04-05-2015

Wat is jouw levenspadnummer?

numerologie
door Michael McClain
Kom hier achter de betekenis van je levenspad nummer. Je levenspad nummer word opgemaakt uit je geboortedatum. Als eerste je tel de dag, maand en het jaartal van je geboortedatum bij elkaar op.  En breng de uitkomst hiervan terug naar 1 getal door alle cijfers bij elkaar op te tellen. Als je dit gedaan hebt kijk hier onder voor de betekenis van je levenspad getal.
Het levenspad is het totaal van de getallen in je geboortedatum. Deze getallen staan voor wie je bij je geboorte bent en paar van de eigenschappen die je hebt. Het belangrijkste nummer wat we hier zullen bespreken is je levenspad nummer. Het levenspad nummer beschrijft in grote lijnen de reis die je in dit leven gaat maken.
Je levenspad nummer word opgemaakt uit je geboortedatum. Als eerste tel de dag, maand en het jaartal van je geboortedatum bij elkaar op. Hier komt een getal van vier cijfers uit tel deze bij elkaar op net zo lang tot je bij één cijfer uitkomt.
Bijvoorbeeld:  Als een persoon geboren is op 23 Oktober, 1972 (10-23-1972), tel de maand 10 bij de dag 23 op plus het jaartal 1972 wat in totaal 2005 is. Tel vervolgens alle getallen van 2005  bij elkaar op en je komt uit bij levenspad nummer 7.
De “meester getallen,” 11, 22 en 33, zijn bijgevoegd bij de desbetreffende enkele getallen. Hier onder een grote uitleg over de meester getallen.

Als je er voor kiest de meester getallen te gebruiken kun je stoppen met het getal terug brengen zodra je op een van deze getallen uitkomt. Voorbeeld: Bill Gates, geboren op 10-28-1955, heeft een totaal dat uitkomt op 1993. 1993 als je het terug brengt komt uit op 22, je kunt er nu voor kiezen om 22 te lezen echter is 4 ook het levenspad nummer van Bill Gates.
numerologie

Meester getallen

Hoe langer ik numerologie bestudeer en er over nadenk, hoe meer concept “Meester getallen” mij tegen gaat staan. Mijn eerste bedenkingen kwamen toen de traditionele getallen 11 en 22 vergezeld werden door 33/6 44/8  55/1 en 66/3. Het leek er voor mij op dat al deze later bijgevoegde getallen ook een gooi naar grootsheid wilden. Jaren lang bleef ik trouw aan de originele meester getallen en sloot ik de nieuwkomers uit. Over de jaren, heeft dit nogal wat 33/6 mensen onderweg boos gemaakt. Maar steevast stuurde ik ze naar andere numerologen die wel in gingen op hun ijdelheid en goed geluk (gericht op het ego) van het geboren zijn op een datum die terug te brengen is naar 33.
Terug kijkend, is het moeilijk te rechtvaardigen waarom, als de 11 alle hoogste vormen van de spirituele 2 kan overnemen, en 22 kan alle roem stelen van de hardwerkende 4, waarom kan de 33 het zelfde dan niet doen voor  de natuurlijk zorgdragende 6. Dat lijkt mij alleen maar redelijk en eerlijk. Maar met de meeste van de optimale eigenschappen van de 2 en de 4 uitbreidend op hun “hoger niveau” broeders, zijn deze twee solide burgers overgebleven met afgebakende reflecterende personages afschreven naar het gewone en het alledaagse. Voor mij is het erg moeilijk om te lezen wat anderen schrijven over de getallen 1 tot en met 9, na het lezen blijf ik over met het gevoel dat de schrijvers denken dat hoe hoger het getal is , hoe meer potentie voor er voor de persoon is. De 2 en 4 zijn meestal vrij saai. En ik vind het moeilijk dit te accepteren. Ik hou vast aan het idee dat alle getallen in alle gevallen gelijk zijn in de termen van menselijk potentie. Het is simpel gezegd zo dat potentie manifesteert in een breed scala van verschillende mensen.
Hier op verder gaand heb ik het idee dat als iemand leert dat hij/zij een “meester” is, de reactie die hier op volgt op verschillende manieren kan geen. Geen enkel die gewild is in mijn ogen.
Bij sommige kan de ontdekking dat het levenspad uitkomt op een meester getal erg beangstigend of intimiderend zijn. Niet wetend wat je met dit mooie “geschenk” moet doen kan verwarrend zijn of zelf paranoia opwekken. Niet erg gezond als het lezen van het basis getal een veel duidelijker plaatje geeft voor zowel de 2 als de 4. Met de potentie voor grootsheid bijgevoegd in uitgebreidere lezingen, is het verre weg beter om de aard van je wezen te zien en wat de verdere mogelijkheden zouden kunnen zijn. Als een lid van de groep met levenspad nummer 11/2, voel ik me beter wetend dat ik niet zo ‘lichtgevend’ hoef te zijn.
De andere groep meesters lopen trots te koop met hun “status”. Zij hebben het idee aangenomen dat ze op de een of andere manier beter zijn dat hun enkele getallen mede mens. Logisch toch? Hun getal is een meester getal en niet iedereen heeft dat. Dit soort egotripperij staat haaks op het concept van de meester getallen. Overduidelijk zitten dezen mensen aan de negatieve zijde van hun meester getal. Ze zitten te wachten tot de grootsheid van hun meester getal bij ze aan de deur klopt. Ze zouden er goed aan doen om terug te gaan naar hun basis getal en die lessen te leren met nederigheid te leren.
Ik heb de informatie op deze site als het op de meester getallen aan komt zo kort mogelijk gehouden, en ik heb de meester getallen verwerkt in hun enkel getal basis nummer. Bill Gates zal blij zijn te horen dat hij, een normale 4, een “meester bouwer” kan worden.
Als je geboortedatum of de letters van je naam optellen tot een van de meester getallen, 11, 22 of 33, roep ik je op om je blijdschap en trots voor je te houden. Wees nederig en concentreer je op het enkele getal. Zorg dat je je zelf kent en leert kennen en dat je je leven leeft aan de positieve kant.
Klik op het nummer om direct te zien wat jouw
levenspad nummer betekent:


1


2


3


4


5


6


7


8


9
 Getallen

1 (10/1, 19/1)

Het levenspad 1 zorgt er voor dat je op aarde begint komen met de vaardigheden om snel en makkelijk een leider te worden. Je karakter is geladen met individualistische verlangen, de vraag naar onafhankelijkheid en  het verlangen om iets te bereiken. Veel generaals, leiders van bedrijven, en politiek leiders van mannen of vrouwen met het levenspad 1. Als je positieve levenspad 1 eigenschappen vertoont zijn je gedachten in staat tot grootse creatieve inspiraties, en het bezit het enthousiasme en de wil om grote dingen te doen. Je bent goed in de bal aan het rollen te brengen en nieuwe projecten beginnen is jouw kracht. Je bent op je best als er obstakels of uitdagingen op je pad staan en je gaat deze te lijf met kracht en moed. Dit zijn zowel de fysieke als de innerlijke kanten van kracht. Vanuit deze kracht komt vastberadenheid en de mogelijkheid om te leiden. Als een geboren leider heb je het talent om de leiding te nemen in elke situatie. Je hebt de neiging om dit te doen in, zelfs in situaties waar het niet altijd het beste is om dit te doen.
Je bent erg origineel, en hebt het in je om een uitvinder of grondlegger te zijn. En in al het werk dat je doet kan je onafhankelijke houding doorschijnen. Je hebt sterke persoonlijke behoefte en verlangen, en je hebt altijd het gevoel dat je je eigen overtuigingen moet nastreven je bent routine en taken met veel detail snel zat.1111 Meester getallen en drievoudige getallen (over 11:11 enzo)
Je bent assertief en erg goed in je zelf promoten.  Ondanks dat je het mogelijk voor je sociale omgeving verborgen houdt, kun je erg egoïstische zijn en je zin door drammen in veel situaties. Dat gezegd te hebben word je in het algemeen beschouwd als goed gezelschap, vriendelijk, met een goed karakter en uitermate sociaal. Mensen vinden je aardig en zijn graag in je omgeving. En het is goed ook dat ze dat zijn, want je bent erg gevoelig voor afwijzing en kunt er niet er goed mee overweg.
Er zijn verschillende manieren dat je negatieve kant van de 1 zijn hoofd kan laten zien. De 1 heeft altijd de potentie voor grootsheid als een leider, maar kan het niet altijd redden als een volger. Jammer genoeg moet je een tijdje volgen voor dat je mag leiden en dit kan een moeilijke tijd zijn. Als het persoon met het levenspad 1 niet volledig ontwikkeld is en de negatieve kant van de 1 laat zien, kan de houding van dit persoon over komen als erg afhankelijk in plaats van onafhankelijk. Dit kan vooral voorkomen in de eerste levensjaren. Als je deze negatieve kant van de 1 laat zien is het waarschijnlijk dat je het niet eens bent met je omstandigheden en dat je er naar verlangt om zelfvoorzienend te zijn. Dit kan aangeduid worden als de zwakke afhankelijke kant van levenspad 1. Aan de sterkste kant van deze negatieve boog kan de 1 energie erg zelfzuchtig en egoïstisch worden. Voorkom dat je te bazig en veeleisend word.

2 (11/2, 20/2)

