09-04-2015

VS Geeft Na 40 Jaar Toe Dat Marihuana Helpt Tegen Kanker

VS Geeft Na 40 Jaar Toe Dat Marihuana Helpt Tegen Kanker

marihuana
Washington – De Amerikaanse regering heeft toegegeven dat marihuana bepaalde kankercellen kan doden en andere doet krimpen. Aldus een studie van het NIDA – National Institute on Drug Abuse (informatie over medische marihuana).

Deze boodschap heeft meer dan 40 jaar op zich laten wachten, omdat in 1974 dit al bij de Amerikaanse regering bekend was. Destijds gaf de regering opdracht voor een studie hierover, maar blokkeerde verder onderzoek toen bleek dat de plant een enorm positief potentieel bezat. Opnieuw in 1990 werden bewijzen hiervoor ontdekt, maar opnieuw ontkent. Je vraagt je af hoe een regering tot twee maal toe een beslissing kan nemen die het belang van de bevolking schaadt door hen een plantaardige remedie te ontzeggen die kanker kan bestrijden.
Het NIDA meldt:
…recente studies op dieren hebben aangetoond dat marihuana bepaalde kankercellen kan doden en de omvang van andere kan verminderen. Bewijs van een onderzoek stelt dat extracten van de hele marihuana plant een van de meest ernstige vormen van hersentumor kunnen verkleinen. Onderzoek met muizen laat zien dat deze extracten, gebruikt met bestraling, zelfs de kanker dodende werking van de bestraling versterken.
Ondanks al deze vooruitgang heeft het Amerikaanse departement van justitie haar ban op marihuana nog niet opgeheven.
Volgens het NIDA heeft medicinale marihuana ook een positief effect bij de behandeling van Alzheimer, geestelijke stoornissen en ontstekingen.
De macht van de bepaalde krachten in de (Amerikaanse) maatschappij zijn zo groot dat ze hun eigen belang kunnen laten voorgaan boven het algemene belang van een bevolking, die al 50 jaar eerder geholpen had kunnen worden met een kankerremmend middel. Marihuana is vele malen goedkoper dan de medicijnen cocktails en bestralingen die kankerpatiënten krijgen en vormt daardoor een bedreiging voor de portemonnee van de aandeelhouders van de farmaceutische industrie. Wanneer je marihuana vrijgeeft voor medische doeleinden dan verliest het ook zijn criminele waarde als verboden drug. Kortom de machtigste regering van de wereld is lang zo machtig niet als we geneigd zijn te denken en evenmin een vertegenwoordiging van het volk.
Bron: o.m. The Anti Media

Geen opmerkingen:

Een reactie posten