren gebracht worden door ongemak met onze innerlijke gevoelens welke niet tot uitdrukking gebracht kunnen worden. Het getal 7 dringt er bij ons op aan om naar binnenin te gaan en ons aan te sluiten bij onze gedachten en emoties om een creatieve expressie te vinden.
NOOT EN MANTRA: De noot voor de vijfde chakra is G# en de mantra is "ham" of "u" zoals in blue.
KLEUR: De kleur voor deze chakra is lichtblauw of een groenachtig blauw.
REGELGEVING: De Keel Chakra regelt de spraak, het gehoor, de communicatie, zelfexpressie, gratie en luisteren naar het Hogere Zelf. Deze chakra dringt er bij ons op aan om ons "zelf" te vinden, het te communiceren door onze creativiteit, en de creatieve kracht van onze hogere emoties te gebruiken om ons bewustzijn in/naar de hogere dimensies te verhuizen.
ZINTUIG: De vijfde chakra bestuurt het zintuig van het gehoor. Net zoals wij moeten leren om ons innerlijke zelf te horen, moeten wij ook leren om anderen te 'horen'.


ASTROLOGISCH TEKEN: Tweeling, en diens heerser Mercurius, focussen zich op de communicatie. Veel mensen met hun Zon in Tweeling genieten van een prestatie te leveren en andere middelen van creatieve communicatie. De tweeling is ook zeer analytisch. Hun tweeledige aard maakt hen zeer gezellig en, tegelijkertijd, nogal teruggetrokken.
ELEMENT: De ether is het element van deze chakra. De vijfde chakra is de eerste chakra die door onze hogere zintuigen geregeerd wordt, wat voor de kracht van deze chakra vereist om zich op de leden van het Engelachtige Rijk te focussen.
BEWUSTZIJN: De vijfde chakra dirigeert onze aandacht richting de hogere derde en vierde dimensies. Het wordt nog steeds grotendeels door onze bewuste geest bestuurd, maar heeft toegang tot het collectieve bewustzijn. Wanneer deze chakra in evenwicht is, is ons individuele bewustzijn gevorderd voorbij het persoonlijke en groepsbewustzijn naar het "nationale bewustzijn".
PERSOONLIJKE TIJDLIJN: Deze chakra representeert het stadium van het leven van de volwassenheid. In dit stadium, is een gevoel van zelf voldoende gevestigd zodat we volledig verantwoordelijk zijn en lange-termijn relaties op kunnen bouwen. Als we de kracht van deze chakra kunnen gebruiken, kunnen we leren om naar binnenin ons zelf te gaan om de bron van onze emoties vast te stellen. Dan kunnen we effectief onze persoonlijke ervaring met een ander bespreken. Het is de bekwaamheid om naar binnenin te gaan om te verbinden met onze innerlijke begeleiding voordat wij met een ander communiceren, en dat creëert echte intimiteit omdat het gebaseerd is op onze diepste innerlijke waarheid.  
SOCIALE TIJDLIJN: Het tijdperk dat het beste door de Keel Chakra gerepresenteerd wordt is het Nieuwe Tijdperk - onze huidige tijd. In dit tijdperk is het onze uitdaging om te verschuiven van nationale focus naar planetaire focus. Dit collectieve bewustzijn stimuleert de individuen in het "nationale bewustzijn" om hun bewustzijn uit te breiden.
Om de uitdagingen onder ogen te komen die er verderop voor ons liggen, zoals verontreiniging en de bekwaamheid om het leven te beëindigen zoals wij het kennen met een nucleaire oorlog, is het tijd dat we beseffen dat wij allemaal samen in deze wereld zijn. Wij worden momenteel geconfronteerd met vele uitdagingen die we zelfs in het verleden nooit hadden kunnen bevatten. We moeten allemaal naar binnenin gaan en een beroep doen op onze hoogste begeleiding zodat wij oprecht, effectief en creatief onze oplossingen tot uitdrukking kunnen brengen.
Verafgoding door deze chakra breidde uit voorbij de ene mannelijke God met menselijke karakteristieken van kwaadheid en wraak, die veilig ver weg in de Hemel leeft naar een concept van God dat zowel de mannelijke als de vrouwelijke polariteiten alsook de gehele Schepping omvat: God/Godin/Alles Dat Is.
HORMOON/ENDOCRIENE KLIER: De endocriene klier voor deze chakra is de schildklier. De schildklier is een vlinder gevormde klier, wat zich rondom het voorste gedeelte van de luchtpijp wikkelt net onder de Adams appel. Het produceert hormonen welke in feite elk orgaan, elk weefsel en elke cel in het lichaam beïnvloedt.
Schildklier hormonen reguleren de stofwisseling en de orgaan functie van het lichaam, beïnvloedt het harttempo, het cholesterol niveau, lichaamsgewicht, energie niveau, spierkracht, huidconditie, menstruele regelmatigheid, het geheugen en vele andere condities. Met andere woorden, onze schildklier communiceert met ons volledige lichaam en heeft veel te maken met het regelen van onze algehele gezondheid en welzijn.
ZENUW PLEXUS: De zenuw plexus voor deze chakra is de laryngeal plexus. Deze plexus controleert onze keel, schouders, armen en stem.
ZUIVER: Wanneer deze chakra zuiver is hebben we een goede communicatie, expressie, creativiteit, inspiratie en positieve wisselwerkingen met anderen. Onze stofwisseling is gezond, ons cholesterol niveaus zijn goed, we hebben vitale energie en we voelen ons fysiek en psychologisch sterk. We zijn geïnspireerd om ons hogere zelf tot uitdrukking te brengen en hebben een leven dat verrijkt is door creatieve expressie en entertainment. Onze relaties zijn gebaseerd op waarheidsgetrouwe communicatie en oprechte intimiteit.
ONZUIVER: Wanneer onze vijfde chakra onzuiver is hebben we vaak gehoor problemen, keel en/of stem problemen, hoesten, stotteren, een armzalige stofwisseling, schildklierproblemen en de griep. Wij voelen ons creatief onvervuld en mogen verveeld en saai zijn. We mogen problemen hebben met te luid te spreken of vrees hebben om ons uit te spreken. Onze relaties mogen te lijden hebben van een slechte communicatie en een gebrek aan intimiteit. We voelen ons niet geïnspireerd en voelen ons ontkoppeld van onze spirituele begeleiding.
AARDE CHAKRA: Moeder Aarde haar vijfde chakra is Mt. Shasta, California. Mt. Shasta staat al heel lang bekend als een spirituele draaikolk en vele retraites en seminars werden daar gehouden. Metafysisch, wordt gezegd dat de oude Lemurianen in de vierde dimensie van het gebied onder Mt. Shasta geleefd hebben. Mt. Shasta is de hoogste berg in de Verenigde Staten en is een hoogtepunt van inspiratie.