Het levenspad van de 2 suggereert dat je hier heen gekomen bent met de eigenschap om een van de vredesmakers van onze maatschappij te zijn. Je krachten komen uit je kunsten om goed te luisteren en alles tot je te nemen. Je bent een reparateur, een bemiddelaar, en erg diplomatisch. Je praat beter dan dat je vecht en gebruikt deze vaardigheden om je plek in de wereld te vinden. Als je je spirituele kracht omhelst en tot uiting brengt ben je erg intuïtief, vernieuwend, idealistisch en met een blik gericht op de toekomst. Deze extremen maken je interessant en iemand die de maatschappij veel te bieden heeft. Je hebt de potentie om erg diep te gaan met je gedachten, en je zult waarschijnlijk erg ge interesseert zijn in de vele mysteries die het leven te bieden heeft.
Als je leeft met de positieve kenmerken van het levenspad 2, ben je geneigd om een erg gebalanceerd en eerlijk te zijn. Je kunt met gemak het hele plaatje zien in veel situaties en meningsverschillen en hierdoor zullen mensen je opzoeken als bemiddelaar. In deze rol ben je in de mogelijkheid om meningsverschillen recht te zetten zonder partij te kiezen. Je denkt het beste en wilt het beste voor andere mensen. Je bent eerlijk en open en alles wat je doet en je blinkt uit in groep activiteiten waar je expertise in omgaan en meegaan met de stroom uiterst handig is. Je gaat goed gemanierd en met tact om met anderen en je bent niet de gene die een groep of situatie domineert. Je bent een meester in het sluiten van compromissen en gaat harmonieus met je omgeving om. Als je ultieme groepsspeler, verwacht je geen lof of erkenning voor de dingen die je doet.
In veel manieren ben je een wezen van routine en gewoontes, en je bent erg gesteld op de manier waarop je alles doet. Je vermogen om te analyseren en om goede oordelen te vellen is een geweldige natuurlijke eigenschap om mee het zakenleven in te nemen. Je streeft naar volmaaktheid in je werk. Je bent misschien niet een leider maar wel iemand die vooruit kijkt en veel ideeën met zich mee brengt.
Aan de negatieve kant van de 2 word vaak nerveuze energie waar genomen. Hierdoor kan het soms lijken dat je een extremist bent die soms te heftig uitdraagt wat die wil of niet. Nerveuze spanningen kunnen de normaal zo rustige 2 in een staat van woede brengen, wat voor de gene om hen heen niet lijkt te passen bij het karakter van de 2. De 2 kan soms inderdaad overgevoelig worden in sommige gevallen kunnen de sterkste van de 2 ook zijn zwaktes worden. Je kunt soms moeite hebben met besluiten wat je nu moet doen waardoor het soms lastig is om je leven op de rit te krijgen. Er is een gewoonte voor de tweeën om zich ongemakkelijk te voelen, niet te vrede te zijn met wat ze bereikt hebben en vinden dat ze weinig vooruitgang maken met hun leven. Het grootste obstakel en moeilijkheid die je tegen kunt komen is passiviteit, een gebrek aan medeleven en een algemene loomheid. De negatieve 2 kan erg pessimistisch als dit aanblijft, bestaat de mogelijk had je erg weinig voor elkaar krijgt. Wanneer je aan de negatieve kant van de 2 energie leeft. Kun je gezond verstand te kort komen, en vaak het verschil niet meer maken tussen werkelijkheid en fantasie.
Zelfs de positievere mensen met het levenspad 2 zullen vriendelijk een minder competitieve omgeving ambiëren . Vaak proberen ze de zaken wereld te vermijden. Je kunt de samenleving het best dienen door je vaardigheden van advies en bemiddelen te gebruiken. Veel van je idealen zijn gericht op het helpen van mensen en vaak van een humanitaire aard. Je verwacht veel van je zelf.meestergetallen

3 (3, 12/3, 21,/3, 30/3)

123456789
Het levenspad van de 3 geeft aan dat je deze planeet binnen kwam met een sterke drang voor creativiteit en met wonderlijke communicatie vaardigheden. Dingen bereiken komen voor jou hoogst waarschijnlijk door je uitzonderlijke gave voor expressie. Een 3 met echte gave heeft vaak uitzonderlijke innovatieve vaardigheden normaal gesprokken op het gebied van het verbale, schrijven, spreken, acteren of iets wat hier op lijkt. Hier vinden we vooral de artiesten en entertainers van onze wereld, heldere bruisende mensen met een erg optimistische houding. De verlichte kant van dit pad legt de nadruk op harmony, schoonheid en plezier. Het delen van je inventieve talenten met de wereld. Het vast pakken en gebruiken van de vaardigheden van creatieve zelf uiting is de hoogst mogelijk bereikbare voor dit levenspad. Het leven wordt meestal tot in het volste geleefd, vaak zonder zorgen te maken over morgen. Je bent niet erg goed in het omgaan met geld omdat je er vaak geen zorgen over maakt. Je geeft het uit als je het hebt en je je houd het wanneer je het niet hebt.
De 3 houd er van om met mensen te verbinden. De eigenschappen van de 3 zijn warmte, vriendelijkheid, een goede gesprekspartner, sociaal en open. Een goede spreker zowel van het standpunt dat hij fijn is om naar te luisteren, maar ook en misschien nog wel belangrijker, iemand die goed naar een ander kan luisteren. Door deze eigenschap zijn de mensen met levenspad 3 altijd een graag geziene gast op wat voor sociale bijeenkomst dan ook en weten hoe ze andere zich thuis moeten laten voelen. De uitkijk op het leven is vaak uitermate positief. Je houding is meestal warm en openhartig. En blij en vaak geïnspireerd persoon. Je bent constant op zoek en hebt de behoefte om gestimuleerd te worden door soortgelijke mensen.
Er is ook een afgesloten kant aan het levenspad van de 3 dit komt vaak als een verassing voor de mensen die denken dat ze bekend zijn met hoe het in elkaar steekt. De 3 is een gevoelige ziel als die pijn heeft trekt die zich vaak terug in ze eigen sombere wereld vaak voor langere periodes achter elkaar. Des al niet te min klimt de drie altijd weer terug op zijn paard klaar voor de volgende ronde. Het is ongewoon makkelijk voor jou om te gaan met problemen omdat je openlijk kan toegeven dat je ze hebt zonder dat je voor al te langen tijd in hun greep houden. Omdat je zelf zo gevoelig bent voor pijn heb je een zorgende houden en ben je erg bewust van de gevoelens en emoties van de mensen om je heen.
In de liefde is de 3 en erg vurige en loyale geliefde. Relaties die niet goed lopen kunnen littekens achter laten die blijven hangen. Emotionele ervaringen van allerlei soorten kunnen de 3 diep raken en het kan even duren voor dat alle drama opgelost is. Jammer genoeg trekt de gevende houding vaak veeleisende partners aan. Net als met de meeste punten in de levens van de mensen met een levenspad 3 is balans in relaties vaak ver te zoeken.
De grote test voor de mensen met levenspad 3 is het controleren van de hoogte en dieptepunten. Je overleeft niet gemakkelijk in een omgeving met veel routine of wanneer je onder een dominant regime wordt geplaatst. Je word vaak gefrustreerd door langzaam denkende en over complementaire mensen, je functioneert niet goed met dit type mensen of je er nu voor, met of onder werkt. Je uitbundige persoonlijkheid kan je ver brengen vooral als je al je kunt focussen op al je energieën en talenten.
Voor de paar die aan de negatieve kant van dit levenspad lopen. Een 3 kan zo blij worden van het leven dat het leven zijn uitdaging verliest en oppervlakkig word. Je kunt je krachten in de wind slaan en weinig zin en doelloos worden. 3 drie kan een enigma zijn, zonder dat er aanleiding voor is kun je humeurig worden en je zelf terug trekken. Neigingen om te vluchten zijn niet ongewoon voor de 3 en ze kunnen moeite hebben om thuis te voelen op een plek. Bescherm je zelf tegen kritisch zijn op andere, ongeduld, intolerantie of te optimistisch zijn.

4 (4, 13/4, 22/4, 31/4, 40/4)

Het levenspad 4 suggereert dat je op deze aarde bent gekomen met een natuurlijk gemak voor plannen, dingen repareren, bouwen, praktisch zijn, een goed stel hersenen, en er voor zorgen dat dingen werken. Je bent een van de meest betrouwbaarste en praktische mensen en staat met beide benen op de aarde. De hoeksteen van samenleven. Als een persoon met het levenspad 4 ben je een bouwer van de maatschappij. Het neusje van de zalm in deze groep kunnen de meester bouwers zijn in de samenleving. Als je bij deze hoogst getalenteerde mensen hoort heb je een idealistisch karakter die gebaseerd is op praktisch zijn. waardoor je grootse verrijkende plannen kunt bedenken en ze tot het einde toe goed kunt laten verlopen. Als je het wilt en je bent bereid er voor te werken kun je grote successen, roem en prestige behalen. Uiteraard word niet iedereen met het levenspad 4 beroemd
Iedereen met dit levenspad heeft de eigenschappen om met toewijding en volharding toe gewezen taken uit te voeren en veel vieren leven en werken blij binnen deze context. Vaak genoeg is de 4 echter de ondernemer en manager van een gemeenschap. In beide rollen verwacht je altijd net zoveel van jezelf als dat je van andere en soms zelfs nog meer.
Je hebt het soort wils kracht dat vaak voor koppigheid word aangezien. Je eerlijkheid en je directe manier van spreken zorgen ervoor dat je over komt als een volhoudend persoon. Zodra een besluit is genomen word er niet meer van afgeweken tot aan het eind of het niet goed is, slecht is of zelfs als het je niets uitmaakt. Je bent erg gesteld op jouw manier van doen en zult er ook voor zorgen dat dingen gebeuren zoals jij van mening bent dat ze moeten gebeuren. Je vasthoudendheid aan je doel en je vermogen om je doel te bereiken grenzen aan obsessief gedrag. Je bent een geweldige manager met een groot vermogen en inzicht in hoe je de klus geklaard moet krijgen.
Je bent een goed in plannen en organiseren vanwege je natuurlijk vermogen om dingen in een praktische en rationele manier te bekijken. Dit komt voor uit een sterk verlangen om perfectionist te zijn in alles wat je doet. Een planning maken is belangrijk om fouten te voorkomen. Het is goed mogelijk dat iemand met het levenspad 4 de “ to-do” lijst heeft bedacht. Je leven is vaak geordend en netjes gepland waardoor je alle ideeën en activiteiten van de dag gemakkelijk kan indelen. Het lijkt er op dat je het beste presteert als je onder druk staat en een groot aantal problemen voor je hebt om op te lossen.
Loyaal en toegewijd maak je het beste van je relaties en je bent altijd betrouwbaar als werker. Vrienden zijn in aantallen misschien niet zo hoog maar de vrienden die je hebt zijn goede vrienden en zodra de vriendschap er is die vaak voor het leven.
Het levenspad 4 is sterk geassocieerd met het element aarde en daar krijgt de nummer 4 dan ook zijn kracht en gevoel van werkelijkheid vandaan. Je bent een van de betrouwbaarste personen. Als geduld en wilskracht zouden kunnen winnen zou je veel bereiken in je leven. Vaak doen andere een beroep op je om voor ze te zorgen, om af te maken wat zei zijn begonnen. Het lijkt misschien niet eerlijk en dat is het waarschijnlijk ook niet, maar het kan de sleutel zijn naar jouw reputatie en wat je bereikt hebt in je leven.
De negatieve kant van de 4 kan er voor zorgen dat je te dogmatisch bent, kortzichtig en onderdrukkend. Veel van de oppervlakkige mensen kunnen je buiten sluiten. Je gevoelens laat je openlijk zien aan iedereen rond om je. De negatieve 4 heeft de neiging om volledig op te gaan in de bezigheden van de dag vaak mis je het grote plaatje en mogelijkheden die zo af en toe een keer voorbij komen.

5 (5, 14/5, 23/5, 32/5)

123456789
Het levenspad nummer 5 suggereert dat je naar aarde bent gekomen met erg vooruitstrevende gedachten en de houding en vaardigheden om deze wereld een beter plek te maken. Het belangrijkste woord voor jouw levens pad is vrijheid. In het nastreven van de vrijheid, ben je veelzijdig, avontuurlijk, en ver vooruit in je denken. Jij bent een van die mensen die altijd bezig is om antwoorden te vinden op de vele vragen van het leven. Het bijwoord voor de positieve 5 is constante verandering en verbetering. Je wilt compleet vrij zijn en daarom is dit nummer het meest geassocieerd met het woord vrijheid.
Je kunt best een van de meest liefdevolle personen zijn omdat de 5 met stipt een van de meest vrijheid gezinde en liefdevolle levenspaden is. Je liefde voor vrijheid strekt zich uit tot de mensheid in zijn geheel en de zorg voor je medemens, zijn vrijheid en gezondheid, speelt altijd ergens in je hoofd. Een bekende Amerikaanse president met levenspad 5, Abraham Lincoln, kondigde emancipatie aan en eindigde de slavernij. Als het ultieme vooruitdenkende type is jouw potentie om het goed te doen in de regering, rechtspraak en andere posities van autoriteit oneindig.
Je bent goed in communiceren en weet goed hoe je andere mensen rond om je moet motiveren. Dit kan zomaar je meest waardevolle en beste eigenschap zijn. Vanwege deze vaardigheid, en je bijzondere verstand ben je goede verkoper. Het vermogen om dingen verkopen en mensen te motiveren breid zich uit tot alles waar je jezelf mee bezig houd.
Je vermijdt routine en saai werk en bent niet heel erg goed in alledaagse klusjes die voor een bepaalde tijd klaar moeten zijn. Over het algemeen is de nummer 5 persoonlijkheid een gemakkelijk, leven voor de dag, en niet te veel zorgen maken over morgen type persoon. Het is belangrijk dat je een baan vind die je uitdaagt en niet eentje met veel herhaling en weinig verantwoording. Je bent het best in de omgang met mensen maar het belangrijkste is dat je flexibel bent in het uiten van je zelf. Je hebt van naturen de mogelijk om moeilijke zaken te analyseren en te doorgronden om ze vervolgens te laten vallen en aan iets nieuws te beginnen.
Een liefde voor avontuur kan je leven domineren. Dit kan zowel mentaal als fysiek manifesteren maar in beide gevallen zoek je naar de opwindingen van nieuwe dingen ontdekken en onbewandelde padden te bewandelen. Jij hoort zeker tot de groep die die graag wat van de wereld wil zien en dat ook gedaan heeft of nog gaat doen. Je bent er niet eentje die een goed avontuur aan zich voorbij laat gaan en je houd er van om risico´s te nemen. Als je niet je geld op het spel zet sta je zeker open voor risico´s in je dagelijks leven. Het rustig en voorzichtig aan doen zit niet in jouw aard.
In de liefde kun je er niet tegen om tegen gehouden te worden door je partner. Dit hoeft niet per se te beteken dat je ontrouw of losbandig bent, maar het houd wel in dat een goede partner voor jou moet dit moet begrijpen. Een relatie gebaseerd op jaloezie en de touwtjes stevig in de handen houden gaat niet werken voor jou. Een partner die begrijpt dat je vrij moet zijn en je moet vertrouwen zal vanzelf zien dat je te vertrouwen bent zelfs als je niet altijd aanwezig bent. Het is belangrijk dat je omgaat met mensen die gelijk gestemd zijn en de mensen te ontwijken die te veel eisen en te serieus zijn.
Iemand die aan de negatieve kant van het levenspad nummer 5 leeft heeft veel talenten maar weet niet waar die ze op moet richten en het is vaak onduidelijk wat je nu precies wilt in je leven. Rusteloos, impulsief en ontevreden kun je van baan naar baan springen zonder dat je iets bereikt. Een negatief geladen 5 kan erg onverantwoordelijk zijn in het nemen van besluiten en het uitvoeren van taken zowel zakelijk als privé. De zoektocht naar sensatie en avontuur kan je compleet overnemen zodat je niet meer let op de mensen om je heen en hun gevoelens.

getallen

6 (6, 15/6, 24/6, 33/6)

123456789
Het levenspad 6 suggereert dat je hier heen bent gekomen met de vaardigheden om de ultieme zorgdrager te zijn en de vlaggedrager voor gerechtigheid, waarheid en huiselijkheid. De ouderlijke eigenschappen van de 6 laten die van de andere levenspaden ver achter zich. Of het nu thuis is of op het werk, je bent een zorgdrager in hart en nieren en vaak het hoofd van de familie. Terwijl de 6 vaak veel verantwoording draagt binnen zijn of haar gemeenschap draait zijn leven rond het gezin en de familie. De nummer 6 is het meest huiselijke levenspad dat er is met conservatieve principes en overtuigingen diep geworteld in het karakter.
Je bent vaak idealistisch en moet je vaak nuttig voelen om blij te zijn. Het grootste wat je bijdraagt is vaak advies, dienstbaarheid, en de altijd aanwezige ondersteuning aan de rest. Je bent een humanitair van de eerste orde. Het is jouw rol om voor andere te zorgen en je begint hier mee aan het thuis front. Je bent erg realistisch over het leven en bent van mening dat huis, familie en vrienden altijd op de eerste plek komen.
Dit is het levenspad dat je maken heeft met leiderschap door het goede voorbeeld te geven en het nemen van je verantwoordelijkheden en dus ben je van mening dat je altijd klaar moet staan om een helpende hand aan te bieden. Als je zoals de meerderheid bent met levenspad 6 ben je bereid om meer te dragen dan je dan van je verwacht word en je bent er altijd als iemand je nodig heeft. Door dit te doen neem je vaak de leiding over wat voor situatie dan ook.
In de liefde is de 6 loyaal en toegewijd het zorgdragende type je trekt types aan die iets minder sterk in hun schoen staan en meer nodig hebben dan je zelf. Iemand waar je voor kan zorgen en over kan uitkijken. Het belangrijkste wat altijd terug moet komen in een relatie is complete harmonie, je doet het niet goed in stressvolle relaties waar je weinig controle over hebt. Het zelfde geld voor vrienden; je bent loyaal en ze kunnen je vertrouwen, maar je hebt snel de neiging om dominant te worden en de drang te krijgen om alles te controleren.
Het is goed mogelijk dat je je erg aangetrokken voelt om met kracht en medeleven te functioneren. Je bent een erg sympathiek en vriendelijk persoon, gul met zowel persoonlijke als materiele middelen. Wijsheid, balans en begrip zijn de hoekstenen van jouw leven en geven in het algemeen aan hoe je in het leven staat. Je uitzonderlijke wijsheid en vermogen om de problemen van anderen te zien is vaak al zichtbaar vroeg in je leven. Hierdoor kun je gemakkelijk enige generatie kloof overbruggen en een belangrijke rol in je vroege leven innemen.
Het levenspad 6 kan ook een aantal negatieve voorbeelden voortbrengen er zijn hier een daar wat valkuilen specifiek voor dit pad. Het kan zijn dat alle verantwoordelijkheden die je op je neemt te veel voor je worden en hierdoor een slaaf word voor anderen, vooral je familie en vrienden. Het is gemakkelijk om in een patroon te vallen waarin je kritisch wortd op anderen en vaak ook te hard word voor je zelf. De negatieve kant van dit levenspad kan er voor zorgen dat je graag overdrijft, je zelf te groot voor doet en van mening bent dat je het altijd bij het juiste eind hebt. Bescheidenheid en nederigheid komen niet altijd met gemak. Vergeet niet dat het je zin en kijk door drukken op iemand anders iets is waar je heel voorzichtig mee moet zijn.
De lasten die mensen met dit nummer op hun schouders dragen zijn van nature zwaar en heel soms worden verantwoordelijkheden door mensen met dit nummer afgedragen. Het overgeven van deze verantwoordelijkheden kan er voor zorgen je schuldig en ongemakkelijk voelt wat weer een erg schadelijke invloed kan hebben op je relaties met anderen.

Abstract Numbers

7 (7, 16/7, 25/7, 34/7)

123456789
Het levenspad 7 suggereert dat je naar aarde bent gekomen met de gaven van onderzoeken, analyseren en een goed oog hebben voor observatie. Je bent een eerste klas denker. Je evalueert situaties erg snel en zeer goed. Met als resultaat dat je erg goed en nauwkeurig bent in je werk, een perfectionist die van iedereen verwacht dat ze zich ook aan een hoge standaard houden.
En nummer 7 is een vredelievende en liefhebbende ziel. Maar je beschermt je tegen je verbinden met mensen het is gemakkelijk voor je leugens te herkennen en oneerlijke mensen pak je er zo tussen uit met als gevolg dat je deze mensen ontwijkt. Je bent niet een persoon met een grote vrienden groep om je heen, maar als je vrienden bent met iemand is dat voor het leven. Het is alsof je eerst iemand moet kennen voor dat je de muur om je heen laat zakken en iemand binnen laat. De kans is groot dat je erg charmant en geraffineerd bent met een evenwichtige houding en snel een weerwoord hebt op wat iemand zegt. Des al niet te min is er iets exclusief aan je en je bent waarschijnlijk niet een erg sociaal persoon. Je terughoudendheid word vaak niet goed begrepen en mensen zien vaak niet dat je probeert om je onzekerheid te verbergen. Er is geen haast, jij hebt tijd nodig om mensen binnen laten. Clubs en verenigingen trekken je niet zo . Je staat liever langs de zijlijn.
Je vindt het lekker om alleen te zijn en weg te zijn van de drukte van het dagelijks leven. Op een bepaalde manier zou je het beter doen in de rustigere tijden van het verleden waar het leven niet zo druk is als dat het nu is. Je hebt veel tijd nodig om alleen te zijn met je zelf, je gedachten en je dromen. Je kunt niet goed tegen grote groepen, drukte afleiding en verwarring.
De overweldigende kracht van de nummer 7 is terug te zien in de diepte van zijn denken je haalt kennis en wijsheid uit bijna elke bron die je tegen komt. Intellectueel, wetenschappelijk en studie gericht je neemt iets niet aan tot je het ontleed hebt en je eigen conclusie er uit getrokken hebt.
De nummer 7 is een erg spiritueel getal en het geeft vaak een soort van spiritueel wijsheid aan die al op jonge leeftijd zichtbaar is. Een ingebouwde gids die een sterke intuïtie met zich mee brengt wijst je de weg. Wat voor spiritueel beroep je ook kiest of het nu traditioneel of bizar is je houd je er met beide handen aan vast en laat niet meer los. Als je een maal een vraag heb gesteld is het onmogelijk om deze los te laten tot je het antwoord gevonden heb. Aanpassen is niet jou style en veranderen iets wat je niet vaak doet.
Je vertrouwt meer op je ervaringen en je intuïtie dan op het advies en de raad die van de mensen om je heen krijgt. Je voorgevallen zijn kloppen meesten en met dit in je achterhoofd volg je de richting die ze je op sturen.
Het negatieve gebruik van de energie van de 7 zorgt er voor dat je er pessimistisch, lusteloos, geheimzinnig en een potje bekvechten niet uit de weg gaat. Een nummer 7 die het leven niet tot het volste leeft en weinig terug krijgt uit zijn ervaringen kan erg moeilijk zijn om mee samen te leven omdat ze niet echt mee leven met andere. Iemand die in aan de negatieve kant van de 7 energie leeft kan een erg verwend en egoïstisch persoon zijn. En het samen leven met zo´n persoon kan echt een uitdaging zijn dit kan een van de reden zijn waarom 7´s graag alleen leven. Als je een van deze negatieve eigenschappen hebt kunnen ze erg moeilijk zijn om er weer van af te komen omdat je het idee kan hebben dat de wereld voor je moet zorgen of omdat je vind dat je niet eerlijk behandeld word.
Gelukkig is de negatieve 7 niet de typische 7 te minste niet zonder een paar tegenwerkende positieve eigenschappen. Dit nummer is er een die veel grote wisselingen heeft van hoog naar laag. Je gevoelens onder controle houden kan een grote uitdaging voor je zijn.

8 (8, 17/8, 26/8, 35/8)

123456789
Het levenspad 8 suggereert dat je deze aarde bent binnen gekomen klaar om te leiden, dirigeren, organiseren en te regeren. Je bent erg ambitieus, doel gericht en efficiënt en zult deze eigenschappen gebruiken om je eigen kleine vertrouwde plekje te maken. Als je een positieve 8 bent ben je gezegend met de gave om grootste plannen en ideeën te verzinnen en uit te werken. En bezit je ook de daadkracht en onafhankelijkheid om de plannen tot een goed einde te brengen in het kort ben je een geboren directeur.
Je weet hoe je met je zelf en je omgeving moet omgaan en je vermogen om mensen in te schatten en het potentieel in ze te zien is iets wat in je voordeel werkt. Een groot deel van je succes in je leven komt door je harde werken. Dit levenspad veroorzaakt de meeste werkverslaafde. Maar je vermogen om goede mensen er uit te pikken en ze mee te laten helpen in jouw plannen en ideeën is een gave die je niet mag onderschatten. Er zit iets in je wat andere mensen inspireert en hier door kun je een groot leider worden. Je bent praktisch en vastbesloten in het najagen van je doelen en je bezit de moed en de overtuiging om de benodigde veranderingen te maken om verder te gaan.
Met het levenspad van de 8 ben je gericht op het leren om voldoening te halen uit de materialistische wereld. Het levenspad 8 produceert veel machtige, zelfverzekerde en materialistische succes volle personen. De meeste van je zorgen hebben te maken met geld en de macht die het brengt als je er goed mee omgaat.
Dit levenspad is misschien wel het meest verwikkeld met het verlangen van status als de ultieme meter van succes. Je wilt erkend worden voor je harde werk en wat je bereikt heb. Het bereiken van eer en erkenning en toegelaten worden in de hoogste kringen van leiderschap is het belangrijkste wat er is. Hierdoor zou je het heel erg goed doen in zaken wereld of de politieke arena.
In relaties ben je recht door zee, eerlijk en betrouwbaar. Je kunt erg veel van iemand houden maar zorg er wel voor dat je niet te druk bent om het te laten zien. Zorgen dat er meer dan genoeg brood op de plank ligt is net altijd een goede vervanger voor toewijding en liefde op een meer persoonlijk gebied. Je hebt een behoefte aan persoonlijke relaties die op de een of andere manier jouw karakter iets moeten recht trekken. Je moet de tijd vinden voor liefde en het zien als een van de belangrijkste projecten van je leven.
 De negatieve 8 kan dictoriaal zijn en vaak het enthousiasme en bedoelingen van de andere mensen in zijn omgeving onderdrukken. Vaak drukt hun sterke persoonlijkheid de gevoelens weg van de mensen met wie ze in contact komen. Materialistisch gewin en beloning worden vaak op de eerste plek gezet soms nog boven familie, thuis, en rust. Toewijding aan succes kan een obsessie worden. Gevoelens worden vaak onderdrukt door de negatieve 8 wat isolatie en eenzaamheid tot gevolg kan hebben. Iedereen met het levenspad 8 moet er voor zorgen dat ze de meningen van andere niet naast zich neer leggen.
 numerologie

9 (9, 18/9, 27/9, 36/9)

123456789
Het levenspad 9 suggereert dat je naar de aarde bent gekomen met een overvloed aan dramatische gevoelens gepaard met een sterk gevoel van medeleven en gulheid. De sleutel tot de aard van iemand met levenspad 9 kun je vinden in hun humanistische houding. Zelfs de midden moot van mensen met levenspad 9 zijn erg medelevend.
Normaal gesproken produceert dit levens pad mensen die goed te vertrouwen zijn en erg eervol en vaak ook mensen die geen vooroordelen hebben. Vanzelfsprekend zijn dit nogal grote schoenen om te vullen, maar jij bent een persoon die erg mee leeft met mensen die het minder hebben als jij zelf, en als je in een positie bent waarin je kunt helpen zul je dit zeker doen. De 9 de hoogste van de enkele getallen heeft een verhoogde positie als het aan komt op verantwoordelijkheid richting de mensheid.
Materialistisch gewin is niet erg belangrijk al is de het leven van sommige mensen met levenspad 9 zo dat ze goed beloond worden in materialistische zin. Echter zal de 9 niet erg rijk worden omdat ze zo vrijgevig zijn en geven het net zo gemakkelijk weer weg als ze het krijgen. De zeldzame 9 heeft een totaal onbaatzuchtige houding die materialisme opgeeft voor het grotere goed.
Personen met levenspad 9 makken een indrukwekkende verschijning. En ze kunnen snel nieuwe vrienden maken, mensen voelen zich aangetrokken tot hun open persoonlijkheid. Iemand met als levenspad 9 is over het algemeen vrolijk, open en sympathiek. Je ontmoet makkelijk nieuwe mensen en raakt snel met ze bevriend vanwege je openheid en je vriendelijke houding. Je geniale manieren van dingen doen zorgen er vaak voor dat mensen je volgen welke richting je ook kiest op te gaan.
Relaties kunnen moeilijk voor je zijn omdat het moeilijk is om een balans te vinden die goed werkt. Als je partner de zelfde eigenschappen als jou heeft zou er een langdurige en goede relatie kunnen ontstaan. Aan de andere kant als je een partner kiest die vooral de nadruk legt op materialistisch zaken kunnen problemen al snel de kop op steken.
Je bent nogal gevoelig omdat je de wereld met veel gevoel ziet. De nummer 9 zijn diep gewortelde verstand van het leven uit zich vaak in de artistieke of literaire kant van het leven. Als drama of acteren niet jouw ding zijn is het zeker iets waar je in geïnteresseerd bent. Je kunt ook erg goed zijn in het uiten van je gevoelens door middel van schilderen, schrijven, muziek of welke andere kunst vorm dan ook.
Het levensdoel van de 9 is vaak gericht op de filosofie, rechters, spiritueel leiders, genezers en onderwijzers hebben vaak de energie van de 9 in zich. Dit getal is vaak minder geneigd om de competitieve zakenwereld in te duiken omdat dit ze zwaar valt.
Net als elk andere levenspad nummer heeft de 9 een negatieve kant. Vanwege veel vragende kant van het echt positieve 9 kunnen mensen met dit getal al snel aan de negatieve kant vallen. Het is niet ongewoon voor mensen met de 9 om zich te verzetten tegen de realiteit en de uitdagingen die van ze verwacht worden. Zelfzuchtig zijn is niet iets wat altijd even gemakkelijk is. Het is misschien moeilijk te geloven dat geven en het missen van persoonlijke ambities voldoening kan geven. Het moet begrepen en geaccepteerd worden dat op de lange termijn voldoening en blijdschap verkregen kan worden door het afwijzen van de natuurlijk humanitairistische aard van dit pad
bron
© Nederlandse vertaling door Erwin, voor www.nieuwetijdskind.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten