21-07-2015

Meestergetallen, drievoudige en dubbele getallen van de Engelen-Drievoudige getallen door Dr. Doreen Virtue

Wanneer je de getallenreeks 111 of 1111 ziet opduiken is het een groot teken van een gouden kans. Beide reeksen betekenen dat zich een “doorgang” geopend heeft waarin je intenties en doelen zich uiterst snel zullen manifesteren. De Engelen hebben mij geleerd me op mijn gedachten en intenties te concentreren wanneer ik 111 of 1111 zie, het is bijna zoals een wens maken wanneer je een taart met kaarsen wordt gepresenteerd.
Bovendien kun je opmerken dat er 1-en opduiken naast andere getallen. De andere getallen betekenen ook iets. Elke keer wanneer je het getal “4″ naast 1-en ziet staan is het een teken dat de Engelen je proberen te helpen je hartenwens te manifesteren. Bijvoorbeeld, 114, 411, etc. Vier enen – 1111 – wat samengeteld “4″ maakt betekent dat de engelen willen dat je hen vraagt om mee betrokken te worden met de manifestatie, vooral wanneer de manifestatie deel uitmaakt van je levensdoel of dienstbaar zijn aan de wereld.
1-en naast 7-en betekent dat je groot geluk zult ervaren, synchroniciteit of wat sommige mensen “veel geluk” zouden noemen dat je zal leiden om je hartenwens te manifesteren. Een “9″ naast de 1-en betekent dat je doel bijna voltooid is en/of dat je aan het einde van een fase in je leven gekomen bent (een deur die sluit en een andere gaat open). Een “3″ naast de 1-en vraagt je om je doelen en verlangens aan Spirit over te dragen en om begeleiding te vragen over wat te manifesteren.
De Engelen trachten ons antwoorden en begeleiding te geven op zoveel manieren, en wanneer ze onze aandacht vragen met getallenreeksen is het een echt teken van hun liefde en kracht. Hoe meer je deze tekens opmerkt, hoe frequenter ze in je leven zullen opduiken. Eens je de betekenis van de tekens kent en eens je accepteert dat ze geen toevalligheden zijn maar doelbewuste gebeurtenissen, zul je zelfs van hechtere communicaties met je engelen genieten.
– Vertaling: Ulla Mertens –

 hoe de Meestergetallen van de Engelen terugkomen in de tijd.Getallen van de engelen
zelf getallen opzoeken? Klik op het plaatje voor meer info.

Engelen getallen

12.12 uur
Blijf geloven en blijf positief, geef alle zorgen aan spirit om ze te laten helen en transmuteren.
2 staat voor heb geloof en moed. Je gebeden worden bewaarheid ook al is dat nog niet zichtbaar.
13.13 uur
De verlichte meesters ondersteunen je helende werk door je te helpen met positieve gedachte, voornemen en affirmaties. Ze fluisteren deze in je oor, dus let goed over je overpeinzingen en inzichten.
3 staat dan voor ‘De verlichte meesters zijn bij je in de buurt’. Ze hebben gereageerd op je gebed en willen je helpen.
14.14 uur
Richt je gedachte en intenties op het tot stand brengen van een verbinding met de engelen. Je hoeft dit proces niet te forceren, Je hoeft alleen maar te ontspannen en goed te ademen.
4 staat voor ‘Er zijn engelen bij je’. Roep hen aan als je behoefte hebt aan hulp, raad en gevoelens van liefde en geborgenheid.
15.15 uur
Je gedachten manifesteren zich momenteel erg snel en dat is bevorderlijk voor een heilzame levensverandering. Blijf in de buurt van positief ingestelde mensen en mijd negatieve invloeden en contacten.
5 Dit getal houdt verband met verandering, transformatie, transmutatie en alchemie. Er vinden veranderingen plaats je leven die ten goede komen van jezelf.
16.16 uur
Al je materiele behcefte warden via je consequente en positieve verwachtingen en affirmaties vervuld. Denk alleen aan wat je wenst, en dat is wat je ontvangt.
Het getal 6 houdt verband met aardse zaken, zoals bezit aardse aangelegenheden en concrete tastbare dingen. Zorg ervoor dat gedachte aan of zorgen am materiele zaken in evenwicht worden gehouden door een geconcentreerd zijn op en geloof in het spirituele.
17.17 uur
Je hebt hard gewerkt om een positieve houding te bewaren en deze getallenreeks is een teken dat je toegewijde manifestatiewerk vrucht afwerpt. Je voornemen orn je alleen op het licht te richten heeft ook helende effecten op andere.
7 Je bent op de goede weg! ga vooral zo door.
18.18 uur
Weet dat jij, net als ieder ander, recht hebt op het ontvangen van steun en voorspoed. Sta open voor ontvangen en concentreer je alleen maar op je wensen.
8 Financiële overvloed komt nu op je pad .
19.19 uur
Zorg er dubbel goed voor dat je je gedachte op dit moment positief houdt, vooral wanneer die verband houden met je goddelijke levensopdracht. Mijd verslavingen en richt je op creatieve projecten. Werk direct aan je levensopdracht.
9 Je goddelijke levensdoel houdt in dat je dienstbaar bent door middel van je aangeboren talenten, passies en interesses.
20.20 uur
Het is belangrijk in deze tijd je te concentreren op je geloof en te onthouden dat je omgeven wordt door steun van god. Je geloof zet wonderen in beweging.
0 De nul houdt verband met gebed of meditatie en de alles omvattende Goddelijke bron. God praat met je.