DIMENSIES: De Keel Chakra regeert de hogere derde en vierde dimensie. Onze gemartelde emoties kunnen ons in/naar de nachtmerrie van de Lagere Astrale Vlakken trekken. Daarom, voordat wie van ons dan ook aan onze innerlijke reizen door de innerlijke vlakken van werkelijkheid kan beginnen; moeten wij een "tunnel" vrijmaken doorheen onze eigen duistere zijde die in de onderwereld van het Lagere Astrale ligt. Wanneer wij dat eenmaal voltooid hebben, hebben wij ons bewustzijn geopend tot een wonderbaarlijke innerlijke wereld die net zo echt is, in feite meer echt, dan de wereld van de illusies welke onze fysieke werkelijkheid is.
SAMENVATTING: De Keel Chakra is de eerste stap richting de erkenning dat wij allen Goden en Godinnen in training zijn. Zoals een klein zaadje uit een bloem valt, komen wij naar de derde dimensie om te leren om in/naar onze eigen bloem te groeien. We vinden vele ontberingen, en vaak is de grond droog en onvruchtbaar. Echter, het is door het onder ogen komen van onze innerlijke en uiterlijke conflicten dat wij in/naar onze hogere creatieve zelf groeien.
Onze persoonlijke creativiteit is niet beperkt tot wat sociaal geïdentificeerd is als een vorm van kunst. Ieder gebied van ons leven eist communicatie van onze creatieve kracht. Hoe moeilijk het is om een manier te vinden om een klein kind te begeleiden of om te gaan met een dogmatische werkgever? Veel mensen mogen zeggen, "Ik ben niet creatief." Niets zou verder van de waarheid verwijderd kunnen zijn! Onze Keel Chakra bezit de kracht van de creatieve expressie welke ons geboorterecht is. Iedereen is creatief. Als wij onze verbinding met onze creatieve ZELF verloren hebben, is het één van de grootste verliezen die wij kunnen ondergaan.
Maar natuurlijk, hoe kunnen wij onze innerlijke zelf verliezen? Dat kunnen we niet! De deur naar onze innerlijke zelf is ALTIJD toegankelijk. Het is slechts onze eigen eerste niet genezen pijn en angst dat de deur dicht doet en afsluit. Als wij die deur niet kunnen openen, dan moet onze eerste actie zijn om iemand te vinden die ons kan helpen om met het ZELF te communiceren die binnenin elk en iedereen van ons wachtende is.

 
DE ZESDE CHAKRA

LOCATIE: De locatie van de zesde chakra, ook bekend als de Wenkbrauw Chakra, is tussen de ogen in het midden van het voorhoofd.
BLOEMBLAADJES: Er zijn 96 bloemblaadjes in deze chakra. Deze draaiende bloemblaadjes versnellen in/naar een wervelende draaikolk wanneer het Derde Oog geopend is.
NOOT EN MANTRA: de noot voor deze chakra is de hoge A, en de mantra is "aum", "om", of "mmm". De mantra "om" wordt door vele tradities gebruikt om het theta golf bewustzijn te bereiken.
KLEUR: De kleur voor de wenkbrauw chakra is indigo. De kinderen die nu geboren worden, worden de "Indigo Kinderen" genoemd omdat zij met hun Derde Oog volledig geopend geboren worden. Het zal onze uitdaging zijn om deze kinderen te beschermen voor onze gevaarlijke wereld totdat zij oud genoeg zijn om onze leiders te worden.
REGELGEVING: De zesde chakra regelt onze intuïtie en verbeeldingskracht en wordt geassocieerd met de delen van ons bewustzijn die zich inlaten met een spiritueel overzicht van het leven. Deze chakra is soms bekend als de Thuis van Spirit, aangezien het de bekwaamheid heeft om ons te informeren over de motivering achter acties. Door de zesde chakra kunnen wij het buitentheater van het leven observeren vanuit een innerlijk gezichtspunt. De innerlijke visie wordt ook door deze chakra bestuurd. Door meditatie op/over onze wenkbrauw chakra, kunnen we grote inspiratie en het inzicht van ons doel en onze bestemming verkrijgen.
Deze wenkbrauw chakra regelt onze slapende dromen. Er zijn drie soorten van dromen:
1   Onze onbewuste dromen, welke oude kwesties naar boven brengen vanuit ons onderbewuste zodat we een duidelijker begrip kunnen verkrijgen van hoe wij ons echt voelen in plaats van hoe wij ons "zouden moeten" voelen. We kunnen deze dromen als nachtmerries gewaarworden of als kansen/mogelijkheden om bewust te zijn van onze eigen duisternis zodat het genezen en losgelaten kan worden.


2   Onze bewuste dromen, welke vaak generale repetities zijn voor wat wij aan het doen zijn of proberen te doen in ons wakende leven. Na deze dromen gehad te hebben mogen wij ons moe voelen, alsof we de gehele nacht gewerkt hebben, en op een bepaalde manier, hebben we dat.
3   Onze super-bewuste dromen, welke ons toestaan om in feite wakkere reizen te hebben doorheen de innerlijke vlakken. Het is belangrijk om deze dromen op te schrijven en hen te integreren in onze alledaagse levens, want zij zijn in feite, spirituele begeleiding.
Zelfs als een droom niet herinnerd wordt, laat het nog steeds psychische spanning los. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen die adequate slaap ontvangen hadden, echter van het dromen ontdaan werden, gedesoriënteerd en psychologisch verstoord raken. Het is zelfs voordeliger als wij leren om onze belangrijke dromen te herinneren, omdat zij ons belangrijke informatie over ons ZELF geven.
Er zijn twee effectieve manieren om onze dromen te herinneren. Eén, we vertellen onszelf bij het in slaap vallen, "Ik zal me mijn dromen herinneren".  Twee, voordat we onze ogen 's ochtends openen, vertellen we onszelf wat onze droom was. Deze activiteit plaatst de dromen over vanuit ons imagistische rechter brein naar de taal gebieden van ons linker brein.
Dan kunnen we ons vaak lang genoeg de droom herinneren om het op te schrijven. Sommige dromen zij niet moeilijk om te onthouden, en achtervolgen ons in feite totdat we hen verwerken en totdat we volledig hun betekenis begrijpen.
ZINTUIG: De laatste twee chakra's regelen onze hogere zintuigen. De zesde chakra regelt onze hogere zintuig van telepathie, het inlevingsvermogen, ESP, en alle andere vaardigheden die latent zijn binnenin de 85% van ons brein, welke we normaal gesproken niet gebruiken.
ASTROLOGISCH TEKEN: De holistische gedachten en het besef van de innerlijke correlaties van Boogschutter/Jupiter, de goddelijk geïnspireerde gedachten, de hogere kennis, en flitsen van intuïtie van Waterman/Uranus, en de verbeeldingskracht, intuïtie, en toegang to de innerlijke waarheden door de toewijding van Vissen/Neptunus beheersen deze chakra.
ELEMENT: De elementen voor de laatste twee chakra's zijn ook metafysisch, of voorbij het fysieke. De zesde chakra regelt de spirituele visie en het innerlijke geluid.
BEWUSTZIJN: Deze chakra bestuurt de uitbreiding van ons derde dimensionale bewustzijn om onze bewuste gewaarwording van de vierde dimensie te omvatten. Deze bewuste gewaarwording van de vierde dimensie betekent dat wij ons onze innerlijke reizen herinneren, ofwel zij door slaap of meditatie zijn. Het betekent ook dat wij leren hoe de inspiratie, verlichting en kennis die we vergaard hebben in onze alledaagse fysieke levens te integreren.
PERSOONLIJKE TIJDLIJN: De wenkbrauw chakra representeert het stadium van het leven waar wijzelf-gerealiseerde volwassenen zijn en geleerd hebben in harmonie te leven met ons uitgebreide ZELF en met anderen. Aangezien wij in de derde dimensie leven, betekent dit niet dat wij nooit problemen hebben maar eerder dat wij hen niet als "problemen" zien.
In plaats daarvan, ervaren wij de moeilijkheden van het leven als initiaties/inwijdingen waardoor wij kunnen groeien en ons bewustzijn uit kunnen breiden. Wij beseffen dat onze werkelijke zelf een multidimensionaal wezen is die een hologram gesponnen heeft van diens essentie in/naar de lagere dimensies om ervaringen te verzamelen. Onze zelf-gerealiseerde volwassene voelt in eenheid met Alles Dat Is en is bewust van de verantwoordelijkheden van die eenheid.
SOCIALE TIJDLIJN: Het tijdperk dat de wenkbrauw chakra het beste representeert is de hoopvolle nabije toekomst. Als wij de uitdagingen van vandaag kunnen overleven en ons verbinden met het bewustzijn van de Aarde, Lady Gaia, zullen wij de diepgaande vereniging van de Planetaire Beschaving ervaren. In deze tijd, ziet die mogelijkheid er een beetje grimmig uit, maar we moeten ons herinneren dat het donkerste uur net voorafgaand aan de dageraad is.
Wij werden nu gedurende vele decennia geïnformeerd dat wij in/naar een Gouden Tijdperk verhuizen waar wij in een constante verbinding zullen leven met onze multidimensionale zelf. Er zijn velen van ons die deze ervaring in dit jaar van 2001 hebben, maar er zijn er velen meer die dat niet hebben. Als we bewust kunnen vermengen met de God/Godin/alles Dat is, en ons overgeven aan die Eenheid, zullen wij vrij zijn van de angst van dit hologram en de werkelijkheid kiezen waar wij bewust naar de vierde en vijfde dimensionale Aarde verhuizen.  
HORMOON/ENDOCRIENE KLIER: De endocriene klier voor de zesde chakra is de hypofyse. Deze klier wordt diepgaand besproken in het "Openen van het Derde Oog".
ZENUW PLEXUS: De zenuw plexus voor deze chakra is de halsslagader plexus, welke de zenuwen van het gezicht, de holtes, de visie en het gehoor regelt/bestuurt.
ZUIVER: Wanneer deze chakra zuiver is, zijn er verbeterde intellectuele en psychische vaardigheden. Ons geheugen is goed en onze gewaarwordingen/waarnemingen zijn accuraat. Door onze bekwaamheid om bewust in/naar de hogere dimensies van onze innerlijke werkelijkheid te reizen, is onze bekwaamheid om te visualiseren versterkt, onze verbeeldingskracht uitgebreid en zijn wij in staat om onze inzichten en het voorstellingsvermogen in/naar onze externe wereld te projecteren. Onze holtes zijn zuiver en ons gehoor en visie zijn versterkt door onze bekwaamheid om onze aangeboren innerlijke zintuigen te gebruiken om de verkregen informatie door onze vijf fysieke zintuigen aan te scherpen.
ONZUIVER: Wanneer de zesde chakra onzuiver is hebben we het moeilijk om ons in het leven te focussen, we kunnen mentale gezondheidsproblemen hebben, we mogen onthecht en afstandelijk van anderen zijn en we lijden aan intellectuele stagnatie. We mogen te lijden hebben van hoofdpijnen en wazig denken alsook problemen met de holtes, hoofdpijnen en visie en gehoorproblemen.
AARDE CHAKRA: Het is passend dat de zesde chakra van de Aarde gelokaliseerd is in de Himalaya's, Tibet, aangezien dit een gebied is dat altijd bewustzijnsuitbreiding en het reizen in/naar de innerlijke, hogere gebieden van de werkelijkheid gekoesterd heeft.
DIMENSIES: De wenkbrauw chakra regelt de theta golven van ons uitgebreide besef alsook de intellectuele en psychische uitstekendheid. Deze chakra representeert onze bewuste ontdekkingstocht van de hogere dimensies gevonden binnenin ons ZELF. Door meditatie op de zesde chakra kunnen wij ons besef openen om de vierde dimensie te omvatten op de drempel van de vijfde dimensie.
SAMENVATTING: De zesde chakra representeert de eerste stap richting onze reis naar Huis. Wanneer deze chakra eenmaal geopend is, zijn onze hogere zintuigen geactiveerd en onze inzichten van het leven breiden uit. We zijn niet langer in staat om onszelf aangaande de fysieke regels van afgescheidenheid van anderen en van ZELF te beperken. We zullen nooit weer het fysieke leven op dezelfde manier ervaren omdat wij onszelf niet meer kunnen beperken tot de "kaders" van het alledaagse leven.
Onze reis is begonnen en Goddelijke Ontevredenheid zal ons overnemen als we proberen om ons van ons grotere leven af te wenden. Gelukkig, is de beloning dat onze creativiteit aanzienlijk verbeterd is als we intappen op onze innerlijke opslagplaats van inspiratie en verlichting. We zoeken nu binnenin naar onze antwoorden, en we gebruiken de externe hulpmiddelen voor de validatie in plaats van als onze enige bron van informatie. De deur naar de vijfde dimensie staat op een kier en we worden in verzoeking gebracht om naar binnen te gaan.
Het alledaagse leven roept naar ons om door te gaan zoals we voorheen deden, maar we KUNNEN DAT NIET. We zijn anders en deze verschillendheid moet in onze externe wereld tot uitdrukking gebracht worden voor ons om vrede te vinden. We zoeken, binnenin en buiten, om een leven te vinden dat past bij deze nieuwe resonantie die we binnenin gevonden hebben. Banen veranderen, vrienden veranderen en relaties veranderen.
Uiteindelijk, vinden we nieuwe banen, vrienden en relaties die onze grotere zelf kunnen accepteren en waarderen, en gelukkig, zijn er diegenen die onze waarachtige metgezellen blijven. Met onze uitgebreide hulpmiddelen vinden we anderen om ons te helpen als wij, op ons beurt, anderen helpen.
We zijn op het Pad naar de Ziel gestapt en we gaan naar Huis - Naar Huis binnenin ons ZELF.

THE ZEVENDE CHAKRA

LOCATIE: De locatie van de zevende chakra, ook bekend als de kroon chakra, is in de kroon van ons hoofd, de locatie van onze "zachte plek" (fontanel) als een zuigeling.
BLOEMBLAADJES: de kroon chakra staat bekend als de Duizend Bloemblaadjes Lotus. Wanneer het zuiver en open is, is het onze eigen persoonlijke Sterrenpoort, of draaikolk, in/naar de hogere dimensies.
NOOT EN MANTRA: De muzikale noot voor deze chakra is B en de Mantra is "aum" of "ee" als in bee (bij).
KLEUR: De kleur voor de zevende chakra is violet. Rood, wat de laagste kleur op onze fysieke waarneembaar lichtspectrum is, en precies boven het infrarode licht, regeert de wortel chakra. Tegenovergesteld, regeert violet, de hoogste kleur op onze fysieke waarneembare lichtspectrum, en precies onder het ultra-violette licht, de Kroon Chakra.
REGELGEVING: De kroon chakra regeert de telencephalon, bovenzijde van het hoofd, het volledige brein en het zenuwstelsel. Het wordt ook gezegd het rechteroog te besturen. In de Egyptische mythologie, werd het geopende Derde Oog het Oog van Horus genoemd. Het fysieke linkeroog regeert de Maan en de vrouwelijke, gemanifesteerde fysieke wereld, en het rechteroog regeert de mannelijke, niet gemanifesteerde spirituele wereld. Daarom, brengt het Rechteroog van Horus de Spirit omlaag in/naar de materie en voedt die Spirit in/naar het Linkeroog van Horus. Op deze manier, blijft het Derde Oog open, geaard in de fysieke wereld, en volledig waarnemend.
Hoe meer wij onze hogere dimensionale krachten in/naar onze fysieke lichaam downloaden, hoe meer essentieel het is dat wij gecentreerd en geaard zijn. Als we een kleine ventilator inpluggen hebben we geen derde vork/punt nodig. Echter, als we een krachtige airconditioner inpluggen moeten we een derde vork/punt, aarding, hebben of we kunnen ons elektrische systeem of ons huis opbranden. Het is hetzelfde met de woning van onze Ziel - onze fysieke Aarde voertuigen - wij moeten geaard blijven of we kunnen het elektrische systeem (het zenuwstelsel) van ons fysieke lichaam opbranden.
De kroon chakra, beheerst, niet alleen de controle van ons brein van ons volledige zenuwstelsel, maar ook de controle van ons Hogere Zelf van onze volledige fysieke incarnatie. Wanneer onze kroon chakra eenmaal open is, kunnen wij ons bewust worden van ons echte "brein" (controle mechanisme) die voorbij de beperkingen van de derde en vierde dimensies bestaat. Onze bekwaamheid om ons fysieke leven vanuit dat hogere perspectief waar te nemen staat ons toe om toegang tot ons multidimensionale bewustzijn te krijgen. Terwijl in die multidimensionale staat, hebben wij de bekwaamheid om de ontelbare vormen van ons bestaan in de vele andere gebieden/vlakken en werkelijkheden te zien.
De kroon chakra bestuurt het Kosmische Bewustzijn dat onze verbinding met spirituele wijsheid, aspiraties en kennis van de Waarheid is. Vanuit dit perspectief, zien wij onszelf als een vonk van bewustzijn alles creërend en, paradoxaal, ALLES "Zijnd". Vanuit ons Kosmische bewustzijn, zijn wij de dromer die een droom droomt en beseft dat alles dat waargenomen wordt een uitbreiding/verlenging van ons ZELF is.


Net zoals de wortel chakra onze verbinding met de Goddelijke Moeder of Moeder Aarde representeert, representeert de kroon chakra onze relaties met onze Goddelijk Vader, of Vader Hemel. Vader Hemel en Moeder Aarde sluiten zich bij elkaar aan, Spirit in/naar Materie, om hun Kind van Liefde te creëren - bewustzijn in een fysieke vorm. Moeder Aarde in onze eerste chakra aard onze kracht en stuurt het naar boven vanuit de Aarde om aan te sluiten bij Vader Hemel in onze zevende chakra. Deze stijgende Kundalini verbindt ons met de energie die komt vanuit de hogere dimensies terwijl het ons de kracht en verantwoordelijkheid geeft, om, op ons beurt, die energie in het fysieke vlak te aarden.
Onze relatie met onze moeders wordt geassocieerd met onze eerste chakra. Als onze binding met onze moeder niet voldoende voor onze behoeften was, voelen wij ons afgesneden van onze wortelen, en van ons waarachtige fysieke leven, en onze houdingen richting thuis, zekerheid, en geld worden negatief beïnvloed. Tegenovergesteld, wordt onze relatie met onze menselijke vaders geassocieerd met onze zevende chakra. Aangezien de kroon chakra onze eenheid met al het leven representeert, voelen wij een gevoel van isolatie van "God" en de mensheid als onze binding met onze vader onvoldoende is.
ZINTUIG: Onze multidimensionale en bovennatuurlijke zintuigen worden door de zevende chakra bestuurd. Wanneer deze chakra eenmaal geopend is, breidt ons gevoel van inleving en eenheid uit. Wanneer wij ons bewustzijn verhogen, ervaren wij een ander persoon, andere plaats of object alsof we binnenin hen zijn of alsof wij hen "zijn".
Het is dan belangrijk, dat wij ons herinneren dat met deze kracht verantwoordelijkheid komt. We zouden deze zintuigen alleen moeten activeren om hulp of genezing te verstrekken - NOOIT voor slechts de nieuwsgierigheid of met wat voor slechte bedoeling dan ook. Mededogen is het eerste gevoel dat zich ontwikkelt als onze kroonchakra zich opent. We hebben twee soorten van mededogen: Kroon Mededogen, wat meer over de gewaarwording en communicatie gaat, en Hart Mededogen, wat meer over de emoties en het inlevingsvermogen gaat.
ASTROLOGISCH TEKEN: De tekens van Steenbok en Vissen beheersen deze chakra; Steenbok beheerst het innerlijk schouwen, de concentratie en de essentiële gewaarwording van de materie ten gevolge van Goddelijk Licht, en Vissen beheerst de ontbinding van grenzen, toewijding, en Eenheid met ALLES DAT IS. 
ELEMENT: Het element van deze chakra is de Kosmische Energie, wat vaak ervaren wordt als een innerlijk Licht dat uitstraalt vanuit het diepste deel van ons wezen. Deze Kosmische Energie, wat de hogere koninkrijken regeert en vanuit de Bron voortkomt, voelt aan zoals een ultieme intelligentie en een gevoel van alwetendheid. Wanneer onze kroon chakra zich opent kunnen wij ook de complete isolatie en zwartheid van de Grote Leegte ervaren.
Deze Leegte, welke net onder de vijfde dimensie resoneert, representeert het ruwe potentieel voor alles dat kan, of zal zijn. De totale duisternis is representatief van het centrum van een zaadje voordat het zich opent in het licht van manifestatie. Wanneer wij vanuit onze kroon chakra kunnen waarnemen, kunnen wij beide extremen van alle polariteiten identificeren.
Het opengaan van de kroon chakra breidt onze waarneming uit in/naar de vijfde dimensie waar er GEEN polariteiten zijn. Daarom, zijn er vele paradoxen geassocieerd met deze chakra aangezien het het "einde van alle paradoxen" representeert. Terwijl wij door de hogere dimensies reizen, is het belangrijk dat wij alle geassocieerde oordelen met de polariteiten van licht en donker loslaten. We moeten in plaats daarvan ons eigen innerlijk weten en hogere bewustzijn consulteren om ons door onze innerlijke werelden te navigeren. Uiteindelijk, zullen wij allemaal bewust zijn van onze vijfde dimensionale zelven; zij kennen geen oordeel en bezitten geen vrees. Want wat is oordeel, zo niet een vorm van vrees?
BEWUSTZIJN: Aangezien onze kroon chakra ons multidimensionale bewustzijn representeert, en als wij deze chakra openen, zal onze werkelijkheid niet langer beperkt zijn tot de derde en vierde dimensie. Wanneer onze wenkbrauw chakra, de zesde chakra, zich opent beginnen wij in/naar de hogere subgebieden van de vierde dimensie te reizen. Met het opengaan van onze zevende chakra, en de opvolgende activering van ons Derde Oog, kan ons bewustzijn nu de vijfde dimensie binnengaan. Het is dan dat de vele werkelijkheden rondom en binnenin ons geleidelijk bewust duidelijk voor ons worden.
Het proces van onze ontwaking begint met het uitbreiden van het bewustzijn van onze fysieke zelven en het werken om onze etherische lichamen schoon te maken. Dan kan het astrale, het mentale, het causale en het spirituele IK BEN bewustzijn zichzelf ter voorbereiding utlijnen om in/naar de vijfde dimensie te ascenderen. Totdat wij de vijfde dimensie bereiken kunnen wij "werken" richting verlichting, maar vanuit de vijfde dimensie verder, moeten wij eenvoudig "ZIJN". Het "doen" is dan niet belangrijk; het bewustzijn alleen is belangrijk. En uiteindelijk, in de zesde en zevende dimensies is zelf bewustzijn niet belangrijk aangezien daar alleen het "Isheid", het "Nuheid" en het "Hierheid" is.
Om de werelden voorbij de lagere vijfde dimensie te ervaren, moeten wij ALLE verlangens loslaten, zelfs voor "goed" of "correct," want er is geen polariteit. Daarom, is er geen goed of slecht, correct of verkeerd. Om de hogere dimensies te bereizen, is een lege geest nodig, een geest dat niets begeert, op niets wacht, zelfs Waarheid of verlichting. Deze "lege geest" IS gewoon. Het is zonder begeerte, zonder verlangen en zonder wensen. Dan, plotseling, ben je daar, en is zelfs de kosmos weg.
PERSOONLIJKE TIJDLIJN: De kroon chakra representeert het stadium in ons leven wanneer wij ZELF-gerealiseerd zijn. We zijn niet langer de polariteiten van mannelijk of vrouwelijk, menselijk of goddelijk nodig. We begrijpen dat deze fysieke werkelijkheid slechts één klein segment is van ons totale ZELF, en we beseffen dat we kiezen om te incarneren gedurende deze ruimte en tijd om onze Missie te vervullen, onze reden voor de belichaming.
Rijkdommen en vleierij van anderen zijn geen drijvende kracht meer, omdat we weten dat het voltooien van onze missie wel of niet op het fysieke vlak her/erkend mag worden. We weten ook dat wanneer wij afgestemd blijven op onze innerlijke begeleiding, de noden en angsten van onze ego's met Liefde gebalanceerd zullen zijn, en alles aan ons op het geschikte tijdstip onthuld zal worden.
Deze onthechting betekent niet dat wij losgekoppeld zijn van ons menselijke zelf. Zo lang als wij een fysieke gestalte dragen, is er een gedeelte van ons dat beperkt blijft jegens de regels van de derde dimensie en is gescheiden van ons totale ZELF. Echter, wanneer de kroon chakra open is en onze Derde Oog functioneert, kunnen wij onze werkelijkheid vanuit het perspectief van ons Hogere Zelf bekijken. Dan kunnen wij ons vaak worstelende menselijke zelf de Onvoorwaardelijke Liefde, acceptatie en vergiffenis geven die het ALTIJD nodig had en verdiende.
In dit stadium van ons leven, beseffen wij dat de derde dimensie een uiteengezet hologram van onze eigen illusies is zodat wij kunnen leren en groeien. Wij zijn ons bewust dat we in de vergemakkelijking van dit proces actief zijn. In feite, is het waarschijnlijk dat wij nu in de vierde dimensie zijn.
Hoe dit onze ervaring van het "leven" verandert, is voor een ieder van ons om te ontdekken en, hopelijk, het met anderen te delen. Terwijl een ieder van ons ontwaakt, is het onze verantwoordelijkheid om bij de ontwaking van anderen te helpen op de manier welke onze Ziel dirigeert. Op deze manier, kan de planetaire ascentie verder gaan. Wij zijn allen Eén, en iedere keer dat wij een ander helpen, helpen wij onszelf. Paradoxaal, ieder keer dat wij onszelf helpen, helpen wij anderen.
SOCIALE TIJDLIJN: Wanneer genoeg van de bevolking van de Aarde hun kroon chakra opent en hun Derde Oog activeert, zal het collectieve bewustzijn van de Aarde de vijfde dimensie bereiken. We zullen dan een Galactische Beschaving worden met volledig besef van de levensvormen in/op andere dimensies, planeten en werelden. We zullen niet langer meer oorlog tegen elkaar hoeven te voeren, aangezien we zullen beseffen dat wij de Verenigde Mensen van de Aarde zijn. Wij zijn één familie, niet slechts op onze planeet, maar ook in ons zonnesysteem, onze galaxy en daaraan voorbij.
Vanuit deze staat van bewustzijn, hoeven we niet langer meer wat voor wezen dan ook die we beschouwen als "hoger" dan ons te verafgoden, omdat we begrijpen dat wij, ook, een "hoger"  gedeelte van ons eigen wezen hebben, waar wij onophoudelijk en bewust toegang tot kunnen verkrijgen. Daarom, in plaats van te verafgoden leven we samen en communiceren we.
HORMOON/ENDOCRIENE KLIER: De kroon chakra wordt geregeerd door de pijnappelklier. De pijnappelklier heeft fotoreceptor (lichtgevoelige) cellen, welke de afscheiding van het hormoon melatonine reguleren. Melatonine reguleert onze circardiaan lichamelijke ritmes, welke onze ritmes van waken en slapen zijn, of bewustzijn in onze buitenwereld en bewustzijn in onze binnenste wereld. De pijnappelklier is ook de primaire schakel tussen onze Ziel en ons brein. Het is, daarom, onze toegangspoort naar het multidimensionale besef.
De wetenschap en de metafysica zijn het eens dat de pijnappelklier functioneert als een regulator van licht en dat het ook een rol speelt bij onze voortplantingscyclus. Wetenschappelijk onderzoek suggereert dat de pijnappelklier mag functioneren in omzettende neurale informatie over licht condities in de hormonale uitstroom. Met andere woorden, wanneer er minder licht is, produceert de pijnappelklier meer melatonine, en wanneer er meer licht is, produceert het minder melatonine.
Dit houdt ons wakker en functioneert in het daglicht en maakt onze slaap 's nachts mogelijk. De pijnappelklier speelt ook een belangrijke rol bij de seksuele rijping aangezien er een overvloed van melatonine in jonge kinderen is, waarvan geloofd wordt de seksuele ontwikkeling af te remmen. De pijnappelklier krimpt als we onze vroege tienerjaren binnengaan en de puberteit begint.
De metafysica leert ons dat de pijnappelklier het Kosmische Licht omlaag transduceert van onze vierde dimensionale lichamen in/naar ons fysieke voertuig zodat we het in/naar ons derde dimensionale bewustzijn kunnen 'downloaden'. De pijnappelklier regelt onze bioritmen van het hoog/licht en laag/donker voelen.
Omdat wij in het "land van polariteiten" leven, zijn de kroon chakra en diens pijnappelklier nodig om de duisternis van de Grote Leegte met het Kosmische Licht te vermengen om het volledige spectrum van de onophoudelijke stromende, hogere dimensies in/naar onze fysieke werkelijkheid te integreren. Wanneer de pijnappelklier eenmaal deze energie "gedownload" heeft, kan onze hypofyse de andere endocriene klieren instrueren om ons te helpen bij het verhogen van de vibrationale patronen van onze fysieke gestalte.
ZENUW PLEXUS: De kroon chakra verbindt ons met ons Eenheidsbewustzijn. Daarom, regeert deze chakra ons brein en volledige zenuwstelsel.
ZUIVER: Wanneer deze chakra zuiver is kunnen wij kosmische energie ontvangen om de ontwikkeling te initiëren van ons Galactische Bewustzijn. In deze staat van bewustzijn kunnen wij de Kosmische Liefde gewaarworden en de Alwetendheid van onze vijfdimensionale ZELF. Dit herontwaakt onze bekwaamheid om de patronen van oorzaak en gevolg waar te nemen, alsook, de licht matrixen die de illusies van onze holografische fysieke werkelijkheid creëren. Deze vaardigheid echter, wordt gewoonlijk niet herinnerd totdat we in staat zijn om op z'n minst 51% van onze geprogrammeerde kernovertuigingen in beperking en afscheiding loslaten. Het Pad naar Verlichting is geplaveid met geduld, dus moeten we geduldig met onszelf zijn betreffende deze kwestie.
De meesten van ons droegen fysieke lichamen duizenden keren gedurende millennia aan tijd. Gelukkig, met een geopende kroon chakra kunnen wij weer toegang verkrijgen tot een gevoel van welzijn, eenheid met al het leven, onbevangenheid en geloof in onszelf en in onze hogere richtlijnen. We verwerven dan genoeg gemoedsrust om steeds frequenter naar ons Hogere Zelf te luisteren. Het is ons eigen Hogere Zelf die ons zal helpen bij het herprogrammeren van onze gedachten aangaande de dagelijkse acceptatie en integratie van onze eigen goddelijkheid. Wanneer wij ons zelf veranderen, veranderen onze relaties met anderen ook.
Wanneer twee mensen met zuivere kroon chakra's hun energieën mixen, vult een zacht gouden licht hun aura's aangezien beide mensen een diep gevoel van eenheid en gemeenschap ervaren. De drie bovenste chakra's van beide mensen verbinden zich in de gemeenschap/communicatie terwijl de overdracht van wijsheid van derde oog naar derde oog gedragen wordt. Deze onderlinge taal van Liefde communiceert op een inlevende, telepathische manier.
ONZUIVER: Depressie, een gevoel van opsluiting, bekrompenheid, intense zorgen, en verontrusting, hersentumoren, druk in de hersenen, hoofdpijnen en migraines, mentale stoornis, hoofdhuid problemen, en slaap stoornissen kunnen het resultaat zijn van een onzuivere zevende chakra. Er kan ook angst voor religie of spiritualiteit zijn, frustratie en ongerealiseerde kracht/macht, weinig vreugde in het leven, vreesachtigheid voor dingen die niet begrepen kunnen worden met de fysieke zintuigen, en zelfs schizofrenie.
Wanneer iemands kroon chakra geblokkeerd is, kleurt een zeer onaangename modderige, donkere kerrie kleur hun kroon chakra en hun volledige aura. Wanneer met hen gecommuniceerd wordt, mogen wij een tintelende en prikkelende sensatie in onze kroon ervaren, en we mogen een waarschuwing voelen dat psychische bescherming nodig is. Wanneer twee mensen met elkaar communiceren wiens kroon chakra's onzuiver zijn, zijn vele misverstanden en misvattingen gebruikelijk. Hun uitwisseling mag tegenstrevend worden zonder overduidelijke middelen van begrip of effectieve communicatie.
AARDE CHAKRA: De zevende chakra van de Aarde is gezegd Mt. Fuji in Japan te zijn. Net zoals de kroon chakra zowel het gevoel van isolatie als eenheid regeert, was Japan gedurende vele jaren geïsoleerd terwijl de maatschappij verenigd binnenin zichzelf was. Mt. Fuji, of Fujiyama (yama betekent "berg" in het Japans) heeft een spirituele basis voor Japan verstrekt sinds de oude tijden, en devote mensen verduurden ontberingen gedurende de dagen in hun zoektochten om deze heilige berg te beklimmen. Deze berg is een 12,380 foot (3.773424m) hoge sluimerende vulkaan welke wereld befaamd is voor diens symmetrie en sereniteit.
Mt. Fuji, doet net zoals de kroon chakra, ieder nieuw seizoen verwelkomen op een prachtige en dramatische manier. In de lente, barsten de kersenbloesems in bloei uit aan de voet van de berg, en in Juli, beginnen de Alpen Rozen te bloeien. Laat in Augustus, is de zomer voorbij en vieren de Vuur Festivals van Fujiyoshida de komst van de winter en het einde van alle reizen naar de top van Mt. Fuji.
DIMENSIE: Alle Dimensies worden door deze chakra geregeerd, aangezien het onze volledige multidimensionale bewustzijn representeert.
SAMENVATTING: Net zoals velen onze persoonlijke Fujiyama beklommen hebben om de piek te bereiken, representeert het opengaan van de kroon chakra het hoogtepunt van de reis van de Kundalini vanuit onze Wortel naar de duizend-bloemblaadjes-lotus in onze Kroon. Deze reis representeert de voltooiing van één wereld en de aanvang van een nieuwe wereld. Die wereld, natuurlijk, was daar altijd, maar wij hebben het vergeten. We vergaten waar wij vandaan kwamen, en wij vergaten de grote glorie en complexiteit van onze werkelijke ZELF.  
Het openen van de kroon chakra representeert de beëindiging van onze bekwaamheid om als een slachtoffer jegens de illusies van ons fysieke leven te leven. Ja, wij zijn nog steeds menselijk. Wij leven nog steeds binnenin ons stoffelijke lichaam en zijn, daarom, onderworpen aan het in de drama's te vervallen van ons afgescheiden, beperkte zelf. Echter, wij leven er niet langer meer in.
Wij hebben de ENE gekust en wij zijn achtergelaten met onze Goddelijke Ontevredenheid volledig geactiveerd. Deze "ontevredenheid" is zoals een stuurstraal dat ons in de richting trekt van onze kern energie frequenties. Nu roepen onze verblijven/woningen tussen de sterren, in andere galaxies en in ander dimensies, ons onophoudelijk en vragen ons om terug te keren. In die zin, terug te keren en er nochtans te blijven; in ons besef en in ons bewustzijn naar Huis terug te keren, echter in de derde dimensie te blijven waar wij actief onze Missie leven.
Nu dat wij ons herinneren wie we zijn, beginnen wij ons te herinneren waarom wij hier kwamen. Er is één Missie die wij allemaal gemeen hebben, dat is de missie om de vibraties van onze Verblijven in de hogere dimensies in onze dagelijkse levens te aarden. Iedere dimensie heeft een andere resonante frequentie. De resonante frequentie is de basislijn frequentie of centrum frequentie. Binnenin iedere dimensie of persoonlijk bewustzijn is er een resonante of primaire frequentie, of trillingstempo. Deze frequentie is hoger op dagen wanneer wij gevuld zijn met Liefde en lager op dagen wanneer wij gevuld zijn met angst. Met andere woorden, onze derde dimensionale zelf zal in frequentie fluctueren van "overleving" naar een "piek ervaring".
Onze persoonlijke resonante frequentie, of frequentie handtekening, wordt vaak bepaald en/of afgemeten door onze hersengolven. Het openen van de kroon chakra staat ons toe om toegang te hebben tot onze Delta golven terwijl wij nog steeds ietwat bewust zijn van ons fysieke lichaam. Deze hersengolven zijn de "stuurstraal" welke ons toestaat om toegang te hebben tot onze ZELVEN, die in/op andere sterren, galaxies en dimensies bestaan.
Wanneer wij eenmaal toegang hebben tot deze gedeelten van onze totale ZELF, kunnen wij een relatie met hen ontwikkelen. Deze hogere ZELVEN geven ons toestemming om onze wereld vanuit hun perspectief te zien. Om de afgescheidenheid en beperking van de fysieke wereld vanuit een gedeelte van ons ZELF waar te nemen die net voorbij de illusie leeft, is het begin van ons Galactische Bewustzijn.
Als we meer met deze hogere dimensionale gedeelten van ons ZELF communiceren, begint de sluier tussen de werelden dunner te worden, en ons perspectief van al het leven wordt boven de derde dimensie verhoogd. In die zin, hoe wij ons bewust worden van de oorzaken van onze problemen die niet uit de kindertijd van dit leven stamden maar vanuit ander derde en vierde dimensionale levens (vaak bekend als 'vroegere levens'), alsook andere parallelle werkelijkheden. Gelukkig, op dit tijdstip kunnen wij ook toegang verkrijgen tot ons ZELF om ons te helpen bij het begrijpen en integreren van deze multidimensionale informatie.
Onze verbinding met ons grotere ZELF, onze Ziel, geeft ons de ondersteuning en moed om ons bewust het wortelleven te herinneren waarin wij voor het eerst de angst ervoeren die geëchood heeft doorheen vele andere levensspannen. Deze "eerste keer" dat wij een extreem negatieve ervaring hadden creëerde vaak een herinneringsspoor, wat zoals littekenweefsel is in onze Ziel. Dit herinneringsspoor programmeert onze Ziel om die ervaring steeds weer opnieuw te creëren totdat het opgelost is. Wanneer wij eenmaal in ons bewustzijn in/naar de werkelijkheden gereisd hebben waarin deze patronen eerst begonnen, kunnen wij een beroep doen op ons Hogere Zelf om die pijn en angst met Onvoorwaardelijke Liefde in evenwicht te brengen.
Onze Ziel heeft deze situaties leven na leven opnieuw gecreëerd zodat wij het meesterschap over deze emoties en situaties kunnen verkrijgen. Als Liefde de angst eenmaal gebalanceerd heeft kan onze resonante frequentie stijgen doorheen AL onze levens in alle dimensies, tijden en locaties. We ontvangen onze verbinding jegens deze Onvoorwaardelijke Liefde, op een dagelijkse basis, wanneer ons Hogere Hart eenmaal geopend is. Ons fysiek hart resoneert met de kleur groen. 
Dit gedeelte van onze hart chakra regeert de menselijke liefde. Menselijke liefde kan moedig en onzelfzuchtig zijn, of vreesachtig en egoïstisch. Aan de andere kant, resoneert ons Hogere Hart met Onvoorwaardelijke Liefde en mededogen. Ons Hogere Hart is net boven en voor ons fysieke hart in ons vierde dimensionale etherische lichaam gelokaliseerd. Ons Hogere Hart resoneert met de kleur roze.
Onvoorwaardelijke Liefde is gebaseerd op mededogen. Met dit mededogen, kunnen wij al het leven Onvoorwaardelijk liefhebben, Onvoorwaardelijk accepteren en onvoorwaardelijk vergeven. Wij allemaal, ongeacht hoe spiritueel of zelf-gerealiseerd, hebben moeilijke tijden in onze fysieke levens, het is in deze tijden dat wij uitgedaagd worden om de Onvoorwaardelijke Liefde en het mededogen van onze Hogere Zelven te accepteren in ons fysieke besef, zodat wij diens Liefde en vertroosting mogen ontvangen. We werden getraind dat het goddelijk is om te lijden. Nu moeten we die beperking naar de waarheid herschrijven, wat is dat wij niet langer hoeven te lijden omdat wij goddelijk ZIJN.
Het is onze open kroon chakra die dit proces van het "loslaten van lijden" initieert. De kroon chakra is het centrum van paradox - licht en donker, bekend en onbekend. De grote Liefde van het Kosmische Licht brengt ons Onvoorwaardelijke Liefde en de grote duisternis van het onbekende kan Enorme Angst brengen. Van het staan in het absolute centrum tussen Licht en donker, bekend en onbekend, in het centrum van de open duizend-bloemblaadjes-lotus, kunnen wij zien dat zij allen slechts andere extremen in de illusie van het fysieke leven zijn.
Vanuit het perspectief van onze geopende kroon chakra, zijn wij in onophoudelijk contact met de hulp en het begrip van onze vierde dimensionale zelven. Daarom, kunnen zij ons begrip, Liefde en mededogen geven om ons te helpen wanneer wij angstig en verward worden. Met hun assistentie zijn wij in staat om het grotere plaatje te zien dat ons toestaat om ons te herinneren dat wij ervoor kozen om ons fysieke leven binnen te gaan om een Missie te vervullen. We zullen nog steeds emoties van angst, kwaadheid en verdriet ervaren omdat wij ons Aarde voertuig dragen. Echter, zelfs als niemand in onze fysieke werkelijkheid ons kan helpen, kunnen wij ALTIJD ontvangen wat we nodig zijn om onze initiatie van onze eigen innerlijke begeleiding te voltooien.
Multidimensionale genezing is het proces van het vinden van de oorspronkelijke oorzaak van al onze 'levenskwesties'. We hebben deze kwesties steeds maar weer opnieuw herleefd, in dit leven en in andere levens. Deze kernovertuigingen in afgescheidenheid en beperking hebben ons slapende en de werelden rondom ons heen bestrijdend gehouden, alsook binnenin. Wanneer wij deze kwesties in de kern kunnen genezen - dat is het eerste leven waarin zij ervaren werden - kunnen wij vele van onze werkelijkheden tegelijkertijd veranderen.  
Wanneer de eerste ervaring eenmaal genezen is, dan kunnen de patronen die doorheen vele andere levens geresoneerd hebben gemakkelijk gezien worden. Wanneer wij de patronen van ons gedrag bewust waar kunnen nemen, dan kunnen we beginnen om "onszelf op heterdaad te betrappen", zodat we kunnen veranderen. Echter, hoewel deze patronen af zullen nemen, zullen zij niet volledig weggaan omdat het deze kwesties zijn die aan onze Missie verbonden zijn. De kwesties waar wij leven na leven aan gewerkt hebben zijn de kern van onze dienstverlening aan anderen, aan de planeet en aan ons Hogere Zelf.
Het is door het genezen van onszelf dat wij kunnen leren om anderen te genezen. Wanneer wij eenmaal onze Duistere Zijde onder ogen gekomen zijn, neemt onze angst aanzienlijk af. Per slot van rekening; is het niet de "vijand binnenin" die de grootste dreiging veroorzaakt? Deze loslating van angst geeft ons grotere moed om door te gaan met onze eigen persoonlijke genezing en bij de genezing van anderen en onze planeet te helpen. Wij kiezen allemaal om hier te komen vanuit de hogere dimensies om bij deze grote tijd van transformatie te helpen. Net zoals wij levens gehad hebben waar wij "in de duisternis vervielen", hebben wij ook levens gehad waarin wij Spirituele Initiaties waren. Met de voltooiing van deze spirituele levens keerden wij bewust naar Huis naar een hogere dimensie terug.
Door verbinding, communicatie, en een diep begrip van deze "Initiatie levens" kunnen wij toegang verkrijgen tot en de aangeboren kracht herinneren waar wij mee geboren werden. Deze krachtige levens zullen ons ook introduceren aan onze hogere dimensionale, intergalactische zelven. Iedere keer dat wij wisselwerken met deze hogere delen van onszelf, downloaden wij een beetje van hun frequentie tempo. Bijvoorbeeld, als wij een kommetje met ijs hebben (onze dichtste fysieke zelf) en wij onderwerpen het aan stoom (onze hoogste, vormeloze zelf), zal het ijs in water veranderen, hetgeen de zuivere essentie is van beide, het ijs en het stoom en het middenpunt tussen de twee.
Met andere woorden, de twee polariteiten werken tegen elkaar en zullen ons in/naar het centrale punt verhuizen, het steunpunt, en het punt van evenwicht. Dit centrale punt is het punt van kracht, omdat het het punt is van waaruit we beide zijden kunnen zien. In staat te zijn om beide zijden te zien, beide extremen, staat de onthechting toe dat mededogen creëert. Mededogen opent ons jegens onze hogere werelden omdat het ons bevrijdt van de drama's van onze fysieke zelf. Mededogen tilt ons op uit de derde dimensionale matrix en in/naar ons multidimensionale perspectief. Dan kunnen we de derde en vierde dimensionale polariteiten rondom ons heen bekijken zonder in hen klem te raken. We zijn dan "in de wereld, maar er niet van".
Vanuit dit centrale punt, zijn wij vrij om de werelden onder ons te ervaren (het ijs) en de werelden boven ons (het stoom) terwijl wij in het centrum blijven (het water). Het centrale punt is het stromen, het punt van overgave - overgave aan onze Ziel. Dit is de plaats zonder emotionele lading, negatief of positief, dat ons losmaakt uit de inperkingen van onze oude overtuigingen in afgescheidenheid en beperking. Vanuit deze plaats kunnen wij in het stromen vallen, ons overgeven aan het NU, verenigen met de Eenheid, en onze Ziel toestaan om de Kapitein van ons Aarde Voertuig te worden.
Hoe meer individuen die in staat zijn om dat centrale punt vast te houden, hoe meer wij allemaal zullen ervaren dat het paradigma uit het materialisme in/naar de spiritualiteit verschuift, uit de beperking en afgescheidenheid, en in/naar de Eenheid, Hierheid, en Nuheid van onze werkelijke natuur. Iedere keer dat wie van ons dan ook communiceert met ons Hogere Zelf, en onze hogere dimensionale resonantie in onze fysieke lichamen download, dragen wij niet alleen bij aan onze persoonlijke ascentie maar ook aan de planetaire ascentie.
SAMEN zullen wij ieder onze eigen persoonlijke puzzelstukje ontdekken, en het dan aan het geheel verbinden. Dan, als een planeet, en als een soort, kunnen wij de Hemel op Aarde creëren.
Dr Suzanne Lie

1 opmerking:

  1. lilian ermerins en ellen emmerzaal vormen samen de duivel ik voel het en zie het in hun ogen van dichtbij voelen zij ijskoud aan kan iemand mij helpen lichtenergie te sturen zodat ze naar HUIS kunnen naar de BRON of moet de bron hier naar toe komen want hoe eerder we van het KWAAD VERLOST ZIJN hoe sneller we de 5e dimensie in kunnen gaan ik zit daar al in vanaf mijn geboorte en ik zit al in de 7e dimensie evenals chakra heb ik al 10 reizen meegemaakt in het paars gedeelte met allerlei bochten en dergelijke ik ben al 10 keer bezocht in mijn huis door .... ik heb ze niet gezien maar voelde steeds een warm gevoel in mijn rectum van ongeveer 7 cm ik was compleet paralysed en kon mijn ogen niet bewegen en ook niet knipperen is was echt compleet verlamd en echt volledig bij bewustzijn kennen jullie iemand die dit ook heeft ervaren net zoal whitley strieber schrijver amerika COMMUNION daarna kon ik 5 of 6 verschillende ritmes uitvoeren ledematen hoofd en zingen dit moet er iets mee te maken hebben kan ik nietmet iemand hierover praten die niet bang is robert van den brorek of zo of een ander heel goed medium ook heb ik zelfs de duivel gezien als laatst floepte een zwarte gedaant zonder oren uit mijn slaapkamer nou dat was echt geen mens en ik ben van niemand of wat dan ook bang mijn telefoonnummer is 0613798354

    BeantwoordenVerwijderen