21-04-2015

MMS (Miracle Mineral Supplement), zeer dodelijk voor toxinen, weldadig voor de mens
MMS (Miracle Mineral Supplement), zeer dodelijk voor toxinen, weldadig voor de mens


Net als colloïdaal goud en zilver) is ook MMS een eenvoudig en goedkoop middel dat een enorme goede invloed op de gezondheid van de mensheid kan hebben. Ook MMS heeft geen akelige bijwerkingen en hoopt zich niet op in het lichaam. In 1997 maakte Jim Humble een tocht door het oerwoud. Zijn doel was goud delven. Hij ontdekte echter iets veel kostbaarder: de kracht van gestabiliseerde zuurstof.

Jim had altijd enkele flesjes gestabiliseerde zuurstof bij zich om het vervuilde rivierwater drinkbaar te maken. Op een gegeven moment ontstond er een noodsituatie: twee leden van zijn expeditie kregen een acute aanval van malaria en aangezien ze geen malariamiddelen bij zich hadden en het wel twee dagen zou duren voordat ze bij de eerste hulppost zouden aankomen, was het voor Jim een kwestie van improviseren. Hij gaf de mannen gestabiliseerde zuurstof met wat water en tot zijn grote vreugde waren ze spoedig hersteld. Dezelfde avond zaten ze al weer gezellig mee te eten met de groep. De volgende ochtend waren er echter opnieuw twee zieken. Ook deze mannen hadden malaria. Jim gaf ze eveneens gestabiliseerde zuurstof en ’s middags waren ze weer gezond. Deze procedure herhaalde zich een aantal keren. Meerdere mensen genazen door middel van de gestabiliseerde zuurstof, maar niet iedereen had er baat bij. Humble wilde uitzoeken waarom er gemiddeld zeven van de tien mensen opknapten en drie ziek bleven. Wat bleek? De genezing van de malariaslachtoffers had niets met de zuurstof te maken, maar met de kleine hoeveelheden chloordioxide in de gestabiliseerde zuurstof. Chloordioxide is één chlooratoom met twee zuurstofatomen. Chloordioxide doodt virussen, bacteriën, parasieten en schimmels. De binding tussen chloor en zuurstof valt makkelijk uiteen. Wanneer dit molecuul een pathogeen (ziekteverwekker) tegenkomt doodt het direct het pathogeen.

In gestabiliseerd zuurstof bleek het maar drie procent natriumchloriet (NAClO2) aanwezig te zijn en dat was de reden waardoor hele zware patiënten niet beter werden. Het lukte Jim Humble om een oplossing te maken met achtentwintig procent natriumchloriet. MMS is dan ook eigenlijk een oplossing van achtentwintig procent natriumchloriet in gedestilleerd water. Dit middel wordt pas actief wanneer er activator (citroenzuur, azijn of vers citroensap) werd toegevoegd. Dan komt er chloordioxide vrij en dat doodt de ziekteverwekkers op de volgende manier. Chloordioxide is erg explosief en juist daardoor zo’n goede doder van bacteriën, schimmels en gisten. Omdat het letterlijk een explosieve stof is kan het dus moeilijk vervoerd worden en MMS wordt dan ook ter plekke bereid.Hoe doodt chloordioxide bacteriën, schimmels, parasieten en virussen?


De PH ((PH=zuurgraad). Wanneer de PH boven de 7 is spreken we van een base en beneden de zeven van een zuur. Zuren zijn stoffen die waterstofionen leveren H+. Basen zijn stoffen die waterstofionen opnemen H-. Hoe meer H+ ionen des te zuurder is het milieu, des te lager is de PH. Wanneer een atoom een verschillend aantal protonen (positief geladen) en elektronen (negatief geladen) bevat, en dus niet neutraal is, spreekt men van een ion.) van natriumchloriet is 13. Door een beetje zuur (azijn, citroenzuur 10 % of citroensap) toe te voegen daalt deze PH en krijgen we een hele kleine explosie. Er ontstaan dan chloordioxide. Chloordioxide is een veilige stof die ook in ziekenhuizen en drinkwatervoorzieningen wordt gebruikt voor ontsmetting (in tegenstelling tot chloor is chloordioxide niet kankerverwekkend). Het is door de”American Society of Analytical Chemists”(Amerikaanse Organisatie van Analytische Chemici) uitgeroepen tot de meest krachtige pathogenen bestrijder die er is. Chloordioxide vernietigt schadelijke organismen door aan hen elektronen te onttrekken. Deze pathogene organismen hebben een lage PH waarde en een positieve ionische lading.

In een vervuild menselijk lichaam gebeurt eigenlijk hetzelfde. De rode bloedcellen transporteren de chloordioxide ionen en overal waar deze in aanraking komen met toxinen verliezen deze giften hun elektronen en houden zo op te bestaan.

Het fantastische is dat chloordioxide geen gezonde cellen en goede bacteriën aanvalt omdat zij een PH van 7 of hoger bezitten en een negatieve ionenlading. Alleen de boosdoeners met een zurig karakter en een positieve ionenlading worden verdelgd. Chloordioxine is zo krachtig dat het wel vijf elektronen uit een pathogeen trekt. Indien er geen schadelijke stoffen aanwezig zijn, dan vervalt chloordioxide tot keukenzout of tot hypochloor. Hypochloor is goed door het lichaam te gebruiken.


Malaria


Inmiddels zijn er in zeven Afrikaanse landen aan zo’n 75000 mensen die aan malaria leden MMS toegediend. Het slagingspercentage was honderd procent. Dat houdt in dat iedereen die het middel volgens de juiste manier toegediend kreeg, genas. MMS is een geweldige bacterie en virusdoder. Ook verwijdert het zware metalen en schimmels uit het lichaam.

Veel malariapatiënten hebben hun bloed in laboratoria laten onderzoeken en zijn dus medisch bewijsbaar malariavrij. Dit is inmiddels ook al gebeurd met HIV besmette mensen. Ook hun bloed was schoon na het gebruik van MMS. Het wonderlijk mineraal is eveneens hoopgevend bij andere ziekten zoals hepatitis, herpes en kanker.


Gebruik:In zijn boek “Breakthrough. The Miracle Mineral Supplement of the 21st Century”, legt Jim Humble meerdere keren zeer uitgebreid uit hoe het middel dient te worden gebruikt. Hij heeft door zijn jarenlange ervaring meegemaakt dat mensen de neiging hebben om af te wijken van zijn zeer eenvoudige manier om het middel te gebruiken. Hij verhaalt hoe sommige mensen vreemde dingen doen zoals het in hun koffie gieten of de dosering gaan opvoeren om extra resultaat te krijgen. Dit is niet nodig. Het is essentieel om de regels te volgen.

Begin met 1-2 druppels MMS (hele gevoelige of zieke mensen met 0,5-1 druppel) in een glas te druppelen.

Voeg vervolgens 5 druppels zuur (azijn, vers citroensap of 10% citroenzuur) toe per druppel MMS. Meng dit goed en laat het drie minuten staan. In deze drie minuten wordt natriumchloriet in chloordioxide omgezet. Voeg vervolgens een derde of half glas sap of water toe. Dit mag absoluut geen sinasappelsap zijn of vruchtensap waar extra vitamine C aan is toegevoegd, want vitamine C doet de werkzaamheid teniet.

Wanneer dit mengsel geen misselijkheid of diarree veroorzaakt, kan de dosis telkens met een druppel verhoogd worden. Bij misselijkheid is het nodig te minderen totdat het wel verdragen wordt.

Deze procedure kan zo gevolgd worden tot twee of drie keer daags 15 druppels.Dit een week volhouden en vervolgens kan er geminderd worden tot 4-6 druppels per dag voor oudere mensen en 4-6 druppels twee keer per week voor jongere mensen.
Het is belangrijk om de hoeveelheid langzaam op te voeren om zo weinig mogelijk last van het Herxheimer effect te krijgen. Deze Herxheimer reactie doet zich voor wanneer het lichaam snel ontgift. Er kan dan misselijkheid, braken of diarree optreden. Dit is niet prettig maar onschuldig en betekent dat het lichaam zich opschoont. Afvalstoffen worden afgevoerd, en dit kan voor tijdelijke ongemakken zorgen.
Wanneer een persoon lijdt aan een ernstige ziekte zoals malaria, en snel ingegrepen moet worden, begint men direct met een hogere dosis (twee maal 15 druppels per dag).


Strijd om erkenning.


MMS mag absoluut
geen geneesmiddel worden genoemd, het is niet erkend als zodanig.

Distributeurs dienen er goed aan om het als voedingssupplement te verstrekken
en erbij te vermelden dat het niet gebruikt mag worden ter vervanging van de
reguliere medische behandeling.

Ironisch genoeg zijn er dan zinnen te lezen in de trant van “Natriumchloriet is
geen geneesmiddel. Het ondersteunt ons immuunsysteem doordat het een
schoonmakende werking heeft. Gebruik is voor uw eigen risico. Bij geval van
twijfel altijd een arts raadplegen”.

MMS is geen geneesmiddel doch het genas alle malariapatiënten die het op de
juiste manier toegediend kregen. MMS maakt inderdaad het immuunsysteem sterker
waardoor de mens zichzelf kan genezen. Veel erkende medicijnen bestrijden echter
de symptomen van de ziekten en vervuilen het lichaam met toxinen. Deze middelen
worden wel geneesmiddelen genoemd omdat ze erkend zijn. Hoe ironisch!

Humble heeft hier zijn eigen opvattingen over en verwoordt deze in vetgedrukte
tekst in zijn boek.

Hij raadt zijn lezers aan om zelf op onderzoek uit te gaan en termen als “FDA
suppression” in te tikken in een willekeurig zoekmachine op internet (De “Food
and Drug Administration” is in de Verenigde Staten van Amerika de instantie die
de kwaliteit en veiligheid van voedsel, toevoegingen daaraan en medicijnen
bewaakt. Suppression betekent onderdrukking).

Jim Humble vindt het heel spijtig dat onze reguliere medische wereld
voornamelijk bezig is met symptoombestrijding en zo de patiënten veelal niet
echt beter maakt, doordat de onderliggende oorzaken van de ziekten niet
aangepakt worden.

Zijn nuchtere conclusie luidt dan ook dat de farmaceutische industrie de winst
ziet verdampen indien zeer goedkope levensreddende middelen zoals MMS
gemeengoed zouden worden. Bij BIG PHARMA draait het in zijn ogen om het grote
geld en mensen blijvend symptoombestrijdende medicijnen geven levert meer op
dan kuren die de oorzaak aanpakken.

Jim Humble is met zijn vinding naar verschillende officiële instanties (FDA en
WHO= World Health Organization/ Wereldgezondheidsorganisatie) gegaan en kreeg
overal nul op het request. Ze waren niet geïnteresseerd in zijn ontdekking. Dr. Tullio Simoncini: “Kanker is
een Schimmel”.


Wat houdt deze theorie in voor MMS?


Gelukkig zijn er
inmiddels artsen die hun nek wel durven uitsteken en open staan voor nieuwe
methoden.De Italiaanse oncoloog Dr. Tullio Simoncini is één van hen.

Simoncini heeft revolutionaire ideeën en laat het niet bij slechts
theoretiseren. Al jaren lang behandelt hij kankerpatiënten met
natriumbicarbonaat en de resultaten zijn zeer hoopgevend. Zijn boek “Kanker is
een Schimmel” legt uit dat een schimmelinfectie altijd de basis vormt van een
tumor.

Allereerst is er de groei van de schimmelkoloniën en vervolgens beschouwt het
immuunsysteem deze koloniën, wanneer ze een bepaalde grootte bereikt hebben,
als een vreemd lichaam en gaat proberen de mens te beschermen door het in te
kapselen. Zo ontstaat een tumor.Volgens Simoncini is candida dan ook altijd de
oorzaak van kanker. Doordat het op verschillende plekken in het lichaam
aanwezig kan zijn ontstaan er verschillende soorten kankers, naargelang hun
locatie in het lichaam.

Op dit moment is natriumbicarbonaat (in een oplossing van 5% of 8,4%) de enige
stof die volgens Simonici tumoren geheel laat verdwijnen door de
schimmelmassa’s te vernietigen. Het middel moet dan wel rechtstreeks in contact
worden gebracht met de tumor. Dit gebeurt door katheters aan te brengen in de
slagaders die naar de verschillende organen of holtes lopen of door endoscopische
methoden.

Natriumcarbonaat is gemakkelijk te gebruiken en het heeft nauwelijks
bijwerkingen. Dr. Simonici heeft al heel wat ongeneeslijk verklaarde
kankerpatiënten genezen.

Hij betreurt dan ook zeer het feit dat de hedendaagse oncologie vasthoudt aan
verouderde theorieën en behandelwijzen die nauwelijks resultaat opleveren.

Kanker is volksvijand nummer één. Honderd jaar geleden stierf één op de honderd
mensen aan deze ziekte. Momenteel is dat één op de drie en in de toekomst
vermoedelijk één op de twee.

Al verschillende onderzoekers hebben de coëxistentie van candida en kanker
geconstateerd (als er kanker is, is er altijd ook candida aanwezig) en toch wil
de conventionele geneeskunde haar verouderde overtuigingen over kanker niet
loslaten.

Simonici heeft het Ministerie van Volksgezondheid en verschillende oncologische
instituten ingelicht over zijn ervaringen. Hij kreeg geen positieve reacties.

Hij beschouwt de strijd tegen kanker dan ook als een tweeledig gevecht. Ten
eerste is er de strijd tegen de ziekte zelf en ten tweede het gevecht tegen de
officiële oncologie. Deze tweede strijd lijkt het moeilijkst, maar de oorlog
tegen kanker kan pas gewonnen worden als ook de conventionele medische wereld
wil veranderen.

Het lijkt alsof er vooruitgang wordt geboekt door de officiële oncologie, doch
is dit volgens Simonici slechts schijn. Het sterftecijfers bij echte grote
tumoren is nog steeds schrikbarend hoog en de goede resultaten worden vaak
slechts bij tumoren in het beginstadium geconstateerd. De statistieken zijn dan
ook bedrieglijk en verhullen de waarheid.

Dat er niet eens een wetenschappelijk bewijs bestaat dat chemotherapie het
leven van de patiënten verlengt, is symbolisch voor deze situatie. Simoniti
schrijft dat uit onderzoeken onder Amerikaanse oncologen bleek dat
vijfenzeventig procent, dus maar liefst drie van de vier, artsen chemotherapie
zouden weigeren vanwege gebrek aan resultaat en vernietigende effecten op de
mens. Toch laten ze hun patiënten op grote schaal chemotherapie ondergaan.

Wanneer dr Simoniti gelijk heeft en kanker een schimmel zou zijn, dan zou dit
enorme mogelijkheden bieden voor MMS. De behandeling met natriumbicarbonaat is
alleen effectief wanneer het middel rechtstreeks in contact komt met de
schimmelkolonie, terwijl MMS schimmels weet uit te roeien door het middel oraal
in te nemen. Patiënten kunnen gewoon thuis blijven en het gebruiken en hoeven
niet meer naar een kliniek omdat katheters nodig zijn om het middel bij de
tumor te brengen.

In mijn ogen is de theorie van dr Simoniti bijna ongeloofwaardig, zo eenvoudig
en anders dan de gebruikelijke opvattingen over kanker.

Hoe geweldig zou het zijn indien hier degelijk onderzoek naar zou worden gedaan
en we meer bewijzen of zelfs zekerheid zouden krijgen. Nu blijft het speculeren.

Ook al vinden zowel Jim Humble als dr Simoniti dat de aanhangers van de
conventionele geneeskunde een kokervisie hebben, toch is heeft de reguliere
medische wetenschap beschikking over heel veel geld en apparatuur. Het zou een
doorbraak betekenen indien deze mensen onconventionele middelen zoals MMS een
kans zouden willen geven en het grondig zouden gaan onderzoeken. Zolang dit
niet gebeurt blijft het een strijd van enkelingen. Simoniti beweert dan ook dat
kanker alleen uit de wereld zal verdwijnen indien de medische wereld voor
anderen methoden op zou staan. Door meer mogelijkheden en financiën zouden
afzonderlijke ontdekkingen getoetst kunnen worden en de kansen om gezamenlijk
tot een doorbraak te komen wat betreft bepaalde ongeneeslijke ziekten exponentieel
groeien. Nu blijven bepaalde ontdekkingen te kleinschalig getoetst en dit
vertraagt het geheel. Degelijk wetenschappelijk onderzoek is en blijft
noodzakelijk. Laboratoria, medische apparatuur, financiën om onderzoekers te
betalen is onontbeerlijk.


Jim Humble zet zijn strijd voort. Jim wil dat zoveel mogelijk mensen op de hoogte worden
gebracht van de werking van MMS. Dit is de reden waarom hij zijn boek
“Breakthrough. The Mineral Supplement of the 21st Century” heeft geschreven.
Het eerste deel is gratis te downloaden van internet. (Downloaden kan via Jim’s
website www.miraclemineral.org). Voor het tweede deel van het boek (ook te
downloaden via zijn website) moet de lezer een geringe bijdrage betalen. Dit
geld wordt besteedt aan malariaprojecten en natuurlijk gaat er een bescheiden
deel naar de kosten van levensonderhoud van Jim Humble. Ook is het boek
verkrijgbaar met een harde kaft.

Op deze manier wil Jim Humble zoveel mogelijk mensen inlichten en tot nu toe
lijkt deze manier goed te werken.

Hij is reeds de zeventig gepasseerd en wanneer hij er niet meer is zal ook het
tweede deel van zijn boek gratis te downloaden zijn.


Conclusie:MMS is een wonderbaarlijk
mineraal, een explosieve doder van tal van ziekteverwekkers. Het valt alleen
kwalijke micro organismen aan die een lage zuurgraad hebben (PH lager dan 7) en
heeft daardoor geen akelige bijwerkingen.

Inmiddels is proefondervindelijk gebleken dat mensen met ernstige aandoeningen
zoals malaria na inname van MMS totaal genazen. Ook heeft MMS al bewezen te
werken bij tal van andere ernstige ziekten zoals kanker, hepatitis, AIDS, de
ziekte van Lyme. Toch is het middel niet erkend door de officiële instanties.
Dit is heel erg jammer omdat het een goedkoop en makkelijk te bereiden middel
is dat heel veel zou kunnen betekenen op mondiaal niveau.

Ook al mag het dan niet een geneesmiddel worden genoemd, toch zijn er gelukkig
andere wegen om het te verspreiden. Het wordt momenteel als voedingssupplement
verkocht en Jim Humble heeft er zijn missie van gemaakt om zoveel mogelijk
mensen in te lichten over zijn ontdekking. Voor een malariapatiënt in Afrika
die geneest van zijn ziekte maakt het niet zoveel uit of het FDA MMS goedkeurt
als een geneesmiddel, voor de mensheid in zijn geheel echter wel. Er zou
bijvoorbeeld onderzoek worden verricht naar het effect van MMS op verschillende
ziekten, waaronder kanker. Kanker is een ziekte die steeds meer slachtoffers
maakt en in een impasse terecht is gekomen. Mocht de onconventionele dr
Simonici uit Italië gelijk hebben met zijn revolutionair idee dat kanker altijd
ontstaat door schimmelkoloniën dan zou MMS wellicht een goedkoop middel zijn
zonder grote bijwerkingen om de strijd tegen kanker aan te gaan.

Artsen die de gebaande wegen van de conventionele geneeskunde verlaten worden
verguisd en riskeren hun carrière en reputatie. De loop van de geschiedenis
heeft ons echter geleerd dat vernieuwende ideeën vaak geridiculiseerd werden en
de verkondigers ervan niet serieus genomen. Toch zal MMS steeds meer uit de
schaduw komen, want een middel dat in staat is om ziekteverwekkers explosief te
verdelgen, zal wellicht in staat zijn om mee te helpen een broodnodige
paradigmaverschuiving in de traditionele medische overtuigingen te
bewerkstelligen.MMS - Master Mineral Supplement ontpopt zich als het meest krachtige middel tegen allerlei ziekteverwekkende bacteriën, virussen, schimmels en parasieten. Verbazingwekkend is dat het immuunsysteem deze substantie alleen gebruikt om de ziekteverwekkers te vernietigen en de goede bacteriën en cellen in het lichaam met rust laat. Dit komt doordat de ziekteverwekkers een veel lagere Ph waarde (zuurgraad) hebben dan de rest van het lichaam.

Bij veel behandelingen in de reguliere gezondheidszorg worden ook de gezonde cellen aangetast. MMS geneest geen ziektes maar zorgt er wel voor dat het immuunsysteem optimaal kan functioneren door pathogene stoffen te verwijderen zonder resistente ketens te ontwikkelen. De voormalige pathogeen transformeert door het oxidatieproces van de chloor-ion in een onschuldig zout. Bijwerkingen kunnen niet ontstaan doordat er geen residu overblijft in het lichaam.

5 opmerkingen:

 1. MOORDENAAR!

  Chloordioxide is een desinfectiemiddel en is GIFTIG VOOR DE MENS!
  Er is geen enkele échte dokter ter wereld die dit middel voorschrijft. Er is geen énkel bewijs dat dit werkt. Er zijn wél duizenden meldingen van bijwerkingen, zowel milde (diaree) als zeer zware zoals orgaanfalen.

  Je uitleg alleen al toont aan dat je niets kent van het menselijk lichaam! Een zuur toevoegen om het middel te activeren!?! Dat zou maagzuur dan ook moeten doen. En de hoeveelheden die je voorschrijft worden niet in voldoende maten opgenomen door het lichaam om tot bij de bacteriën te geraken. Om een echt "effect" te creëren zou je zoveel moeten nemen dat je onmiddellijk sterft!

  En kanker is een schimmel? ik vermoed dat je verwijst naar Tullio Simoncini? Laten we al even negeren dat hij ontmaskerd is als fraudeur, hij is ook nog eens veroordeeld voor doodslag. Ja dat klopt, tijdens zijn "experiment" is hij er in geslaagd iemand te doden. Laten we ons daar allemaal maar op gaan baseren!

  Deze kwakzalverij bewijst enkel dat je niets, maar dan ook NIETS van geneeskunde kent.

  Hoeveel doden heb jij al op je geweten? Al die mensen die dit blindelings volgen en zich hiermee behandelen? Die daardoor niet naar een dokter gaan? Er zijn al een groot aantal gevallen van kinderen die aan de bijwerkingen zijn gestorven. Hoe kan jij nog rustig slapen? Hoe kan jij nog met jezelf leven? Ik herhaal het nog éénmaal: MOORDENAAR!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik gebruik nu mms en heb er veel gemakken van. Al mijn uitslagen op mijn lichaam zijn verdwenen. Mijn vriend heeft geen allergie meer en mijn zoon zijn acne is verdwenen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Graag wil ik weten waar ik het kan krijgen

  BeantwoordenVerwijderen