21.21 uur

Geloof in de ideën en openbaringen die je ontvangt. Vertrouw op de kracht van je gedachte om je leven in positieve zin te veranderen.
1 We zijn alemaal één daarom zijn we allemaal met elkaar verbonden door onze gedachte. Let op wat je denkt en richt je liever op je wensen.

22.22 uur

Heb vertrouwen, alles zal goedkomen. Maak je nergens zorgen over, want deze situatie is zich voor alle betrokkenen prachtig aan het oplossen.
2 Heb geloof en moed. Je gebeden worden bewaarheid, ook al is dat nog niet zichtbaar.

23.23 uur

De verlichte meesters omringen je en vragen je vertrouwen te hebben. Weet dat ze bij je zijn om je met alles te steunen en bij te staan.
3 staat dan voor ‘De verlichte meesters zijn bij je in de buurt’. Ze hebben gereageerd op je gebed en willen je helpen.

00.00 uur

De Schepper benadrukt een aan jou gegeven boodschap en vraagt je op te letten en de gegeven raad direct op te volgen.

Voorbeelden van  dubbele engelen getallen

00
De schepper benadrukt een aan jou gegeven boodschap en vraagt je op te letten en de gegeven raad direct op te volgen.
11
Besteed aandacht aan steeds terugkerende gedachte en ideeen, want ze zijn het antwoord op je gebed. Dit getal duidt ook op een uiterst creatief persoon die verslavend gedrag moet vermijden.
22
Je diepgewortelde overtuiging manifesteerd wonderen en prachtige nieuwe kansen. Blijf vertrouwen!
33
Je wordt door veel verlichte meesters omringd en in alle opzichten geholpen. Ze zijn gekomen om je te helpen bij je opdracht en je gebeden te beantwoorden. Stem je op hen afr. en stel hun alle vragen die je maar wilt stellen.
44
Er zijn momenteel veel engelen bij je. Je kunt deze engelen vragen om jou en je dierbare rust te geven. Je hoeft niet te vragen hoe ze een situatie kunnen verbeteren maar hun slechts vragen om deze te verbeteren. Je kan een beroep doen op de goddelijke oneindige wijsheid van de Schepper en deze zal jou, (via de engelen) naar een schitterende ingenieuze oplossing leiden.Nieuwetijdskind.com-drievoudige getallen-engelen
55
Maak de veiligheidsgordel maar vast, want je maakt een grote positieve verandering door in je leven. Het wordt tijd om los te laten wat niet meer werkt en het te laten helen of het te vervangen door iets beters.

66
Hou je gedachte in deze periode cp de hemel gericht en maak je geen zorgen om het materiele of wees er niet zo obsessief mee bezig.
77
Gefeliciteerd! Je bent in mentaal en fysiek opzicht op de goede weg. Houd je aan je voornemens en sta je mannetje.

88
Grote overvloed is je deel voorspoed stroomt in steeds grotere hoeveelheden naar je toe. wees dankbaar en zorg ervoor dat je de stroom naar andere leidt als je je daardoor geroepen voelt.
99
Ga aan de slag, lichtwerker. Er is nu meer dan ooit behoefte aan je goddelijke levenswerk, en alles wat je kunt doen om meer licht en liefde in de wereld te brengen.
111
Er is een energetische poort voor je open gegaan waardoor je gedachte zich snel in de werkelijkheid manifesteren. Kies je gedachte wijselijk in deze periode en zorg dat deze overeenstemmen met je wensen. Stop geen enkele energie in denken aan je angsten, opdat je ze niet manifesteerd.
222
Heb vertrouwen. Alles zal goedkomen. Maak je nergens zorgen over, want deze situatie is zich voor alle betrokkenen prachtig aan het oplossen.
333
Je bent een geworden met de verlichte meesters en ze werken dag en nacht met je op vele niveaus. Ze houden van je leiden je en beschermen je in alle opzichten.
444
Duizenden Engelen omringen je op dit moment. Ze houden van je en steunen je. Je hebt een heel sterke en heldere verbinding met het engelenrijk, en je bent zelf een engel op aarde, je hebt niets te vrezen, alles is goed.
555
Er staan je grote veranderingen en belangrijke transformaties te wachten. Je hebt de gelegenheid uit de pop te kruipen en het fantastische leven te ontvouwen waar je werkelijk recht op hebt.
303
De verlichte meesters helpen je je verbinding met God en de universele wijsheid in stand te houden, waardoor het voor jou mogelijk is meer inzicht in je zielendoel te krijgen.
404
God en de engelen omgeven jou, je dierbare en je huidige situatie met krachtige en helende goddelijke liefde en wijsheid.
505
Stel God centraal in je gedachte, dan zal je leven zeer snel ten goede veranderen.
606
Laat God het middelpunt van je steun zijn, zodat je al je driedimensionale behoefte moeiteloos naar jou en je dierbare toe stromen.
707
Je werkt volmaakt samen met God de schepper. je bereidheid te vertrouwen, te luisteren, je te geven en te volgen brengt grote wonderen in je leven.
808
Omdat je God in het middelpunt van je gedachte en daden hebt geplaatst, zorgt je goddelijke liefde ervoor dat alle rijkdommen van de hemel en de aarde je ondersteunen.
909
Houdt de hemel volledig in het middelpunt van je goddelijke levenstaak. Praat met God over ieder aspect van je opdracht en luister met een onbevangen geest en open hart naar de liefdevolle raad die je gezonden wordt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten