23-05-2016

Vaccinatie. Complete uitleg over vaccinatie.


Een historisch perspectief op vaccinatie DE ENGELSE SCHEIKUNDIGE EDWARD JENNER VACCINEERT EEN KIND. OLIESCHILDERIJ DOOR E.-E. HILLE. 1884
Dit is het eerste deel van onze vierdelige special over vaccinatie. In deze special geven wij antwoord op vragen die eigenlijk iedereen zichzelf zou moeten stellen. Hoe zijn vaccinaties tot stand gekomen? Wat zit er in een vaccin? Wat zijn de consequenties voor de gezondheid? Is vaccineren wel nodig? Wat is de rol van het RIVM? Wie controleert de overheid? We starten vandaag met een historisch perspectief op vaccinatie.
(Dit artikel is aangepast op 14-1-2016)
Vaccineren, het is een gevoelig onderwerp. De meningen lijken verdeeld in pro-vaccinatie en anti-vaccinatie. Maar is het echt zo zwart wit? Ziektes zijn van alle tijden. Polio, hondsdolheid, tetanus, de pest en cholera bestonden al ver voordat er gevaccineerd werd. Zelfs de oude Egyptenaren waren bekend met polio. Deze ziektes werden eeuwen geleden gezien als goddelijke straf en daarmee was alles gezegd.
In de 18de eeuw kwam het onderzoek naar de oorzaak van deze ziektes steeds meer op gang. In deze tijd viel er veel eer te behalen onder artsen en wetenschappers ten aanzien van nieuwe ontdekkingen en dan met name voor het ontwikkelen van vaccins. Men stelde nauwelijks voorwaarden aan wetenschappelijk onderzoek en er was weinig controle. Men werd geacht vertrouwen en geloof te hebben in de integriteit van de onderzoeker.
De Engelse scheikundige Edward Jenner (1749 – 1823) was een van die wetenschappers die zich bezig hield met het onderzoeken van een van de meest besmettelijke en dodelijkste infectieziekte van die tijd; de pokken. Het viel Jenner op dat melkmeisjes niet of nauwelijks ziek werden tijdens een pokkenepidemie.
Hij dacht dat dit kwam omdat de melkmeisjes in aanraking kwamen met het koepokkenvirus tijdens het melken. De melkmeisjes kregen wel zweren op hun handen maar werden niet of minder ziek en waren nauwelijks vatbaar voor de menselijke pokken. Men dacht dat de met koepokken besmette melkmeisjes immuun waren voor de menselijke pokken.
Jenner dacht de oplossing voor de menselijke pokken te hebben gevonden door een serum te onttrekken uit een puist van een met koepokken besmet melkmeisje en dit vervolgens direct te injecteren in de achtjarige James Phipps[1]. James Phipps zou nu immuun zijn voor de menselijke variant van de pokken. De eerste vaccinatie is een feit.
Steeds meer virologen gingen zich buigen over de vaccinatiekwestie. De kampen leken verdeeld in twee stromingen wat betreft het ontstaan van ziektes: aan de ene kant had je de aanhangers van de humorale pathologie en aan de andere kant de aanhangers van de cellulaire pathologie.
De cellulaire pathologie houdt zich bezig met het bestuderen en diagnosticeren van ziektes op cellulair niveau en is rond 1845 gegrondvest door de Duitse arts Rudolf Virchow. Aanhangers van de ‘cellulaire pathologie’ waren ervan overtuigd dat elke ziekte veroorzaakt wordt door één specifieke bacterie; C’est le microbe! [2]
De Franse scheikundige Louis Pasteur (1822-1893) was een van die aanhangers en ontwikkelde een vaccin tegen hondsdolheid. De aanhangers van de ‘cellulaire pathologie’ hebben de taak op zich genomen om vaccins te ontwikkelen om specifieke bacteriën of virussen te doden zodat patiënt in leven blijft. Het zou geweldig zijn als dit kon, maar helaas is de natuur niet zo zwart-wit. Waarom worden sommige mensen verkouden en anderen niet? De schrijver Deepak Chopra vertelt hierover in zijn boek Quantum Healing waarbij in een onderzoek het influenzavirus werd geïsoleerd en direct geïmplanteerd in het slijmvlies van vrijwilligers, slechts 12% kreeg de griep.[3]
Niet iedereen was het dan ook eens met de bacterietheorie van Pasteur. De Franse arts en bioloog Antoine Béchamp (1816-1908) was van mening dat het interne milieu alles bepalend is voor het uitbreken van een ziekte. In plaatst van zoeken naar de herkomst van ziektes, keek Béchamp naar de gesteldheid van het individu. Hij hing de stroming aan van de humorale pathologie. Deze term is bedacht door Hippocrates (omstreeks 400 voor Christus) en behelst het idee dat ziekten te maken hebben met een verstoring in het evenwicht van de vier lichaamssappen (Humores), te weten de gele en zwarte gal, bloed en slijm. Deze sappen hadden hun connecties met de vier elementen aarde, water lucht en vuur (hitte).
Béchamp geloofde in levende entiteiten (die hij ‘microzymen’ noemde) die bacteriën konden creëren wanneer de omstandigheden van de gastheer (lees: zijn immuunsysteem) onvoldoende in evenwicht waren, of door uiterlijke omstandigheden die hieraan bijdroegen. Hij geloofde dat het niet mogelijk was dat bacteriën een gezond lichaam konden binnendringen en ziek maken.
Ongeveer 90% van de mensen heeft de bacterie die longontsteking veroorzaakt in hun mond, zonder dat er longontsteking optreedt. Ook de darmen bevatten talloze bacteriën die diarree kunnen veroorzaken. Dit gebeurt alleen als de verhouding tussen goede en slechte bacteriën verstoord raakt. [4]
Betere hygiëne en meer kennis over gezondheid is de voornaamste reden dat mensen langer leven, toch wordt dit vaak toegeschreven aan vaccinaties.[5] Als we een blik werpen op bijvoorbeeld roodvonk, kun je opmerken dat vaccinaties geen invloed hebben gehad op het ziekteverloop. In de 19de eeuw was roodvonk een ware ‘killer’ waarbij één op de drie kinderen overleed.[6] Tegenwoordig overlijden er geen mensen meer aan roodvonk, terwijl er nooit een vaccin voor is ontwikkeld. Voor mazelen geldt hetzelfde, de grootste daling van zuigelingensterfte dateert van voor 1950. Het mazelenvaccin kwam pas in 1976 in het Rijks Vaccinatie Programma.[7]
Terug naar Jenner. Later is gebleken, in het werk van gevierd Engelse chirurg en specialist dr. Walter Hadwen (1854-1923)[8], dat de koepokken en de menselijke pokken geen analogie hebben met elkaar en dat het twee totaal verschillende ziektes zijn[9]. Een serum van koepokkenpus kon dus nooit bescherming bieden tegen de menselijke pokken. Toch wordt Jenner gezien als de brenger van de verlossing van alle pokkenlijders met zijn ‘vaccinatieontdekking’. Gerespecteerde wetenschappers in de tijd van Jenner, zoals Béchamp, Hadwen en anderen, vonden het onacceptabel dat er niet werd gesproken over het feit dat de menselijke pokken en koepokken twee verschillende ziektes waren. Zo eiste het pokkenvaccin op jaarbasis heel veel slachtoffers, net als de ziekte zelf. (zie fig.1).[10]

 FIGUUR 1

 FIGUUR 2
Bronnenlijst
[1] Vaccinatie Is Geen Immunisatie – Tim O’Shea – Mooi Mens
[2] Vaccinaties Doorgeprikt Cisca Buis, Noor Prent, Tineke Schaper – Ankh Hermes
[3] Quantum Healing – Deepak Chopra Bantam 1989
[4] Vaccinaties Doorgeprikt Cisca Buis, Noor Prent, Tineke Schaper – Ankh Hermes
[5] http://www.rivm.nl/Onderwerpen/M/Mazelen
[6] Vaccinaties Doorgeprikt Cisca Buis, Noor Prent, Tineke Schaper – Ankh Hermes
[7] http://www.rivm.nl/Onderwerpen/M/Mazelen
[8] http://soilandhealth.org/wp-content/uploads/02/0201hyglibcat/020119hadwin/020119hadwin.toc.html
[9] https://archive.org/stream/lifeofedwardjenn01barouoft#page/162/mode/2up
[10] Vaccinaties Doorgeprikt, Cisca Buis, Noor Prent, Tineke Schaper – Ankh Hermes
http://blog.conamore.com 
                                                          ---------------------------


Geen opmerkingen:

Een reactie posten