09-07-2015

Chemicus publiceert baanbrekend onderzoek over ‘aluminiumvergifting van de mensheid door geo-engineering’

De academische wereld raakt in toenemende mate geïnteresseerd in geo-engineering, het opzettelijk grootschalig ingrijpen in de natuurlijke systemen op aarde om het klimaat te veranderen. In 2013 werd bekend dat de CIA 630.000 dollar heeft vrijgemaakt voor geo-engineering. Er wordt onder meer onderzoek gedaan naar de verspreiding van aerosolen in de stratosfeer om het effect van klimaatverandering tegen te gaan. De Britse overheid financiert bijvoorbeeld het project SPICE, dat als doel heeft het zonlicht terug te kaatsen.
Scheikundige Marvin Herndon, die vooral bekend werd door zijn hypothese over de samenstelling van het binnenste van de aarde, heeft een baanbrekend onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift Current Science over de aluminiumvergiftiging van de mensheid en de aardse biota door illegale klimaatengineering.
Marvin Herndon
Marvin Herndon
Herndon levert ook bewijs dat deze giftige substantie koolvliegas is. De illegale verspreiding van koolvliegas en aluminium is volgens dr. Herndon een onderliggende oorzaak van de wijdverspreide toename van neurologische aandoeningen en de wijdverspreide aantasting van de aardse biota.Dr. Herndon presenteert bewijs voor illegale klimaatengineering die in de afgelopen 15 jaar heeft plaatsgevonden. Vooral de laatste twee jaar is sprake van een scherpe escalatie, aldus Herndon. Door klimaatengineering via tankvliegtuigen ontstaat een niet-natuurlijke, giftige substantie in de atmosfeer waar in combinatie met regenwater aluminium uit vrijkomt.
In zijn onderzoek verwijst dr. Herndon naar publicaties waaruit blijkt dat er zware metalen zoals aluminium, barium en strontium zijn aangetroffen in regenwater en koolvliegas. In de periode tussen juli 2011 en november 2012 werden 73 regenwatermonsters uit Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk geanalyseerd. In 77 procent van de monsters werd aluminium aangetroffen. De monsters bleken ook zeer hoge concentraties barium en strontium te bevatten.
Herndon legt uit dat de aangetroffen concentraties niet het gevolg zijn van natuurlijke fenomenen, zoals bijvoorbeeld vulkaanuitbarstingen.
Enkele maanden geleden publiceerde dr. Rose Cairns van de Universiteit van Leeds een onderzoek in het Geophysical Journal getiteld ‘Climates of suspicion: ‘chemtrail’ conspiracy narratives and the international politics of geoengineering’. Ze beschrijft hoe klimaatengineering (gewone burgers gebruiken de term ‘chemtrails’) wereldwijd een verwoestende uitwerking heeft op het milieu en de volksgezondheid.
De laatste jaren is er steeds minder steun voor onderzoek naar weermanipulatie, er wordt juist steeds vaker gelijk begonnen met operationele projecten.
Literatuur:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten